close

Enter

Log in using OpenID

2014 yılı ekim ayı eczane nöbet listesi

embedDownload
2014 YILI EKİM AYI ECZANE NÖBET LİSTESİ
■ı .....
..........................................................—
TADİU
NÖ BETÇİ ECZANE
İŞ
TELEFON
EV
CEP
1 Ekim 14
‘ arşamba
EM RE ECZANESİ
Şehitler m h.Hastane cd.Turanlar ap.altı No:7
8163138
8163138
5077069414
2 Ekim 14
’ erşembe
G ÖZDE ECZANESİ
Kızılırm ak m h.Ahm et Çuhadaroğlu cd.No:5-A
8161031
8163963
5324044056
3 Ekim 14
Cuma
EREN ECZANESİ
Şehitler M ah.ism etpaşa Cad. Taş Apt. altı No:165
8161800
8163045
5309277071
A N A D O L U EC Z A N E S İ
K ızılırm a k M a h .A y d ın la r Cad. N o:7
8164004
8161928
5434534363
EM R E E C Z A N E S İ
Ş e h itle r m h.H a sta n e cd. T u ra n la r a p .a ltı N o :7
8163138
8163138
5077069414
G Ö ZDE E C Z A N E S İ
K ızılırm a k m h .A h m e t Ç u h a d a ro ğ lu cd .N o :5-A
8161031
8163963
5324044056
E R E N EC Z A N E S İ
Ş e h itle r M a h .ism e tp a şa Cad. Taş A p t. a ltı N o :1 6;
8161800
8163045
5309277071
4 E kim 14
Cum artesi
5 E kim 14
Pazar
6 E kim 14
Pazartesi
7 E kim 14
Salı
8 Ekim 14
Çarşamba
AN ADO LU ECZANESİ
Kızılırmak M ah.Aydınlar Cad. No:7
8164004
8161928
5434534363
9 Ekim 14
Perşembe
EM RE ECZANESİ
Şehitler m h.Hastane cd.Turanlar ap.altı No:7
8163138
8163138
5077069414
10 Ekim 14
Cuma
G ÖZDE ECZANESİ
Kızılırm ak m h.Ahmet Çuhadaroğlu cd.No:5-A
8161031
8163963
5324044056
11 Ekim 14
Cumartesi
EREN ECZANESİ
Şehitler M ah.ism etpaşa Cad. Taş Apt. altı No:165
8161800
8163045
5309277071
12 Ekim 14
Pazar
AN ADO LU ECZANESİ
Kızılırmak M ah.Aydınlar Cad. No:7
8164004
8161928
5434534363
EMRE ECZANESİ
Şehitler mh.Hastane cd.Turanlar ap.altı No:7
8163138
8163138
5077069414
G Ö ZDE ECZANESİ
Kızılırm ak m h.Ahm et Çuhadaroğlu cd.No:5-A
8161031
8163963
5324044056
Şehitler M ah.ism etpaşa Cad. Taş Apt. altı No:165
8161800
8163045
5309277071
13 Ekim 14
Pazartesi
14 Ekim 14
Salı
15 Ekim 14
Çarşamba
EREN ECZANESİ
16 Ekim 14
Perşembe
ANADO LU ECZANESİ
Kızılırm ak M ah.Aydınlar Cad. No:7
8164004
8161928
5434534363
EM RE ECZANESİ
Şehitler m h.Hastane cd.Turanlar ap.altı No:7
8163138
8163138
5077069414
G Ö ZDE ECZANESİ
Kızılırm ak m h.Ahmet Çuhadaroğlu cd.No:5-A
8161031
8163963
5324044056
EREN ECZANESİ
Şehitler M ah.ism etpaşa Cad. Taş Apt. altı No:165
8161800
8163045
5309277071
ANADO LU ECZANESİ
Kızılırm ak M ah.Aydınlar Cad. No:7
8164004
8161928
5434534363
EM RE ECZANESİ
Şehitler m h.Hastane cd.Turanlar ap.altı No:7
8163138
8163138
5077069414
17 Ekim 14
Cuma
18 Ekim 14
Cumartesi
19 Ekim 14
Pazar
20 Ekim 14
Pazartesi
21 Ekim 14
Salı
22 Ekim 14
Çarşamba
G ÖZDE ECZANESİ
Kızılırmak mh.Ahmet Çuhadaroğlu cd.No:5-A
8161031
8163963
5324044056
23 Ekim 14
Perşembe
EREN ECZANESİ
Şehitler M ah.ism etpaşa Cad. Taş Apt. altı No:165
8161800
8163045
5309277071
24 Ekim 14
Cuma
AN ADO LU ECZANESİ
Kızılırmak M ah.Aydınlar Cad. No:7
8164004
8161928
5434534363
EM RE ECZANESİ
Şehitler m h.Hastane cd. T u ra n la r ap.altı No:7
8163138
8163138
5077069414
G Ö ZDE ECZANESİ
Kızılırm ak m h.Ahmet Çuhadaroğlu cd.No:5-A
8161031
8163963
5324044056
EREN ECZANESİ
Şehitler M ah.ism etpaşa Cad. Taş Apt. altı No:165
816180C
8163045
5309277071
ANADO LU ECZANESİ
Kızılırmak M ah.Aydınlar Cad. No:7
8164004
8161928
5434534363
EM RE ECZANESİ
Şehitler m h.Hastane cd.Turanlar ap.altı No:7
8163135
8163136
5077069414
G Ö ZDE ECZANESİ
Kızılırm ak m h.Ahm et Çuhadaroğlu cd.No:5-A
8161031
816396C
5324044056
8161800
8163045:
5309277071
25 Ekim 14
C u m a rte s i
26 Ekim 14
Pazar
27 Ekim 14
Pazartesi
28 Ekim 14
Salı
29 Ekim 14
Çarşamba
30 Ekim 14
Perşembe
EREN ECZANESİ
Şehitler M ah.ism etpaşa Cad. Taş Apt altı No:165
31 Ekim 14 Cuma
1-Nöbetçi Eczane 24 saat açık bulundurulacaktır.
2-Pazar günleri ve resmi tatillerde sadece Nöbetçi Eczane açık olacaktır.
3- Mesai saatleri 08:00 ile 18:30 arası olacaktır,
4-M esai saatleri dışında sadece Nöbetçi Eczane hasta kabul edecektir
5-Eczane nöbet listesi görünür bir yere asılacaktır.
Yılmaz BİÇER
Sivas Eczacılar Odası Zara ilçe Tem silcisi
Uzm .Dr.Aliye AVCI
TSM S o j/ım lu Tabibi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
67 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content