close

Enter

Log in using OpenID

04/12/2014 tarihli 127. toplantı gündemi

embedDownload
Öneren Kullanıcı
İl Adı
İlçe Adı
Ada
Parsel
Nereden Geldiği
Dosya No
Safranbolu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü’ nün 02.12.2014 tarih ve 5009 sayılı yazısı.
78-08-2018
ali.kacar
KARABÜK
SAFRANBOLU
ali.kacar
KARABÜK
SAFRANBOLU 266
5
Safranbolu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü’ nün 26.11.2014 tarih ve 4893 sayılı yazısı.
78-08-1688
ali.kacar
KARABÜK
SAFRANBOLU 73
2
Safranbolu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü’ nün 07.11.2014 tarih ve 4558 sayılı yazısı.
78-08-1298
bayram.ozdemir
KARABÜK
SAFRANBOLU 468
2
Safranbolu Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğü'nün
06.11.2014 tarih ve 1561 sayılı yazısı.
78-08-1443
bayram.ozdemir
KARABÜK
SAFRANBOLU 474
9
TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİNİN
78.08/177
04.11.2014 TARİH VE 07/1567 SAYILI YAZISI
bayram.ozdemir
KARABÜK
SAFRANBOLU 98
5
SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞININ
10.11.2014 TARİH VE 89457248-090.2290-4580
SAYILI YAZISI
78.08/207
funda.boke
KARABÜK
SAFRANBOLU 356
16
SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NIN
20.11.2014 TARİH VE 2361/4800 SAYILI YAZISI
78.08/204
funda.boke
KARABÜK
SAFRANBOLU 472
5
SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NIN
10.11.2014 TARİH VE 2289/4579 SAYILI YAZISI
78.08/1411
funda.boke
KARABÜK
SAFRANBOLU 479
12
SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NIN
28.11.2014 TARİH VE 2243/4938 SAYILI YAZISI.
78.08/2300
funda.boke
KARABÜK
SAFRANBOLU 98
26
SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NIN
14.11.2014 TARİH VE 2338/4731 SAYILI YAZISI
78.08/2029
habibe.yilmaz
KARABÜK
SAFRANBOLU 302
17
SAFRANBOLU BEL.BŞK.İMAR VE ŞEHİRCİLİK
MÜD.
78.08/1488
habibe.yilmaz
KARABÜK
SAFRANBOLU 320
14
SAFRANBOLU BEL.BŞK.İMAR VE ŞEHİRCİLİK
MÜD. 10.11.2014 TARİH VE 4578 SAYILI YAZISI
78.08/1007
habibe.yilmaz
KARABÜK
SAFRANBOLU 363
16
SAFRANBOLU BEL.BŞK.İMAR VE ŞEHİRCİLİK
MÜD. 20.11.2014 TARİH VE 4799 SAYILI YAZISI
78.08/1607
habibe.yilmaz
KARABÜK
SAFRANBOLU 374
18
SAFRANBOLU BEL.BŞK.İMAR VE ŞEHİRCİLİK
MÜD. 18.11.2014 TARİH VE 4781 SAYILI YAZISI
78.08/2533
habibe.yilmaz
KARABÜK
SAFRANBOLU 392
34
SAFRANBOLU BEL.BŞK.İMAR VE ŞEHİRCİLİK
MÜD. 28.11.2014 TARİH VE 4949 SAYILI YAZISI
78.08/850
habibe.yilmaz
KARABÜK
SAFRANBOLU 398
2
SAFRANBOLU BEL.BŞK.İMAR VE ŞEHİRCİLİK
MÜD. 28.11.2014 TARİH VE 4937 SAYILI YAZISI
78.08/1017
meral.aydin
KARABÜK
SAFRANBOLU -
-
SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI' FEN
İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 12/11/2014 TARİH VE
14183075-0.90-431-4625 SAYILI YAZISI
78.08/367
Konusu
Çarşı Kentsel Sit Bölgesinde çeşitli ada ve parsel
numaralarında kayıtlı yapıların malikleri tarafından
doğalgaz servis kutularının konulacağı yerlere ilişkin
talepler.
