close

Enter

Log in using OpenID

ÇÖZÜM - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

embedDownload
MALİ
ÇÖZÜM
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ÇÖZÜM
MALİ
®
MAYIS - HAZİRAN 2014
May - June 2014
YIL 24
YEAR 24
İ K İ A Y L I K M E S L E K İ D E R G İ
Sahibi İSMMMO Adına - Owner on behalf of the ISMMMO Genel Yayın Yönetmeni - Editor Sorumlu Yazı İşleri Müdürü - Editorial Assistant DANIŞMA KURULU Alfabetik Sıraya göre
(Alphabetical Orders)
Advisory Board
Doç. Dr. Volkan DEMİR (Galatasaray Üniversitesi)
Prof. Dr. Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU (Galatasaray Ün.)
Prof. Dr. Cemal İBİŞ (Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. İsmail Ufuk MISIRLIOĞLU (Bilgi Üniversitesi)
Prof. Dr. S. Ateş OKTAR (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Serdar ÖZKAN (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
YAHYA ARIKAN
VEYSEL KARANİ PALAK
GÜLGÜN ÖZTÜRK
YAYIN KURULU
Publication Board
Veysel Karani PALAK (Başkan)
Gülgün ÖZTÜRK (Üye)
Ayla BÜYÜKHAN (Üye)
Ali Haydar TUNÇ (Üye)
Tayyar GÜLER (Üye)
HAKEM KURULU (Alfabetik Sıraya Göre)
Editorial Advisory Board (Alphabetical orders)
Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN (Başkent Üniversitesi)
Doç. Dr. Tamer AKSOY (TOBB Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ali DURAL (Galatasaray Üniversitesi)
Prof. Dr. Doğan ARGUN (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Ercan BAYAZITLI (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Nejat BOZKURT (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Emre BURÇKİN (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Nuran CÖMERT (Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. Volkan DEMİR (Galatasaray Üniversitesi)
Dr. A. Bumin DOĞRUSÖZ (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. M. Banu DURUKAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Melih ERDOĞAN (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Recep GÜNEŞ (İnönü Üniversitesi)
Prof. Dr. Oktay GÜVEMLİ (E.Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU (Galatasaray Ünv.)
Prof. Dr. Cemal İBİŞ (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Seval KARDEŞ SELİMOĞLU (AnadoluÜnv.)
Dr. Ahmet KAVAK (Yeminli Mali Müşavir)
Prof. Dr. Yüksel KOÇ YALKIN (E.Öğretim Üyesi)
Dr. Resul KURT (Sosyal Güvenlik Uzmanı)
Prof. Dr. Ömer LALİK (İst.Ticaret Üniversitesi)
Mehmet MAÇ (Yeminli Mali Müşavir)
Doç. Dr. İsmail Ufuk MISIRLIOĞLU (BilgiÜniversitesi)
Prof. Dr. S. Ateş OKTAR (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Serdar ÖZKAN (İzmir EkonomiÜniversitesi)
Doç. Dr. Korkut ÖZKORKUT (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Recep PEKDEMİR (İstanbul Üniversitesi)
Dr. Veysi SEVİĞ
Prof. Dr. Barış SİPAHİ (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Fevzi SÜRMELİ (AnadoluÜniversitesi)
Prof. Dr. Münir ŞAKRAK (E.Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Tuğrul TÜFEKÇİOĞLU (E.Öğretim Üyesi)
Yrd. Doç. Dr. Masum TÜRKER (İstanbul Ticaret Ünv.)
Prof. Dr. Nuri UMAN (Koç Üniversitesi)
Prof. Dr. Selçuk USLU (Bilkent Üniversitesi)
Prof. Dr. Göksel YÜCEL (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ (Dokuz Eylül Üniversitesi)
MAYIS - HAZİRAN 2014
1
MALİ
ÇÖZÜM
ISSN 1303-5444
Net 3000 adet basılmıştır.
Dergi Adı: Mali Çözüm®
Dergimiz EBSCO ve ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanı tarafından taranmaktadır.
