close

Enter

Log in using OpenID

2014 Kamu Görevlileri İstatistikleri

embedDownload
2014
KAMU GÖREVLİLERİ İSTATİSTİKLERİ
TÜHİS
TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI
ANKARA – TEMMUZ 2014
İÇİNDEKİLER
2014 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI İSTATİSTİKLER
KAMU GÖREVLİLERİ İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA ÖZET BİLGİ
KAMU GÖREVLİLERİ İSTATİSTİKLERİ (Temmuz 2014)
1
2-3-4
HİZMET KOLLARINA GÖRE SENDİKALAŞMA (2004-2008)
5
HİZMET KOLLARINA GÖRE SENDİKALAŞMA (2009-2014)
6
KONFEDERASYONLARA GÖRE DAĞILIM VE SENDİKALAŞMA ORANI (2002-2007)
7
KONFEDERASYONLARA GÖRE DAĞILIM VE SENDİKALAŞMA ORANI (2008-2014)
8
KONFEDERASYONLARA GÖRE DAĞILIM GRAFİĞİ (2002-2014)
9
TÜRKİYE GENELİ KAMU GÖREVLİLERİ İLE SENDİKA ÜYESİ KAMU GÖREVLİLERİ
ÜYELİK BİLGİLERİ GRAFİĞİ (2002 - 2014)
10
KONFEDERASYONLARA GÖRE ÜYE SAYILARININ DAĞILIM GRAFİĞİ (2014)
11
SENDİKALAŞMA ORANLARI GRAFİĞİ (2014)
12
KONFEDERASYONLARA GÖRE SENDİKA VE ÜYE SAYILARININ DAĞILIMI (2002-2007)
13
KONFEDERASYONLARA GÖRE SENDİKA VE ÜYE SAYILARININ DAĞILIMI (2008-2014)
14
TOPLU GÖRÜŞMELERE KATILAN EN ÇOK ÜYEYE SAHİP SENDİKALAR (2004-2008)
15
TOPLU GÖRÜŞMELERE KATILAN EN ÇOK ÜYEYE SAHİP SENDİKALAR (2009-2014)
16
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINCA YAYIMLANAN KAMU GÖREVLİLERİ
17-18-19
SENDİKALARINA İLİŞKİN İSTATİSTİKLER (2004-2008)
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINCA YAYIMLANAN KAMU GÖREVLİLERİ
20-21-22
SENDİKALARINA İLİŞKİN İSTATİSTİKLER (2008-2013)
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINCA YAYIMLANAN KAMU GÖREVLİLERİ
23-24-25
SENDİKALARINA İLİŞKİN İSTATİSTİKLER (2014)
HİZMET KOLLARI BAZINDA
YETKİLİ SENDİKALAR VE ÜYELİK YÜZDELERİ (2014)
26
KAMU GÖREVLİLERİ İSTATİSTİKLERİ
HAKKINDA ÖZET BİLGİ
Kamu görevlileri ile ilgili istatistikler, Resmi Gazetede her yıl yayımlanan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verileri değerlendirilerek
oluşturulmaktadır.
Kamu Görevlileri Sendikaları ile ilgili istatistiklere bakıldığında; 2014 yılı
itibariyle kamu görevlilerinin toplam sayısının 2.270.558 olduğu, bunların
1.589.964’ünün sendikalara üye bulunduğu, sendikalaşmanın ise %70,03
seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.
2014 yılı itibariyle Memur-Sen’e bağlı sendikalara üye kamu
görevlilerinin sayısı 762.650, Türk Kamu-Sen’e bağlı sendikalara üye kamu
görevlilerinin sayısı 447.641 ve Kesk’e bağlı sendikalara üye kamu görevlileri
sayısı ise 239.700’dür.
Toplam kamu görevlilerinin %33,59’u Memur-Sen, %19,72’si Türk
Kamu-Sen, %10,56’sı Kesk ve %6,16’sı diğer Konfederasyonlarda ve bağımsız
sendikalarda temsil edilmekte olup, kamu görevlilerinin %29,97’sinin ise
herhangi bir sendikaya üye olmadığı görülmektedir.
Memur-Sen, Türk Kamu-Sen ve Kesk’e bağlı sendikalara üye kamu
görevlilerinin toplamı 1.449.991 olup toplam kamu görevlisinin %63,87’si bu üç
konfederasyon tarafından temsil edilmektedir.
Diğer konfederasyonların (BASK, Hak-Sen, Birleşik Kamu-İş, DESK,
Tüm Memur-Sen,Cihan-Sen) ve bağımsız sendikaların toplam üye sayısı ise
139.973 olup, toplam kamu görevlilerinin %6,16’sını temsil etmektedirler. 2014
yılı itibariyle 680.594 kamu görevlisinin herhangi bir sendikaya üye olmadığı
görülmektedir.
2014 yılı itibariyle hizmet kollarına göre sendikalaşmanın en çok %90,84
oranıyla “Yerel Yönetim Hizmetleri” hizmet kolunda, en az ise %56,47 oranıyla
“Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri” hizmet kolunda olduğu görülmektedir.
Ayrıca, 2014 yılında hizmet kolları bazında yetkili sendikaların tamamı MemurSen Konfederasyonuna bağlıdır.
Sendikamız TÜHİS tarafından hazırlanan “2014 Kamu Görevlileri
İstatistikleri” kitapçığında geçmiş yıllara ait karşılaştırmalı tablo ve grafiklere de
yer verilmiştir.
1
2014 Yılı Kamu Görevlileri İstatistikleri
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye
Sayılarına İlişkin 2014 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ
(Resmi Gazete : 04.07.2014 - 29050)
Hizmet Kolu
No - Adı
Toplam
Sayı
Kamu Görevlileri
Sendikasının Adı
1- Büro Bankacılık ve Sigorta Hizmetleri
252.868
BES
KESK
19.473
7,70
TÜRK BÜRO - SEN
T.KAMU-SEN
45.010
17,80
BÜRO MEMUR-SEN
MEMUR-SEN
50.616
20,02
BÜRO HAK-SEN
HAK-SEN
1.309
0,52
BÜRO-İŞ
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
1.815
0,72
BAĞIMSIZ BÜRO-SEN
BASK
576
0,23
MES
BAĞIMSIZ
DEMOKRATİK OFİS-SEN
DESK
2- Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri
1.068.772
Bağlı Olduğu
Konfederasyon
Üye
Sayısı
Sendikalaşma
Oranı (%)
44
0,02
301
0,12
1,52
ADALET BÜROSEN
BAĞIMSIZ
3.838
HÜRSEN
BAĞIMSIZ
31
0,01
TÜM SÜRO SEN
TÜM MEMUR-SEN
178
0,07
SÖZ BÜRO-SEN
BAĞIMSIZ
46
0,02
5,08
SİME-SEN
BAĞIMSIZ
12.836
KATILIM BÜRO-SEN
BAĞIMSIZ
373
0,15
SAVDES
BAĞIMSIZ
6.123
2,42
0,64
ASİM-SEN
BAĞIMSIZ
1.618
MALİYE-SEN
BAĞIMSIZ
97
0,04
UFUK BÜRO-SEN
CİHAN-SEN
127
0,05
EKSEN BÜRO-SEN
BAĞIMSIZ
40
0,02
144.451
57,13
TÜRK EĞİTİM SEN
T.KAMU-SEN
230.994
21,61
EĞİTİM - SEN
KESK
129.259
12,09
EĞİTİM -BİR-SEN
MEMUR-SEN
279.722
26,17
TEM-SEN
BAĞIMSIZ
1.492
0,14
ANADOLU EĞİTİM-SEN
BAĞIMSIZ
962
0,09
ÖZGÜR EĞİTİM-SEN
BAĞIMSIZ
936
0,09
ATA SEN
BAĞIMSIZ
176
0,02
41.050
3,84
7.755
0,73
332
0,03
EĞİTİM-İŞ
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
TEÇ-SEN
BAĞIMSIZ
AND-SEN
BASK
KUVAYI EĞİTİM-SEN
BAĞIMSIZ
EĞİTİM HAK-SEN
HAK-SEN
25
0,00
1.109
0,10
122
0,01
BEÇ SEN
BASK
TÜM EĞİTİM BİR SEN
BAĞIMSIZ
77
0,01
DES
BAĞIMSIZ
370
0,03
BİRLİK EĞİTİM-SEN
TÜM MEMUR-SEN
491
0,05
BİLGEÇ
BAĞIMSIZ
132
0,01
0,01
EĞİTİM SÖZ-SEN
BAĞIMSIZ
116
MEÇ-SEN
BAĞIMSIZ
24
0,00
TEG-SEN
BAĞIMSIZ
211
0,02
DEMOKRATİK EĞİTİM SEN
DESK
58
0,01
METESEN
BAĞIMSIZ
560
0,05
BAĞIMSIZ EĞİTİM SEN
BASK
112
0,01
0,02
EĞİT BİL-SEN
BAĞIMSIZ
207
SÖZ EĞİTİM SEN
BAĞIMSIZ
20
0,00
YENİ SEN
BAĞIMSIZ
80
0,01
EKSEN EĞİTİM SEN
BAĞIMSIZ
1.110
0,10
SAYSEN
BAĞIMSIZ
100
0,01
YURT-AY-SEN
BAĞIMSIZ
450
0,04
EĞİTİM İLKE-SEN
BAĞIMSIZ
91
0,01
2,20
AKTİF EĞİTİM-SEN
BAĞIMSIZ
23.489
ÜNİ-SEN
BAĞIMSIZ
12
0,00
TÜM EĞİTİM SEN
BAĞIMSIZ
46
0,00
721.690
67,53
2
Hizmet Kolu
No - Adı
Toplam
Sayı
Kamu Görevlileri
Sendikasının Adı
Bağlı Olduğu
Konfederasyon
3- Sağlık ve Sosyal Hizmetler
473.131
TÜRK SAĞLIK-SEN
T.KAMU-SEN
95.244
SES
KESK
41.225
8,71
SAĞLIK-SEN
MEMUR-SEN
205.773
43,49
4- Yerel Yönetim Hizmetleri
5- Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri
6- Kültür ve Sanat Hizmetleri
7- Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri
8- Ulaştırma Hizmetleri
120.257
35.112
16.996
44.201
27.134
Üye
Sayısı
Sendikalaşma
Oranı (%)
20,13
BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN
BASK
932
0,20
SAĞLIK HAK-SEN
HAK-SEN
778
0,16
TÜM SAĞLIK-SEN
BAĞIMSIZ
460
0,10
SÖZ-SEN
BAĞIMSIZ
98
0,02
HİZMET SAĞLIK-SEN
BAĞIMSIZ
153
0,03
SAĞLIK SÖZ-SEN
BAĞIMSIZ
369
0,08
GENEL SAĞLIK-İŞ
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN
TÜM MEMUR-SEN
BEYAZ SEN
BAĞIMSIZ
ANADOLU SAĞLIK SEN
DESK
1.380
0,29
641
0,14
6
0,00
303
0,06
0,00
TIP SEN
BAĞIMSIZ
17
SÖZ SAĞLIK SEN
BAĞIMSIZ
7
0,00
SAĞLIK TEK SEN
BAĞIMSIZ
56
0,01
AKTİF SAĞLIK SEN
BAĞIMSIZ
342
0,07
EKSEN SAĞLIK BİR SEN
BAĞIMSIZ
237
0,05
UFUK SAĞLIK-SEN
CİHAN-SEN
540
0,11
YURT-AY SAĞLIK-SEN
BAĞIMSIZ
8
0,00
DAYANIŞMA SENDİKASI
BAĞIMSIZ
2
0,00
348.571
73,67
TÜM BEL-SEN
KESK
28.824
23,97
TÜRK YEREL HİZMET-SEN
T.KAMU-SEN
14.103
11,73
4.744
3,94
TÜM YEREL-SEN
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN
BASK
136
0,11
YEREL HAK-SEN
HAK-SEN
214
0,18
BEM-BİR-SEN
MEMUR-SEN
61.097
50,81
BELBİR SEN
DESK
91
0,08
TÜM YEREL MEMUR SEN
TÜM MEMUR-SEN
36
0,03
TÜRK HABER-SEN
T.KAMU-SEN
HABER-SEN
KESK
BİRLİK HABER-SEN
MEMUR-SEN
109.245
90,84
8.602
24,50
3.200
9,11
14.446
41,14
BAĞIMSIZ HABER-SEN
BASK
414
1,18
HABER HAK-SEN
HAK-SEN
19
0,05
DEMOKRAT HABER-SEN
DESK
11
0,03
UFUK HABER-SEN
BAĞIMSIZ
23
0,07
26.715
76,09
TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN
T.KAMU-SEN
2.615
15,39
KÜLTÜR SANAT-SEN
KESK
4.440
26,12
BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN
BASK
KÜLTÜR SANAT-İŞ
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
29
0,17
292
1,72
KÜLTÜR MEMUR-SEN
MEMUR-SEN
KÜLTÜR HAK SEN
HAK-SEN
4.515
26,57
18
UFUK KÜLTÜR-SEN
BAĞIMSIZ
14
0,11
0,08
11.923
70,15
TÜRK İMAR-SEN
T.KAMU-SEN
7.076
16,01
YAPI YOL-SEN
KESK
3.959
8,96
BAYINDIR MEMUR-SEN
MEMUR-SEN
12.923
29,24
BAĞIMSIZ YAPI-İMAR SEN
BASK
268
0,61
İMAR HAK-SEN
HAK-SEN
735
1,66
24.961
56,47
TÜRK ULAŞIM-SEN
T.KAMU-SEN
6.918
25,50
BTS
KESK
2.336
8,61
ULAŞTIRMA MEMUR-SEN
MEMUR-SEN
9.747
35,92
ULAŞTIRMA FAAL-SEN
DESK
13
0,05
32
0,12
BAĞIMSIZ ULAŞIM-SEN
BASK
BUSEN
BAĞIMSIZ
134
0,49
UDEM HAK-SEN
HAK-SEN
30
0,11
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
94
0,35
ULAŞIM İŞ
3
UFUK ULAŞTIRMA-SEN
BAĞIMSIZ
2
0,01
19.306
71,15
Hizmet Kolu
No - Adı
9- Tarım ve Ormancılık Hizmetleri
10- Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri
11- Diyanet ve Vakıf Hizmetleri
GENEL TOPLAM
Toplam
Sayı
72.863
36.797
122.427
Kamu Görevlileri
Sendikasının Adı
Bağlı Olduğu
Konfederasyon
Üye
Sayısı
Sendikalaşma
Oranı (%)
TARIM ORKAM-SEN
KESK
3.292
4,52
TÜRK TARIM ORMAN-SEN
T.KAMU-SEN
11.984
16,45
36.769
50,46
TOÇ BİR-SEN
MEMUR-SEN
BATOÇ-SEN
BASK
139
0,19
TOÇ HAK-SEN
HAK-SEN
244
0,33
BİRLİK TARIM ORMAN-SEN
TÜM MEMUR-SEN
62
0,09
TARIM ORMAN-İŞ
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
960
1,32
DEM-DOÇ-SEN
DESK
105
0,14
EKSEN TARIM ORMAN
BAĞIMSIZ
65
0,09
UFUK TARIM ORMAN-SEN
CİHAN-SEN
66
0,09
TOR AL-SEN
BAĞIMSIZ
20
0,03
53.706
73,71
17,57
TÜRK ENERJİ-SEN
T.KAMU-SEN
6.466
ESM
KESK
2.981
8,10
ENERJİ BİR-SEN
MEMUR-SEN
15.363
41,75
BAĞIMSIZ ENERJİ-SEN
BASK
70
0,19
26
0,07
ENERJİ HAK-SEN
HAK-SEN
ENERJİ-İŞ
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
UFUK ENERJİ-SEN
CİHAN-SEN
TÜRK DİYANET VAKIF-SEN
T.KAMU-SEN
18.629
15,22
DİYANET -SEN
MEMUR-SEN
71.679
58,55
DİVES
KESK
711
0,58
BAĞIMSIZ DİYANET HİZMET -SEN
BASK
227
0,19
DİN BİR-SEN
DESK
4.887
3,99
DİVA-SEN
TÜM MEMUR-SEN
7.273
5,94
TÜM DİYANET SEN
BAĞIMSIZ
514
0,42
HAK BİR-SEN
BAĞIMSIZ
288
0,24
DİN GÖR-SEN
BAĞIMSIZ
2.270.558
4
168
0,46
77
0,21
25.151
68,35
37
0,03
104.245
85,15
1.589.964
70,03
5
Eğitim, Öğretim ve Bilim
Sağlık ve Sosyal
Yerel Yönetim
Basın, Yayın ve İletişim
Kültür ve Sanat
Bayındırlık, İnşaat ve Köy
Ulaştırma Hizmetleri
Tarım ve Ormancılık
Enerji, Sanayi ve Madencilik
Diyanet ve Vakıf
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
GENEL TOPLAM
Büro Bankacılık ve Sigorta
HİZMET KOLUNUN ADI
1
SRA
NO.
