close

Enter

Log in using OpenID

1-eğitim planı 2014

embedDownload
2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
Doküman No: YÖN. PL. 01
Eğitim
Ayı
OCAK
OCAK
OCAK
OCAK
OCAK
ŞUBAT
ŞUBAT
ŞUBAT
ŞUBAT
Revizyon Tarihi:
Revizyon No: 00
Eğitim Konusu
Eğitim Amacı
EğitimVeren
Eğitim
Aralığı
Eğitime Katılacak
Birimler
1-9 Verem haftası
Verem bulaş yolları-tanı ve tedavi
şekilleri
İzolasyon önlemleri ve figürlerin
tanıtımı ve Kişisel Koruyucu
Ekipmanarın Kullanımı
Verem hastalığı hakkında bilgilenmek ve
bulaşı önlemek için yapılması gerekenleri
bilmek
Hastane Enfeksiyonlarının oluşmaması için
alınması gereken tedbirleri ve KKE
kullanımını öğretmek.
Enfeksiyon Kontrol
Hemşiresi
Hülya ERYILMAZ
Enfeksiyon Kontrol Hem.
Hülya ERYILMAZ
Yılda 1 kez
Tüm Personel
Hastanemizdeki HKS
uygulamaları, kullanılan
dökümanlar.
Örnek alımı ve taşınması, Kan
alma işlemleri,Hatalı girişler ve
Numune Ret Kabul işlemleri.
Hastanemizdeki kalite çalışmalarını
formların doldurulmasını ve yenilenen
uygulamalar hakkında bilgilendirmek.
Örnek alımı, transferi ve takibi ile ilgili
personelleri bilgilendirerek,düzenli iş
işleyişini sağlamak.
Kalite Birimi
GÜRGÜZEL
Lab. Sorumlusu
İlkay SUNER
Tıbbi ve Tehlikeli Atıklar,
Tehlikeli madde sınıfını gösteren
simgeler.
Hastnemizde oluşan Tıbbi ve Tehlikeli
Atıklar hakkında personeli bilgilendirmek.
Çalışan Güvenliği
Uygulamaları,(İşyerinde Mobing,
iletişim becerileri) ve Çalışan
Hakları,
Enfeksiyon Kontrolü, önlenmesi ve
Korunma eğitimi.
El Hijyeni
Hasta Güvenliği, Hasta Kimliği
Doğrulanması ve Hastanemizdeki
uygulamaları.
Akılcı ilaç kullanımı
MART
Güvenlik Raporlama Sistemi
MART
Yayın Tarihi: 03.01.2014.2014
Sayfa No: 1/5
Eğitim
Yeri
Yemekhane
Eğitim şekli
Yılda 1 kez Tüm Sağlık Personeli
Gerektiğinde
Yemekhane
Slayt
Yılda 1 kez
Yemekhane
Slayt,
Bilgisayar
60 dk.
Yılda 1 kez Klinik, Acil, Laboratuvar
Gerektiğinde Sağlık çalışanları ve
Temizlik Personelleri.
Yemekhane
Düz anlatım
60 dk
Enfeksiyon Kontrol Hem.
Hülya ERYILMAZ
Yılda 1 kez Tüm Personel
Gerektiğinde
Yemekhane
Düz anlatım
60 dk
Çalışanların güvenliği için hastanemizde
uygulanan tedbirleri ve bu konuda çalışma
yapan komite hakkında bilgilendirmek.
Çalışan Hakları Sorumlusu
Yaşar YARIMOĞLU
Yılda 1 kez
Tüm Personel
Yemekhane
Slayt
90dk
Hastane Enfeksiyonlarının oluşmaması
için, alınması gereken tedbirleri öğretmek
Dahiliye Uzmanı
Uzm.Dr.Göksel GÖKÇE
Yılda 1 kez Tüm Personel
Gerektiğinde
Yemekhane
Slayt
90dk
Sağlık personelnine Hastane
Enfeksiyonlarında Çapraz bulaşın
önlenmesinde El Hijyeninin önemini
hatırlatmak.
Enfeksiyon Kontrol Hem.
Hülya ERYILMAZ
Her Dönem Tüm Sağlık Personeli
Yemekhane
Slayt
60 dk
Hastaların güvenliği için hastanemizde
uygulanan tedbirler ve bu konuda çalışma
yapan komiteler hakkında tüm çalışanları
bilgilendirmek.
