close

Enter

Log in using OpenID

5. Kurul Ders Programı - İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

embedDownload
Yeni Yüzyıl Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Demir Budak
Dekan
Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten
2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
DERS KURULU 5 (TIP 232)
HASTALIKLARA GİRİŞ
DERS KURULU YÜRÜTME KURULU
DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ: Prof. Dr. Zafer Arı
KURUL V KOORDİNATÖRÜ: Prof. Dr. Mine Küçüker
Başlama Tarihi:
Bitiş Tarihi:
20.04.15
27.05.15
TIP 232 Sınavları:
26.05.2015
09.30
12.30
27.05.2015
09.30 TIBBİ BİYOLOJİ-BİYOKİMYA SINAVI
MİKROBİYOLOJİ SINAVI
ANATOMİ-FİZYOLOJİ SINAVI
Kurul Süresi: 6 Hafta
Kuramsal:
Uygulama:
70
11
8
8
97
1
Seçmeli:
İngilizce:
Toplam Yük:
TATİL
TEORİK
FİZYOLOJİ (FİZ)
2 saat
ANATOMİ (ANA)
15 saat
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK (TBG) 9 saat
MİKROBİYOLOJİ (MİK)
41 saat
BİYOKİMYA (BİK)
3 saat
TOPLAM
70 saat
UYGULAMA
3 saat
0 saat
0 saat
8 saat
0 saat
11 saat
saat
saat
saat
saat
saat
GÜN
Kullanılacak
Kısaltmalar
Anabilim Dalı
ZA
Ders
saati
Unvan
Ad
Soyad
Anabilim Dalı
Bölüm
Anatomi
14
Prof.Dr.
ZAFER
ARI
Anatomi
Temel Bilimler
AN
Fizyoloji
2
Prof.Dr.
ASİYE
NURTEN
Fizyoloji
Temel Bilimler
AZT
Fizyoloji
0
Yrd.Doç.Dr.
ASLI
ZENGİN TÜRKMEN
Fizyoloji
Temel Bilimler
CÖM
Tıbbi Biyokimya
3
Prof.Dr.
CAHİDE ÖZNUR
MAVİLİ
Tıbbi Biyokimya
Temel Bilimler
ATS
Tıbbi Biyoloji
9
Prof.Dr.
AYŞEGÜL
TOPAL SARIKAYA
Tıbbi Biyoloji
Temel Bilimler
MAK
Tıbbi Mikrobiyoloji
26
Prof.Dr.
MİNE
A. KÜÇÜKER
Tıbbi Mikrobiyoloji
Temel Bilimler
DG
Tıbbi Mikrobiyoloji
15
Yrd.Dr.
DEFNE
GÜMÜŞ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Temel Bilimler
28. HAFTA
20 Nisan 2015 Pazartesi
Saat
TBG1
08:30
09:20
AS
Genetik Hastalıkların Moleküler ve
Hücresel Temeli 1
MİK1
09:30
10:20
MAK
Mantarların genel özellikleri
MİK2
10:30
11:20
MAK
Mantarlarda virulans
21 Nisan 2015 Salı
MİK4
ANA2
MİK5
MİK7
MAK
Cryptococcus neoformans
ve diğer mayalar
MİK6
Hiyalen, dematiyöz
mantarlar
MAK
Aspergillus cinsi ,
Zygomyces sınıfı küfler
MİK8
MAK
ZA
Baş bölgesi 2
Candida cinsi mayalar
11:30
12:20
MAK
Difazik mantarlar
23 Nisan 2015 Perşembe
T1
0
ULUSAL EGEMENLİK
VE ÇOCUK BAYRAMI
TATİLİ
T2
0
ULUSAL EGEMENLİK
VE ÇOCUK BAYRAMI
TATİLİ
T3
0
ULUSAL EGEMENLİK
VE ÇOCUK BAYRAMI
TATİLİ
24 Nisan 2015 Cuma
TBG2
AS
Genetik Hastalıkların
Moleküler ve Hücresel
Temeli 2
MİKL1
MAK
A LAB: Mantar
infeksiyonlarının tanı
yöntemleri
MİKL2
MAK
A LAB: Mantar
infeksiyonlarının tanı
yöntemleri
ÖĞLE TATİLİ
ANA1
12:30
13:20
ZA
Baş bölgesi 1
MİK3
13:30
14:20
MAK
Antifungal maddeler
SER1
14:30
15:20
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER2
15:30
16:20
22 Nisan 2015 Çarşamba
MAK
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER3
