close

Enter

Log in using OpenID

2014 yılı özdeğerlendirme planı1 2

embedDownload
2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME PLANI VE TAKVİMİ-2
DEĞERLENDİRİLECEK
HİZMET STANDARTLARI
DEĞERLENDİRİCİLER
Ahmet ERYILMAZ(id.M.İş.M)
Canan GÜRAY(SBHM)
Hülya ERYILMAZ(EKH)
ÖZ
PLANLANAN ÖZ
DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME
KAPSAMI
TARİHİ/SÜRESİ
GERÇEKLEŞEN ÖZ
DEĞERLENDİRME
TARİHİ/SÜRESİ
DEĞERLENDİRME BÖLÜM
PUANI
PUANI
DEĞERLENDİRİLECEK
BİRİM
SORUMLULARI
SHKS
20/10/2014
09:00-10:00
950
Kalite Yönetim
Direktörü
SHKS
20/10/2014
11:00-12:00
65
Servis Sorumlusu
SHKS
20/10/2014
14:00-15:00
105
Birim Sorumlusu
20/10/2014
16:00-17:00
140
Birim Sorumlusu
SHKS
21/10/2014
09:00-10:00
85
Birim Sorumluları
Canan GÜRAY(SBHM)
Hilal GÜRGÜZEL(KYD)
Hülya ERYILMAZ(EKH)
SHKS
21/10/2014
11:00-12:00
140
Birim Sorumlusu
Hilal GÜRGÜZEL(KYD)
Hülya ERYILMAZ(EKH)
Zülfiye YAZICI (Hemş)
SHKS
21/10/2014
14:00-15:00
55
Depo Sorumluları
Hilal GÜRGÜZEL(KYD)
İlkay SUNNER(Laborant)
SHKS
21/10/2014
16:00-17:00
50
Birim Sorumlusu
Poliklinik Hizmetleri
Ahmet ERYILMAZ(id.M.İş.M)
Hilal GÜRGÜZEL(KYD)
Hülya ERYILMAZ(EKH)
SHKS
22/10/2014
09:00-10:00
230
Birim Sorumlusu
Acil Sağlık Hizmetleri
Hilal GÜRGÜZEL(KYD)
Hülya ERYILMAZ(EKH)
Türkan ÖZDEN(Ev.Bak.)
SHKS
22/10/2014
11:00-12:00
380
Acil Servis Sorumlusu
Biyokimya Laboratuar
Hizmetleri
Hilal GÜRGÜZEL(KYD)
Hülya ERYILMAZ(EKH)
Zülfiye YAZICI (Hemş)
SHKS
22/10/2014
14:00-15:00
255
Laboratuvar
Sorumlusu
SHKS
22/10/2014
16:00-17:00
220
Röntgen Sorumlusu
SHKS
23/10/2014
09:00-10:00
490
Klinik Sorumlu
Hemşire-Ebesi
SHKS
23/10/2014
11:00-12:00
200
Birim Sorumluları
CananGÜRAY(SBHM)
Hilal GÜRGÜZEL(KYD)
Hülya ERYILMAZ(EKH)
SHKS
23/10/2014
14:00-15:00
325
Doğumhane Sorumlu
Ebesi
Hilal GÜRGÜZEL(KYD)
Hülya ERYILMAZ(EKH)
Türkan ÖZDEN(Ev.Bak.)
SHKS
23/10/2014
16:00-17:00
65
Birim Sorumluları
Çamaşırhane ve Morg
Hizmetleri
Hilal GÜRGÜZEL(KYD)
Türkan ÖZDEN(Ev.Bak.)
Zülfiye YAZICI (Hemş)
SHKS
24/10/2014
09:00-10:00
170
Birim Sorumluları
İndikatör Yönetimi
Hilal GÜRGÜZEL(KYD)
Türkan ÖZDEN(Ev.Bak.)
Zülfiye YAZICI (Hemş)
SHKS
24/10/2014
11:00-12:00
325
Birim Sorumluları
Yönetim Hizmetleri
Hilal GÜRGÜZEL(KYD)
Hasta Bakım Hizmetleri Hülya ERYILMAZ(EKH)
Türkan ÖZDEN(Ev.Bak.)
Hilal GÜRGÜZEL(KYD)
Enfeksiyon Kontrolü ve
İlkay SUNNER(Laborant)
Önlenmesi
Türkan ÖZDEN(Ev.Bak.)
Tesis Yönetimi
Hilal GÜRGÜZEL(KYD)
Hülya ERYILMAZ(EKH)
Türkan ÖZDEN(Ev.Bak.)
Acil Durum ve Afet
Yönetimi
Hilal GÜRGÜZEL(KYD)
Hülya ERYILMAZ(EKH)
Türkan ÖZDEN(Ev.Bak.)
Bilgi Yönetimi
Stok Yönetimi
Atık Yönetimi
Hilal GÜRGÜZEL(KYD)
Görüntüleme Hizmetleri Hülya ERYILMAZ(EKH)
İlkay SUNNER(Laborant)
Klinik Hizmetleri
Eczane Hizmmetleri
Doğum Hizmetleri
Hasta Dosyası ve Arşiv
Hizmetleri
Hilal GÜRGÜZEL(KYD)
Hülya ERYILMAZ(EKH)
Türkan ÖZDEN(Ev.Bak.)
CananGÜRAY(SBHM)
Hilal GÜRGÜZEL(KYD)
Hülya ERYILMAZ(EKH)
HAZIRLAYAN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
YÖN.FR.01/01
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAYLAYAN
HASTANE YÖNETİCİSİ / BAŞHEKİM
YÖN.FR.01/01
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
196 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content