close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Şube Eylem Planları

embedDownload
TÜRK TORAKS DERNEĞİ DOĞU KARADENİZ ŞUBESİ
ŞUBE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ: Çalışma Grupları ile birlikte
Adı
Tarih
Soliter pulmoner nodüle yaklaşım
Olgularla KHDAK’de yeni evreleme
12.09.2014
Ağır astım hastasına yaklaşım
14.11.2014
Bronşektazi
2015
Preoperatif değerlendirmede özellikli hasta
grupları
2015
Geriatrik populasyonda akciğer hastalıklarına
yaklaşım
2015
Hedef
Göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi alanında
çalışan uzman ve uzmanlık öğrencilerinin soliter
pulmoner nodülde güncel, akılcı ve maliyet-etkin
yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmaları ve
KHDAK yeni evreleme sisteminin uygulanması
konusunda beceri sahibi olmaları
Göğüs hastalıkları uzman ve uzmanlık
öğrencilerini ağır astım tanım ve alt grupları
hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu grup
hastalarda güncel, akılcı ve maliyet-etkin yaklaşım
hakkında bilgi ve ebceri sahibi olmaları, ve
fenotip/endotipe dayalı tedavi yaklaşımı hakkında
bilgi sahibi olmaları
Göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi alanında
çalışan uzman ve uzmanlık öğrencilerinin her yaş
grubundan bronşektazili hastanın (eşilk eden
hastalıklar varlığında) yönetimi hakkında bilgi ve
beceri sahibi olmaları
Göğüs hastalıkları uzman ve uzmanlık
öğrencilerinin kronik akciğer hastalığı olan
hastalarda preoperatif değerlendirme yaparken
dikakt etmesi gerekli noktalar hakkında bilgi sahibi
olmaları ve bu tarz hastaların postoperatif
yönetimlerinde bilgi ve beceri sahibi olmaları
Göğüs hastalıkları uzman ve uzmanlık
öğrencilerinin ileri yaş grubunda kronik akciğer
hastalıklarının tanı, tedavi ve takibinde yaşanan
sorunlar konusunda farkındalıklarının arttırılması
ve bu hastaların yönetiminde beceri sahibi
olmaları
İzlenecek Strateji
Sorumlu kişiler
APM çalışma grubu ile irtibat kurularak gerekli
düzenlemeler yapıldı
Adile Berna Dursun
Ahmet Selim Yurdakul
Ahmet Bircan
Astım ve Alerji Çalışma grubu ile ilk görüşme
yapıldı; ve bu konuda bilinilirliği yüksek ve
planlanan tarihte programı uygun olan kişiler ile
görüşülmesi planlandı.
Adile Berna Dursun
Gül Karakaya
Klinik Sorunlar Çalışma grubu ile iletişime
geçilecek
Adile Berna Dursun
Klinik Sorunlar Çalışma grubu ile iletişime
geçilecek
Adile Berna Dursun
Klinik Sorunlar Çalışma grubu ile iletişime
geçilecek
Adile Berna Dursun
ŞUBE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ: Okul ile birlikte
Adı
Tarih
Çocukluktan erişikin döneme akciğer
hastalıklarına yaklaşım
2015
Olgularla pulmoner rehabilitasyon:
kime, nerede ve nasıl?
2015
Hedef
Göğüs hastalıkları uzman ve uzmanlık
öğrencilerinin Çocukluk çağında kronik
akciğer hastalığı tanısı almış bieylerin
erişkin yaşa geldiklerinde hastalık
yönetimleir hakkında bilgi sahibi olmaları
Göğüs hastalıkalrı uzman ev uzmanlık
öğrencileirnin pulmoner rehabilitasyon
program organizasyonu, aday hastalrın
seçimi ve uygun rehabilitasyon reçetesinin
düzenlenmesi ve SUT işlemleri konusunda
bilgi sahibi olmaları
İzlenecek Strateji
Sorumlu kişiler
Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu ve
TTD Okul Kurslar Sorumlusu ile iletişime
geçilecek
Adile Berna Dursun
Pulmoner Rehabilitasyon ve Evde ABkım
çalışma grubu ile ieltişime geçildi, TTD Okul
Kurslar Sorumlusu ile ileitşime geçilecek.
Adile Berna Dursun
Pınar Ergün
Mevlüt Karataş
İzlenecek Strateji
Sorumlu kişiler
TTD genel merkezinden gelen öneriler
doğrultusunda il merkezlerinde halk sağlığı
kurumları ile birlikte yerel yazılı ve görsel
medya aktiviteleri, hasta eğitim toplantıları
Adile Berna Dursun
Ünal Şahin
İzlenecek Strateji
Sorumlu kişiler
Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu ve
TTD Okul Kurslar Sorumlusu ile iletişime
geçilecek
Adile Berna Dursun
Pulmoner Rehabilitasyon ve Evde ABkım
çalışma grubu ile ieltişime geçildi, TTD Okul
Kurslar Sorumlusu ile ileitşime geçilecek.
Adile Berna Dursun
Pınar Ergün
Mevlüt Karataş
TOPLUM SAĞLIĞINI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Adı
Tarih
Dünya KOAH Günü Etkinlikleri
Dünya Astım Günü Etkinlikleri
Dünya Sigara Bırakma Günü Etkinlikleri
2014-2015
Hedef
Halkın KOAH, astım ve tütün bağımlılığı
konusundaki farkındalıkalrının arttırılması,
risk altında bulunan kişileri sağlık
kurumlarına başvurmaları için motive
edilmesi, kronik hastalık yükü hakkında
bilgilendirlmeleri
·
YAPILMASI PLANLANAN ŞUBE KURSLARI
Adı
Tarih
Çocukluktan erişikin döneme akciğer
hastalıklarına yaklaşım
2015
Olgularla pulmoner rehabilitasyon:
kime, nerede ve nasıl?
2015
Hedef
Göğüs hastalıkları uzman ve uzmanlık
öğrencilerinin Çocukluk çağında kronik
akciğer hastalığı tanısı almış bieylerin
erişkin yaşa geldiklerinde hastalık
yönetimleir hakkında bilgi sahibi olmaları
Göğüs hastalıkalrı uzman ev uzmanlık
öğrencileirnin pulmoner rehabilitasyon
program organizasyonu, aday hastalrın
seçimi ve uygun rehabilitasyon reçetesinin
düzenlenmesi ve SUT işlemleri konusunda
bilgi sahibi olmaları
Şube Üyelik Analizleri
Temmuz 2014
Akademisyen
Uzman/Asistan (Göğüs Hst)
Uzman/Asistan (Göğüs Hst dışı)
Hekim olmayan üye
12
41
29
-
Şube il sınırları içerisinde yeni göreve
başlayan hekimlerin tespiti için il temsilcileri
ile ile aylık görüşme yapılması
Şube il sınırları içerisinde göğüs hastalıkları
uzmanlık alanı ile ilgili diğer branşları şube
toplantılarına davet etmek, bilimsel ve
sosyal aktivitelerden haberdar olmalarını
sağlamak
Göğüs hastalıkları alanında çalışan
ayrdımcı sağlık personeline dernek ve
şube etkinlikleir hakkında bilgi vermek
Hedef
Şube il sınırları içerisinde göğüs hastalıkları alanında
çalışan akdemisyenlerin tümü üyedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
129 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content