1.564.777
71.077
44.998
49.536
24.466
29.557
12.034
55.295
77.577
320.110
735.745
144.382
TOPLAM
KAMU
GÖREVLİSİ
787.882
54.645
23.846
33.695
14.219
18.622
5.624
33.148
63.573
135.017
340.008
65.485
TOPLAM
ÜYE
SAYISI
2004 YILI
50,35
76,88
52,99
68,02
58,12
63,00
46,73
59,95
81,95
42,18
46,21
45,36
1.584.490
72.110
46.448
47.049
23.720
25.773
11.486
50.565
80.376
313.227
762.728
151.008
SEND.
TOPLAM
ORANI
KAMU
(%)
GÖREVLİSİ
747.617
50.070
21.185
31.183
12.722
13.407
5.188
29.455
59.786
133.581
328.174
62.866
TOPLAM
ÜYE
SAYISI
2005 YILI
47,18
69,44
45,61
66,28
53,63
52,02
45,17
58,25
74,38
42,65
43,03
41,63
1.568.324
78.014
46.214
43.883
23.024
25.928
11.652
36.299
82.197
334.601
725.048
161.464
SEND.
TOPLAM
ORANI
KAMU
(%)
GÖREVLİSİ
779.399
52.237
20.927
31.786
12.682
13.291
5.273
21.945
63.784
142.592
347.321
67.561
TOPLAM
ÜYE
SAYISI
2006 YILI
49,70
66,96
45,28
72,43
55,08
51,26
45,25
60,46
77,60
42,62
47,90
41,84
1.617.410
83.078
42.192
49.133
24.979
26.789
13.331
37.023
74.434
329.833
775.025
161.593
855.463
61.946
21.035
35.581
12.880
14.484
6.049
24.023
66.428
162.590
376.694
73.753
TOPLAM
ÜYE
SAYISI
2007 YILI
SEND.
TOPLAM
ORANI
KAMU
(%)
GÖREVLİSİ
HİZMET KOLLARINA GÖRE SENDİKALAŞMA
(2004-2008)
52,89
74,56
49,86
72,42
51,56
54,07
45,38
64,89
89,24
49,29
48,60
45,64
1.691.299
92.795
44.628
48.793
24.043
29.969
14.183
36.518
73.779
342.677
813.657
170.257
SEND.
TOPLAM
ORANI
KAMU
(%)
GÖREVLİSİ
930.397
68.985
21.727
37.669
14.112
15.283
6.601
24.277
69.088
196.264
401.482
74.909
TOPLAM
ÜYE
SAYISI
2008 YILI
55,01
74,34
48,68
77,20
58,69
51,00
46,54
66,48
93,64
57,27
49,34
44,00
SEND.
ORANI
(%)
6
Eğitim, Öğretim ve Bilim
Sağlık ve Sosyal
Yerel Yönetim
Basın, Yayın ve İletişim
Kültür ve Sanat
Bayındırlık, İnşaat ve Köy
Ulaştırma Hizmetleri
Tarım ve Ormancılık
Enerji, Sanayi ve Madencilik
Diyanet ve Vakıf
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
GENEL TOPLAM
Büro Bankacılık ve Sigorta
HİZMET KOLUNUN
ADI
1
SIRA
NO
1.784.414
96.536
39.747
50.676
26.006
30.216
15.000
37.290
91.750
386.821
838.651
1.017.072
75.673
23.386
38.449
14.434
16.558
7.643
24.433
71.241
228.383
435.258
81.614
SAYISI
GÖREVLİSİ
171.721
ÜYE
2009 YILI
TOPLAM
KAMU
TOPLAM
57,00
78,39
58,84
75,87
55,50
54,80
50,95
65,52
77,65
59,04
51,90
47,53
(%)
ORANI
SEND.
1.767.737
96.563
39.319
52.162
25.743
32.328
16.976
37.391
91.555
346.518
854.021
175.161
1.023.362
71.625
22.922
37.773
13.973
16.033
7.563
24.082
70.361
239.745
442.062
77.223
SAYISI
ÜYE
2010 YILI
TOPLAM
GÖREVLİSİ
KAMU
TOPLAM
57,89
74,17
58,30
72,41
54,28
49,59
44,55
64,41
76,85
69,19
51,76
44,09
(%)
ORANI
SEND.
1.874.543
99.905
37.891
52.120
26.047
31.870
17.961
36.895
99.655
381.436
909.168
181.595
1.195.102
77.216
23.253
43.846
15.628
18.628
9.415
26.200
83.031
274.489
524.484
98.912
SAYISI
ÜYE
2011 YILI
TOPLAM
GÖREVLİSİ
KAMU
TOPLAM
63,75
77,29
61,37
84,13
60,00
58,45
52,42
71,01
83,32
71,96
57,69
54,47
(%)
ORANI
SEND.
2.017.978
106.386
39.005
63.597
28.850
34.219
14.772
36.411
111.495
430.682
951.360
201.201
1.375.661
89.287
27.744
50.096
20.078
20.891
10.673
28.733
99.258
308.837
605.691
114.373
SAYISI
ÜYE
2012 YILI
TOPLAM
GÖREVLİSİ
KAMU
TOPLAM
HİZMET KOLLARINA GÖRE SENDİKALAŞMA
(2009-2014)
68,17
83,93
71,13
78,77
69,59
61,05
72,25
78,91
89,02
71,71
63,67
56,85
(%)
ORANI
SEND.
2.134.638
118.801
38.905
72.822
28.545
35.613
16.340
36.362
118.546
449.981
1.007.865
210.858
1.468.021
99.651
27.305
53.123
20.125
21.238
11.314
28.719
106.486
330.058
651.234
118.768
SAYISI
ÜYE
2013 YILI
TOPLAM
GÖREVLİSİ
KAMU
TOPLAM
68,77
83,88
70,18
72,95
70,50
59,64
69,24
78,98
89,83
73,35
64,62
56,33
(%)
ORANI
SEND.
1.589.964
104.245
25.151
53.706
19.306
24.961
11.923
26.715
109.245
348.571
721.690
144.451
SAYISI
ÜYE
2014 YILI
TOPLAM
2.270.558
122.427
36.797
72.863
27.134
44.201
16.996
35.112
120.257
473.131
1.068.772
252.868
GÖREVLİSİ
KAMU
TOPLAM
SEND.
70,03
85,15
68,35
73,71
71,15
56,47
70,15
76,09
90,84
73,67
67,53
57,13
(%)
ORANI
7
0
0
DESK
TÜM MEMUR SEN
TÜRKİYE GENELİ ÇALIŞAN SAYISI
1.357.326
650.770
0
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
TOPLAM ÜYE SAYISI
0
39
HAK-SEN
DEMOKRAT KAMU-SEN
352
0
ANADOLU KAMU-SEN
USEK
0
HÜRRİYETÇİ KAMU-SEN
15.776
1.319
BASK
BAĞIMSIZ SENDİKALAR
262.348
KESK
41.871
MEMUR-SEN
47,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00
1,16
0,10
19,33
3,08
24,24
ORANI (%)
SAYISI
329.065
SEND.
ÜYE
T.KAMU-SEN
KONFEDERASYON ADI
2002 YILI
1.272.267
788.846
0
0
0
0
0
0
0
0
4.236
5.209
295.830
98.146
385.425
SAYISI
ÜYE
62,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,33
0,41
23,25
7,71
30,29
ORANI (%)
SEND.
2003 YILI
1.564.777
787.882
0
0
0
0
0
0
0
147
3.535
5.228
297.114
137.937
343.921
SAYISI
ÜYE
50,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,23
0,33
18,99
8,82
21,98
ORANI (%)
SEND.
2004 YILI
1.584.490
747.617
0
0
0
0
0
0
82
100
3.487
4.696
264.060
159.154
316.038
SAYISI
ÜYE
47,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,22
0,30
16,67
10,04
19,95
ORANI (%)
SEND.
2005 YILI
1.568.324
779.399
0
0
0
0
0
0
38
50
9.061
4.734
234.336
203.851
327.329
SAYISI
ÜYE
49,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,58
0,30
14,94
13,00
20,87
ORANI (%)
SEND.
2006 YILI
KONFEDERASYONLARA GÖRE DAĞILIM VE SENDİKALAŞMA ORANI
(2002-2007)
1.617.410
855.463
0
0
0
0
0
0
9
65
17.232
5.718
231.987
249.725
350.727
SAYISI
ÜYE
52,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,07
0,35
14,34
15,44
21,68
ORANI (%)
SEND.
2007 YILI
8
223.460
4.226
KESK
BASK
0
DEMOKRAT KAMU-SEN
CİHAN-SEN
TÜRKİYE GENELİ ÇALIŞAN SAYISI
1.691.299
930.397
0
0
TÜM MEMUR SEN
TOPLAM ÜYE SAYISI
0
0
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
DESK
1.506
0
USEK
HAK-SEN
0
16
ANADOLU KAMU-SEN
HÜRRİYETÇİ KAMU-SEN
28.647
314.701
MEMUR-SEN
BAĞIMSIZ SENDİKALAR
357.841
55,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
1,69
0,25
13,21
18,61
21,16
SEND.
ORANI (%)
ÜYE
SAYISI
2008 YILI
T.KAMU-SEN
KONFEDERASYON ADI
1.784.414
1.017.072
0
0
0
20.731
2.967
0
0
0
11
11.629
4.976
224.413
376.355
375.990
SAYISI
ÜYE
57,00
0,00
0,00
0,00
1,16
0,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,65
0,28
12,58
21,09
21,07
ORANI (%)
SEND.
2009 YILI
1.767.737
1.023.362
0
0
2.881
21.731
3.060
0
0
0
8
11.088
3.628
219.195
392.171
369.600
SAYISI
ÜYE
57,89
0,00
0,00
0,16
1,23
0,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,63
0,21
12,40
22,18
20,91
ORANI (%)
SEND.
2010 YILI
1.874.543
1.195.102
0
0
4.146
26.422
3.499
0
0
0
0
15.450
3.627
232.083
515.378
394.497
SAYISI
ÜYE
63,75
0,00
0,00
0,22
1,41
0,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,82
0,19
12,38
27,49
21,04
ORANI (%)
SEND.
2011 YILI
2.017.978
1.375.661
0
0
4.577
33.477
4.016
0
0
0
0
20.890
3.078
240.304
650.328
418.991
SAYISI
ÜYE
68,17
0,00
0,00
0,23
1,66
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
1,04
0,15
11,91
32,23
20,76
ORANI (%)
SEND.