İmtiyaz Sahibinin Adı, Soyadı ve Adresi: Yahya ARIKAN
Kurtuluş Caddesi No: 114 A Blok Kat:7 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL
Genel Yayın Yönetmeni: Veysel Karani PALAK
Kurtuluş Caddesi No: 114 A Blok Kat:5 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL
Sorumlu Yazı İşleri Müdürün Adı, Soyadı ve Adresi: Gülgün ÖZTÜRK
Kurtuluş Caddesi No: 114 A Blok Kat:5 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL
Yazı İçerik-Teknik Sorumlusu: İlkim MENGÜLEREK
Kurtuluş Caddesi No: 114 B Blok Kat:5 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL
Grafik Tasarım ve Dizgi: Alican SEZER
Kurtuluş Caddesi No: 114 A Blok Kat:6 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL
Yönetim Yeri Adresi: Kurtuluş Caddesi No: 114 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL
Basımı Yapanın Adı, Soyadı ve Adresi:
Yayın Türü: Yerel-Süreli, 2 aylık
Dergimiz HAKEMLİ DERGİ olma özelliği taşımaktadır.
Dergimize gönderilen yazılar, hakem değerlendirmesine tabi tutulduğundan yayımında
gecikmeler olabilmektedir.
Dergimizde yayınlanan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Yazılardaki görüşler yazarlarına aittir.
Mali Çözüm (Financal Analyze) is two months journal of Chamber of Certified Public
Accountants of Istanbul. It is a peer-reviewed Journal publishing refered articles, opinion
papers, letters, reviews, news, questions and answers, law decisions on accounting.
Yönetim Merkezi ve Yazışma Adresi:
İSMMMO
Kurtuluş Caddesi No: 114 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL
Telefon: (0212) 315 84 00 pbx Faks: (0212) 343 47 80
E-mail: [email protected]
www.istanbulsmmmodasi.org.tr
2
MAYIS - HAZİRAN
MALİ
ÇÖZÜM
SUNUŞ
Değerli okurlarımız,
Yoğun bir mesleki faaliyetin ardından yaza hazırlandığımız bu günlerde
123. Sayımızla gündemi yakalaya çalışarak sizlere faydalı olmayı amaçladık.
Hızlı bir değişim içinde olan mesleğimiz, teknolojik gelişmelere ve uluslararası uygulamalara bağlı olarak yenilenmeyi ve ilerlemeyi şart koşmaktadır. Muhasebe mesleğinin icrasında Türkiye Muhasebe Standartlarının ve
Denetim Standartlarının önemi her geçen gün artarken, bizleri bu alanların
anlaşılması ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapılması konusunda zorlamaktadır. Özellikle dikkat çekmek istediğimiz ve önceliğimiz olması gereken
muhasebe standartlarının öğrenilmesi, bizleri önümüzdeki süreçte güçlü kılacak, mesleki farklılığımızı ön plana çıkaracaktır. Bu günlerde sıkça konuşulan
ve tartışılan denetim olgusunun yanında, muhasebe standartlarının önemi
gözden kaçırılmamalıdır. Yapılan bağımsız denetimler standartlara göre hazırlanmış finansal tablolar üzerinde şekil bulmakta ve finansal tabloların ne
kadar gerçeğe uygun hazırlandığı bağımsız denetimlerde ortaya çıkmaktadır.
Mali çözüm 123.sayısında aşağıdaki konu başlıkları ile şekillendi.
• İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından Geçici İş İlişkisi
• Son Düzenlemeler Işığında Part-Time (Kısmi Zamanlı) Çalışanların
Sosyal Güvenliği
• Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulaması
• Royalti Ödemelerinin Transfer Fiyatlandırması Analizi
• Limited Şirketlerde Müdürler Kurulu Başkanına Tanınan Üstün Oy
Kuralı Sorunu
• Anonim Şirketlerde Önemli Miktarda Şirket Aktifinin Toptan Satışı
Sorunu
• Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımının Şarta Bağlı Olarak Gerçekleştirilmesi
• Vergi Sistemimizde Engellilere Vergisel Kolaylıklar
• KDV Genel Uygulama Tebliği Doğrultusunda Haklarında Olumsuz
Rapor veya Tespit Bulunan Mükelleflerin İade Taleplerinin Değerlendirilmesi
• Yenileme Fonuna Alınan Satış Karları Finansal Kiralamalara Ait
Amortismanlardan Mahsup Edilebilir Mi?