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER4
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER5
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER6
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER7
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER8
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER9
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER10
0
SERBEST ÇALIŞMA
T4
0
ULUSAL EGEMENLİK
VE ÇOCUK BAYRAMI
TATİLİ
T5
0
ULUSAL EGEMENLİK
VE ÇOCUK BAYRAMI
TATİLİ
T6
0
MİKL3
B LAB: Mantar
infeksiyonlarının tanı
yöntemleri
MİKL4
0
ULUSAL EGEMENLİK
VE ÇOCUK BAYRAMI
TATİLİ
MAK
B LAB: Mantar
infeksiyonlarının tanı
yöntemleri
İNG1
ULUSAL EGEMENLİK
VE ÇOCUK BAYRAMI
TATİLİ
T7
MAK
0
İNGİLİZCE
İNG2
0
İNGİLİZCE
29 HAFTA
Saat
27 Nisan 2015 Pazartesi
SER11
08:30
09:20
SERBEST ÇALIŞMA
SER12
09:30
10:20
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER13
10:30
11:20
0
0
SERBEST ÇALIŞMA
28 Nisan 2015 Salı
SER15
0
MİK11
DG
27 Nisan 2015 Pazartesi
12:30
13:20
MİK14
DG
DG
DNA virusları
MİK15
DG
RNA virusları
Antiviral maddeler
ZA
28 Nisan 2015 Salı
MİK13
Yüz bölgesi 1
MİK9
DG
Virusların genel özellikleri
MİK10
14:30
15:20
DG
Viral patogenez
SER14
15:30
16:20
Yüz bölgesi 2
Virus replikasyonu
MİK12
ZA
30 Nisan 2015 Perşembe
TBG3
AS
GenetikHastalıkların
Moleküler ve Hücresel
Temeli 3
MİKL5
MAK
A LAB: Virolojik tanı
yöntemleri
MİKL6
MAK
A LAB: Virolojik tanı
yöntemleri
01 Mayıs 2015 Cuma
T8
0
EMEK VE DAYANIŞMA
GÜNÜ TATİLİ
T9
0
EMEK VE DAYANIŞMA
GÜNÜ TATİLİ
T10
0
EMEK VE DAYANIŞMA
GÜNÜ TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ANA3
13:30
14:20
ANA4
SERBEST ÇALIŞMA
11:30
12:20
Saat
29 Nisan 2015 Çarşamba
0
SERBEST ÇALIŞMA
DG
29 Nisan 2015 Çarşamba
MİK16
DNA virusları
SER16
0
RNA virusları
MİK17
SERBEST ÇALIŞMA
SER17
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER18
0
SERBEST ÇALIŞMA
DG
DG
RNA virusları
SER19
0
30 Nisan 2015 Perşembe
MİKL7
B LAB: Virolojik tanı
yöntemleri
MİKL8
0
SERBEST ÇALIŞMA
MAK
B LAB: Virolojik tanı
yöntemleri
SEÇ1
SERBEST ÇALIŞMA
SER20
MAK
0
SEÇMELİ DERS
SEÇ2
0
SEÇMELİ DERS
01 Mayıs 2015 Cuma
T11
0
EMEK VE DAYANIŞMA
GÜNÜ TATİLİ
T12
0
EMEK VE DAYANIŞMA
GÜNÜ TATİLİ
T13
0
EMEK VE DAYANIŞMA
GÜNÜ TATİLİ
T14
0
EMEK VE DAYANIŞMA
GÜNÜ TATİLİ
30. HAFTA
Saat
04 Mayıs 2015 Pazartesi
ANA5
08:30
09:20
Yüz bölgesi 3
MİK18
09:30
10:20
ZA
DG
Prionlar ve viroidler
MİK19
10:30
11:20
DG
Onkogenler
05 Mayıs 2015 Salı
TBG4
AS
SER23
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER24
0
SERBEST ÇALIŞMA
12:30
13:20
DG
Parazitlik
MİK21
DG
Protozoonların genel
özellikleri
SER21
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER22
15:30
16:20
ZA
Boyun bölgesi 1
MİK24
DG
Leishmania, Trypanosoma,
Trichomonas
MİK25
DG
Toxoplasma, Plasmodium,
Babesia
07 Mayıs 2015 Perşembe