Eğitim Hemşiresi
Hilal GÜRGÜZEL
Yemekhane
Düz anlatım
60 dk
Akılcı ilaç kullanımı hakkında sağlık
personellerini bilgilendirmek
Eğitim Hemşiresi
Hilal GÜRGÜZEL
Yılda 1 kez Tüm Sağlık Çalışanları
Gerektiğinde
Yemekhane
Düz anlatım
Dökümanlara
dayalı
60 dk
Güvenlik Raporlama sistemi hakkında
sağlık personellerini bilgilendirmek.
Eğitim Hemşiresi
Hilal GÜRGÜZEL
Yılda 1 kez Tüm Sağlık Çalışanları
Gerektiğinde
Yemekhane
Düz anlatım
Dökümanlara
dayalı
60 dk
Hilal
Tüm Personel
Düz anlatım
Eğitim
Süresi
60 dk.
60 dk
Yılda 2 kez
Yılda 1 kez Tüm Personel
Gerektiğinde
2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
Doküman No: YÖN. PL. 01
Eğitim
Ayı
Yayın Tarihi: 03.01.2014.2014
Eğitim Konusu
Eğitim Amacı
Güvenli ilaç Uygulamaları
Güvenli ilaç uygulamaları hakkında
Personel bilincini artırmak
İndikatör Yönetimi
İndikatör kartları ,doldurulması ve
uygulanması hakkında tüm çalışanları
bilgilendirmek
İlk müdahalenin önemi, yapılması
gerekenler, kullanılan ilaç ve
malzemeleri öğretmek.
Tüm Sağlık Personeline Hasta, Hasta
Hakları ve Çalışanlarla etkili iletişimi
anlatmak
KKKA’ nın en çok görüldüğü
ilkbahar ve yaz ayları başlamadan
önce Tüm Hastane çalışanlarını
bilgilendirmek
Kanser haftası, erken tanı, teşhis
hakkında bilgilemdirmek.
MART
MART
MART
Revizyon Tarihi:
CPR Eğitimi
EğitimVeren
Revizyon No: 00
Sayfa No: 2/5
Eğitim
Aralığı
Eğitime Katılacak
Birimler
Eğitim şekli
Tüm Sağlık Çalışanları
Eğitim
Yeri
Yemekhane
Yılda 1 kez
Kalite Birimi
Hilal GÜRGÜZEL
Yılda 1 kez
Tüm Sağlık Çalışanları
Yemekhane
Anestezi Uzmanı
Uzm.Dr.S.Tolga BULUT
Yılda 2 kez
Yeni gelene
Tüm Sağlık Çalışanları
Yemekhane
Düz anlatım
Dökümanlara
dayalı
Slayt
Uygulamalı
Hasta Hakları Sorumlusu
Ayça DURUSU
Yılda 2 kez
Gerektiğinde
Yemekhane
Slayt
60 dk
Enfeksiyon Kontrol Hemş.
Hülya ERYILMAZ
Yılda 1 kez
Vezne,Poliklinik
çalışanları,Güvenlik
görevlileri, Temizlik
Personeli.
Tüm Personel
Yemekhane
Düz anlatım
60 dk
Kadın Doğum Uzmanı
Jin-Op.Dr.Fatih DOĞRU
Yılda 1 kez
Tüm Bayan Hastane
Çalışanları
Yemekhane
Slayt
60 dk
Eğitim Hemşiresi
Hilal GÜRGÜZEL
Düz anlatım
Dökümanlara
dayalı
Eğitim
Süresi
60 dk
60 dk
60 dk
MART
Hasta Hakları Ve Hasta
Memnuniyeti.
MART
KKKA Hastalığı nedir, korunma
yolları nelerdir.
NİSAN
1-7 Nisan Kanser Haftası
Meme-Uterus-Seerviks kanserleri
Kesici-Delici Alet Yaralanmaları ve
Önlemi
Kesici-Delici Alet Yaralanmamasının Enfeksiyon Kontrol Hemş.
oluşmaması ve alınması gereken
Hülya ERYILMAZ
Önlemler
Yılda 1 kez
Gerektiğinde
Tüm Hastane Çalışanları
NİSAN
Yemekhane
Düz anlatım
60 dk
Sağlık Taramalarının Önemi ve
Personelin Yaklaşımı.
Çalışan personellerin
enfeksiyonlardan korunması ve
takiplerinin yapılması.
Enfeksiyon Kontrol Hemş.
Hülya ERYILMAZ
Yılda 1 kez
Gerektiğinde
Tüm Personel
NİSAN
Yemekhane
Düz anlatım
60 dk
NİSAN
Nebülizatör Bakımı, Temizliği ve
Enfeksiyon Riski
Enfeksiyon Kontrol Hemş.