• Yeni KDV Genel Uygulama Tebliği Kapsamında Hızlandırılmış İade
MAYIS - HAZİRAN 2014
3
MALİ
•
•
•
•
•
•
ÇÖZÜM
Sistemi (HİS)
Yolcu Beraberinde Eşya İhracında KDV ve Muhasebe Uygulamaları
Yeni Tarım Tevkifat Tebliğiyle Getirilen Yeniliklerin Açıklanması
Çağrı Üzerine Çalışmadan Doğan Hak ve Yükümlülükler
Anayasa Mahkemesi Kararı Sonrasında SGK İdari Para Cezalarında
Peşin Ödeme İndiriminin Uygulanması
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre İşyerlerindeki
Acil Durum Halleri ve İşveren Yükümlülükleri
Sosyal Güvenlik Sistemimizde Engelli Sigortalılara Sağlanan Pozitif
AyrıcalıklarBu sayımızda da emeği geçen değerli yazarlarımıza teşekkür ederken, siz sevgili okurlarımıza başarılar dileriz.
Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı
4
MAYIS - HAZİRAN
MALİ
ÇÖZÜM
Bağımsız Denetim’de “5N 1KGK”!
Yahya ARIKAN7
HAKEMLİ YAZILAR REFEREED PAPERS
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından Geçici İş İlişkisi
Yrd. Doç. Dr. Müslim DEMİR
13
Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulaması
Dr. Tahir ERDEM 25
Son Düzenlemeler Işığında Part-Time (Kısmi Zamanlı) Çalışanların
Sosyal Güvenliği
Murat ÖZDAMAR – Erden ÇAKAR45
Royalti Ödemelerinin Transfer Fiyatlandırması Analizi
Serdar PEHLIVAN61
HAKEMSİZ YAZILAR OPINION PAPERS
Limited Şirketlerde Müdürler Kurulu Başkanına Tanınan
Üstün Oy Kuralı Sorunu
Mustafa YAVUZ87
Anonim Şirketlerde Önemli Miktarda Şirket Aktifinin
Toptan Satışı Sorunu
Soner ALTAŞ95
Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımının Şarta Bağlı
Olarak Gerçekleştirilmesi
Ufuk ÜNLÜ
103
Vergi Sistemimizde Engellilere Vergisel Kolaylıklar
Mustafa İNANÇ
109
MAYIS - HAZİRAN 2014
5
MALİ
ÇÖZÜM
KDV Genel Uygulama Tebliği Doğrultusunda Haklarında
Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunan Mükelleflerin İade
Taleplerinin Değerlendirilmesi
İbrahim ERCAN
117
Yenileme Fonuna Alınan Satış Karları Finansal Kiralamalara Ait
Amortismanlardan Mahsup Edilebilir Mi?
Rızkullah ÇETIN
127
Yeni KDV Genel Uygulama Tebliği Kapsamında Hızlandırılmış
İade Sistemi (HİS)
Neslihan İçten İNCE133
Yolcu Beraberinde Eşya İhracında KDV ve Muhasebe Uygulamaları
Cansın DEĞIRMENCIOĞLU
141
Yeni Tarım Tevkifat Tebliğiyle Getirilen Yeniliklerin Açıklanması
Vakkas DEMIR
149
Tüm Yönleriyle Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma
Sürelerine İlişkin Usul ve Esaslar
Erol GÜNER
155
Anayasa Mahkemesi Kararı Sonrasında SGK İdari Para
Cezalarında Peşin Ödeme İndiriminin Uygulanması
Bünyamin ESEN
161
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre İşyerlerindeki
Acil Durum Halleri ve İşveren Yükümlülükleri
Mehmet KARAKOÇ
167
6
Sosyal Güvenlik Sistemimizde Engelli Sigortalılara Sağlanan
Pozitif Ayrıcalıklar
Özer DEMIRDIZEN 177
Yayın Politikası İlkeleri
185
MAYIS - HAZİRAN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
261 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content