close

Enter

Log in using OpenID

YÜKSEK SEÇİM KURULU KURUMSAL KİMLİĞİ

embedDownload
YÜKSEK SEÇİM KURULU
KURUMSAL KİMLİĞİ
YÜKSEK SEÇİM KURULU Kurumsal Kimliği
Karma egemen üst yargı mercii olan Yüksek Seçim Kurulu logosu; kurumun kuruluşunu, genel yapısını ve görev şeklini en yalın ve anlaşılır şekilde
göstermek amacıyla tasarlanmıştır.
Altın yaldız rengi “saflık, değerlilik canlılık ve enerji”yi vurgulamaktadır. Logonun diğer ana rengi olan bayrak kırmızısı “kararlılık, azim, dayanıklılık, arzu
ve cesaret” kavramlarını hatırlatmaktadır.
Dış hattında bütünlüğü sağlayan altın yaldız şeritle sınırlandırılmış kırmızı kuşak içinde kurum adı açık bir şekilde, düz bir yazı karakteri kullanılarak büyük
harflerle yazılmıştır.
Yaz kış yeşil kaldığı için ölümsüzlüğün ve kalıcılığın simgesi olan, antik yunandan itibaren bizimki de dahil olmak üzere birçok kültürde zafer, başarı ve şeref
simgesi olarak da kullanılan defne dalı çelenk formunda logo kompozisyonunun zeminini oluşturmaktadır.
Kompozisyonun ana teması olarak kurumun temsil ettiği köklü değerler ve ifa ettiği görevler göz önünde bulundurularak sandığa atılan oy figürü ile
Kurumun adında da geçen ve halk nezdinde en belirgin özelliği olan seçim olgusuna dikkat çekilmektedir. Kuruluş nedeni olan seçim sürecinde yargı
denetimini anlatmak amacıyla üzerinde sandık ve sandığa atılan oy sembolü bulunan terazi figürü yer almaktadır.
Terazi simgesi ile “adalet ve denge” temsil edilmiş, bu şekilde tüm oyların adil ve tarafsız bir şekilde değerlendirildiğini göstermek amacıyla sandık ve
oy figürlerinin altında ve onlarla bütünleşik bir şekilde tasarlanmıştır. Oy figürü her oyun değerli olduğunu göstermek için altın yaldız ile çizilmiş ancak
tarafsızlığı vurgulamak amacıyla içi renksiz bırakılmıştır.
Terazi kefelerinin arasına kompozisyondaki dengeyi sağlamak için onbir adet yıldız ile çevrelenmiş olarak kurumun bağımsızlığı ve millî hüviyeti “ayyıldız” ile simgelenmiştir. Yüksek Seçim Kurulu’nun altısı Yargıtay, beşi Danıştay’dan olan onbir üyesini sembolize etmek için adaleti, anadoluyu ve Selçuklular
döneminden beri toplumumuzu simgeleyen sekiz köşeli yıldız kullanılmıştır.
Son olarak terazi ile defne dalları arasına Yüksek Seçim Kurulu’nun kuruluş tarihi olan 1950 yazılarak kompozisyon tamamlanmıştır.
1.LOGO
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Logo Oranları
Logo Renkleri
Logo’nun Tek Renk Kullanımı
Logo’nun Zeminde Kullanımı
Logo’nun Yanlış Kullanımları
Yazı Karakterleri
1.1 Logo Oranları
Yüksek Seçim Kurulu’nun logosuna dair temel olanlar aşağıda belirtilmiştir. Oranlar değiştirilmemelidir.
1/2 a
38 a
3,5 a
4a
16 a
3a
2a
22 a
7a
1.2 Logo Renkleri
T. C .
Pantone 186 C
Pantone 1255 C
CMYK: 0-100-100-0
RGB: 227-10-23
CMYK: 0-27-100-34
RGB:179-136-8
1.3 Logonun Tek Renk Kullanımı
tek renk tramlı
tek renk
1.4 Logo’nun Zeminde Kullanımı
Yüksek Seçim Kurulu Logo’sunun zeminde kullanımında
a) Zorunlu olmayan hallerde mutlaka beyaz zeminde kullanımı tercih edilmelidir.
b) Zorunlu hallerde siyah ve gri üzerinde tek renk dişi tercih edilmelidir.
c) Kırmızı zeminde kullanımında kırmızı kuşak beyaza, içindeki yazılar kırmızıya çevrilerek kullanılmalıdır.
1.5 Logo’nun Yanlış Kullanımları
a) Logo tek renk (beyaz ve siyah) kullanımlar hariç kırmızı ve altın yaldız dışında başka renklerde kullanılamaz.
b) Renk konumları değiştirilemez.
c) Logo elemanlarının yerleri değiştirilemez.
d) Genel oranları dışında kullanılamaz.
e) Logo deforme edilemez.
