close

Enter

Log in using OpenID

Ayen Enerji (AYEN) 3Ç14 Kar Değerlendirmesi

embedDownload
17 Kasım 2014
Ayen Enerji (AYEN) 3Ç14 Kar Değerlendirmesi
Şirketin 3Ç14’te satış gelirleri yıllık bazda %47 oranında azalışla 63,1 mil-
Hisse Data
yon TL’ye gerilerken, maliyetlerde yaşanan kısmi artış sebebiyle brüt kar
Hisse Kodu
AYEN
marjı %19,3’ten %14,2’ye düşmüştür. 3Ç14’te FAVÖK yıllık bazda %40 aza-
Son Fiyat
2,17
lışla 14,4 milyon TL’ye gerilerken, FAVÖK Marjı %20,2’den %22,8’e yüksel-
Piyasa Değeri (TLmn)
371
miştir.
Hisse Sayısı (mn)
171
Azalan finansman giderleri sayesinde Ayen Enerji 3Ç14’te karlılığını artırmıştır. 3Ç13’te 21,7 milyon TL net zarar kaydeden şirket, 3Ç14’te 147 bin
17.11.2014
52 Haftalık Fiyat Aralığı
1,06 / 2,27
Halka Açıklık Oranı (%)
15,01%
0,03
BIST100'deki Ağırlığı
TL kar elde etmiştir.
4 Eylül 2014 tarihinde 24 MW kurulu gücündeki Korkmaz Rüzgar Enerji
Fiyat Performansı
Santrali’nin tamamı devreye girmiş ve bu santralde 3Ç14’te 4,7 Gwh elektrik üretimi gerçekleştirilmiştir. 2014 yılı Ocak-Eylül döneminde ise toplam
elektrik üretimi yıllık bazda %37’lik azalışla 671,9 Gwh’a gerilemiştir.
100.000
2,50
90.000
2,00
80.000
Yeni santral yatırımlarının devreye girmesiyle Çamlıca HES’in açığı kapatılmaya çalışılmaktadır. Ayen Enerji, Akbük (31.5 MW), Aksu (72 MW) ve Mordoğan (30.75 MW) rüzgar enerji santrali, Yamula (100 MW) ve Büyükdüz
70.000
1,50
60.000
1,00
50.000
0,50
40.000
30.000
-
(70.8 MW) hidro elektrik santrali ve Ostim (41 MW) doğalgaz çevrim santrali ve Eylül ayında devreye alınan 24 MW kurulu gücündeki Korkmaz rüz-
BIST100
AYEN
gar enerji santrali ile toplam 370,05 MW kurulu kapasiteye sahiptir.
AYEN-Özet Finansallar (MnTL)
3Ç13
3Ç14
% Değ.
9A13
9A14
% Değ.
Net Satışlar
119,3
63,1
-47%
285,3
165,9
-42%
Satışların Maliyeti
99,9
54,1
-46%
230,5
126,0
-45%
Brüt Kar
19,4
9,0
-54%
54,8
39,8
-27%
Brüt Kar Marjı
16,3%
14,2%
-
19,2%
24,0%
-
Net Kar
-21,7
0,1
-101%
-22
12,3
-157%
-18,2%
0,2%
-
-7,6%
7,4%
-
24,1
14,4
-40%
67,1
54,7
-18%
20,2%
22,8%
-
23,5%
33,0%
-
Net Kar Marjı
FAVÖK
FAVÖK Marjı
Şirket Tanımı
1990 yılında Ankara’da kurulan Ayen Enerji’nin ana
faaliyet konusu, enerjisi üretim tesisi kurmak,
işletmek ve kiralamaktır. Ayen Enerji, Akbük (31.5
MW), Aksu (72 MW) ve Mordoğan (30.75 MW)
rüzgar enerji santrali, Yamula (100 MW) ve
Büyükdüz (70.8 MW) hidro elektrik santrali ve
Ostim (41 MW) doğalgaz çevrim santrali ile toplam
346.05 MW kurulu kapasiteye sahiptir. Şirket’in ana
ortağı %84,98 payla Aydıner İnşaat A.Ş. iken,
%15.01'i halka açık durumdadır.
1
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
Kurulu kapasitesinin %89’unun yenilenebilir enerji kaynaklarından
oluşması dışa bağımlılığı azaltıyor
Ayen Enerji, Akbük (31.5 MW), Aksu (72 MW) ve Mordoğan (30.75 MW) rüzgar enerji santrali, Yamula (100 MW) ve Büyükdüz (70.8 MW) hidro elektrik
santrali ve Ostim (41 MW) doğalgaz çevrim santrali ve Eylül ayında devreye
alınan 24 MW kurulu gücündeki Korkmaz rüzgar enerji santrali ile toplam
370,05 MW kurulu kapasiteye sahiptir.