Hülya ERYILMAZ
Yılda 1 kez
Gerektiğinde
Tüm Klinik(servis), Acil
Çalışanları ve Temizlik
Personelleri
Yemekhane
Düz anlatım
60 dk
Advers Etki Bildirimi ve
İlaç Etkileşimi
Kalite Birimi
Hilal GÜRGÜZEL
Yılda 1 kez
Tüm Birim Sorumluları ve
Sağlık Çalışanları
Yemekhane
Düz anlatım
MAYIS
60 dk
Sözel İstem Uygulamaları ve
Narkotik İlaç Kullanımı.
Eğitim Hemşiresi
Hilal GÜRGÜZEL
Yılda 1 kez
MAYIS
Hastanede oluşan Nosokomiyal
Pnömoni Enfeksiyonları önlemede
dikkat edilecek hususlar.
Advers Etki Bildirimi ve İlaç
Etkileşimi hakkında Tüm Sağlık
Çalışanları bilgilendirmek
Klinik ve Acil sağlık çalışanlarına
ilgili konular hakkındaki bilgilerini
hatırlatmak.
Hasta,Hasta Yakınları ve Çalışanlarla
etkili iletişimi anlatmak
Klinik Ve Acil sağlık
çalışanları.
Yemekhane
60 dk
Eğitim Hemşiresi
Hilal GÜRGÜZEL
Yılda 2 kez
Hemşire-Ebe, Sağlık
MemuruTem.Personeli,
Güvenlik,Hasta Kabul
Yemekhane
Düz anlatım
Dökümanlara
dayalı
Slayt
Kişiler Arası İletişim
MAYIS
60 dk
2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
Doküman No: YÖN. PL. 01
Eğitim
Ayı
Yayın Tarihi: 03.01.2014.2014
Revizyon Tarihi:
Revizyon No: 00
Sayfa No: 3/5
Eğitim Konusu
Eğitim Amacı
EğitimVeren
Eğitim
Aralığı
Eğitime Katılacak
Birimler
Eğitim şekli
Tüm Personel
Eğitim
Yeri
Yemekhane
Ulusal Renkli Kodlar:
(Beyaz,Pembe,Mavi Kod)
Acil çağrılarında neler yapılacağını
ve Kod uygulamalarını öğretmek.
Kalite Birimi
Hilal GÜRGÜZEL
Yılda 1 kez
MAYIS
Hemşirelik tanıları ve bakım
planların hazırlanması
Klinik Hemşire ve Ebe çalışanlarını
Bakım Planları hazırlanması
konusunda bilgilendirmek.
Klinik Sorumlu Hemşiresi
Hanım SOYTÜRK
Klinik Hemşire ve Ebe
çalışanlarına.
Hemşire
Odası
Düz anlatım
HAZİRAN
HAP (Hastane Afet Planı)
Acil Durum ve Afet Yönetimi.
HAP Planının uygulanmasını
öğrenmek, acil durumlarda ve afet
durumlarda neler yapılacağının
öğretilmesi
HBTC’ kullanımı, temizliği, bakımı,
analitik evrelerinde dikkat edilecek
hususlar kalibrasyon ve kalite
kontrolünün değerlendirilmesi
Damar içi ve Üriner Kateter
Uygulamalarını anlatmak
oluşabilecek enfeksiyonları önlemek
Sağlık Bakım Hizmetleri
Müdürü
Canan GÜRAY
Tüm Personel
Yemekhane
Slayt
Dökümanlara
dayalı
90 dk
Yılda 1 kez Tüm Sağlık Çalışanları
Gerektiğinde (Hemşire,ebe,Sağlık
Memuru, laboratuvar,
anestezi teknisyenleri).
Tüm Sağlık Çalışanları
Yemekhane
Düz anlatım
Dökümanlara
dayalı
60 dk
Yemekhane
60 dk
Enfeksiyon Kontrol Hemş.
Hülya ERYILMAZ
Yılda 1 kez
Tüm Personel
Temizlik Personelleri
Yemekhane
Düz anlatım
Dökümanlara
dayalı
Düz anlatım
Dökümanlara
dayalı
Bilgi güvenliği hakkında tüm hastane
çalışanlarını bilgilendirmek.
Bilgi İşlem Çalışanı
Fatih KANAN
Yılda 1 kez
Tüm Personel
Yemekhane
Düz anlatım
60 dk
Güvenli hasta transferi, taşıma
tekniklerini ve vücut mekaniğini
korumayı öğrenmek
Hasta,Hasta Yakınları ve Çalışanlarla
sağlıklı ve doğru iletişim kurmayı
öğrenmek.