1.5 Yazı Karakterleri
Yüksek Seçim Kurulu kurum kimliği yazı karakteri Myriad ailesidir. Yazım ve yayım amaçlı tüm çalışmalarda kullanılmalıdır.
Myriad Pro Regular
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhıijklmnoöpqrsştuüvwxyz1234567890
Myriad Pro Italic
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhıijklmnoöpqrsştuüvwxyz1234567890
Myriad Pro Semibold
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhıijklmnoöpqrsştuüvwxyz1234567890
Myriad Pro Semibold Italic
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhıijklmnoöpqrsştuüvwxyz1234567890
Myriad Pro Bold
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhıijklmnoöpqrsştuüvwxyz1234567890
Myriad Pro Bold Italic
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhıijklmnoöpqrsştuüvwxyz1234567890
Myriad Pro Black
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhıijklmnoöpqrsştuüvwxyz1234567890
Myriad Pro Condensed
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhıijklmnoöpqrsştuüvwxyz1234567890
Myriad Pro Condensed Italic
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhıijklmnoöpqrsştuüvwxyz1234567890
Myriad Pro Bold Condensed
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhıijklmnoöpqrsştuüvwxyz1234567890
Myriad Pro Bold Condensed Italic
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhıijklmnoöpqrsştuüvwxyz1234567890
Myriad Pro Bold Condensed Italic
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhıijklmnoöpqrsştuüvwxyz1234567890
2 - BASILI MALZEMELER
2.1 Kartvizit
2.2 Klasör Sırtı
2.3 Buklet Zarf
2.4 Pencereli Diplomat Zarf
2.5 Antetli Kağıt
2.6 Devam Kağıdı
2.7 Torba Zarf
2.8 Faks Mesaj Formu
2.9 CD Kabı & CD Sticker
2.10Not Kağıdı
2.11Kapaklı Dosya
2.1 Kartvizit
Kartvizitler üç ana birimden oluşmaktadır.
• Logo
• İsim-Ünvan
• İletişim Bilgileri
Üç ana birimin birbirleriyle ilişkisi ve oranları aşağıdaki gibidir.
Kartvizit kağıdı: 300 gr. Mat Kuşe’dir.
Ebat: 8,5 x 5 cm’dir.
Baskı 3 renkten oluşmaktadır.
Tamamı mat selefon yada amblem logoda lokal lak uygulanabilir.
2.2 Klasör Sırtı
Klasörlerde 3,2x19cm - 5x19cm ve 2x31cm ölçüleri için oranlar aşağıda verilmiştir.
Klasör Sırtlığında 250gr. karton kullanılmalıdır.
Baskı 2 renkten oluşmaktadır.
12 mm
Kızılırmak Caddesi No: 9 06640
Küçükesat - Ankara / TÜRKİYE
Tel: 0 312. 419 10 40-48 (9 Hat)
Faks: 0 312. 419 53 08
www.ysk.gov.tr
12 mm
Kızılırmak Caddesi No: 9 06640
Küçükesat - Ankara / TÜRKİYE
Tel: 0 312. 419 10 40-48 (9 Hat)
Faks: 0 312. 419 53 08
www.ysk.gov.tr
www.ysk.gov.tr
2.3 Buklet Zarf
11 x 22 cm ebat
110gr 1.hamur kağıt
3 renk baskı
Kızılırmak Caddesi No: 9 06640 Küçükesat - Ankara / TÜRKİYE • Tel: 0 312. 419 10 40-48 (9 Hat) • Faks: 0 312. 419 53 08
www.ysk.gov.tr
2.4 Pencereli Diplomat Zarf
10,5 x 24 cm ebat
110gr 1.hamur kağıt
3 renk baskı
Kızılırmak Caddesi No: 9 06640 Küçükesat - Ankara / TÜRKİYE • Tel: 0 312. 419 10 40-48 (9 Hat) • Faks: 0 312. 419 53 08
www.ysk.gov.tr
2.5 Antetli Kağıt
21 cm
5 mm
5 mm
5 mm
1,5 cm
3 cm
Antetli kağıt ve devam kağıdı ile
ilgili oranlar yanda verilmiştir.
110 gr 1.Hamur kağıt
kullanılmalıdır.
Baskı 3 renktir.
Adres bantı %15 Siyah
29,7 cm
5 mm
10 mm
Kızılırmak Caddesi No: 9 06640 Küçükesat - Ankara / TÜRKİYE • Tel: 0 312. 419 10 40-48 (9 Hat) • Faks: 0 312. 419 53 08
www.ysk.gov.tr
2.6 Devam Kağıdı
21 cm
5 mm
5 mm
5 mm
1,5 cm
3 cm
29,7 cm
2.7 Torba Zarf
26 cm
1 cm
1 cm
1 cm
2 cm
3,5 cm
Torba Zarf için oranlar yanda
verilmiştir.
