close

Enter

Log in using OpenID

2014 - 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARI YILI ARA SINAV

embedDownload
2014 - 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARI YILI ARA SINAV MAZERET PROGRAMI
1 MALİYE
S. NO SINAVIN GÜN VE SAATİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
27 11.2014 Cuma
06.12.2014 C.Tesi
08.12.2014 P.Tesi
09.12.2014 Salı
10.12.2014 ÇarĢ
11.12.2014 PerĢ
12.12.2014 Cuma
15.12.2014 P.Tesi
17.12.2014 ÇarĢ
17.12.2014 ÇarĢ
17.12.2014 ÇarĢ
17.00
13.30
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
DERSLER
Türk Dili I
Temel Yabancı Dil I (Ġng)
Ġktisada GiriĢ I(Z)
Matematik I(Z)
Introduction to Public Finance I
Atatürk Ġlk.ve Ġnk.Tar. (Z)
Hukukun Temel Kavramları(Z)
Toplumbilim
Resim(S)
Müzik(S)
Heykel(S)
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
Okut.Ġ.DĠZMAN
Prof.Dr.E.M.ÜNSAL-Dr.A.USUPBEYLĠ
Öğr.Gör.T.Z.BALĠ
Prof.Dr.B.KOCAMAN-Doç.Dr.N.ERDEM-Dr.V.U.ASL-A.Gör.Ö.GENÇ
Y.Doç.Dr.R.B.ÜNLÜ
Y.Doç.Dr.N.ÖZBEK-Dr.B.TEKSOY
Prof.Dr.Z.ETÖZ-Y.Doç.Dr.P.ECEVĠTOĞLU
Okut.C.TÜRKġEN
Okut.Ü.GÜLTEKĠN
Okut.E.A.TĠBET
NOT:Temel Yabancı Dil I (İng) dersinin mazeret sınavı Gölbaşında Yabancı Diller Yüksek Okulunda
yapılacaktır.
2-MALİYE
S. NO SINAVIN GÜN VE SAATİ
DERSLER
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
1 06.12.2014 C.Tesi 14.30 Temel Yabancı Dil III (Ġng)
2 08.12.2014 P.Tesi 12.00 Public Finance in Developing Countries Y.Doç.Dr.Ö.ALBAYRAK
3 09.12.2014 Salı 12.00 Ġdare Hukuku(Z)
Y.Doç.Dr.K.ALTIPARMAK
4 10.12.2014 ÇarĢ 12.00 Almanca Dil Bilgisi (S)
Okut.E.DURAK
5 10.12.2014 ÇarĢ 12.00 Fransızca Dil Bilgisi (S)
Okut. D.PEKDEMĠR
6 11.12.2014 PerĢ 12.00 Genel Muhasebe I(Z)
Prof.Dr.O.ÇELĠK
7 12.12.2014 Cuma 12.00 Ġstatistik I(Z)
Prof.Dr.O.ÖZSOY
8 15.12.2014 P.Tesi 12.00 Kamu Maliyesi(Z)
Prof.Dr.S.ÖZ
9 16.12.2014 Salı 12.00 Mikro Ġktisat(Z)
Prof.Dr.E.M.ÜNSAL
10 18.12.2014 PerĢ 12.00 Borçlar Hukuku(Z)
Prof.Dr.A.KOCAMAN
11 19.12.2014 Cuma 16.00 Dünya Tarihi (Z)
Dr.F.ALPKAYA
NOT:Temel Yabancı Dil III (İng) dersinin mazeret sınavı Gölbaşında Yabancı Diller Yüksek Okulunda
yapılacaktır.
3-MALİYE
S. NO SINAVIN GÜN VE SAATİ
1
3
4
5
6
7
8
9
10
08.12.2014 P.Tesi
09.12.2014 Salı
10.12.2014 ÇarĢ
11.12.2014 PerĢ
15.12.2014 P.Tesi
16.12.2014 Salı
17.12.2014 ÇarĢ
18.12.2014 PerĢ
19.12.2014 Cuma
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
DERSLER
ġirketler Muhasebesi(S)
Ceza Hukuku(S)
Ticari ĠĢletme Hukuku(Z)
Bütçe ve Kamu Finansmanı(Z)
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.E.BAYAZITLI
Y.Doç.Dr.D.AYDIN
Prof.Dr.F.ġEHĠRALĠ ÇELĠK
Prof.Dr.H.YILMAZ
Public Finance and Taxation I (Reading and Taxation) Y.Doç.Dr.E.ÖZDĠLER KÜÇÜK
Ġktisadi DüĢ.Tarihi(Z)
Doç.Dr.A.YALÇINTAġ-Dr.V.U.ASLAN
Ġktisadi Büyüme(Z)
Y.Doç.Dr.M.ÖZĠġ
Banka ve Mali KuruluĢlar(S)
Dr.B.ERDAL
Ġleri Yabancı Dil 5 (ĠNG)
Okut.S.BAKANAY
2014 - 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARI YILI ARA SINAV MAZERET PROGRAMI
4-MALİYE
S. NO SINAVIN GÜN VE SAATİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
08.12.2014 P.Tesi
09.12.2014 Salı
10.12.2014 ÇarĢ
11.12.2014 PerĢ
12.12.2014 Cuma
15.12.2014 P.Tesi
16.12.2014 Salı
18.12.2014 PerĢ
19.12.2014 Cuma
10.00
10.00
10.00
10.00
14.00
10.00
10.00
10.00
10.00
DERSLER
Dünya ve Türkiye Ekonomisi(Z)
Vergi Hukuku I(Z)
Uluslararası Ġktisat Politikası(Z)
Ekonometri I(Z)
Türkiye Ġktisat Tarihi(S)
Mali Analiz Teknikleri(S)
Readings in public Finance I
Ġleri Yabancı Dil 7 (ĠNG)
Para Politikası(Z)
SINAV YERİ : Z-03
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.A.H.KÖSE
Prof.Dr.D.Ö.ÇUBUKÇU
Doç.Dr.N.ERDEM
Doç.Dr.B.KIZILIRMAK
Dr.F.C.ÖZCAN
Prof.Dr.B.KOCAMAN
Prof.Dr.B.KOCAMAN-Doç.Dr.N.ERDEM-Dr.V.U.ASL-A.Gör.Ö.GENÇ
Okut.S.BAKANAY
Doç.Dr.A.GÖKKUġ AKÇAĞLAYAN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
199 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content