2012 YILI
2.134.638
1.468.021
0
8.047
4.699
40.041
4.072
0
0
0
0
18.375
3.020
237.180
707.652
444.935
SAYISI
68,77
0,00
0,38
0,22
1,88
0,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,86
0,14
11,11
33,15
20,84
ORANI (%)
SEND.
2013 YILI
ÜYE
KONFEDERASYONLARA GÖRE DAĞILIM VE SENDİKALAŞMA ORANI
(2008-2014)
2.270.558
1.589.964
24.299
8.681
5.769
50.503
4.482
0
0
0
0
42.850
3.389
239.700
762.650
447.641
SAYISI
ÜYE
70,03
0,00
0,38
0,25
2,22
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
1,89
0,15
10,56
33,59
19,72
ORANI (%)
SEND.
2014 YILI
9
ÜYE SAYILARI
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
2002
T.KAMU-SEN, 329.065
KESK, 262.348
MEMUR-SEN, 41.871
DİĞER, 17.486
2003
MEMUR-SEN, 98.146
T.KAMU-SEN, 385.425
KESK, 295.830
DİĞER, 9.445
MEMUR-SEN, 137.937
KONFEDERASYONLARA
GÖRE DAĞILIM GRAFİĞİ
(2002-2014)
2004
T.KAMU-SEN, 343.921
KESK, 297.114
DİĞER, 8.910
2005
T.KAMU-SEN, 316.038
KESK, 264.060
MEMUR-SEN, 159.154
DİĞER, 8.365
2006
T.KAMU-SEN, 327.329
KESK, 234.336
MEMUR-SEN, 203.851
DİĞER, 13.883
2007
T.KAMU-SEN, 350.727
KESK, 231.987
MEMUR-SEN, 249.725
DİĞER, 23.024
2008
KESK, 223.460
T.KAMU-SEN, 357.841
MEMUR-SEN, 314.701
DİĞER, 34.395
2009
T.KAMU-SEN, 375.990
KESK, 224.413
MEMUR-SEN, 376.355
DİĞER, 40.314
2010
T.KAMU-SEN, 369.600
KESK, 219.195
MEMUR-SEN, 392.171
DİĞER, 42.396
2011
T.KAMU-SEN, 394.497
KESK, 232.083
MEMUR-SEN, 515.378
DİĞER, 53.144
2012
T.KAMU-SEN, 418.991
KESK, 240.304
MEMUR-SEN, 650.328
DİĞER, 66.038
2013
T.KAMU-SEN, 444.935
KESK, 237.180
MEMUR-SEN, 707.652
DİĞER, 78.254
2014
T.KAMU-SEN, 447.641
KESK, 239.700
MEMUR-SEN, 762.650
DİĞER, 139.973
10
ÜYE SAYILARI
-100.000
100.000
300.000
500.000
700.000
900.000
1.100.000
1.300.000
1.500.000
1.700.000
1.900.000
2.100.000
2.300.000
2.500.000
Türkiye G.Toplam, 1.357.326
2002
2003
Türkiye G.Toplam, 1.272.267
Sendika Üyesi, 788.846
2004
Sendika Üyesi, 787.882
Türkiye G.Toplam, 1.564.777
Türkiye G.Toplam, 1.584.490
2005
Sendika Üyesi, 747.617
2006
Sendika Üyesi, 779.399
2007
Sendika Üyesi, 855.463
Türkiye G.Toplam, 1.568.324
Türkiye G.Toplam, 1.617.410
Türkiye G.Toplam, 1.691.299
2008
Türkiye G.Toplam, 1.784.414
2009
Türkiye G.Toplam, 1.767.737
2010
2011
2012
2013
2014
TÜRKİYE GENELİ KAMU GÖREVLİLERİ İLE SENDİKA ÜYESİ
KAMU GÖREVLİLERİ ÜYELİK BİLGİLERİ GRAFİĞİ
(2002-2014)
Sendika Üyesi, 650.770
Konfederasyon, 7
Sendika Sayısı, 46
Sendikalaşma (%), 47,95
Konfederasyon, 5
Sendika Sayısı, 43
Sendikalaşma (%), 62,00
Konfederasyon, 6
Sendika Sayısı, 47
Sendikalaşma (%), 50,35
Konfederasyon, 7
Sendika Sayısı, 54
Sendikalaşma (%), 47,18
Konfederasyon, 7
Sendika Sayısı, 61
Sendikalaşma (%), 49,70
Konfederasyon, 7
Sendika Sayısı, 66
Sendikalaşma (%), 52,89
Sendika Üyesi, 930.397
Konfederasyon, 7
Sendika Sayısı, 73
Sendikalaşma (%), 55,01
Sendika Üyesi, 1.017.072
Konfederasyon, 8
Sendika Sayısı, 77
Sendikalaşma (%), 57,00
Sendika Üyesi, 1.023.362
Konfederasyon, 8
Sendika Sayısı, 90
Sendikalaşma (%), 57,89
Türkiye G.Toplam, 1.874.543
Sendika Üyesi, 1.195.102
Konfederasyon, 8
Sendika Sayısı, 97
Sendikalaşma (%), 63,75
Türkiye G.Toplam, 2.017.978
Sendika Üyesi, 1.375.661
Konfederasyon, 8
Sendika Sayısı, 111
Sendikalaşma (%), 68,17
Türkiye G.Toplam, 2.134.638
Sendika Üyesi, 1.468.021
Konfederasyon, 8
Sendika Sayısı, 115
Sendikalaşma (%), 68,77
Türkiye G.Toplam, 2.270.558
Sendika Üyesi, 1.589.964
Konfederasyon, 9
Sendika Sayısı, 136
Sendikalaşma (%), 70,03
11
SENDİKASIZ, 680.594
T.KAMU-SEN, 447.641
DİĞER, 139.973
MEMUR-SEN, 762.650
KESK, 239.700
KONFEDERASYONLARA GÖRE ÜYE SAYILARININ
DAĞILIM GRAFİĞİ
(2014)
12
SENDİKASIZ, %29,97
T.KAMU-SEN, %19,72
DİĞER, %6,16
KESK, %10,56
MEMUR-SEN, %33,59
SENDİKALAŞMA ORANLARI GRAFİĞİ
(2014)
13
--
--
DESK
TÜM MEMUR-SEN
650.770
--
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
GENEL TOPLAM
--
HAK-SEN
--
ANADOLU KAMU-SEN
15.776
39
DEMOKRAT KAMU-SEN
BAĞIMSIZ
--
352
USEK
HÜRRİYETÇİ KAMU-SEN
1.319
BASK
41.871
262.348
KESK
MEMUR-SEN
329.065
46
--
--
--
--
4
--
2
--
4
6
9
10
11
2002 YILI
ÜYE SENDİKA
SAYISI SAYISI
T.KAMU-SEN
KONFEDERASYON ADI
788.846
--
--
--
--
4.236
--
--
--
--
5.209
98.146
295.830
385.425
43
--
--
--
--
5
--
--
--
--
6
10
11
11
2003 YILI
ÜYE
SENDİKA
SAYISI
SAYISI
787.882
--
--
--
--
3.535
--
--
147
--
5.228
137.937
297.114
343.921
47
--
--
--
--
4
--
--
3
--
8
11
10
11
2004 YILI
ÜYE
SENDİKA
SAYISI
SAYISI
747.617
--
--
--
--
3.487
82
--
100
--
4.696
159.154
264.060
316.038
54
--
--
--
--
7
3
--
3
--
8
11
11
11
2005 YILI
ÜYE
SENDİKA
SAYISI
SAYISI
779.399
--
--
--
--
9.061
38
--
50
--
4.734
203.851
234.336
327.329
61
--
--
--
--
13
3
--
3
--
9
11
11
11
2006 YILI
ÜYE
SENDİKA
SAYISI
SAYISI
855.463
--
--
--
--
17.232
9
--
65
--
5.718
249.725
231.987
350.727
66
--
--
--
--
17
2
--
4
--
10
11
11
11
2007 YILI
ÜYE
SENDİKA
SAYISI
SAYISI
KONFEDERASYONLARA GÖRE SENDİKA VE ÜYE SAYILARININ DAĞILIMI
(2002-2007)
14
--
--
DEMOKRAT KAMU-SEN
ANADOLU KAMU-SEN
--
--
TÜM MEMUR-SEN
CİHAN-SEN
930.397
--
DESK
GENEL TOPLAM
--
1.506
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
HAK-SEN
28.647
16
HÜRRİYETÇİ KAMU-SEN
BAĞIMSIZLAR
--
USEK
314.701
MEMUR-SEN
4.226
223.460
KESK
BASK
357.841
73
--
--
--
--
9
20
--
--
2
--
9
11
11
11
2008 YILI
ÜYE SENDİKA
SAYISI SAYISI
T.KAMU-SEN
KONFEDERASYON ADI
1.017.072
--
--
--
20.731
2.967
11.629
--
--
11
--
4.976
376.355
224.413
375.990
77
--
--
--
5
8
18
--
--
2
--
11
11
11
11
2009 YILI
ÜYE
SENDİKA
SAYISI
SAYISI
1.023.362
--
--
2.881
21.731
3.060
11.088
--
--
8
--
3.628
392.171
219.195
369.600
90
--
--
6
5
9
24
--
--
2
--
11
11
11
11
2010 YILI
ÜYE
SENDİKA
SAYISI
SAYISI
1.195.102
--
--
4.146
26.422
3.499
15.450
--
--
--
--
3.627
515.378
232.083
394.497
97
-- --
--
7
6
9
31
--
--
--
--
11
11
11
11
2011 YILI
ÜYE
SENDİKA
SAYISI
SAYISI
1.375.661
4.577
33.477
4.016
20.890
--
--
--
--
3.078
650.328
240.304
418.991
111
-- --
9
7
10
41
--
--
--
--
11
11
11
11
2012 YILI
ÜYE
SENDİKA
SAYISI
SAYISI
1.468.021
8.047
4.699
40.041
4.072
18.375
--
--
--
--
3.020
707.652
237.180
444.935
115
--
6
8
7
10
40
--
--
--
--
11
11
11
11
2013 YILI
ÜYE
SENDİKA
SAYISI
SAYISI
KONFEDERASYONLARA GÖRE SENDİKA VE ÜYE SAYILARININ DAĞILIMI
(2008-2014)
1.589.964
24.299
8.681
5.769
50.503
4.482
42.850
--
--
--
--
3.389
762.650
239.700
447.641
136
5
6
8
8
10
53
--
--
--
--
13
11
11
11
2014 YILI
ÜYE
SENDİKA
SAYISI
SAYISI
15
44.998
71.077
1.564.777
10 Enerji, Sanayi ve Madencilik TÜRK ENERJİ-SEN T.KAMU-SEN
MEMUR-SEN
TOPLAM KAMU GÖREVLİSİ
11 Diyanet ve Vakıf
2006 İstatistikleri 07.07.2006 - 26221 Sayılı Resmi Gazete
2007 İstatistikleri 07.07.2007 - 26575 Sayılı Resmi Gazete
2008 İstatistikleri 05.07.2008 - 26927 Sayılı Resmi Gazete
(3)
(4)
(5)
2004 İstatistikleri 28.08.2004 - 25567 Sayılı Resmi Gazete
2005 İstatistikleri 07.07.2005 - 25868 Sayılı Resmi Gazete
(1)
(2)
DİYANET-SEN
49.536
T.KAMU-SEN
TÜRK TARIM
ORMAN-SEN
Tarım ve Ormancılık
9
24.466
T.KAMU-SEN
Ulaştırma
8
29.557
Bayındırlık, İnşaat ve Köy
7
T.KAMU-SEN
Kültür ve Sanat
6
TÜRK ULAŞIMSEN
77.577
TÜRK İMAR-SEN
KESK
12.034
Basın, Yayın ve İletişim
5
TÜM BEL-SEN
320.110
735.745
KESK
Yerel Yönetim
4
TÜRK SAĞLIK-SEN T.KAMU-SEN
KESK
144.382
GÖREVLİSİ
KAMU
29.502
11.052
19.993
7.869
9.008
3.346
19.399
32.611
69.484
154.524
28.902
SAYISI
ÜYE
2004 YILI (1)
TOPLAM
KÜLTÜR SANATSEN
Sağlık ve Sosyal
3
EĞİTİM-SEN
T.KAMU-SEN
BAĞLI
OLDUĞU
KONF.
55.295
Eğitim, Öğretim ve Bilim
2
TÜRK BÜRO-SEN
EN ÇOK ÜYEYE
SAHİP SENDİKA
TÜRK HABER-SEN T.KAMU-SEN
Büro Bankacılık ve Sigorta
HİZMET KOLUNUN ADI
1
SIRA
NO.
41,51
24,56
40,36
32,16
30,48
27,80
35,08
42,04
21,71
21,00
20,02
SEND.
ORANI
(%)
28.132
1.584.490
72.110
46.448
47.049
23.720
25.773
11.486
50.565
80.376
313.227
27.799
9.593
17.437
6.949
6.552
3.059
16.418
27.941
65.561
SAHİP SENDİKA
EN ÇOK ÜYEYE
38,55 DİYANET-SEN
20,65 TÜRK ENERJİ-SEN
37,06 T.TARIM ORMAN-SEN
29,30 TÜRK ULAŞIM-SEN
25,42 TÜRK İMAR-SEN
26,63 KÜLTÜR SANAT-SEN
32,47 TÜRK HABER-SEN
34,76 BEM BİR-SEN
20,93 TÜRK SAĞLIK-SEN
18,28 TÜRK EĞİTİM-SEN
18,63 TÜRK BÜRO-SEN
SEND.
