close

Enter

Log in using OpenID

3. Ağ Okuryazarlığı

embedDownload
Ağ Okuryazarlığı
Ağ Okuryazarlığı, bilgisayar okuryazarlığını da kapsayan, ancak daha çok ağ
üzerinden bilgi elde etme ve paylaşma konusuna yoğunlaşan becerileri ifade eder. İnternet
okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, web okuryazarlığı, çoklu-ortam okuryazarlığı ile eş
anlamlı da kullanılabilmektedir. En basit tanımıyla ağ okuryazarlığı, bilgi kaynaklarına
erişmek, bu kaynakları kullanmak ve yeni bilgi kaynakları yaratmak amacıyla elektronik
ağların kullanılmasıdır (Aldemir, 2004, s. 21’ de aktarıldığı gibi).
Ağ okuryazarlığı; “ağ üzerinden elektronik bilginin bulunması, erişilmesi ve
kullanılması” biçiminde tanımlanırken, ağ okuryazarı kişinin özellikleri ile ilgili olarak da şu
açıklamalar getirilebilmektedir:
•
Global düzeyde ağ bilgi kaynakları ve hizmetlerinin düzeni ve kullanılmasının
farkındadır.
•
Ağ bilgisinin oluşturulması, yönetilmesi ve elde edilmesi sistemini anlar
•
Bilgi arama araçlarından biri ile ağ üzerinden özel bilgi türlerine erişebilir.
•
Gerektiğinde ağdan elde ettiği bilgi ile diğer kaynaklardan elde ettiği bilgiyi
birleştirerek bilginin değerini artırır.
•
Hem iş hem de kişisel yaşamındaki kararlarda ağ bilgisini çözüm bulmada kullanabilir
ve yaşam kalitesini yükseltecek hizmetlerden yararlanabilir.
•
Ağ bilgisinin sorun çözmede ve temel yasam aktivitelerini gerçekleştirmedeki rolünü
anlar ve bilgiyi bu yönde kullanır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
242 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content