TBG5
AS
08 Mayıs 2015 Cuma
ANA7
Gelişim Genetiği ve
Doğumsal Hastalıklar 1
MİKL9
MAK
A LAB: Protozoonların
incelenmesi
MİKL10
MAK
A LAB: Protozoonların
incelenmesi
ZA
Boyun bölgesi 2
MİK28
MAK
Helmintlerin genel özellikleri
SER29
0
SERBEST ÇALIŞMA
ÖĞLE TATİLİ
MİK20
14:30
15:20
ANA6
Genetik Hastalıkların
Moleküler ve Hücresel
Temeli 4
11:30
12:20
13:30
14:20
06 Mayıs 2015 Çarşamba
0
SERBEST ÇALIŞMA
MİK22
DG
Giardia, Entamoeba
MİK23
DG
Naegleria, Acanthamoeba
SER25
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER26
0
SERBEST ÇALIŞMA
MİK26
DG
Isospora, Cryptosporidium,
Sarcocystis, Cyclospora
MİK27
DG
Pneumocystis jirovecii,
Blastocystis hominis,
Balantidium coli,
Microsporidia
SER27
0
MİKL11
0
SERBEST ÇALIŞMA
MİK29
B LAB: Protozoonların
incelenmesi
MİKL12
MAK
SEÇ3
0
MİK30
0
SEÇMELİ DERS
MAK
Trematodlar
İNG3
SEÇMELİ DERS
SEÇ4
MAK
Trematodlar
B LAB: Protozoonların
incelenmesi
SERBEST ÇALIŞMA
SER28
MAK
0
İNGİLİZCE
İNG4
0
İNGİLİZCE
31. HAFTA
Saat
11 Mayıs 2015 Pazartesi
TBG6
08:30
09:20
AS
12 Mayıs 2015 Salı
ANA8
ZA
Gelişim Genetiği ve
Doğumsal Hastalıklar 2
MİK31
MAK
09:30
10:20
Boyun bölgesi 3
FİZ1
Sestodlar
MİK32
MAK
10:30
11:20
AN
Spor Fizyolojisi 1
FİZ2
Sestodlar
AN
Spor Fizyolojisi 2
11:30
12:20
0
0
0
SERBEST ÇALIŞMA
MAK
Nematodlar
MİK34
MAK
Nematodlar
MİK35
SERBEST ÇALIŞMA
SER33
15:30
16:20
MİK33
SERBEST ÇALIŞMA
SER32
14:30
15:20
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER31
13:30
14:20
ZA
Koltuk altı bölgesi
MİKL13
MAK
A LAB: Helmintlerin
incelenmesi
MİKL14
MAK
A LAB: Helmintlerin
incelenmesi
14 Mayıs 2015 Perşembe
SER37
0
SERBEST ÇALIŞMA
MİK36
MAK
Hastane infeksiyonları
MİK37
MAK
Hastane infeksiyonlarının
kontrolü
15 Mayıs 2015 Cuma
MİK38
MAK
Halk sağlığı mikrobiyolojisi
MİK39
MAK
Halk sağlığı mikrobiyolojisi
SER38
0
SERBEST ÇALIŞMA
ÖĞLE TATİLİ
SER30
12:30
13:20
13 Mayıs 2015 Çarşamba
ANA9
MAK
Artropodlar
SER34
0
SERBEST ÇALIŞMA
MİKL15
MAK
B LAB: Helmintlerin
incelenmesi
MİKL16
MAK
B LAB: Helmintlerin
incelenmesi
SER35
0
FİZL1
B LAB: spor fizyolojisi 1
FİZL2
0
SERBEST ÇALIŞMA
AN
A LAB: spor fizyolojisi 1
SEÇ5
SERBEST ÇALIŞMA
SER36
AN
0
SER39
SERBEST ÇALIŞMA
SER40
0
SEÇMELİ DERS
0
SERBEST ÇALIŞMA
İNG5
SEÇMELİ DERS
SEÇ6
0
0
İNGİLİZCE
İNG6
0
İNGİLİZCE
32. HAFTA
Saat
18 Mayıs 2015 Pazartesi
TBG7
08:30
09:20
MAK
MAK
0
T20
0
ATATÜRK'Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI TATİLİ
T21
0
ATATÜRK'Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI TATİLİ
Zoonoz infeksiyon etkenleri
11:30
12:20
BİK1
CÖM
Klinik Enzimoloji
BİK2
CÖM
Hastalıkların Biyokimyasal
Temeli
ANA10
ZA
Thorax ve mediastinum
21 Mayıs 2015 Perşembe
BİK3
CÖM
Klinik laboratuvar kullanımı
ANA11
ZA
Abdomen duvarları 1
ANA12
ZA
22 Mayıs 2015 Cuma
TBG8
AS
Gelişim Genetiği ve
Doğumsal Hastalıklar 4
TBG9
AS