SAYISI ORANI
(%)
ÜYE
762.728 139.429
151.008
GÖREVLİSİ
KAMU
TOPLAM
2005 YILI (2)
MEMUR-SEN
T.KAMU-SEN
T.KAMU-SEN
T.KAMU-SEN
T.KAMU-SEN
KESK
T.KAMU-SEN
MEMURSEN
T.KAMU-SEN
T.KAMU-SEN
T.KAMU-SEN
BAĞLI
OLDUĞU
KONF.
KAMU
TOPLAM
32.371
1.568.324
78.014
46.214
43.883
23.024
25.928
11.652
36.299
82.197
334.601
29.571
9.849
16.290
7.168
6.476
2.995
12.331
26.130
69.288
37,90
21,31
37,12
31,13
24,98
25,70
33,97
31,79
20,71
19,21
20,05
SEND.
SAYISI ORANI
(%)
ÜYE
725.048 139.282
161.464
GÖREVLİSİ
2006 YILI (3)
34.894
1.617.410
83.078
42.192
49.133
24.979
26.789
13.331
37.023
74.434
329.833
36.352
10.033
16.605
7.184
6.635
3.275
13.541
28.451
78.472
T.KAMU-SEN
BAĞLI
OLDUĞU
KONF.
T.KAMU-SEN
43,76 DİYANET-SEN MEMUR-SEN
1.691.299
92.795
44.628
TÜRK ENERJİT.KAMU-SEN
SEN
23,78
48.793
24.043
29.969
14.183
33,80 TOÇ BİR-SEN MEMUR-SEN
TÜRK ULAŞIM28,76
T.KAMU-SEN
SEN
TÜRK İMAR24,77
SEN
24,57
KESK
36.518
TÜRK HABERT.KAMU-SEN
SEN
KÜLTÜR
SANAT-SEN
73.779
342.677
38,22 BEM BİR-SEN MEMURSEN
36,57
35.498
42.012
9.399
17.318
7.803
6.496
3.018
13.689
30.483
84.183
45,27
21,06
35,49
32,45
21,68
21,28
37,49
41,32
24,57
17,96
20,85
ÜYE
SEND.
SAYISI ORANI
(%)
813.657 146.127
170.257
GÖREVLİSİ
KAMU
TOPLAM
2008 YILI (5)
TÜRK EĞİTİMT.KAMU-SEN
SEN
TÜRK BÜROSEN
EN ÇOK
ÜYEYE
SAHİP
SENDİKA
TÜRK SAĞLIK23,79
T.KAMU-SEN
SEN
18,81
21,59
SEND.
SAYISI ORANI
(%)
ÜYE
775.025 145.791
161.593
GÖREVLİSİ
KAMU
TOPLAM
2007 YILI (4)
TOPLU GÖRÜŞMELERE KATILAN EN ÇOK ÜYEYE SAHİP SENDİKALAR
(2004-2008)
16
DİYANET-SEN
11 Diyanet ve Vakıf
2011 İstatistikleri 07.07.2011 - 27987 Sayılı Resmi Gazete
2012 İstatistikleri 10.08.2012 - 28380 Sayılı Resmi Gazete
(8)
(9)
(11) 2014 İstatistikleri 04.07.2014 - 29050 Sayılı Resmi Gazete
(10) 2013 İstatistikleri 06.07.2013 - 28699 Sayılı Resmi Gazete
2009 İstatistikleri 07.07.2009 - 27281 Sayılı Resmi Gazete
2010 İstatistikleri 07.07.2010 - 27634 Sayılı Resmi Gazete
(6)
(7)
TOPLAM KAMU GÖREVLİSİ
MEMUR-SEN
T.KAMU-SEN
T.KAMU-SEN
TÜRK ULAŞIMSEN
T.KAMU-SEN
T.KAMU-SEN
TÜRK İMAR-SEN
TÜRK ENERJİSEN
Tarım ve Ormancılık
9
T.KAMU-SEN
TÜRK İMARSEN
DİYANET-SEN MEMUR-SEN
TÜRK ENERJİT.KAMU-SEN
SEN
TOÇ BİR-SEN MEMUR-SEN
TÜRK ULAŞIMT.KAMU-SEN
SEN
37.290
1.784.414
96.536
39.747
50.676
26.006
30.216
15.000
KESK
KÜLTÜR
SANAT-SEN
KESK
TÜRK HABER-SEN T.KAMU-SEN
386.821
KÜLTÜR SANATSEN
MEMUR-SEN
TÜRK HABERT.KAMU-SEN
SEN
SAĞLIK-SEN
37.506
45.758
9.067
19.467
7.166
6.624
3.263
12.928
32.022
93.705
T.KAMU-SEN
BAĞLI
OLDUĞU
KONF.
KÜLTÜR
SANAT-SEN
TÜRK ULAŞIMT.KAMU-SEN
SEN
T.KAMU-SEN
KESK
ENERJİ BİRSEN
MEMUR-SEN
47,40 DİYANET-SEN MEMUR-SEN
22,81
38,41 TOÇ BİR-SEN MEMUR-SEN
27,56
TÜRK İMAR21,92
SEN
21,75
TÜRK HABER34,67
T.KAMU-SEN
SEN
34,90 BEM BİR-SEN MEMURSEN
MEMUR-SEN
35.290
1.767.737
96.563
39.319
52.162
25.743
32.328
16.976
37.391
91.555
43.969
9.854
20.337
6.837
5.946
3.425
12.803
31.962
346.518 103.269
EĞİTİM BİRSEN
TÜRK BÜROSEN
EN ÇOK
ÜYEYE
SAHİP
SENDİKA
MEMUR-SEN
MEMUR-SEN
T.KAMU-SEN
BAĞLI
OLDUĞU
KONF.
KÜLTÜR
SANAT-SEN
TÜRK ULAŞIMT.KAMU-SEN
SEN
MEMUR-SEN
KESK
ENERJİ BİRSEN
MEMUR-SEN
45,53 DİYANET-SEN MEMUR-SEN
25,06
38,99 TOÇ BİR-SEN MEMUR-SEN
26,56
BAYINDIR
18,39
MEMUR-SEN
20,18
TÜRK HABER34,24
T.KAMU-SEN
SEN
39.763
1.874.543
99.905
37.891
52.120
26.047
31.870
17.961
36.895
99.655
49.870
11.362
25.587
6.545
7.714
3.883
12.377
39.856
381.436 135.591
BAĞLI
OLDUĞU
KONF.
EĞİTİM BİRSEN
KÜLTÜR
SANAT-SEN
ULAŞTIRMA
MEMUR-SEN
MEMUR-SEN
MEMUR-SEN
MEMUR-SEN
KESK
ENERJİ BİRSEN
MEMUR-SEN
49,92 DİYANET-SEN MEMUR-SEN
29,99
49,09 TOÇ BİR-SEN MEMUR-SEN
25,13
BAYINDIR
24,20
MEMUR-SEN
21,62
BİRLİK
33,55
HABER-SEN
39,99 BEM BİR-SEN MEMUR-SEN
MEMUR-SEN
MEMUR-SEN
45.884
2.017.978
106.386
39.005
63.597
28.850
34.219
14.772
36.411
111.495
60.346
16.375
33.645
9.178
10.547
4.035
12.231
53.171
430.682 173.718
BAĞLI
OLDUĞU
KONF.
EĞİTİM BİRSEN
KÜLTÜR
SANAT-SEN
ULAŞTIRMA
MEMUR-SEN
MEMUR-SEN
MEMUR-SEN
MEMUR-SEN
KESK
ENERJİ BİRSEN
MEMUR-SEN
56,72 DİYANET-SEN MEMUR-SEN
41,98
52,90 TOÇ BİR-SEN MEMUR-SEN
31,81
BAYINDIR
30,82
MEMUR-SEN
27,32
BİRLİK
33,59
HABER-SEN
47,69 BEM BİR-SEN MEMUR-SEN
MEMUR-SEN
MEMUR-SEN
48.112
2.134.638
118.801
38.905
72.822
28.545
35.613
16.340
36.362
118.546
66.566
16.683
36.836
9.534
11.052
4.307
13.003
57.100
449.981 193.612
EĞİTİM BİRSEN
ULAŞTIRMA MEMURMEMUR-SEN SEN
56,03
42,88
MEMURSEN
MEMURSEN
ENERJİ BİRSEN
DİYANETSEN
MEMUR50,58 TOÇ BİR-SEN
SEN
33,40
BAYINDIR
MEMUR31,03
MEMUR-SEN SEN
2.270.558
122.427
36.797
72.863
27.134
44.201
16.996
35.112
120.257
MEMURSEN
473.131
MEMURSEN
1.068.772
252.868
GÖREVLİSİ
KAMU
TOPLAM
MEMURSEN
MEMURSEN
KÜLTÜR
MEMURMEMUR-SEN SEN
BİRLİK
35,76
HABER-SEN
48,17 BEM BİR-SEN
26,36
BAĞLI
OLDUĞU
KONF.
2014 YILI (11)
BÜRO
MEMURMEMUR-SEN SEN
EN ÇOK
ÜYEYE
SAHİP
SENDİKA
43,03 SAĞLIK-SEN
24,92
22,82
SEND.
SAYISI ORANI
(%)
ÜYE
1.007.865 251.110
210.858
GÖREVLİS
İ
KAMU
TOPLAM
2013 YILI (10)
BÜRO MEMURMEMUR-SEN
SEN
EN ÇOK
ÜYEYE
SAHİP
SENDİKA
40,34 SAĞLIK-SEN
24,33
22,81
SEND.
SAYISI ORANI
(%)
ÜYE
951.360 231.472
201.201
GÖREVLİSİ
KAMU
TOPLAM
2012 YILI (9)
BÜRO MEMURMEMUR-SEN
SEN
EN ÇOK
ÜYEYE
SAHİP
SENDİKA
35,55 SAĞLIK-SEN
21,52
21,90
SEND.
SAYISI ORANI
(%)
ÜYE
909.168 195.695
181.595
GÖREVLİSİ
KAMU
TOPLAM
2011 YILI (8)
34,91 BEM BİR-SEN MEMUR-SEN
29,80 SAĞLIK-SEN
18,24
20,15
SEND.
SAYISI ORANI
(%)
ÜYE
854.021 155.738
175.161
GÖREVLİSİ
KAMU
TOPLAM
2010 YILI (7)
TÜRK EĞİTİMT.KAMU-SEN
SEN
TÜRK BÜROSEN
EN ÇOK
ÜYEYE
SAHİP
SENDİKA
24,22 SAĞLIK-SEN
18,48
21,84
SEND.
SAYISI ORANI
(%)
ÜYE
838.651 155.021
171.721
GÖREVLİSİ
KAMU
91.750
10 Enerji, Sanayi ve Madencilik
Ulaştırma
T.KAMU-SEN
BAĞLI
OLDUĞU
KONF.
TOPLAM
2009 YILI (6)
TÜRK EĞİTİMT.KAMU-SEN
SEN
TÜRK BÜROSEN
EN ÇOK
ÜYEYE
SAHİP
SENDİKA
BEM BİR-SEN MEMURSEN
KESK
T.KAMU-SEN
TÜRK SAĞLIKSEN
TÜM BEL-SEN
KESK
T.KAMU-SEN
BAĞLI
OLDUĞU
KONF.
EĞİTİM-SEN
TÜRK BÜRO-SEN
EN ÇOK ÜYEYE
SAHİP SENDİKA
TÜRK TARIM
ORMAN-SEN
Bayındırlık, İnşaat ve Köy
Basın, Yayın ve İletişim
5
8
Yerel Yönetim
4
7
Sağlık ve Sosyal
3
Kültür ve Sanat
Eğitim, Öğretim ve Bilim
2
6
Büro Bankacılık ve Sigorta
HİZMET KOLUNUN ADI
1
SIRA
NO.
TOPLU GÖRÜŞMELERE KATILAN EN ÇOK ÜYEYE SAHİP SENDİKALAR
(2009-2014)
ÜYE
71.679
15.363
36.769
9.747
12.923
4.515
14.446
61.097
205.773
279.722
50.616
SAYISI
58,55
41,75
50,46
35,92
29,24
26,57
41,14
50,81
43,49
26,17
20,02
SEND.
ORANI
(%)
17
BES
TÜRK BÜRO - SEN
BÜRO MEMUR-SEN
BÇS
HÜR BÜRO-SEN
BİRLEŞİK BÜRO-İŞ
BÜRO HAK-SEN
BAĞIMSIZ BÜRO-SEN
MES
DEMOKRATİK OFİS-SEN
ADALET BÜROSEN
HÜRSEN
TÜM BÜRO SEN
TÜRK EĞİTİM SEN
EĞİTİM - SEN
EĞİTİM -BİR-SEN
TEM-SEN
HÜR EĞİTİM-SEN
BAĞIMSIZ EĞİTİM ÇALŞ. SEND.
ÖĞRETMEN-SEN
ÇES
ATA EĞİTİM SEN
EĞİTİM - İŞ
ANADOLU EĞİTİM-SEN
TEÇ-SEN
KUVAYI EĞİTİM SEN
EĞİTİM HAK-SEN
ÖZGÜR EĞİTİM-SEN
AND-SEN
MEB SEN
BİRLİK EĞİTİM-SEN
EY-SEN
BİLGEÇ-SEN
EĞİTİM SÖZ-SEN
MEÇ-SEN
TEG-SEN
EÇ SEN
TÜM EĞİTİM BİR-SEN
DEMOKRATİK EĞİTİM SEN
METESEN
AKTİF EĞİTİM SEN
BAĞIMSIZ EĞİTİM SEN
EĞİT BİLSEN
DES
2- Eğitim, Öğretim
ve Bilim
KAMU GÖREVLİLERİ
SENDİKASININ ADI
1- Büro, Bankacılık
ve Sigorta
HİZMET KOLU NO. VE ADI
T.KAMU-SEN
KESK
MEMUR-SEN
BAĞIMSIZ
H.KAMU-SEN
BASK
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
HAK-SEN
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSZ
BAĞIMSIZ
DESK
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
KESK
T.KAMU-SEN
MEMUR-SEN
BASK
H.KAMU-SEN
BAĞIMSIZ (13)
HAK-SEN
BASK
BAĞIMSIZ
DESK
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
TOPLAM
TOPLAM
BAĞLI OLDUĞU KONF.