Sağlık çalışanlarında öfke ve öfkenin
kontrolünü öğrenmek
Eğitim Hemşiresi
Hilal GÜRGÜZEL
Yılda 1 kez Sağlık çalışanları, Hizmetli
Gerektiğinde Personeller ve Şoförler.
Yemekhane
Düz anlatım
Uygulamalı
60 dk
Eğitim Hemşiresi
Hilal GÜRGÜZEL
Yılda 1 kez Tüm Personel
Gerektiğinde
Yemekhane
Slayt
60 dk
Eğitim Hemşiresi
Hilal GÜRGÜZEL
Yılda 1 kez Tüm Personel
Gerektiğinde
Yemekhane
Slayt
60 dk
Yılda 1 kez
Yemekhane
Slayt
60 dk
MAYIS
HAZİRAN
HAZİRAN
HAZİRAN
HBTC’ kullanımı ve Bakımı
Damar içi kateter, Üriner Kateter
Uygulamaları ve enfeksiyonlarının
önlenmesi
Basınçlı oksijen tüplerinin
kullanımı ve kullanım hatalarına
bağlık çalışan
yaralanmaları ve yanıklar
Bilgi Güvenliği
TEMMUZ
TEMMUZ
Hasta transferi ve hasta taşıma
teknikleri
AĞUSTOS
İletişim: Hasta, Hasta Yakınları ve
Çalışanlarla İletişim.
EYLÜL
Öfke Kontrolü, Stres yöntemi,
Etkili iletişim
EYLÜL
Triyaj-Hasta karşılama
Hastanede oluşabilecek kazaları
önlemek
Lab. Sorumlusu
İlkay SUNER
Enfeksiyon Kontrol Hemş.
Hülya ERYILMAZ
Triyaj ve konusunda acil çalışanlarını Acil Sorumlu Hekimi
bilgilendirmek
Dr. Our BİRCAN
Tüm Acil Çalışanları
Düz anlatım
Dökümanlara
dayalı
Eğitim
Süresi
60 dk
60 dk
60 dk
2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
Doküman No: YÖN. PL. 01
Eğitim
Ayı
Yayın Tarihi: 03.01.2014.2014
Revizyon Tarihi:
Revizyon No: 00
Sayfa No: 4/5
Eğitim Konusu
Eğitim Amacı
EğitimVeren
Eğitim
Aralığı
Eğitime Katılacak
Birimler
Eğitim şekli
Tüm Sağlık Personeli
Eğitim
Yeri
Yemekhane
El hijyeni
Enfeksiyon Kontrol Hem.
Hülya ERYILMAZ
Her Dönem
Yılda 2 kez
Hasta Hakları Sorumlusu
Ayça DURUSU
Yılda 2 kez
Tüm Sağlık Personeli
Yemekhane
Slayt
Düz anlatım
Ön -Son Test
Eğitim
Süresi
60 dk
EKİM
26 Ekim Hasta Hakları Günü
Hasta Hakları
Sağlık personelnine Hastane
Enfeksiyonlarında Çapraz bulaşın
önlenmesinde El Hijyeninin önemini
hatırlatmak.
Hasta Hakları konusunda tüm
personeli bilgilendirmek
3-9 Kasım Organ Nakli Haftası
Organ ve Doku bağışı önemi
Organ Bağışı ve Önemi hakkında
Tüm Çalışanları bilgilendirmek.
Organ Bağışı Sorumlusu
Nurhayat KILIÇ
Yılda 1 kez
KASIM
14 Kasım Dünya Diyabet Günü
Diyabet, Ayak bakımı,Gluko test
kullanımı ve hemşirelik bakımı.
Klinik Sorumlu Hemşiresi
Hanım SOYTÜRK
Klinik çalışan Ebe ve
Hemşireleri
Hemşire
Odası
Düz anlatım
60 dk
CPR Eğitimi
Anestezi Uzmanı
Uzm.Dr.S.Tolga BULUT
Yılda 2 kez
Yeni gelene
Tüm Sağlık Çalışanları
KASIM
Yemekhane
Slayt
Uygulamalı
60 dk
ARALIK
Ağız ve Diş Sağlığı
Diş Hekimi
Emre KÖSEOĞLU
Yılda 1 kez
Tüm Personel
Yemekhane
Kan ve Kan Ürünleri ile
bulaşan Hastalıklar
Enfeksiyon Kontrol Hem.
