close

Enter

Log in using OpenID

Böbrek Yetmezliginde Adjuvant Kemoterapi

embedDownload
BÖBREK YETMEZLİĞİNDE
ADJUVANT KEMOTERAPİ
Dr Semra Paydaş
DİKKAT
• BURADAKİ DOZ VE DİĞER ÖNERİLER
OLGU SUNUMU YA DA KISITLI FARMAKOKİNETİK SONUÇLARA DAYANMAKTADIR:
GÜVENİLİRLİĞİ YETERLİ DEĞİLDİR
• RİSK AZALTMAK İÇİN YAPILAN TEDAVİDE
KT TOKSİSİTESİ NEDENİYLE YAŞAM RİSKE
EDİLMEMELİ
• CP HD yapılmayan günlerde verilmelidir. Diyaliz
edilemeyen ilaçlar her zaman verilebilir
IRMA
(n: 4684 SCr: N-%50-60 anormal renal fonksiyon)
BIRMA
IRMA-En sık verilen ilaçlar
Doz uyarlama ve HD zamanlama
KHDAK
e GFR 10-50ml/dk doz uyarlama
(%)
e GFR <10ml/dk doz
uyarlama (%)
Kanıt düzeyi
Csiplatin
75
50 (mümkünse verme) Nondiyaliz günde verilmeli
A
Carboplatin
50 (AUC bazında)
25 (AUC bazında)
Non-diyaliz günde verilmeli
A
Gemcitabine
100
100
B
Gemcitabine
Cr yüksek ise azaltılmış dozda
bile toksisite artar
FDA: Ciddi BY’nde dikkat
100 (6-12 saat sonra diyaliz
ve sıkı takip)
HD olgularında kullanım
uygun-ilaçtan 24 saat
sonra diyaliz-uzun
sürelide hemat tok
artar
Paclitaxel
100
100(diyaliz öncesi veya
sonrası)
A
Docetaxel
100
100
Vinorelbine
Doz ayarı gerekmez
ESRD’de doz azaltma??
(non-diyaliz günde)
Pemetrexad
CCr>45 doz ayarı yok
CCr< 45 kullanılmamalı
Crizotinib
CCr<30 250 mg/gün
CCr: 45-79 arası ise NSAID
kullanılmamalı
KHDAK (HD)
• Carboplatin-docetaxel: AUC X (0+25)-65
mg/m2
• Cisplatin-paclitaxel: 25 mg/m2-135mg/m224 saatte veya 175 mg/m2 3 saatte
• Cisplatin Gemcitabin: 25 mg/m2-1000-1250
mg/m2
KH AC Ca
İlaç
e GFR 10-50ml/dk doz uyarlama
(%)
e GFR <10ml/dk doz
uyarlama (%)
Kanıt düzeyi
Csiplatin
75
50 (mümkünse verme)
A
Carboplatin
50 (AUC bazında)
25 (AUC bazında)
A
Etoposide
CCr<50 FDA rehberi
%50 azaltılmalı ve diyaliz
öncesi veya sonrası
Meme Ca
İlaç
e GFR 10-50ml/dk doz uyarlama
(%)
e GFR <10ml/dk doz
uyarlama (%)
Kanıt düzeyi
Cyclophosphamide
100
75 Non-diyaliz günde
verilmeli
B
Cyclophosphamide
FDA: Doz azaltma gerekmez
Diğer: CCr 20-55: %10-20
azaltma
Kanada: CCr <30: %25-50
azaltma
Doxorubicin
100
100(diyaliz yapılmayan
günde
D
Epirubicin
100
100(diyaliz yapılmayan
günde
D
Paclitaxel
100
100 (diyaliz öncesi veya
sonrası)
A
Docetaxel
100
100 (65 mg/m2 diyaliz
gününden bağımsızyakın izlem)
5 Fluoro uracil
100
100
D
Methotrexate
50
Hayır: çok küçük dozda
bile öldürücü toksisite-
A
Methotrexate
FDA: azaltma yok
Meme Ca (HD)
• FEC 100:
– Cyclophosphamide 375 mg/m2-epirubicin 100
mg/m2-FU 500 mg/m2
Trastuzumab kullanımında dikkat
• Antrasklinler, taksanlar ve trastuzumab tek
başına nefrotoksik değil ve RD’lularda
azaltma gerekmez
• Ancak RD, trastuzumab alanlarda KV
toksisite ve komplikasyonu artırır:
trastuzumab başlamadan e GFR
hesaplanmalı
Meme Ca-HT
• Tamoksifen ve anastrozol serum düzeyleri
HD hastasında çalışıldı: Endokrin tedavi
emin ve uygulanabilir
Hodgkin lenfoma
İlaç
e GFR 10-50ml/dk doz uyarlama
(%)
e GFR <10ml/dk doz
uyarlama (%)
Kanıt düzeyi
Doxorubicin
100
100
D
Bleomycine
Renal toksisite yok ama BY’de B
eliminasyonu değişir
CCr<25-35: tedavi ilişkili
toksisite
Vinblastine
Doz ayarı gerekmez
100
Dacarbazine
BEACOPP
STANFORD V
?
Diyaliz edilebilir
NHL
İlaç
e GFR 10-50ml/dk doz uyarlama
(%)
e GFR <10ml/dk doz
uyarlama (%)
Kanıt düzeyi
Rituximab
BK yüksek ise tedavi sırasında
TLS dikkat
100
Cyclophosphamide
100
75 Non-diyaliz günde
verilmeli
B
Doxorubicin
100
100(diyaliz yapılmayan
günde
D
Vincristine
100
100
B
R-NHL
İlaç
e GFR 10-50ml/dk doz uyarlama
(%)
e GFR <10ml/dk doz
uyarlama (%)
Kanıt düzeyi
Ifosfamide
100
75
B
Ifosfamide
CCr 46-60 doz %80
1. doz %75
<30
doz %70
Ara-C