GÖREVLİSİ SAYISI ORANI (%)
144.382
28.491
19,73
28.902
20,02
7.440
5,15
622
0,43
30
0,02
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
65.485
45,36
735.745 135.224
18,38
154.524
21,00
48.517
6,59
1.399
0,19
20
0,00
324
0,04
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
340.008
46,21
LAŞMA
KAMU
ÜYE
SENDİKA-
TOPLAM
2004 YILI (1)
ÜYE
2005 YILI (2)
LAŞMA
SENDİKA-
GÖREVLİSİ SAYISI ORANI (%)
151.008
25.564
16,93
28.132
18,63
8.415
5,57
730
0,48
25
0,02
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
62.866
41,63
762.728 127.846
16,76
139.429
18,28
58.372
7,65
1.946
0,26
57
0,01
429
0,06
27
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
68
0,01
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
328.174
43,03
KAMU
TOPLAM
ÜYE
2006 YILI (3)
LAŞMA
SENDİKA-
GÖREVLİSİ SAYISI ORANI (%)
161.464
22.734
14,08
32.371
20,05
11.643
7,21
801
0,50
12
0,01
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
67.561
41,84
725.048 139.282
19,21
122.760
16,93
78.300
10,80
1.891
0,26
37
0,01
699
0,10
181
0,02
29
0,00
158
0,02
3.919
0,54
65
0,01
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
347.321
47,90
KAMU
TOPLAM
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINCA YAYIMLANAN
KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARINA İLİŞKİN İSTATİSTİKLER
(2004-2008)
ÜYE
2007 YILI (4)
LAŞMA
SENDİKA-
GÖREVLİSİ SAYISI ORANI (%)
161.593
23.212
14,36
34.894
21,59
14.298
8,85
970
0,60
7
0,00
372
0,23
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
73.753
45,64
775.025 145.791
18,81
119.909
15,47
95.949
12,38
1.899
0,25
56
0,01
1.129
0,15
212
0,03
16
0,00
108
0,01
8.384
1,08
173
0,02
3.053
0,39
15
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
376.694
48,60
KAMU
TOPLAM
ÜYE
2008 YILI (5)
LAŞMA
SENDİKAGÖREVLİSİ SAYISI ORANI (%)
170.257
22.379
13,14
35.498
20,85
15.881
9,33
0
0,00
6
0,00
862
0,51
283
0,17
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
74.909
44,00
813.657 146.127
17,96
112.366
13,81
119.046
14,63
1.991
0,24
10
0,00
886
0,11
211
0,03
17
0,00
90
0,01
15.970
1,96
184
0,02
4.416
0,54
22
0,00
146
0,02
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
401.482
49,34
KAMU
TOPLAM
18
TÜRK SAĞLIK-SEN
SES
SAĞLIK-SEN
BİRLEŞİK SAĞLIK-İŞ
SAĞLIK-BİR
BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN
HÜR SAĞLIK-SEN
ANADOLU SAĞLIK-SEN
TÜM SAĞLIK-SEN
SAĞLIK HAK-SEN
SÖZ- SEN
ACİL-SEN
SAĞLIK ÇALIŞANLARI SEND.
HİZMET SAĞLIK-SEN
BİRLİK SAĞLIK-SEN
SAĞLIK DEĞİŞİM-SEN
GENEL SAĞLIK-İŞ
DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN
SAĞLIK BİR-SEN
BEYAZ SEN
TIP SEN
SÖZ SAĞLIK SEN
SAĞLIK SÖZ-SEN
TÜM BEL-SEN
TÜRK YEREL HİZMET-SEN
YÖNES
BEM-BİR-SEN
YEREL-İŞ
BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN
BAĞIMSIZ YEREL-SEN
BEL BİR SEN
YEREL HAK-SEN
TÜRK HABER-SEN
HABER-SEN
BİRLİK HABER-SEN
BAĞIMSIZ HABER-SEN
HÜR HABER-SEN
ANADOLU HABER-SEN
YURT HABER-SEN
HABER HAK-SEN
DEMOKRAT HABER-SEN
AVRASYA HABER-SEN
TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN
KÜLTÜR SANAT-SEN
BAĞZ. KÜLTÜR SANAT- SEN
KÜLTÜR MEMUR-SEN
KÜLTÜR SANAT-İŞ
KÜLTÜR HAK SEN
TÜRK İMAR-SEN
YAPI YOL-SEN
BAYINDIR MEMUR-SEN
BAĞIMSIZ YAPI-İMAR-SEN
İMAR HAK-SEN
TÜRK ULAŞIM-SEN
BTS
ULAŞTIRMA MEMUR-SEN
ULAŞTIRMA FAAL-SEN
BAĞIMSIZ ULAŞIM-SEN
ANADOLU ULAŞIM-SEN
ULAŞIM HAK-SEN
ULAŞIM BİR-SEN
ULAŞIM - İŞ
UDEM HAK-SEN
4- Yerel Yönetim
5- Basın, Yayın
ve İletişim
6- Kültür ve Sanat
7- Bayındırlık,
İnşaat ve Köy
8- Ulaştırma
Hizmetleri
KAMU GÖREVLİLERİ
SENDİKASININ ADI
3- Sağlık ve
Sosyal
HİZMET KOLU NO. VE ADI
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
T.KAMU-SEN
KESK
MEMUR-SEN
BAĞIMSIZ
BASK
AND.KAMU-SEN
HAK-SEN
BAĞIMSIZ
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
BAĞIMSIZ
TOPLAM
T.KAMU-SEN
KESK
MEMUR-SEN
BASK
HAK-SEN
T.KAMU-SEN
KESK
BAĞIMSIZ
MEMUR-SEN
BAĞIMSIZ
HAKSEN
T.KAMU-SEN
KESK
MEMUR-SEN
BASK
H.KAMU-SEN
AND.KAMU-SEN
BAĞIMSIZ
HAK-SEN
DESK
BAĞIMSIZ
KESK
T.KAMU-SEN
BAĞIMSIZ
MEMUR-SEN
BAĞIMSIZ
BASK
BASK
DESK
HAK-SEN
T.KAMU-SEN
KESK
MEMUR-SEN
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BASK
H.KAMU-SEN
AND.KAMU-SEN
BAĞIMSIZ
HAK-SEN
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞLI OLDUĞU KONF.
GÖREVLİSİ SAYISI ORANI (%)
320.110
69.484
21,71
41.408
12,94
21.024
6,57
2.123
0,66
2
0,00
879
0,27
97
0,03
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
135.017
42,18
77.577
32.611
42,04
15.823
20,40
11
0,01
15.128
19,50
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
63.573
81,95
55.295
19.399
35,08
7.631
13,80
4.205
7,60
1.913
3,46
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
33.148
59,95
12.034
2.024
16,82
3.346
27,80
0
0,00
254
2,11
0
0,00
0
0,00
5.624
46,73
29.557
9.008
30,48
7.837
26,51
1.239
4,19
538
1,82
0
0,00
18.622
63,00
24.466
7.869
32,16
3.702
15,13
2.268
9,27
0
0,00
380
1,55
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
14.219
58,12
LAŞMA
KAMU
ÜYE
SENDİKA-
2004 YILI (1)
TOPLAM
ÜYE
2005 YILI (2)
LAŞMA
SENDİKA-
GÖREVLİSİ SAYISI ORANI (%)
313.227
65.561
20,93
38.924
12,43
26.842
8,57
1.426
0,46
1
0,00
798
0,25
0
0,00
29
0,01
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
133.581
42,65
80.376
27.941
34,76
13.570
16,88
11
0,01
18.264
22,72
0
0,00
0
0,00
0
0,01
0
0,01
0
0,00
59.786
74,38
50.565
16.418
32,47
6.341
12,54
5.165
10,21
1.502
2,97
18
0,04
11
0,02
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
29.455
58,25
11.486
1.812
15,78
3.059
26,63
0
0,00
317
2,76
0
0,00
0
0,00
5.188
45,17
25.773
6.552
25,42
5.398
20,94
1.212
4,70
245
0,95
0
0,00
13.407
52,02
23.720
6.949
29,30
3.159
13,32
2.285
9,63
0
0,00
287
1,21
42
0,18
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
12.722
53,63
KAMU
TOPLAM
ÜYE
2006 YILI (3)
LAŞMA
SENDİKA-
GÖREVLİSİ SAYISI ORANI (%)
334.601
69.288
20,71
35.707
10,67
35.628
10,65
1.022
0,31
7
0,00
934
0,28
1
0,00
5
0,00
0
0,00
5
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
142.597
42,62
82.197
26.070
31,72
11.584
14,09
0
0,00
26.130
31,79
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
63.784
77,60
36.299
12.331
33,97
4.435
12,22
4.059
11,18
1.109
3,06
0
0,00
11
0,03
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
21.945
60,46
11.652
1.896
16,27
2.995
25,70
36
0,31
346
2,97
0
0,00
0
0,00
5.273
45,25
25.928
6.476
24,98
4.993
19,26
1.571
6,06
251
0,97
0
0,00
13.291
51,26
23.024
7.168
31,13
2.759
11,98
2.308
10,02
130
0,56
295
1,28
22
0,10
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
12.682
55,08
KAMU
TOPLAM
ÜYE
2007 YILI (4)
LAŞMA
SENDİKA-
GÖREVLİSİ SAYISI ORANI (%)
329.833
78.472
23,79
36.419
11,04
45.584
13,82
873
0,26
3
0,00
1.238
0,38
1
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
162.590
49,29
74.434
25.812
34,68
12.165
16,34
0
0,00
28.451
38,22
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
66.428
89,24
37.023
13.541
36,57
4.703
12,70
4.613
12,46
1.158
3,13
1
0,00
4
0,01
3
0,01
0
0,00
0
0,00
0
0,00
24.023
64,89
13.331
2.104
15,78
3.275
24,57
33
0,25
637
4,78
0
0,00
0
0,00
6.049
45,38
26.789
6.635
24,77
5.445
20,33
2.181
8,14
223
0,83
0
0,00
14.484
54,07
24.979
7.184
28,76
2.975
11,91
2.198
8,80
201
0,80
317
1,27
5
0,02
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
12.880
51,56
KAMU
TOPLAM
ÜYE
2008 YILI (5)
LAŞMA
SENDİKA-
GÖREVLİSİ SAYISI ORANI (%)
342.677
84.183
24,57
38.548
11,25
71.222
20,78
703
0,21
4
0,00
1.238
0,36
0
0,00
0
0,00
0
0,00
366
0,11
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
196.264
57,27
73.779
24.687
33,46
12.907
17,49
0
0,00
30.483
41,32
975
1,32
0
0,00
7
0,01
0
0,00
29
0,04
69.088
93,64
36.518
13.689
37,49
4.550
12,46
4.985
13,65
958
2,62
0
0,00
0
0,00
1
0,00
65
0,18
0
0,00
29
0,08
24.277
66,48
14.183
2.424
17,09
3.018
21,28
92
0,65
1.048
7,39
19
0,13
0
0,00
6.601
46,54
29.969
6.496
21,68
5.093
16,99
3.278
10,94
393
1,31
23
0,08
15.283
51,00
24.043
7.803
32,45
2.922
12,15
2.827
11,76
145
0,60
195
0,81
0
0,00
220
0,92
0
0,00
0
0,00
0
0,00
14.112
58,69
KAMU
TOPLAM
19
TÜRK ENERJİ-SEN
ESM
ENERJİ BİR-SEN
BAĞIMSIZ ENERJİ-SEN
ANADOLU ENERJİ-SEN
ENERJİ HAK-SEN
TÜRK DİYANET VAKIF-SEN
DİYANET -SEN
DİVES
ÖZDEV-SEN
BAĞZ.DİYANET VAKIF-SEN
DİVA-SEN
DİN BİRSEN
DİN HİZMET-SEN
10- Enerji, Sanayi
ve Madencilik
11- Diyanet
ve Vakıf
(4) 2007 İstatistikleri 07.07.2007 - 26575 Sayılı Resmi Gazete
(5) 2008 İstatistikleri 05.07.2008 - 26927 Sayılı Resmi Gazete
(3) 2006 İstatistikleri 07.07.2006 - 26221 Sayılı Resmi Gazete
(2) 2005 İstatistikleri 07.07.2005 - 25868 Sayılı Resmi Gazete
(1) 2004 İstatistikleri 28.08.2004 - 25567 Sayılı Resmi Gazete
TARIM ORKAM-SEN
TÜRK TARIM ORMAN-SEN
TOÇ BİR-SEN
BATOÇ-SEN
BİRLİK TARIM ORMAN-SEN
TARIM ORMAN-İŞ
DEM-TOÇ-SEN
TOÇ HAK-SEN
BİRLİK DOÇ-SEN
KAMU GÖREVLİLERİ
SENDİKASININ ADI
9- Tarım ve
Ormancılık
HİZMET KOLU NO. VE ADI
KESK
T.KAMU-SEN
MEMUR-SEN
BASK
BAĞIMSIZ
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
DESK
HAK-SEN
BAĞIMSIZ
TOPLAM
T.KAMU-SEN
KESK
MEMUR-SEN
BASK
BAĞIMSIZ
HAK-SEN
TOPLAM
T.KAMU-SEN
MEMUR-SEN
KESK
BAĞIMSIZ
BASK
BAĞIMSIZ
DESK
BAĞIMSIZ
TOPLAM
GEN. TOPLAM
BAĞLI OLDUĞU KONF.