Tablo 1. Ayen Enerji Toplam Kurulu Kapasite
Toplam Kurulu Güç- MW
Mordoğan RES
30,75 MW
Ayen Ostim
41 MW
Yamula HES
100 MW
Akbük RES
31,5 MW
Aksu RES
RES 229,05 MW
HES 100 MW
72 MW
Büyükdüz HES
70,8 MW
Korkmaz RES
24 MW
Toplam Kurulu Güç
Tablo 2. Enerji Kaynaklarına Göre Dağılım (%)
Doğalgaz 41 MW
370,05 MW
Kaynak: Ayen Enerji
Kurulu gücün %62’si rüzgar enerji santralleri, %27’si hidroelektrik santralleri
ve %11’i doğalgaz çevrim santrallerinden oluşmaktadır. 9A14 itibariyle şirket
elektrik üretiminin %82’sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektriğe birçok devlet
teşvikinin bulunması Ayen Enerji'nin güçlü yönlerinden birini oluşturmaktadır. Bununla birlikte, Türkiye’nin doğalgazda %90’ın üzerinde dışa bağımlı
olduğu hesaba katılırsa, yenilenebilir enerji kaynakları ağırlıklı kurulu kapasite Ayen Enerji'nin dışa bağımlılığını azaltmaktadır. Bu durum Ayen Enerji’nin
diğer enerji şirketlerine kıyasla daha defansif olmasını sağlamaktadır.
Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektriğe devlet alım
garantisi bulunmakta
Yamula HES işletmesinde üretilen elektrik enerjisinin tamamı Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) ’ye satılmakta ve TETAŞ üretilen elektriğin
tamamı için alım garantisi vermektedir. Bununla birlikte 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji kanunu çerçevesinde Akbük RES, Aksu RES, Büyükdüz HES işletmelerinde üretilen elektriğin de alım garantisi bulunmaktadır. Üretilen elektriğe devlet alım garantisi bulunması Ayen Enerji'yi, doğalgaz çevrim santrali
ağırlıklı üretim yapan enerji şirketlerine göre daha avantajlı hale getirmektedir.
2
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
Ocak-Eylül 2014 döneminde üretilen elektrik miktarı yıllık bazda %37
oranında azalarak 671,9 Gwh’a gerilemiştir
Ocak-Eylül 2014 döneminde üretilen elektrik miktarı yıllık bazda %37 oranında azalarak 1074,4 Gwh’dan 671,9 Gwh’a gerilemiştir. 13 Aralık 2013
tarihinde (sözleşme sonunda) Çamlıca HES EÜAŞ’a devredilmiştir. 2013 yılı
itibariyle Çamlıca HES’in toplam üretim içindeki payı %26 oranındadır.
Yeni santral yatırımlarının devreye girmesiyle Çamlıca HES’in açığı kapatılmaya çalışılmaktadır. Mordoğan RES Eylül 2013’te, Korkmaz RES ise Eylül
2014’te devreye alınmıştır.
Tablo 3. Üretim Miktarları
Elektrik Üretim Miktarları (Gwh)
Üretim Yeri
2011
2012
2013
3Ç13
3Ç14
%Değ.
Çamlıca HES
431,5
366,5
358
303,6
-
-
-
-
13,8
-
46,8
-
Ayen Ostim
150,5
143,8
112
65,9
118,9
80%
Yamula HES
532,4
399,3
479
381,2
239,8
-37%
Akbük RES
102,1
100,4
98
75,4
56,6
-25%
Aksu RES
-
115
161
127,1
114
-10%
Büyükdüz HES
-
64
129
121,2
91,1
-25%
Korkmaz RES
-
-
-
-
4,7
-
1216,5
1189
1350,8
1074,4
671,9
-37%
Mordoğan RES
Toplam Üretim
Kaynak: Ayen Enerji
Enerji Piyasası Denetleme Kurumu tarafından yenilenebilir enerji
kaynaklarının enerji arzı içindeki payının artırılmasına yönelik yasal
çalışmalar düzenlenmektedir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimindeki payının artırılması ve kaynak çeşitlendirmesine gidilmesi amacıyla çeşitli düzenlemeler
yapmaktadır. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 2014 yılı Bütçe Sunumu’nda
da belirtildiği üzere, 6094 sayılı Kanun kapsamında, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretimde tesis tipine göre; hidroelektrik üretim tesisi ile rüzgar
enerjisine dayalı üretim tesisi için 7,3 Dolar cent/ kWh, jeotermal enerjisine
dayalı üretim tesisi için 10,5 Dolar cent/ kWh, biyokütleye dayalı üretim tesisi
(çöp gazı dahil) ile güneş enerjisine dayalı üretim tesisi için 13,3 Dolar cent/
kWh fiyat desteği sağlanmıştır. Ayrıca Kanun kapsamında, yurt içinde gerçekleşen imalat için de teşvik mekanizması getirilmiştir. Bununla birlikte
EPDK tarafından yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapan
tesislerde yurt içinde üretilmiş ekipman kullanıldığı takdirde 0,4 ile 3,5 Dolar
cent arasında ilave fiyat desteği verilmektedir.
