close

Enter

Log in using OpenID

ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat

embedDownload
ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ
Dersin Adı
ANA VE ÇOCUK
BESLENMESİ
Önkoşullar
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin öğrenme
ve öğretme
teknikleri
Dersin
sorumlusu(ları)
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
AKTS
BES208
4. Bahar
2
2
0
4
Yok
Türkçe
Zorunlu
Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma, Literatür tarama, Proje/Alan Çalışması
Sağlıklı anne ve çocuk beslenmesinin önemini kavramak, gebelik ve emziklilik dönemindeki fizyolojik,
metabolik ve endokrin değişiklikleri ve beslenme ile ilgili etkileşimlerini belirlemek, bebeklerde, okul öncesiokul çağı çocuklarda ve adolesan dönemindeki fizyolojik ve metabolik değişiklikleri ve beslenme ile ilgili
Dersin amacı
etkileşimlerini belirlemek, enerji ve besin ögeleri gereksinmeleri belirlemek, yeterli ve dengeli beslenme
ilkelerini öğrenmek, klinik ve toplum beslenmesine yönelik eğitim ve uygulamaları yorumlamak, uygulama
alanlarına dahil edebilmek amaçlanmıştır.
Bebeklerin beslenmeye ilişkin gereksinimleri ve buna uygun beslenme tedavisi planlamayı öğrenebilme
Okul öncesi çocuklarda beslenmeye ilişkin gereksinimleri ve buna uygun beslenme planlamayı
öğrenebilme
okul çağı çocukları ve adölesanlarda beslenmeye ilişkin gereksinimleri ve buna uygun beslenme
Dersin öğrenme
planlamayı öğrenebilme
çıktıları
Gebe bireylerin beslenmeye ilişkin gereksinimleri ve buna uygun beslenme planlamayı öğrenebilme
Emziklilerin beslenmeye ilişkin gereksinimleri ve buna uygun beslenme planlamayı öğrenebilme
Prematüre bebeklerin beslenmeye ilişkin gereksinimleri ve buna uygun beslenme planlamayı öğrenebilme
Bebek formulalarının özellikleri ve kullanım alanlarını öğrenebilme
Dünyada ve Türkiyede anne ve çocuk beslenmesinin önemi, gebelik ve laktasyonda oluşan fizyolojik
değişiklikler, problemler ve beslenme gereksinmeleri, 0-1 yaş bebek beslenmesi, anne sütü, tamamlayıcı
beslenme ve bebek formülaları, 1-3 yaş grubu çocukların (toddler) ve 3-5 yaş grubu çocukların (okul
Dersin içeriği
öncesi/kreş) özellikleri, enerji ve besin ögesi gereksinimleri, 6-12 yaş grubu çocukların (okul çağı)
özellikleri, enerji ve besin ögesi gereksinimleri, adolesan dönemi özellikleri, enerji ve besin ögesi
gereksinimleri, çocuk ve adolesanların beslenme ile ilgili sorunları, çözümleri ve diyet tedavisi
1. Baysal A. Beslenme. Hatiboğlu Yayınevi. Ankara, 2001.
2. Köksal G., Gökmen H. Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi. Hatiboğlu yayınevi, 2000.
Kaynaklar
1
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
Tartışılacak işlenecek konular
1. Hafta
Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Beslenmesi’nin Önemi
2. Hafta
Gebelik Fizyolojisi, Sorunları, Gereksinmesi ve Beslenmesi
3. Hafta
Gebelik Fizyolojisi, Sorunları, Gereksinmesi ve Beslenmesi
4. Hafta
Emziklilik Fizyolojisi, Sorunları, Gereksinimleri
5. Hafta
Emziklilik Fizyolojisi, Sorunları, Gereksinimleri
6. Hafta
Beslenme ve Mental Gelişim
7. Hafta
ARA SINAV
8. Hafta
0-1 Yaş Grubu Çocukların Özellikleri, Gereksinimleri, Anne sütünün önemi
9. Hafta
Prematüre Bebek Beslenmesi
10. Hafta
Çocuk Mamaları ve Özellikleri
11. Hafta
Okul Öncesi ve Okul Çağı Çocuğunun Beslenmesi
12. Hafta
Adolesan Çağı Beslenmesi
13. Hafta
Çocukluk ve Adolesan Çağı Şişmanlığı, Sorunları ve Diyet Tedavisi
14. Hafta
ARA SINAV
15. Hafta
YARIYIL SONU SINAVI
2
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
Katkı Payı
3
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü
4
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1.
Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve
bunları yaşamı boyunca kullanabilme. Beslenme ve Diyetetik alanındaki temel bilgi ve kanıta
dayalı güncel gelişmeleri araştırma, uygulama, doğruluk, güvenilirlik ve geçerliliğini
değerlendirebilme.
2.
Yeterli ve dengeli beslenme kuralları doğrultusunda bireye özgü beslenme plan ve
programını geliştirebilme.
3.
Bireylerin enerji ve besin öğesi gereksinimlerini bilimsel yöntemlerle saptama, sağlığın
korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası
geliştirebilme.
4.
Beslenme ve Diyetetik alanında edindiği güncel bilgi ve becerileri kullanarak bireyin,
toplumun ve hastanın beslenme durumunu saptayabilme, değerlendirebilme. Edinmiş olduğu
bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanabilme.
5.
Hasta bireylerin beslenme durumlarını değerlendirme ve klinik bulgularına dayalı olarak
beslenme açısından yorumlayabilme ve hastaya özgü tıbbi beslenme tedavileri
geliştirebilme.
6.
İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum
sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme.
7.
Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar
uygulamaları yapabilme, yorumlara ve yasal düzenlemelere göre değerlendirebilme.
8.
İnsan sağlığının temelini oluşturan biyolojik sistemlerin anatomisi, fizyolojisi, işleyişi ve
sürdürülmesine yönelik kavramlara sahip olabilme.
9.
Beslenme ve Diyetetik alanında bireysel ve/veya ekip çalışmalarındaki uygulamalara
katılabilme doğruluğunu göstermek için bilgilerini kullanabilme, gerekçeler ve kanıtlar
sunarak düşünce ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak açık bir şekilde ifade ederek ve tüm
ekip elamanlarıyla etik ilkeler doğrultusunda etkili iletişim kurabilme.
10. Toplumun beslenme durumunun saptanmasına yönelik yöntemleri kullanarak, sağlığın
korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası
geliştirebilme.
1
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Yeterliği Sağlama Düzeyi:
1. Düşük
2. Düşük/orta
3. Orta
4. Yüksek
5. Mükemmel
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
262 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content