GÖREVLİSİ SAYISI ORANI (%)
49.536
7.840
15,83
19.993
40,36
5.627
11,36
235
0,47
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
33.695
68,02
44.998
11.052
24,56
9.724
21,61
2.733
6,07
337
0,75
0
0,00
0
0,00
23.846
52,99
71.077
25.143
35,37
29.502
41,51
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
54.645
76,88
1.564.777 787.882
50,35
LAŞMA
KAMU
ÜYE
SENDİKA-
2004 YILI (1)
TOPLAM
ÜYE
2005 YILI (2)
LAŞMA
SENDİKA-
GÖREVLİSİ SAYISI ORANI (%)
47.049
6.315
13,42
17.437
37,06
7.057
15,00
374
0,79
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
31.183
66,28
46.448
9.593
20,65
7.827
16,85
3.426
7,38
331
0,71
8
0,02
0
0,00
21.185
45,61
72.110
22.168
30,74
27.799
38,55
103
0,14
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
50.070
69,44
1.584.490 747.617
47,18
KAMU
TOPLAM
ÜYE
2006 YILI (3)
LAŞMA
SENDİKA-
GÖREVLİSİ SAYISI ORANI (%)
43.883
5.162
11,76
16.290
37,12
10.044
22,89
290
0,66
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
31.786
72,43
46.214
9.849
21,31
6.480
14,02
4.251
9,20
335
0,72
12
0,03
0
0,00
20.927
45,28
78.014
20.794
26,65
29.571
37,90
241
0,31
362
0,46
20
0,03
1.249
1,60
0
0,00
0
0,00
52.237
66,96
1.568.324 779.404
49,70
KAMU
TOPLAM
ÜYE
2007 YILI (4)
LAŞMA
SENDİKA-
GÖREVLİSİ SAYISI ORANI (%)
49.133
4.585
9,33
16.605
33,80
14.083
28,66
308
0,63
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
35.581
72,42
42.192
10.033
23,78
5.297
12,55
5.379
12,75
313
0,74
13
0,03
0
0,00
21.035
49,86
83.078
23.303
28,05
36.352
43,76
355
0,43
474
0,57
29
0,03
1.420
1,71
0
0,00
13
0,02
61.946
74,56
1.617.410 855.463
52,89
KAMU
TOPLAM
ÜYE
2008 YILI (5)
LAŞMA
SENDİKAGÖREVLİSİ SAYISI ORANI (%)
48.793
4.235
8,68
15.680
32,14
17.318
35,49
210
0,43
0
0,00
0
0,00
0
0,00
226
0,46
0
0,00
37.669
77,20
44.628
9.399
21,06
5.298
11,87
6.601
14,79
281
0,63
0
0,00
148
0,33
21.727
48,68
92.795
23.635
25,47
42.012
45,27
364
0,39
801
0,86
58
0,06
2.106
2,27
0
0,00
9
0,01
68.985
74,34
1.691.299 930.397
55,01
KAMU
TOPLAM
20
BES
TÜRK BÜRO - SEN
BÜRO MEMUR-SEN
BÇS
HÜR BÜRO-SEN
BİRLEŞİK BÜRO-İŞ
BÜRO HAK-SEN
BAĞIMSIZ BÜRO-SEN
MES
DEMOKRATİK OFİS-SEN
ADALET BÜROSEN
HÜRSEN
SÖZ BÜROSEN
TÜM BÜRO SEN
TÜRK EĞİTİM SEN
EĞİTİM - SEN
EĞİTİM -BİR-SEN
TEM-SEN
HÜR EĞİTİM-SEN
BAĞIMSIZ EĞİTİM ÇALŞ. SEND.
ÖĞRETMEN-SEN
ÇES
ATA EĞİTİM SEN
EĞİTİM - İŞ
ANADOLU EĞİTİM-SEN
TEÇ-SEN
KUVAYI EĞİTİM SEN
EĞİTİM HAK-SEN
ÖZGÜR EĞİTİM-SEN
AND-SEN
MEB SEN
BİRLİK EĞİTİM-SEN
EY-SEN
BİLGEÇ-SEN
EĞİTİM SÖZ-SEN
MEÇ-SEN
TEG-SEN
EÇ SEN
TÜM EĞİTİM BİR-SEN
DEMOKRATİK EĞİTİM SEN
METESEN
AKTİF EĞİTİM SEN
BAĞIMSIZ EĞİTİM SEN (26)
EĞİT BİLSEN
DES
BEÇ SEN
SÖZ EĞİTİM SEN
YENİ SEN
EKSEN EĞİTİM SEN
İLKE SEN
SAY SEN
YUR AY SEN
1- Büro, Bankacılık
ve Sigorta
2- Eğitim, Öğretim
ve Bilim
HİZMET KOLU NO. VE ADI
KAMU GÖREVLİLERİ
SENDİKASININ ADI
TOPLAM
T.KAMU-SEN
KESK
MEMUR-SEN
BAĞIMSIZ
H.KAMU-SEN
BASK
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ (25)
BİRLEŞİK KAMU-İŞ (8)
BAĞIMSIZ (14)
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
HAK-SEN
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
TÜM MEUR SEN
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSZ
BAĞIMSIZ
DESK
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
TOPLAM
KESK
T.KAMU-SEN
MEMUR-SEN
BASK
H.KAMU-SEN
BAĞIMSIZ (13)
HAK-SEN
BASK
BAĞIMSIZ
DESK
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ (24)
BAĞLI OLDUĞU KONF.
838.651
GÖREVLİSİ
171.721
SAYISI
ORANI (%)
22.944
13,36
37.506
21,84
18.719
10,90
0
0,00
2
0,00
860
0,50
1.056
0,61
443
0,26
84
0,05
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
81.614
47,53
155.021
18,48
110.868
13,22
142.425
16,98
1.888
0,23
9
0,00
866
0,10
0
0,00
47
0,01
89
0,01
18.481
2,20
194
0,02
4.579
0,55
11
0,00
384
0,05
166
0,02
230
0,03
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0
435.258
51,90
LAŞMA
KAMU
ÜYE
SENDİKA-
TOPLAM
2009 YILI (6)
854.021
LAŞMA
SENDİKASAYISI
ORANI (%)
21.289
12,15
35.290
20,15
17.777
10,15
0
0,00
0
0,00
786
0,45
1.200
0,69
495
0,28
70
0,04
182
0,10
134
0,08
0
0,00
0
0,00
0
0,00
77.223
44,09
155.738
18,24
109.833
12,86
148.950
17,44
1.833
0,21
5
0,00
205
0,02
0
0,00
22
0,00
77
0,01
20.101
2,35
197
0,02
3.590
0,42
8
0,00
480
0,06
209
0,02
287
0,03
30
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
35
0,00
71
0,01
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
391
0,05
0
0,00
0
0
0
0
0
0
442.062
51,76
ÜYE
2010 YILI (12)
GÖREVLİSİ
175.161
KAMU
TOPLAM
909.168
LAŞMA
SENDİKASAYISI
ORANI (%)
22.311
12,29
39.763
21,90
32.979
18,16
0
0,00
0
0,00
887
0,49
1.236
0,68
568
0,31
67
0,04
434
0,24
667
0,37
0
0,00
0
0,00
0
0,00
98.912
54,47
179.300
19,72
115.949
12,75
195.695
21,52
1.967
0,22
0
0,00
251
0,03
0
0,00
19
0,00
61
0,01
23.353
2,57
245
0,03
4.648
0,51
9
0,00
687
0,08
404
0,04
442
0,05
0
0,00
281
0,03
171
0,02
122
0,01
255
0,03
25
0,00
136
0,01
4
0,00
58
0,01
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
402
0,04
0
0,00
0
0
0
0
0
0
524.484
57,69
ÜYE
2011 YILI (19)
GÖREVLİSİ
181.595
KAMU
TOPLAM
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINCA YAYIMLANAN
KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARINA İLİŞKİN İSTATİSTİKLER
(2009-2013)
951.360
LAŞMA
SENDİKASAYISI
ORANI (%)
21.555
10,71
42.423
21,08
45.884
22,81
0
0,00
0
0,00
1.047
0,52
1.358
0,67
520
0,26
62
0,03
367
0,18
1.089
0,54
39
0,02
0
0,00
29
0,01
114.373
56,85
205.724
21,62
125.316
13,17
231.472
24,33
1.759
0,18
0
0,00
123
0,01
0
0,00
22
0,00
53
0,01
29.872
3,14
428
0,04
6.362
0,67
27
0,00
849
0,09
696
0,07
490
0,05
0
0,00
513
0,05
127
0,01
111
0,01
93
0,01
36
0,00
234
0,02
2
0,00
78
0,01
19
0,00
271
0,03
402
0,04
109
0,01
75
0,01
428
0,04
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
605.691
63,67
ÜYE
2012 YILI (20)
GÖREVLİSİ
201.201
KAMU
TOPLAM
1.007.865
LAŞMA
SENDİKASAYISI
ORANI (%)
20.259
9,61
44.649
21,17
48.112
22,82
0
0,00
0
0,00
1.226
0,58
1.300
0,62
516
0,24
68
0,03
326
0,15
2.113
1,00
34
0,02
54
0,03
111
0,05
118.768
56,33
225.250
22,35
124.380
12,34
251.110
24,92
1.554
0,15
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
85
0,01
34.912
3,46
725
0,07
7.572
0,75
26
0,00
831
0,08
953
0,09
451
0,04
0
0,00
527
0,05
0
0,00
130
0,01
128
0,01
34
0,00
203
0,02
0
0,00
64
0,01
15
0,00
524
0,05
0
0,00
124
0,01
154
0,02
409
0,04
133
0,01
28
0,00
100
0,01
562
0,06
74
0,01
44
0,00
132
0,01
651.234
64,62
ÜYE
2013 YILI (23)
GÖREVLİSİ
210.858
KAMU
TOPLAM
21
TÜRK SAĞLIK-SEN
SES
SAĞLIK-SEN
BİRLEŞİK SAĞLIK-İŞ
SAĞLIK-BİR
BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN
HÜR SAĞLIK-SEN
ANADOLU SAĞLIK-SEN
TÜM SAĞLIK-SEN
SAĞLIK HAK-SEN
SÖZ- SEN
ACİL-SEN
SAĞLIK ÇALIŞANLARI SEND.
HİZMET SAĞLIK-SEN
BİRLİK SAĞLIK-SEN
SAĞLIK DEĞİŞİM-SEN
GENEL SAĞLIK-İŞ
DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN
SAĞLIK BİR-SEN
BEYAZ SEN
TIP SEN
SÖZ SAĞLIK SEN
SAĞLIK TEK-SEN
AKTİF SAĞLIK-SEN
SAĞLIK SÖZ-SEN
TÜM BEL-SEN
TÜRK YEREL HİZMET-SEN
YÖNES
BEM-BİR-SEN
YEREL-İŞ
BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN
BAĞIMSIZ YEREL-SEN
BEL BİR SEN
YEREL HAK-SEN
TÜM YEREL MEMUR SEN
TÜRK HABER-SEN
HABER-SEN
BİRLİK HABER-SEN
BAĞIMSIZ HABER-SEN
HÜR HABER-SEN
ANADOLU HABER-SEN
YURT HABER-SEN
HABER HAK-SEN
DEMOKRAT HABER-SEN
AVRASYA HABER-SEN
TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN
KÜLTÜR SANAT-SEN
BAĞZ. KÜLTÜR SANAT- SEN
KÜLTÜR MEMUR-SEN
KÜLTÜR SANAT-İŞ
KÜLTÜR HAK SEN
TÜRK İMAR-SEN
YAPI YOL-SEN
BAYINDIR MEMUR-SEN
BAĞIMSIZ YAPI-İMAR-SEN
İMAR HAK-SEN
TÜRK ULAŞIM-SEN
BTS
ULAŞTIRMA MEMUR-SEN
ULAŞTIRMA FAAL-SEN
BAĞIMSIZ ULAŞIM-SEN
ANADOLU ULAŞIM-SEN
ULAŞIM HAK-SEN
ULAŞIM BİR-SEN
ULAŞIM - İŞ
UDEM HAK-SEN
4- Yerel Yönetim
5- Basın, Yayın
ve İletişim
6- Kültür ve Sanat
7- Bayındırlık,
İnşaat ve Köy
8- Ulaştırma
Hizmetleri
KAMU GÖREVLİLERİ
SENDİKASININ ADI
3- Sağlık ve
Sosyal
HİZMET KOLU NO. VE ADI
T.KAMU-SEN
KESK
MEMUR-SEN
BAĞIMSIZ (9)
BAĞIMSIZ
BASK
H.KAMU-SEN (21)
AND.KAMU-SEN (22)
BAĞIMSIZ (15)
HAK-SEN
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ (27)
BAĞIMSIZ (28)
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
TOPLAM
KESK
T.KAMU-SEN
BAĞIMSIZ
MEMUR-SEN
BAĞIMSIZ (10)
BASK
BASK
DESK
HAK-SEN
TÜM MEUR SEN
TOPLAM
T.KAMU-SEN
KESK
MEMUR-SEN
BASK
H.KAMU-SEN
AND.KAMU-SEN
BAĞIMSIZ
HAK-SEN
DESK
BAĞIMSIZ
TOPLAM
T.KAMU-SEN
KESK
BASK (7)
MEMUR-SEN
BAĞIMSIZ (11)
HAKSEN
TOPLAM
T.KAMU-SEN
KESK
MEMUR-SEN
BASK
HAK-SEN
TOPLAM
T.KAMU-SEN
KESK
MEMUR-SEN
BAĞIMSIZ (16)
BASK
AND.KAMU-SEN
HAK-SEN (17)
BAĞIMSIZ
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
BAĞIMSIZ (18)
TOPLAM
BAĞLI OLDUĞU KONF.