3
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
2015 yılında kurulu kapasitenin 500,75 MW’a çıkması planlanıyor
Arnavutluk’ta kurulu 110,70 MW gücünde, 380 milyon Kwh elektrik enerjisi
üretim kapasitesine sahip Fangut HES ve Pesqeshit HES projelerinin 2015
yılında işletmeye alınması hedeflenmektedir. Bununla birlikte rüzgar enerji
santrali projesi olan Akbük II RES yatırımının da 2015 yılı içerisinde devreye
alınması planlanmaktadır. Böylelikle 2015 yılında toplam kurulu gücün 2015
yılında 500,75 MW’a çıkması hedeflenmektedir.
Yabancı para açık pozisyonunun yüksek boyutlarda olması şirketi
kur riskine maruz bırakıyor
Kapasite artırım çalışmalarını yürüten Ayen Enerji uzun vadeli yatırım finansmanında ağırlıklı olarak Euro bazlı kredi kullanmaktadır. 30 Eylül 2014
itibariyle 265,4 milyon Euro döviz yükümlülüğünün 233,5 milyon Euro’su
uzun vadeli finansal borçlardan oluşan şirket, 2013 yılında kurlarda yaşanan
yükselişten olumsuz etkilenmiş ve şirket 2013 yılsonu itibariyle 116,6 milyon
TL kambiyo zararı kaydetmiştir. Yüksek yabancı para açık pozisyonu şirketi
kur riskine maruz bırakmaktadır.
Türk Lirasının Euro karşısında değer kazanması kambiyo zararlarını
silmiştir.
2013 yılında yaşanan hızlı yükselişe karşın, 2014 yılı ilk dokuz ayında Türk
Lirası’nın Euro karşısında değer kazanması şirketin kambiyo zararlarını silmiştir. Ocak-Eylül 2013 döneminde 82,8 milyon TL kambiyo zararı kaydeden
şirket, Ocak-Eylül 2014’te 2,4 milyon TL kambiyo karı elde etmiştir.
Tablo 4. Yabancı Açık Pozisyonu ( mn TL)
647,6
700,0
684,1
576,6
600,0
500,0
658,6
387,1
415,3
481,8
400,0
300,0
200,0
100,0
-
Kaynak: Finnet
4
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
F/K ve EV/EBITDA çarpanlarına göre yurtiçi benzer şirketlere göre iskontolu olduğu gözlenirken, yurtdışı benzer çarpanlarına göre primli
gözükmektedir.
Ayen Enerji, 12 aylık tahmini F/K ve EV/EBITDA çarpanlarına göre yurtiçinde
benzer alanda faaliyet gösteren şirketlere kıyasla iskontolu işlem görmektedir.
Yurtiçinde enerji sektöründe faaliyet gösteren 3 şirketin 12 aylık tahmini EV/
EBITDA çarpanı ortalaması 13,7x ve 12 aylık F/K tahmini 85,9x olurken; şirketin
12 aylık EV/EBITDA tahmini 11,6x, 12 aylık F/K tahmini 13,2x düzeyindedir.
Yurtdışı benzer şirket çarpanlarına kıyasla ise primli gözükmektedir. Benzer
faaliyet alanına sahip şirketlerin 12 aylık EV/EBITDA ortalaması 6,43x, F/K ortalaması 10,40x seviyesindedir.
Piyasa Değeri
(mlrTL)
12 Aylık
EV/EBITDA
Tahmini
12 Aylık F/K
Tahmini
Zorlu Enerji
1,4
21,5
116,2
Aksa Enerji
1,82
8
13,4
Ak Enerji
1,01
11,5
128,2
13,7
85,9
Türkiye
Ortalama
Ortadoğu&Afrika
Kenya Electricity Generating
0,548
6,1
4,2
Abu Dhabi National Energy Co
3,77
5,1
5,3
Acea Spa
5,23
6,2
11,2
A2A Spa
6,88
6,1
12,1
Bkw AG
3,69
5,1
8,3
Public Power Corp.
3,76
5,6
5,9
Albioma SA
1,46
7,8
14,2
İren Spa
3,34
6,5
9,9
Enea SA
4,96
4,8
12,7
Tauron Polska Energia SA
6,18
4,4
8,8
PGE SA
25,76
5,2
11,8
Cez AS
32,08
6,9
12,5
7,58
9,7
12,9
15,7
Batı Avrupa
Doğu Avrupa
Asya Pasifik
Energy Development Corp
9,74
10,6
Khulna Power Co Ltd
650,25
6,9
9,6
Pha Lai Thermal Power Jsc
833,5
5,9
11,3
6,43
10,40
11,6
13,2
Glow Energy Pcl
Ortalama
Ayen Enerji
0,371
Kaynak: Bloomberg, Veriler 14 Kasım 2014 itibariyle alınmıştır.
5
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca
yayımlanması zorunlu olan Uyarı notu:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum
ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu raporda yer alan yorumlar sadece ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sorumlu tutulamaz.
ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Barbaros Mah. Al Zambak Sok. No:2
Varyap Meridyan Sitesi A Blok Kat:16
Batı Ataşehir İstanbul/Türkiye
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
556 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content