Akçasu Mahallesi, Koruma Amaçlı İmar Planı ve
Kentsel Sİt Alanı sınırları içerisindeki tescilli taşınmazın
yıkılan bodrum kat duvarının onarılmasına ilişkin talep.
Cemal Caymaz Mahallesi, Koruma Amaçlı İmar Planı
ve Etkileme Geçiş Alanı sınırları içerisindeki tescilli
taşınmaza doğalgaz bağlanmasına ilişkin talep.
Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Çeşme Mahallesi 468
ada, 2 parseldeki E.190 envanter nolu tescilli taşınmazın
harç muafiyeti hakkında.
KAİP VE KENTSEL SİT ALANI SINIRLARI
İÇERİSİNDE KALAN TESCİLLİ TAŞINMAZ
ÜZERİNE PLAKET YERLEŞTİRİLMESİ TALEBİ.
KAİP VE KENTSEL SİT ALANI SINIRLARI
İÇERİSİNDE KALAN TESCİLLİ TAŞINMAZIN
RÖLÖVE ÇİZİMİ, RESTİTÜSYON VE
RESTORASYON PROJELERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ TALEBİ.
KAİP ve KENTSEL SİT ALANI SINIRLARI İÇİNDE
YER ALAN, E293 ENVANTER NO'LU TESCİLLİ
TAŞINMAZIN RÖLÖVE ÇİZİMİ, RESTİTÜSYON VE
RESTORASYON PROJELERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ.
KAİP ve KENTSEL SİT ALANI SINIRLARI İÇİNDE
YER ALAN, E201 ENVANTER NO'LU TESCİLLİ
TAŞINMAZIN RÖLÖVE ÇİZİMİ, RESTİTÜSYON VE
RESTORASYON PROJELERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ.
KAİP ve KENTSEL SİT ALANI SINIRLARI İÇİNDE
YER ALAN, E181 ENVANTER NO'LU TESCİLLİ
TAŞINMAZIN RESTORASYON PROJESİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ.
KAİP ve KENTSEL SİT ALANI SINIRLARI İÇİNDE
YER ALAN, E577 ENVANTER NO'LU TESCİLLİ
TAŞINMAZIN RESTORASYON TADİLAT
PROJESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.
HACIHALİL MAH. SINIRLARI İÇERİSİNDE E.402
NOLU TESCİLLİ TAŞINMAZA İLİŞKİN TADİLAT
PROJESİ DEĞERLENDİRME TALEBİ
HACIHALİL MAHALLESİNDE BULUNAN
TESCİLLİ TAŞINMAZA İLİŞKİN RÖLÖVE ÇİZİMİ,
RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ
DEĞERLENDİRİLMESİ TALEBİ
MUSALLA MAHALLESİNDE BULUNAN TESCİLLİ
TAŞINMAZA İLİŞKİN RÖLÖVE ÇİZİMİ,
RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ
DEĞERLENDİRİLMESİ TALEBİ
BABASULTAN MAHALLESİNDE BULUNAN
TESCİLLİ TAŞINMAZA İLİŞKİN RÖLÖVE ÇİZİMİ,
RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ
DEĞERLENDİRİLMESİ TALEBİ
MUSALLA MAHALLESİNDE BULUNAN TESCİLLİ
TAŞINMAZA İLİŞKİN RÖLÖVE ÇİZİMİ,
RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ
DEĞERLENDİRİLMESİ TALEBİ
KARAALİ MAHALLESİNDE BULUNAN TESCİLLİ
TAŞINMAZA İLİŞKİN RESTİTÜSYON VE
RESTORASYON PROJELERİ
DEĞERLENDİRİLMESİ TALEBİ
TESCİLLİ SAFRANBOLU MEZARLIK ALANI
ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
Temsilci
Safranbolu Bld. Bşk. Tem.
Safranbolu Bld. Bşk. Tem.
Safranbolu Bld. Bşk. Tem.
Safranbolu Bel. Bşk Tem.