26.006
30.216
15.000
37.290
91.750
SAYISI
GÖREVLİSİ
386.821
91.848
40.359
93.705
618
2
1.069
0
0
9
773
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
228.383
25.406
12.943
0
32.022
646
0
74
0
150
0
71.241
12.928
4.538
5.584
1.290
0
0
0
93
0
0
24.433
2.678
3.263
145
1.431
126
0
7.643
6.624
4.858
4.571
371
134
16.558
7.166
2.855
3.618
84
194
0
212
237
0
68
14.434
LAŞMA
ÜYE
KAMU
23,74
10,43
24,22
0,16
0,00
0,28
0,00
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59,04
27,69
14,11
0,00
34,90
0,70
0,00
0,08
0,00
0,16
0,00
77,65
34,67
12,17
14,97
3,46
0,00
0,00
0,00
0,25
0,00
0,00
65,52
17,85
21,75
0,97
9,54
0,84
0,00
50,95
21,92
16,08
15,13
1,23
0,44
54,80
27,56
10,98
13,91
0,32
0,75
0,00
0,82
0,91
0,00
0,26
55,50
ORANI (%)
SENDİKA-
2009 YILI (6)
TOPLAM
25.743
32.328
16.976
37.391
91.555
93.907
38.768
103.269
569
5
819
3
0
972
658
215
219
57
51
0
0
0
0
45
0
0
0
0
0
188
239.745
25.555
12.535
0
31.962
130
0
5
0
174
0
70.361
12.803
4.374
5.834
1.028
0
0
0
37
6
0
24.082
2.511
3.425
99
1.383
145
0
7.563
5.946
4.395
5.264
313
115
16.033
6.837
3.007
3.572
51
135
0
142
137
0
92
13.973
SAYISI
ÜYE
2010 YILI (12)
GÖREVLİSİ
346.518
KAMU
TOPLAM
27,10
11,19
29,80
0,16
0,00
0,24
0,00
0,00
0,28
0,19
0,06
0,06
0,02
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
69,19
27,91
13,69
0,00
34,91
0,14
0,00
0,01
0,00
0,19
0,00
76,85
34,24
11,70
15,60
2,75
0,00
0,00
0,00
0,10
0,02
0,00
64,41
14,79
20,18
0,58
8,15
0,85
0,00
44,55
18,39
13,60
16,28
0,97
0,36
49,59
26,56
11,68
13,88
0,20
0,52
0,00
0,55
0,53
0,00
0,36
54,28
ORANI (%)
LAŞMA
SENDİKA-
26.047
31.870
17.961
36.895
99.655
93.035
41.520
135.591
265
29
782
0
0
1.086
617
234
172
18
59
9
109
482
197
0
0
0
0
0
0
284
274.489
28.516
13.288
0
39.856
985
167
0
0
219
0
83.031
12.377
4.264
8.583
881
0
0
0
18
77
0
26.200
2.652
3.883
82
2.610
188
0
9.415
6.083
4.198
7.714
338
295
18.628
6.545
3.213
5.531
33
115
0
144
0
0
47
15.628
SAYISI
ÜYE
2011 YILI (19)
GÖREVLİSİ
381.436
KAMU
TOPLAM
24,39
10,89
35,55
0,07
0,01
0,21
0,00
0,00
0,28
0,16
0,06
0,05
0,00
0,02
0,00
0,03
0,13
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,07
71,96
28,61
13,33
0,00
39,99
0,99
0,17
0,00
0,00
0,22
0,00
83,32
33,55
11,56
23,26
2,39
0,00
0,00
0,00
0,05
0,21
0,00
71,01
14,77
21,62
0,46
14,53
1,05
0,00
52,42
19,09
13,17
24,20
1,06
0,93
58,45
25,13
12,34
21,23
0,13
0,44
0,00
0,55
0,00
0,00
0,18
60,00
ORANI (%)
LAŞMA
SENDİKA-
28.850
34.219
14.772
36.411
111.495
89.706
41.052
173.718
132
0
747
1
378
599
585
190
102
30
39
37
135
560
417
0
22
2
58
0
0
327
308.837
30.043
14.315
0
53.171
1.270
141
0
105
213
0
99.258
11.792
3.943
12.231
723
0
0
0
14
30
0
28.733
2.539
4.035
66
3.761
256
16
10.673
5.572
3.811
10.547
304
657
20.891
7.608
2.808
9.178
33
80
0
208
0
113
50
20.078
SAYISI
ÜYE
2012 YILI (20)
GÖREVLİSİ
430.682
KAMU
TOPLAM
20,83
9,53
40,34
0,03
0,00
0,17
0,00
0,09
0,14
0,14
0,04
0,02
0,01
0,01
0,01
0,03
0,13
0,10
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,08
71,71
26,95
12,84
0,00
47,69
1,14
0,13
0,00
0,09
0,19
0,00
89,02
32,39
10,83
33,59
1,99
0,00
0,00
0,00
0,04
0,08
0,00
78,91
17,19
27,32
0,45
25,46
1,73
0,11
72,25
16,28
11,14
30,82
0,89
1,92
61,05
26,37
9,73
31,81
0,11
0,28
0,00
0,72
0,00
0,39
0,17
69,59
ORANI (%)
LAŞMA
SENDİKA-
28.545
35.613
16.340
36.362
118.546
91.966
39.627
193.612
96
0
743
0
389
556
546
158
0
0
100
23
0
966
580
0
17
8
25
55
231
360
330.058
31.099
16.001
0
57.100
1.595
153
0
105
372
61
106.486
11.258
3.799
13.003
620
0
0
0
16
23
0
28.719
2.618
4.307
57
4.044
270
18
11.314
5.680
3.639
11.052
289
578
21.238
7.504
2.727
9.534
31
27
0
150
0
94
58
20.125
SAYISI
ÜYE
2013 YILI (23)
GÖREVLİSİ
449.981
KAMU
TOPLAM
20,44
8,81
43,03
0,02
0,00
0,17
0,00
0,09
0,12
0,12
0,04
0,00
0,00
0,02
0,01
0,00
0,21
0,13
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,05
0,08
73,35
26,23
13,50
0,00
48,17
1,35
0,13
0,00
0,09
0,31
0,05
89,83
30,96
10,45
35,76
1,71
0,00
0,00
0,00
0,04
0,06
0,00
78,98
16,02
26,36
0,35
24,75
1,65
0,11
69,24
15,95
10,22
31,03
0,81
1,62
59,64
26,29
9,55
33,40
0,11
0,09
0,00
0,53
0,00
0,33
0,20
70,50
ORANI (%)
LAŞMA
SENDİKA-
22
TÜRK ENERJİ-SEN
ESM
ENERJİ BİR-SEN
BAĞIMSIZ ENERJİ-SEN
ANADOLU ENERJİ-SEN
ENERJİ HAK-SEN
TÜM ENERJİ -SEN
TÜRK DİYANET VAKIF-SEN
DİYANET -SEN
DİVES
ÖZDEV-SEN
BAĞZ.DİYANET VAKIF-SEN
DİVA-SEN
DİN BİRSEN
DİN HİZMET-SEN
BAĞZ.DİYANET HİZMET-SEN
TÜM DİYANET-SEN
10- Enerji, Sanayi
ve Madencilik
11- Diyanet
ve Vakıf
KESK
T.KAMU-SEN
MEMUR-SEN
BASK
BAĞIMSIZ (29)
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
DESK
HAK-SEN
BAĞIMSIZ
TOPLAM
T.KAMU-SEN
KESK
MEMUR-SEN
BASK
BAĞIMSIZ
HAK-SEN
BAĞIMSIZ
TOPLAM
T.KAMU-SEN
MEMUR-SEN
KESK
BAĞIMSIZ
BASK
BAĞIMSIZ (30)
DESK
BAĞIMSIZ
BASK
BAĞIMSIZ
TOPLAM
GEN. TOPLAM
BAĞLI OLDUĞU KONF.
1.784.414
96.536
39.747
SAYISI
GÖREVLİSİ
50.676
3.955
14.593
19.467
194
0
0
0
240
0
38.449
9.067
4.867
9.055
260
0
137
0
23.386
25.616
45.758
500
962
70
2.756
0
11
0
0
75.673
1.017.072
LAŞMA
ÜYE
KAMU
7,80
28,80
38,41
0,38
0,00
0,00
0,00
0,47
0,00
75,87
22,81
12,24
22,78
0,65
0,00
0,34
0,00
58,84
26,54
47,40
0,52
1,00
0,07
2,85
0,00
0,01
0,00
0,00
78,39
57,00
ORANI (%)
SENDİKA-
2009 YILI (6)
TOPLAM
(6) 2009 İstatistikleri 07.07.2009 - 27281 Sayılı Resmi Gazete
(7) Bağımsız Kültür Sanat Sendikası 2007 Yılında itibaren BASK'a üye olmuştur.
(8) Eğitim-iş Sendikası 2009 Yılında BİRLEŞİK KAMU-İŞ'e üye olmuştur.
(9) Birleşik Sağlık-İş Sendikası 2009 Yılında BİRLEŞİK KAMU-İŞ'e üye olmuştur.
(10) Yerel-İş Sendikası 2009 Yılında BİRLEŞİK KAMU-İŞ'e üye olmuştur.
(11) Kültür Sanat-iş Sendikası 2009 Yılında BİRLEŞİK KAMU-İŞ'e üye olmuştur.
(12) 2010 İstatistikleri 07.07.2010 - 27634 Sayılı Resmi Gazete
(13) Birleşik Büro-İş Sendikası 2010 Yılında BİRLEŞİK KAMU-İŞ'e üye olmuştur.
(14) Anadolu Eğitim-Sen 2010 Yılında DESK'e üye olmuş, 2012 yılında ise Bağısmız olmuştur.
(15) Tüm Sağlık-Sen 2010 Yılında DESK'e üye olmuştur.
(16) Ulaştırma Faal-Sen 2010 Yılında DESK'e üye olmuştur.
(17) Ulaşım Hak-sen 2010 Yılında HAK-SEN'e bağlı iken BAĞIMSIZ olmuştur.
(18) Udem Hak-Sen 2010 Yılında HAK-SEN'e üye olmuştur.
(19) 2011 İstatistikleri 07.07.2011 - 27987 Sayılı Resmi Gazete
(20) 2012 İstatistikleri 10.08.2012 - 28380 Sayılı Resmi Gazete
(21) Hür Sağlık Sen H.KAMU-SEN'e bağlı iken 2012 yılında BAĞIMSIZ olmuştur.
(22) Anadolu Sağlık Sen AND.KAMU-SEN'e bağlı iken 2012 yılında DESK'e üye olmuştur.
(23) 2013 İstatistikleri 06.07.2013 - 28699 Sayılı Resmi Gazete
(24) Tüm Büro Sen BAĞIMSIZ iken 2013 yılında TÜM MEMUR SEN'e üye olmuştur.
(25) Ata Eğitim Sen 2013 yılında ATA SEN olarak ismini değiştirmiştir.
(26) Bağımsız Eğitim Sen 2013 yılında BASK'a üye olmuştur.
(27) Genel Sağlık İş BAĞIMSIZ iken 2013 yılında BİRLEŞİK KAMU İŞ'e üye olmuştur.
(28) Demokratik Sağlık Sen BAĞIMSIZ iken 2013 yılında BİRLEŞİK KAMU İŞ'e üye olmuştur.
(29) Birlik Tarım Orman-Sen BAĞIMSIZ iken 2013 yılında TÜM MEMUR SEN'e üye olmuştur.
(30) Diva-Sen BAĞIMSIZ iken 2013 yılında TÜM MEMUR SEN'e üye olmuştur.