Hülya ERYILMAZ
Yılda 1 kez
Tüm Sağlık Çalışanları
Yemekhane
Slayt
Uygulamalı
Düz anlatım
60 dk
ARALIK
Diyabetli hastada hemşirelik
yaklaşımlarını ve bakımını öğretmek
GENEL OLARAK VER
İlk müdahalenin önemi, yapılması
gerekenler, kullanılan ilaç ve
malzemeleri öğretmek.
Doğru fırçalama eğitimi, Diş
kayıplarına karşı alınacak önlemler.
Kan ve Kan Ürünleri ile bulaşan
Hastalıklar hakkında bilgilendirmek
ve korunma yöntemlerini
Yılda 1 kez
KASIM
Yılda 1 kez
Tüm Personel
Yemekhane
Hastane
Bahçesi
Düz anlatım
Uygulamalı
60 dk
EKİM
60 dk
60 dk
öğretmek.
PLAN DIŞI EĞİTİMLER
OCAK
Yangın söndürücü tüplerin ve
hortumların kullanımının
anlatılması ve Tatbikatı.
Yangın söndürücü tüp ve
hortumların kullanımı hakkında
Tüm personeli bilgilendirmek.
Üçler Endüstriyel Gazlar
Dolum Firması Yetkilisi
Barış DENİZ
2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
Doküman No: YÖN. PL. 01
Yayın Tarihi: 03.01.2014.2014
Revizyon Tarihi:
Eğitim Ayı
Eğitim Konusu
Eğitim Amacı
OCAK
Hastane Temizliği ile ilgili
Prosedür ve Talimatlar
Hastane enfeksiyonlarının oluşmaması
için alınması gereken önlemler ve
temizlik kurallarını öğretmek
Hastane enfeksiyonlarının oluşmaması
için alınması gereken önlemler ve
temizlik maddelerinin kullanımı
öğretmek
Hastanede oluşan atıkların kaynağında
ayrıştırılması, taşınması,depolanması ve
berteraf edilmesi konusunda personeli
bilgilendirmek.
Hastane enfeksiyonlarının oluşmaması
için alınması gereken önlemler ve
temizlik kurallarını öğretmek
Hastane enfeksiyonlarının oluşmaması
için alınması gereken önlemler ve
temizlik kurallarını öğretmek
Hastane enfeksiyonlarının oluşmaması
için alınması gereken önlemler, El
Hijyeni ve Koruyucu Ekipman
kullanmanın önemi
MART
Hastane Enfeksiyonları, El
hijyeni ve İzolasyon
uygulamaları
MAYIS
Atık Yönetimi-Atıkların
geçici depolanması ve
berteraf edilmesi
TEMMUZ
Sterilizasyon ve
Dezenfeksiyon uygulamaları
EYLÜL
KASIM
Hastane Enfeksiyonları ve
Bölüm bazlı temizlik
uygulamaları
El Hijyeni,Eldiven kullanımı
ve Koruyucu Ekipman
kullanımı
HAZIRLAYAN
EĞİTİM HEMŞİRESİ
Revizyon No: 00
EğitimVeren
Sayfa No: 5/5
Eğitim
Aralığı
Eğitime Katılacak
Birimler
Eğitim
Yeri
Eğitim şekli
HİZMET ALIM PERSONELİ
Enfeksiyon Kontrol Hem.
2 ayda bir
Hülya ERYILMAZ
Temizlik Personeli
Yemekhane
Düz anlatım
Uygulamalı
Eğitim
Süresi
60 dk
Enfeksiyon Kontrol Hem.
Hülya ERYILMAZ
2 ayda bir
Temizlik Personeli
Yemekhane
Düz anlatım
Enfeksiyon Kontrol Hem.
Hülya ERYILMAZ
2 ayda bir
Temizlik Personeli
Yemekhane
Düz anlatım
60 dk
Enfeksiyon Kontrol Hem.
Hülya ERYILMAZ
2 ayda bir
Temizlik Personeli
Yemekhane
Düz anlatım
Uygulamalı
60 dk
Enfeksiyon Kontrol Hem.
Hülya ERYILMAZ
2 ayda bir
Temizlik Personeli
Yemekhane
Düz anlatım
60 dk
Enfeksiyon Kontrol Hem.
Hülya ERYILMAZ
2 ayda bir
Temizlik Personeli
Yemekhane
Düz anlatım
Uygulamalı
60 dk
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
60 dk
ONAYLAYAN
HASTANE YÖNETİCİS - BAŞHEKİM
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
173 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content