close

Enter

Log in using OpenID

BLM4400 - İleri Ağ Programlama İkinci Ödev Ödev Teslim

embedDownload
03.03.2014
BLM4400 - İleri Ağ Programlama
İkinci Ödev
Ödev kapsamında basit bir shell (kabuk) gerçeklenecektir. Shell çalışma mantığı derse ait
sunumlarda detaylı olarak verilmiştir. Geliştirilmesi istenen shell temel olarak aşağıdak işlemleri
gerçekleştirmelidir;
1- kullanıcıdan komutların alınması,
2- alınan komutların parse (ayıklanması) edilmesi; yani komut ve parametrelerinin tespit
edilmesi,
3- ayıklanan komutun çalıştırılabilmesi için yeni bir process oluşturulması,
4- çalıştırılan processe kullanıcının girdiği komutun aktarılması,
5- komut çalıştırıldıktan sonra kullanıcıdan yeni bir komut alınması ,
Aşağıda istenen shelle ait örnek bir ekran çıktısı verilmiştir.
Ödev Teslim
Ödevler e-mail yoluyla elektronik olarak teslim edilmelidir. Ödevin teslimine ilişkin dikkat edilmesi
gereken hususlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir. Bu kurallara uymayan ödevler teslim edilmiş
sayılmayacak ve değerlendirmeye alınMAyacaktır.




Ödev e-posta ile [email protected] adresine gönderilmelidir.
Ödevin son teslim tarihi 09.03.2014 23:59’dur. Bu saatten sonra teslim edilen (mailin bana
ulasma saati esastır.) ödevler değerlendirilmeyecektir.
Gönderilen e-postanin konu kısmında derskodu - ögrenci numarası ve ödev numarası aşağıda
verilen formatta yeralmalıdır.
o BLM4900 – 08011001 – HW1
Ödev gönderilen e-postaya text dosya olarak eklenmelidir. E-postaya arşiv(Zip, Rar, tar, vb. )
ve/veya çalıştırılabilir (exe, bat, com, ) dosya ekleri konmamalıdır!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
228 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content