TARIM ORKAM-SEN
TÜRK TARIM ORMAN-SEN
TOÇ BİR-SEN
BATOÇ-SEN
BİRLİK TARIM ORMAN-SEN
TARIM ORMAN-İŞ
DEM-TOÇ-SEN
TOÇ HAK-SEN
BİRLİK DOÇ-SEN
KAMU GÖREVLİLERİ
SENDİKASININ ADI
9- Tarım ve
Ormancılık
HİZMET KOLU NO. VE ADI
1.767.737
96.563
39.319
3.503
13.484
20.337
219
0
0
0
226
4
37.773
8.263
4.504
9.854
223
0
78
0
22.922
22.286
43.969
542
0
87
3.268
1.473
0
0
0
71.625
1.023.362
SAYISI
ÜYE
2010 YILI (12)
GÖREVLİSİ
52.162
KAMU
TOPLAM
6,72
25,85
38,99
0,42
0,00
0,00
0,00
0,43
0,01
72,41
21,02
11,46
25,06
0,57
0,00
0,20
0,00
58,30
23,08
45,53
0,56
0,00
0,09
3,38
1,53
0,00
0,00
0,00
74,17
57,89
ORANI (%)
LAŞMA
SENDİKA-
1.874.543
99.905
37.891
3.341
13.567
25.587
161
21
744
126
299
0
43.846
7.324
4.311
11.362
175
0
81
0
23.253
20.563
49.870
577
0
107
3.954
2.145
0
0
0
77.216
1.195.102
SAYISI
ÜYE
2011 YILI (19)
GÖREVLİSİ
52.120
KAMU
TOPLAM
6,41
26,03
49,09
0,31
0,04
1,43
0,24
0,57
0,00
84,13
19,33
11,38
29,99
0,46
0,00
0,21
0,00
61,37
20,58
49,92
0,58
0,00
0,11
3,96
2,15
0,00
0,00
0,00
77,29
63,75
ORANI (%)
LAŞMA
SENDİKA-
2.017.978
106.386
39.005
3.165
11.916
33.645
153
19
787
196
215
0
50.096
7.222
3.988
16.375
100
0
59
0
27.744
20.174
60.346
588
0
121
5.208
2.850
0
0
0
89.287
1.375.661
SAYISI
ÜYE
2012 YILI (20)
GÖREVLİSİ
63.597
KAMU
TOPLAM
4,98
18,74
52,90
0,24
0,03
1,24
0,31
0,34
0,00
78,77
18,52
10,22
41,98
0,26
0,00
0,15
0,00
71,13
18,96
56,72
0,55
0,00
0,11
4,90
2,68
0,00
0,00
0,00
83,93
68,17
ORANI (%)
LAŞMA
SENDİKA-
2.134.638
118.801
38.905
3.055
11.657
36.836
156
25
978
112
304
0
53.123
6.818
3.659
16.683
92
0
49
4
27.305
21.534
66.566
629
0
0
6.743
3.698
0
243
238
99.651
1.468.021
SAYISI
ÜYE
2013 YILI (23)
GÖREVLİSİ
72.822
KAMU
TOPLAM
4,20
16,01
50,58
0,21
0,03
1,34
0,15
0,42
0,00
72,95
17,52
9,40
42,88
0,24
0,00
0,13
0,01
70,18
18,13
56,03
0,53
0,00
0,00
5,68
3,11
0,00
0,20
0,20
83,88
68,77
ORANI (%)
LAŞMA
SENDİKA-
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINCA YAYIMLANAN
KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARINA İLİŞKİN İSTATİSTİKLER
(2014)
2014 YILI (31)
HİZMET KOLU NO. VE ADI
KAMU GÖREVLİLERİ
SENDİKASININ ADI
1- Büro, Bankacılık
ve Sigorta
BES
TÜRK BÜRO - SEN
BÜRO MEMUR-SEN
BÜRO HAK-SEN
BÜRO-İŞ
BAĞIMSIZ BÜRO-SEN
MES
DEMOKRATİK OFİS-SEN
ADALET BÜROSEN
HÜRSEN
TÜM SÜRO SEN
SÖZ BÜRO-SEN
SİME-SEN
KATILIM BÜRO-SEN
SAVDES
ASİM-SEN
MALİYE-SEN
UFUK BÜRO-SEN
EKSEN BÜRO-SEN
2- Eğitim, Öğretim
ve Bilim
TÜRK EĞİTİM SEN
EĞİTİM - SEN
EĞİTİM -BİR-SEN
TEM-SEN
ANADOLU EĞİTİM-SEN
ÖZGÜR EĞİTİM-SEN
ATA SEN
EĞİTİM-İŞ
TEÇ-SEN
AND-SEN
KUVAYI EĞİTİM-SEN
EĞİTİM HAK-SEN
BEÇ SEN
TÜM EĞİTİM BİR SEN
DES
BİRLİK EĞİTİM-SEN
BİLGEÇ
EĞİTİM SÖZ-SEN
MEÇ-SEN
TEG-SEN
DEMOKRATİK EĞİTİM SEN
METESEN
BAĞIMSIZ EĞİTİM SEN
EĞİT BİL-SEN
SÖZ EĞİTİM SEN
YENİ SEN
EKSEN EĞİTİM SEN
SAYSEN
YURT-AY-SEN
EĞİTİM İLKE-SEN
AKTİF EĞİTİM-SEN
ÜNİ-SEN
TÜM EĞİTİM SEN
TOPLAM
BAĞLI OLDUĞU KONF.
KAMU
GÖREVLİSİ
KESK
252.868
T.KAMU-SEN
MEMUR-SEN
HAK-SEN
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
BASK
BAĞIMSIZ
DESK
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
TÜM MEMUR-SEN
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
CİHAN-SEN
BAĞIMSIZ
TOPLAM
T.KAMU-SEN
1.068.772
KESK
MEMUR-SEN
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
BAĞIMSIZ
BASK
BAĞIMSIZ
HAK-SEN
BASK
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
TÜM MEMUR-SEN
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
DESK
BAĞIMSIZ
BASK
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
TOPLAM
23
ÜYE
SAYISI
19.473
45.010
50.616
1.309
1.815
576
44
301
3.838
31
178
46
12.836
373
6.123
1.618
97
127
40
144.451
230.994
129.259
279.722
1.492
962
936
176
41.050
7.755
332
25
1.109
122
77
370
491
132
116
24
211
58
560
112
207
20
80
1.110
100
450
91
23.489
12
46
721.690
SENDİKALAŞMA
ORANI (%)
7,70
17,80
20,02
0,52
0,72
0,23
0,02
0,12
1,52
0,01
0,07
0,02
5,08
0,15
2,42
0,64
0,04
0,05
0,02
57,13
21,61
12,09
26,17
0,14
0,09
0,09
0,02
3,84
0,73
0,03
0,00
0,10
0,01
0,01
0,03
0,05
0,01
0,01
0,00
0,02
0,01
0,05
0,01
0,02
0,00
0,01
0,10
0,01
0,04
0,01
2,20
0,00
0,00
67,53
2014 YILI (31)
TOPLAM
BAĞLI OLDUĞU KONF.
HİZMET KOLU NO. VE ADI
KAMU
GÖREVLİSİ
3- Sağlık ve
TÜRK SAĞLIK-SEN
T.KAMU-SEN
473.131
Sosyal
SES
KESK
SAĞLIK-SEN
MEMUR-SEN
BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN
BASK
SAĞLIK HAK-SEN
HAK-SEN
TÜM SAĞLIK-SEN
BAĞIMSIZ
SÖZ-SEN
BAĞIMSIZ
HİZMET SAĞLIK-SEN
BAĞIMSIZ
SAĞLIK SÖZ-SEN
BAĞIMSIZ
GENEL SAĞLIK-İŞ
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN
TÜM MEMUR-SEN
BEYAZ SEN
BAĞIMSIZ
ANADOLU SAĞLIK SEN
DESK
TIP SEN
BAĞIMSIZ
SÖZ SAĞLIK SEN
BAĞIMSIZ
SAĞLIK TEK SEN
BAĞIMSIZ
AKTİF SAĞLIK SEN
BAĞIMSIZ
EKSEN SAĞLIK BİR SEN
BAĞIMSIZ
UFUK SAĞLIK-SEN
CİHAN-SEN
YURT-AY SAĞLIK-SEN
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
DAYANIŞMA SENDİKASI
TOPLAM
4- Yerel Yönetim
TÜM BEL-SEN
KESK
120.257
TÜRK YEREL HİZMET-SEN
T.KAMU-SEN
TÜM YEREL-SEN
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN BASK
YEREL HAK-SEN
HAK-SEN
BEM-BİR-SEN
MEMUR-SEN
BELBİR SEN
DESK
TÜM YEREL MEMUR SEN
TÜM MEMUR-SEN
TOPLAM
5- Basın, Yayın
TÜRK HABER-SEN
T.KAMU-SEN
35.112
ve İletişim
HABER-SEN
KESK
BİRLİK HABER-SEN
MEMUR-SEN
BAĞIMSIZ HABER-SEN
BASK
HABER HAK-SEN
HAK-SEN
DEMOKRAT HABER-SEN
DESK
UFUK HABER-SEN
BAĞIMSIZ
TOPLAM
6- Kültür ve Sanat
TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN
T.KAMU-SEN
16.996
KÜLTÜR SANAT-SEN
KESK
BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SENBASK
KÜLTÜR SANAT-İŞ
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
KÜLTÜR MEMUR-SEN
MEMUR-SEN
KÜLTÜR HAK SEN
HAK-SEN
UFUK KÜLTÜR-SEN
BAĞIMSIZ
TOPLAM
7- Bayındırlık,
TÜRK İMAR-SEN
T.KAMU-SEN
44.201
İnşaat ve Köy
YAPI YOL-SEN
KESK
BAYINDIR MEMUR-SEN
MEMUR-SEN
BAĞIMSIZ YAPI-İMAR SEN
BASK
İMAR HAK-SEN
HAK-SEN
TOPLAM
8- Ulaştırma
TÜRK ULAŞIM-SEN
T.KAMU-SEN
27.134
Hizmetleri
BTS
KESK
ULAŞTIRMA MEMUR-SEN
MEMUR-SEN
ULAŞTIRMA FAAL-SEN
DESK
BAĞIMSIZ ULAŞIM-SEN
BASK
BUSEN
BAĞIMSIZ
UDEM HAK-SEN
HAK-SEN
ULAŞIM İŞ
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
UFUK ULAŞTIRMA-SEN
BAĞIMSIZ
TOPLAM
KAMU GÖREVLİLERİ
SENDİKASININ ADI
24
ÜYE
SAYISI
95.244
41.225
205.773
932
778
460
98
153
369
1.380
641
6
303
17
7
56
342
237
540
8
2
348.571
28.824
14.103
4.744
136
214
61.097
91
36
109.245
8.602
3.200
14.446
414
19
11
23
26.715
2.615
4.440
29
292
4.515
18
14
11.923
7.076
3.959
12.923
268
735
24.961
6.918
2.336
9.747
13
32
134
30
94
2
19.306
SENDİKALAŞMA
ORANI (%)
20,13
8,71
43,49
0,20
0,16
0,10
0,02
0,03
0,08
0,29
0,14
0,00
0,06
0,00
0,00
0,01
0,07
0,05
0,11
0,00
0,00
73,67
23,97
11,73
3,94
0,11
0,18
50,81
0,08
0,03
90,84
24,50
9,11
41,14
1,18
0,05
0,03
0,07
76,09
15,39
26,12
0,17
1,72
26,57
0,11
0,08
70,15
16,01
8,96
29,24
0,61
1,66
56,47
25,50
8,61
35,92
0,05
0,12
0,49
0,11
0,35
0,01
71,15
2014 YILI (31)
HİZMET KOLU NO. VE ADI
KAMU GÖREVLİLERİ
SENDİKASININ ADI
9- Tarım ve
Ormancılık
TARIM ORKAM-SEN
TÜRK TARIM ORMAN-SEN
TOÇ BİR-SEN
BATOÇ-SEN
TOÇ HAK-SEN
BİRLİK TARIM ORMAN-SEN
TARIM ORMAN-İŞ
DEM-DOÇ-SEN
EKSEN TARIM ORMAN
UFUK TARIM ORMAN-SEN
TOR AL-SEN
10- Enerji, Sanayi
ve Madencilik
TÜRK ENERJİ-SEN
ESM
ENERJİ BİR-SEN
BAĞIMSIZ ENERJİ-SEN
ENERJİ HAK-SEN
ENERJİ-İŞ
UFUK ENERJİ-SEN
11- Diyanet
ve Vakıf
TÜRK DİYANET VAKIF-SEN
DİYANET -SEN
DİVES
BAĞZ.DİYANET HİZMET -SEN
DİN BİR-SEN
DİVA-SEN
TÜM DİYANET SEN
HAK BİR-SEN
DİN GÖR-SEN
BAĞLI OLDUĞU KONF.
KESK
T.KAMU-SEN
MEMUR-SEN
BASK
HAK-SEN
TÜM MEMUR-SEN
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
DESK
BAĞIMSIZ
CİHAN-SEN
BAĞIMSIZ
TOPLAM
T.KAMU-SEN
KESK
MEMUR-SEN
BASK
HAK-SEN
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
CİHAN-SEN
TOPLAM
T.KAMU-SEN
MEMUR-SEN
KESK
BASK
DESK
TÜM MEMUR-SEN
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
TOPLAM
GEN. TOPLAM
(31) 2014 İstatistikleri 04.07.2014 - 29050 Sayılı Resmi Gazete
25
TOPLAM
KAMU
GÖREVLİSİ
72.863
36.797
122.427
2.270.558
ÜYE
SAYISI
3.292
11.984
36.769
139
244
62
960
105
65
66
20
53.706
6.466
2.981
15.363
70
26
168
77
25.151
18.629
71.679
711
227
4.887
7.273
514
288
37
104.245
SENDİKALAŞMA
ORANI (%)
4,52
16,45
50,46
0,19
0,33
0,09
1,32
0,14
0,09
0,09
0,03
73,71
17,57
8,10
41,75
0,19
0,07
0,46
0,21
68,35
15,22
58,55
0,58
0,19
3,99
5,94
0,42
0,24
0,03
85,15
1.589.964
70,03
26
SENDİKALAŞMA ORANI (%)
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
76,09
70,15
56,47
71,15
Ulaştırma Bayındırlık,
Kültür ve
Yerel Yönetim Basın, Yayın
Sağlık ve
Eğitim,
Büro
İnşaat ve Köy - (ULAŞTIRMA
Sanat ve İletişim - (BEM BİRSosyal Öğretim ve
Bankacılık ve
(BAYINDIR MEMUR-SEN)
(KÜLTÜR
(BİRLİK
SEN)
(SAĞLIK-SEN)
Bilim Sigorta HABER-SEN) MEMUR-SEN) MEMUR-SEN)
(EĞİTİM BİR(BÜRO
SEN)
MEMUR-SEN)
57,13
67,53
73,67
90,84
73,71
68,35
Enerji, Sanayi
Tarım ve
Ormancılık - ve Madencilik (ENERJİ BİR(TOÇ BİRSEN)
SEN)
(Yetkili sendikaların tamamı MEMUR-SEN Konfederasyonuna bağlıdır)
SENDİKALAR VE ÜYELİK YÜZDELERİ (2014)
HİZMET KOLLARI BAZINDA YETKİLİ
Diyanet ve
Vakıf (DİYANETSEN)
85,15
TÜHİS
Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası
ANKARA – Temmuz 2014
Yayın No: 86
tuhis.org.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
561 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content