close

Enter

Log in using OpenID

BM325 Bilimsel Arastırma ve Yazma Teknikleri-¨ODEV

embedDownload
¨
BM325 Bilimsel Ara¸stırma ve Yazma Teknikleri-ODEV-2
A¸sa˘
gıda ifade edilen metni LATEX ortamında olu¸sturun.
(1) Sayfa boyutları u
¨ stten 3cm,alttan 3cm, soldan 4cm ve sa˘
gdan 2cm olacak ¸sekilde
ayarlanacak.
(2) Metin i¸cinde \textbf{}, \textit{}, \textsc{}, \textsf{},\textsl{}, \texttt{} kullanılacak ve ¸ce¸sitli yazı boyutlarına ¨
ornekler verilecek.
(3) \multicolumn{}{}{} ve \multirow{}{}{} i¸
ceren bir tablo o
¨rne˘
gi verilecek.
(4) \fbox ve \begin{minipage}{} ...\end{minipage} ortamına o
¨rnek verilecek.
(5) Metin i¸cerisinde, tek satırda ve numaralandırılmı¸s matematiksel ifadelere birer
¨
ornek verilecek.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
24 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content