Gelişim Genetiği ve
Doğumsal Hastalıklar 5
ANA13
Abdomen duvarları 2
0
Kasık bölgesi
ÖĞLE TATİLİ
T15
0
T22
ATATÜRK'Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI TATİLİ
12:30
13:20
T16
0
T17
0
T23
T18
0
ATATÜRK'Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI TATİLİ
0
ATATÜRK'Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI TATİLİ
T24
ATATÜRK'Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI TATİLİ
14:30
15:20
0
ATATÜRK'Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI TATİLİ
ATATÜRK'Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI TATİLİ
13:30
14:20
15:30
16:20
20 Mayıs 2015 Çarşamba
ATATÜRK'Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI TATİLİ
Vektörle bulaşan etkenler
MİK41
10:30
11:20
T19
Gelişim Genetiği ve
Doğumsal Hastalıklar 3
MİK40
09:30
10:20
AS
19 Mayıs 2015 Salı
0
ATATÜRK'Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI TATİLİ
T25
0
ATATÜRK'Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI TATİLİ
FİZL3
AN
A LAB: Spor fizyolojisi 2
FİZL4
AN
A LAB: Spor fizyolojisi 2
SER41
0
FİZL5
0
SERBEST ÇALIŞMA
ANA14
B LAB: Spor fizyolojisi 2
FİZL6
AN
SEÇ7
0
ANA15
0
SEÇMELİ DERS
ZA
Perineum
İNG7
SEÇMELİ DERS
SEÇ8
ZA
Femoral Kanal
B LAB: Spor fizyolojisi 2
SERBEST ÇALIŞMA
SER42
AN
0
İNGİLİZCE
İNG8
0
İNGİLİZCE
33. HAFTA
Saat
25 Mayıs 2015 Pazartesi
SER43
08:30
09:20
SERBEST ÇALIŞMA
SER44
09:30
10:20
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER45
10:30
11:20
0
0
SERBEST ÇALIŞMA
26 Mayıs 2015 Salı
SER50
0
SERBEST ÇALIŞMA
MİKS
0
MİKROBİYOLOJİ SINAVI
SER51
0
SERBEST ÇALIŞMA
11:30
12:20
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER49
15:30
16:20
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER48
14:30
15:20
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER47
13:30
14:20
SER55
0
SERBEST ÇALIŞMA
TBGSBİKS
0
TIBBİ BİYOLOJİBİYOKİMYA SINAVI
SER56
0
SERBEST ÇALIŞMA
28 Mayıs 2015 Perşembe
SER61
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER62
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER63
0
SERBEST ÇALIŞMA
29 Mayıs 2015 Cuma
SER68
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER69
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER70
0
SERBEST ÇALIŞMA
ÖĞLE TATİLİ
SER46
12:30
13:20
27 Mayıs 2015 Çarşamba
0
SERBEST ÇALIŞMA
ANASFİZS
0
ANATOMİ SINAVIFİZYOLOJİ SINAVI
SER52
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER53
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER54
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER57
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER58
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER59
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER60
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER64
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER65
