close

Enter

Log in using OpenID

ATCOSS-4 Kongre Daveti

embedDownload
1
ATCOSS
4. ARAP-TÜRK SOSYAL BİLİMLER KONRESİ
(ATCOSS-2014)
“Eğitim, Ekonomi ve Kalkınma”
25 – 27 Ekim 2014
Petra Üniversitesi, Amman, Ürdün
Kongre Daveti
Eğitim ve ekonomik kalkınma sorunları, gelişmekte olan ve hatta gelişmiş
ülkelerin en önemli iki konusu olmaya devam etmektedir. Bu iki kavram arasında
doğrudan ilişki vardır ve her iki konuda Ortadoğu toplumlarında halen sorun ciddi
sorunlar ve huzursuzluk yaşanmaktadır. Dünya ekonomisi son yıllarda birçok
ülkenin ekonomisini olumsuz etkileyerek uluslararası boyutta huzursuzluğa yol
açan krizden henüz tam çıkamamıştır. Kriz birçok eğitimli kişiyi işsiz bıraktığı gibi,
gençlerin eğitimine ayrılacak kaynakları azalttığı için ekonomik kriz eğitimin
önüne ciddi engeller çıkartmaktadır.
Batı’da ve özellikle Ortadoğu’da ekonomik kriz birçok ülkede ciddi huzursuzluğa
yol açmıştır. Aynı zamanda sonsuz kâr arayışı ve sistemin aşırılıkları, Batı
Kapitalist sistemin zaaflarını ortaya çıkarmıştır. Bugün yatırıma ayrılan sermaye
azaldığı için ekonomik ve siyasi krizlerin yanında kalkınma sorunu daha acil
haline gelmiştir. Birçok hükümet yatırımlar için kaynak bulmakta zorlandığı gibi
uzun vadeli kalkınma vesilesi olan eğitime yatırım yapmak ile acil hizmet ve
sübvansiyon talepleri arasında tercih yapmak zorunda kalmaktadır.
Ortadoğu bölgesi bu genel sorunlarla daha fazla karşılaşmaktadır çünkü üretken
olmayan ekonomi, işsizlik, okuyup yazamama, yetersiz veya düşük kaliteli eğitim
sorunları yaygındır. Eğitim, ekonomik kalkınmayla doğrudan ilgili olduğu için, bir
ülkedeki düşük eğitim seviyesi kalkınmaya engel olur ve eğitime ayrılan
kaynakların sınırlı oluşu toplumun ekonomik ve sosyal kalkınma potansiyelini
zayıflatır. İronik şekilde yoksul toplumların kalkınmak için eğitime daha fazla
yatırım yapmaları gerektiği halde, finansman yetersizliğinden yoksulluğa
mahkum olurlar. Ayrıca, bireylerin beşeri ve kültürel sermayesini artırdığı için
eğitim toplam refaha katkıda bulunur.
Sınıf atlama mekanizması olarak eğitimin bireyleri bağımsız, siyasi bilinçli ve aktif
bireyler haline getirmesi beklenmektedir. Sağlıklı bir ekonomi bireylerin
2
kendilerini gerçekleştirmelerine imkan vererek genel kalkınmaya da katkıda
bulunur. Yetersiz eğitim ve çarpık ekonomiler nedeniyle, Arap toplumları kaliteli
eğitim ve istihdam sağlamada sorun yaşarlar. Benzer sorunlar daha az oranda
Türkiye’de de yaşanmaktadır. Ayrıca, Arap toplumlarında kıt imkanlarla eğitim
alanlar ise eğitimlerine uygun iş bulamadıkları ülke dışına göç etmek zorunda
kalırlar. Beyin göçü olarak adlandırılan bu sorun Türkiye’de önemli ölçüde
azalmıştır. Hükümetler bu kısır döngüyü önce eğitime yaptırım yapılarak ve
toplumda dışlanan grupları istihdam alanına katılımını sağlayarak kırmaya
çalışmalıdır.
Dördüncü Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi (ATCOSS) eğitim, ekonomi ve
kalkınma konularını ve aralarındaki ilişkiler tartışmak üzere toplanacaktır. Daha
somut olarak aşağıdaki alanlarda Türkiye ve/veya Arap toplumlarını ilgilendiren
konularda makale sunulmasına davet etmektedir:
Kongre Temaları:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Beyin göçü
Ekonomi & çevre
Girişimcilik
Küreselleşme
Beşeri sermaye
Gelir farklılıkları
İslami finans ve kalkınma
Yerel kalkınma
Güvenlik & kalkınma
Özel sektör ve kalkınma
Sivil toplum ve kalkınma
Sürdürülebilir kalkınma
Şeffaflık
İşsizlik
Eğitim reformu
Kadın & kalkınma
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Eğitimin finansmanı
Özel eğitim
Alternatif eğitim
Yeni medya & eğitim
Yüksek eğitim
Sürekli eğitim
Ortaöğretim
Din & eğitim
Sivil toplum & eğitim
Özel Tema: Türk-Arap İlişkileri
1. Ekonomik İlişkiler
2. Akademik İlişkiler
3. Kültürel İlişkiler
4. Diplomatik İlişkiler
5. Toplumsal İlişkiler
ÖNEMLİ TARİHLER:
 Özet Gönderme:
27 Haz. 2014
 Makale Gönderme: 1 Eylül 2014
 Kabul Edilen Özetlerin İlanı:
 Kabul Edilen Makaleler:
07 Tem. 2014
20 Eylül 2014
Lütfen özetlerinizi (500 kelimelik) [email protected] emailine gönderiniz.
Katılım ücreti: Konuşmacılar ve oturum başkanları için ücretiz, sunum yapmayanlar için 100 USD.
Web sayfası: www.atcoss.org
Güncellemeler için ATCOSS Facebook grubumuza katılın.
Stratejik Düşünce Enstitüsü
(SDE), Ankara
Petra Üniversitesi
Amman
Arap Düşünce Forumu
(ATF), Amman
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
746 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content