SAFRANBOLU BEL. BŞK. TEMSİLCİSİ
SAFRANBOLU BEL. BŞK. TEMSİLCİSİ
SAFRANBOLU BLD. BŞK. TEM.
SAFRANBOLU BLD. BŞK. TEM.
SAFRANBOLU BLD. BŞK. TEM
SAFRANBOLU BLD. BŞK. TEM.
SARFANBOLU BEL.BŞK.TEM.
SARFANBOLU BEL.BŞK.TEM.
SARFANBOLU BEL.BŞK.TEM.
SARFANBOLU BEL.BŞK.TEM.
SARFANBOLU BEL.BŞK.TEM.
SARFANBOLU BEL.BŞK.TEM.
SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TEMSİLCİSİ
Öneren Kullanıcı
İl Adı
reyhan.buldurucu KARABÜK
reyhan.buldurucu ZONGULDAK
reyhan.buldurucu ZONGULDAK
reyhan.buldurucu ZONGULDAK
yalcin.sasmaz
ZONGULDAK
yasar.yildirim
KARABÜK
İlçe Adı
Nereden Geldiği
Dosya No
Konusu
Karabük İli Bağlarbaşı Mahallesi, E. 872 envanter no ile
Hüsnü BAYRAMOĞLU'nun 27.11.2014 tarihli dilekçesi 78.08/2534 kayıtlı tescilli taşınmazın tescil kaydının kaldırılması
talebi hakkında.
Zonguldak İli, Alaplı İlçesi, Çengelli Köyünde 3 adet
ALAPLI
120 ada ve 118 ada 120 ada 68 parsel - 118 ada 8 parsel Zonguldak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
67.01/46
mezar taşı tescil önerisi ve mezarlık alanında temizlik
işlemleri hakkında.
Zonguldak İli, Kdz.Ereğli İlçesi, Kandilli Beldesinde
Türkiye Taş Kömürü Kurumu İşletmerine ait Payton +
Zonguldak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme
17 pervane çevresi, bu alanda yer alan kilise, TTK
EREĞLİ
67.05/370
Müdürlüğü
Lojmanları, asansör, aspiratör, makine atölyesi, posa
döküm yeri, ocak girişi, nefeslik tünellerinin tescil talebi
hakkında.
Zonguldak İli, Kdz. Ereğli İlçesi Gülüç Beldesinde 4
EREĞLİ
173 ada
4 parsel
Zonguldak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
67.05/371 adet mezar taşı tescil önerisi ve mezarlık alanında
temizlik işlemleri hakkında.
<p>AŞAĞITEKKE KÖYÜNDE BULUNAN
KDZ.EREĞLİ MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNCE TESBİT
EDİLEN KÜLTÜR VARLIKLARININ&nbsp;2863
SAYILI KANUN'UN
Zonguldak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün
7.MADDESİ&nbsp;KAPSAMINDA TESCİL
ALAPLI
102
12
67-01-44
26.02.2014 gün ve 444 sayılı yazısı
EDİLİMESİ TALEBİ İLE BÜYÜKTEKKE KÖYÜ, 101
ADA, 1 PARSELDE BULUNAN MEZAR
TAŞLARININ SÖZ KONUSU KANUN'UN
20.MADDESİ KAPSAMINDA
DEĞERLENDİRİLMESİ İSTEĞİ</p>
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün
1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde kalan
SAFRANBOLU 138
60
78-08-2442
tarihsiz ve 59077742-165/182571 sayılı yazısı.
parselin tescil kaydının kaldırılması talebi.
SAFRANBOLU 77 ada
Ada
Parsel
12 parsel
Temsilci
Safranbolu Belediye Bşk. Temsilcisi
Zonguldak Valiliği Temsilcisi - Kdz Ereğli Müze
Temsilcisi
Zonguldak Valiliği Temsilcisi
Zonguldak Valiliği Temsilcisi - Kdz Ereğli Müze
Temsilcisi
Zonguldak Valiliği Tem ile Kdz. Ereğli Müze Müd Tem
Safranbolu Bld. Bşk. Tem.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
53 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content