110 gr 1.Hamur kağıt
kullanılmalıdır.
Baskı 3 renktir.
35 cm
1cm
1cm
Kızılırmak Caddesi No: 9 06640 Küçükesat - Ankara / TÜRKİYE • Tel: 0 312. 419 10 40-48 (9 Hat) • Faks: 0 312. 419 53 08
www.ysk.gov.tr
2.8 Faks Mesaj Formu
Faks mesa başlığı aşağıdaki gibi tek renktir.
2.9 CD Kabı & CD Sticker
www.ysk.gov.tr
419
312
.
0
66
4
at
)•
Fa
ks
:0
:9
No
esi
a dd
ak C
Kızılırm
53 08
www.ysk.gov.tr
Kızılırmak Caddesi No: 9 06640 Küçükesat - Ankara / TÜRKİYE • Tel: 0 312. 419 10 40-48 (9 Hat) • Faks: 0 312. 419 53 08
0K
üç
ük
esa
t-A
nkar
a/
2. 41
TÜRKİYE • Tel: 0 31
9
4
10
8(
0-4
9H
2.10 Not Kağıdı
Not kağıtları 200gr mat kuşe kullanılmalıdır.
Baskı rengi 3 renktir.
Çizgi baskı rengi %30 Siyahtır.
8,5 cm
UNUTMAYINIZ
12 cm
www.ysk.gov.tr
2.11 Kapaklı Dosya
Kapaklı dosya 350 gr mat kuşe kağıt kullanılarak yapılmalıdır.
Baskı sonrası dosya dışı mat selefon uygulanmalıdır.
Mithatpaşa Caddesi No: 12 06420 Kızılay - ANKARA / TÜRKİYE
Santral: 0312 419 10 40 - 48 (9 Hat) • Faks: 0312 419 53 08 - 419 10 49
e-posta: [email protected][email protected]
www.ysk.gov.tr
3 - BAYRAKLAR
3.1
3.2
3.3
3.4
Gönder Bayrağı
Kırlangıç Bayrak
Masa Bayrağı
Roll-up
3.1 Gönder Bayrağı
Gönder Bayrakları, aşağıda gösterilen ebat ve proporsiyolarda uygulanabilir.
2 Renk kullanım tercih edilmelidir.
3.2 Kırlangıç Bayrak
Kırlangıç Bayrakları, aşağıda gösterilen ebat ve proporsiyonlarda uygulanabilir.
2 Renk kullanım tercih edilmelidir.
3.3 Masa Bayrağı
Masa Bayrakları, aşağıda gösterilen ebat ve proporsiyolarda uygulanabilir.
2 Renk kullanım tercih edilmelidir.
3.4 Roll-up
Rollup tasarımlarında yukarıda amblem tek, aşağıda logonun tamamı kullanılmalı ve en altta web adresi yer almalıdır.
Zeminli kullanımlarda logo rengi zemine göre uyarlanabilir.
85x200 rolluplarda alttan ve üstten 50’şer cm logo için ayrılmalıdır.
www.ysk.gov.tr
4 - PROMOSYONLAR
4.1
4.2
4.3
4.4
Karton Çanta
Bez ve Plastik Çanta
Anahtarlık ve Kalemlik
Küp Notluk ve Rozet
4.1 Karton Çanta
www.ysk.gov.tr
www.ysk.gov.tr
Bez ve Plastik Çantalarda kurum kimliği rengine dikkat edilmelidir. Zeminli kullanım durumunda logo rengi dişi
kullanılabilir. Bez çantada kulp uzunluğu ebatla doğru orantılı olmalıdır.
Kızılırmak Caddesi No: 9 06640 Küçükesat - Ankara / TÜRKİYE
Tel: 0 312. 419 10 40-48 (9 Hat) • Faks: 0 312. 419 53 08
www.ysk.gov.tr
Kızılırmak Caddesi No: 9 06640 Küçükesat - Ankara / TÜRKİYE
Tel: 0 312. 419 10 40-48 (9 Hat) • Faks: 0 312. 419 53 08
www.ysk.gov.tr
4.2 Bez ve Plastik Çanta
Bez ve Plastik Çantalarda kurum kimliği rengine dikkat edilmelidir. Zeminli kullanım durumunda logo rengi dişi
kullanılabilir. Bez çantada kulp uzunluğu ebatla doğru orantılı olmalıdır.
Kızılırmak Caddesi No: 9 06640 Küçükesat - Ankara / TÜRKİYE
Tel: 0 312. 419 10 40-48 (9 Hat) • Faks: 0 312. 419 53 08
www.ysk.gov.tr
4.3 Anahtarlık ve Kalemlik
4.4 Küp Notluk ve Rozet
www.imajans.com.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
6 243 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content