FDA: doz ayarı gerekmez
Diğer: 2gr/m2 üzerinde
ayar gerekir
Csiplatin
75
50 (mümkünse verme)
A
Gemcitabine
100
FDA: Ciddi BY’nde dikkat
100 (6-12 saat sonra diyaliz
ve sıkı takip)
B
Etoposide
CCr<50 FDA rehberi
Oxaliplatin
>20 130 mg/m2 3 haftada iyi
tolerans
FDA:<30 azaltılmış
başlangıç dozu
Kanada: Kullanma
HD: Doz azaltma veya 3
haftada tam doz ve
diyaliz
Bendamustine
CCr 40-80 arasında
farmakokinetik değişmiyor
CCr <40: Bilgi kısıtlı
Grade III-IV toksisite fazla
FDA: Kullanma
Ibrutinib
%1’den azı böbrekle atılır
CCr>25 doz ayarı yok
Tedavide Cr yakın izlenmeli
Chlorambucil
75
50
D
Fludarabine
75
50
D
Sarkomlar
İlaç
e GFR 10-50ml/dk doz uyarlama
(%)
e GFR <10ml/dk doz
uyarlama (%)
Kanıt düzeyi
Ifosfamide
100
75
B
Cyclophosphamide
100
75 Non-diyaliz günde
verilmeli
B
Cisplatin
75
50 (mümkünse verme)
A
Epirubicin
100
100
D
Doxorubicin
100
100 (diyaliz yapılmayan
günde)
D
Antrasklinler
FDA: Cr>3 %50 doz
Aronof: Değişiklik
önermiyor
Gemcitabine
100
FDA: Ciddi BY’nde dikkat
100 (6-12 saat sonra diyaliz
ve sıkı takip)
B
Paclitaxel
100
100
A
Docetaxel
100
100 (65 mg/m2 diyaliz
gününden bağımsızyakın izlem
Temozolamide
Hafif-orta yetmezlikte benzer
farmakokinetik
Ciddi yetmezlikte veri yok
GIST
• Imatinib CCr<39 ise başlangıç dozu
modifiye edilmeli-CCr<20 ise bilgi yok:
dikkat (100 mg/gün) HD’de emin şekilde
kullanılır
• Multi-TKI: Daha fazla HT ve
hipotiroidi: dikkat
Mesane Ca
İlaç
e GFR 10-50ml/dk doz uyarlama
(%)
e GFR <10ml/dk doz
uyarlama (%)
Kanıt düzeyi
Gemcitabine
100
FDA: Ciddi BY’nde dikkat
100 (6-12 saat sonra diyaliz
ve sıkı takip)
B
Csiplatin
75
50 (mümkünse verme)
A
Paclitaxel
100
100(diyaliz öncesi veya
sonrası)
A
Testis Ca
İlaç
e GFR 10-50ml/dk doz uyarlama
(%)
e GFR <10ml/dk doz
uyarlama (%)
Kanıt düzeyi
Csiplatin
75
50 (mümkünse verme)
A
Bleomycine
Renal toksisite yok ama BY’de B
eliminasyonu değişir
CCr<25-35: tedavi ilişkili
toksisite
Etoposide
CCr<50 FDA rehberi
%50 azaltılmalı ve diyaliz
öncesi veya sonrası
Vinblastine
100
100
B
Carboplatin
50 (AUC bazında)
25 (AUC bazında)
A
Paclitaxel
100
100
A
Testis Ca BEP (n: 20 DLCO)
GİS
İlaç
e GFR 10-50ml/dk doz uyarlama
(%)
e GFR <10ml/dk doz
uyarlama (%)
Kanıt düzeyi
5 Fluoro uracil
100
100
Diyaliz sonrası verilmeli
D
Oxaliplatin
>20
130 mg/m2
3 haftada iyi tolerans
FDA:<30 azaltılmış
başlangıç dozu (^30
azaltma)(non-diyaliz
günde)
Kanada: Kullanma
HD: Doz azaltma veya 3
haftada tam doz ve
diyaliz
Capecitabine
CCr 30-50: başlangıç dozu %25
azaltılır
CCr<30 ise kontrendike
Irinotecan
FDA: doz azaltma yok
50-80 mg/m2/hafta
(olgu sunumları)
Azaltılmış dozda bile ciddi
toksisite
Mitomycin C
100
75
B
GİS (HD)
• FOLFOX: 32 mg/m2+240 mg/m2-400
mg/m2
• ESRD’de FU metabolitlerine bağlı problem
olabilir• Tam dose FU ile RT iyi tolere edilmiş
Jinekolojik Ca
İlaç
e GFR 10-50ml/dk doz uyarlama
(%)
e GFR <10ml/dk doz
uyarlama (%)
Kanıt düzeyi
Csiplatin
75
50 (mümkünse verme)
A
Carboplatin
50 (AUC bazında)
25 (AUC bazında)
A
Paclitaxel
100
100 (diyaliz öncesi veya
sonrası)
A
Gemcitabine
100
FDA: Ciddi BY’nde dikkat
100 (6-12 saat sonra diyaliz
ve sıkı takip)
B
Docetaxel
100
100 (65 mg/m2 diyaliz
gününden bağımsızyakın izlem
Topotecan
FDA spesifik doz azalt
Cervix Ca
• Gemcitabin, paclitaxel, topotecan,
irinotecan etkili radyosensitizerler ve çok
başarılı sonuçları var CP yerine çok rahat
ve az toksisite ile RD’da kullanılabilir
• Gemcitabin 300 mg/m2/hafta RT ile
eşzamanlı: FIGO evre IIIB’de %89 yanıt
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
627 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content