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER66
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER67
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER71
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER72
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER73
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER74
0
SERBEST ÇALIŞMA
Uygulamalar ve Klinik beceriler
Tarih
Ders Kodu
MİKL1
Öğretim Üyesi
MAK
Konular
A LAB: Mantar infeksiyonlarının tanı yöntemleri
Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji
Ders Saati
Ders süresi
1
24.04.2015
09:30-10:20
MİKL2
MAK
A LAB: Mantar infeksiyonlarının tanı yöntemleri
Tıbbi Mikrobiyoloji
1
24.04.2015
10:30-11:20
MİKL3
MAK
B LAB: Mantar infeksiyonlarının tanı yöntemleri
Tıbbi Mikrobiyoloji
1
24.04.2015
12:30-13:20
MİKL4
MAK
B LAB: Mantar infeksiyonlarının tanı yöntemleri
Tıbbi Mikrobiyoloji
1
24.04.2015
13:30-14:20
MİKL5
MAK
A LAB: Virolojik tanı yöntemleri
Tıbbi Mikrobiyoloji
1
30.05.2015
09:30-10:20
MİKL6
MAK
A LAB: Virolojik tanı yöntemleri
Tıbbi Mikrobiyoloji
1
30.05.2015
10:30-11:20
MİKL7
MAK
B LAB: Virolojik tanı yöntemleri
Tıbbi Mikrobiyoloji
1
30.05.2015
12:30-13:20
MİKL8
MAK
B LAB: Virolojik tanı yöntemleri
Tıbbi Mikrobiyoloji
1
30.05.2015
13:30-14:20
MİKL9
MAK
A LAB: Protozoonların incelenmesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
1
07.05.2015
09:30-10:20
MİKL10
MAK
A LAB: Protozoonların incelenmesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
1
07.05.2015
10:30-11:20
MİKL11
MAK
B LAB: Protozoonların incelenmesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
1
07.05.2015
12:30-13:20
MİKL12
MAK
B LAB: Protozoonların incelenmesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
1
07.05.2015
13:30-14:20
MİKL13
MAK
A LAB: Helmintlerin incelenmesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
1
13.05.2015
09:30-10:20
MİKL14
MAK
A LAB: Helmintlerin incelenmesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
1
13.05.2015
10:30-11:20
MİKL15
MAK
B LAB: Helmintlerin incelenmesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
1
13.05.2015
12:30-13:20
MİKL16
MAK
B LAB: Helmintlerin incelenmesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
1
13.05.2015
13:30-14:20
FİZL1
AN
B LAB: Spor fizyolojisi 1
Fizyoloji
1
14.05.2015
12:30-13:20
FİZL2
AN
A LAB: Spor fizyolojisi 1
Fizyoloji
1
14.05.2015
13:30-14:20
FİZL3
AN
A LAB: Spor fizyolojisi 2
Fizyoloji
1
20.05.2015
12:30-13:20
FİZL4
AN
A LAB: Spor fizyolojisi 2
Fizyoloji
1
20.05.2015
13:30-14:20
FİZL5
AN
B LAB: Spor fizyolojisi 2
Fizyoloji
1
21.05.2015
12:30-13:20
FİZL6
AN
B LAB: Spor fizyolojisi 2
Fizyoloji
1
21.05.2015
13:30-14:20
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
785 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content