close

Enter

Log in using OpenID

BLM4400 - İleri Ağ Programlama Dördüncü Ödev

embedDownload
05.05.2014
BLM4400 - İleri Ağ Programlama
Dördüncü Ödev
Ödev kapsamında connection oriented bir sunucu istemci yapısı oluşturulacaktır. Sunucu adres ve
port bilgisini broadcast ile ağdaki tüm istemcilere gönderecektir. İstemciler broadcast ile gelen adres
ve port bilgisini kullanarak sunucuya bir bağlantı kuracaktır. Kurulan bağlantı üzerinden içerisinde
paketin oluşturulma zamanının olduğu bir paket sunucuya göderilecektir. Sunucu kendisine gelen
pakete, paketin kendisine ulaşma zamanını ekleyerek istemciye geri gönderecektir. İstemci kendisine
gelen paketin içerisindeki zaman bilgilerini ve paketin geliş zamanını kullanarak paketler için geçikme
süresi ve turn around time hesaplaması yapacaktır. Aşağıda sistemin çalışmasını gösteren bir
diyagram verilmiştir.
Ödev Teslim
Ödevler e-mail yoluyla elektronik olarak teslim edilmelidir. Ödevin teslimine ilişkin dikkat edilmesi
gereken hususlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir. Bu kurallara uymayan ödevler teslim edilmiş
sayılmayacak ve değerlendirmeye alınMAyacaktır.




Ödev e-posta ile ziyacihantaysi@gmail.com adresine gönderilmelidir.
Ödevin son teslim tarihi 12.05.2014 23:59’dur. Bu saatten sonra teslim edilen (mailin bana
ulasma saati esastır.) ödevler değerlendirilmeyecektir.
Gönderilen e-postanin konu kısmında derskodu - ögrenci numarası ve ödev numarası aşağıda
verilen formatta yeralmalıdır.
o BLM4900 – 08011001 – HW4
Ödev gönderilen e-postaya text dosya olarak eklenmelidir. E-postaya arşiv(Zip, Rar, tar, vb. )
ve/veya çalıştırılabilir (exe, bat, com, ) dosya ekleri konmamalıdır!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
295 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content