close

Enter

Log in using OpenID

arka kapak - EBAD-JESR

embedDownload
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
Araştırma Makaleleri / Research Papers
Atilla ERKUL & Gülay DALGIÇ
Meslek lisesi öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi
Bülent GÜNDÜZ, Yusuf İNANDI & Binali TUNÇ
Okul yöneticilerinin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşleri: betimsel bir çalışma
Durdağı AKAN
Öğretmen algılarına göre ilk ve ortaokul yöneticilerinin demokratik tutumları ile okul kültürü arasındaki ilişki
Gani ARSLAN & Gülay ASLAN
Zihin engelli bireylere eğitim veren öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi (Tokat ili örneği)
Halil İbrahim KAYA & Özden DEMİR
Öğretmen adaylarının öğretmen yeterlilikleri hakkındaki görüşlerinin bilişsel koçluk yaklaşımı bağlamında
incelenmesi
H. Gonca USTA & R. Nükhet ÇIKRIKÇI-DEMİRTAŞLI
PISA 2006 sınavı sonuçlarına göre Türkiye’deki öğrencilerin fen bilimleri okuryazarlığını etkileyen duyuşsal
faktörler
Metin YAŞAR
Bilimsel araştırma yöntemleri dersine yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması: Geçerlik ve güvenirlik
Orhan KUMRAL
Eğitsel düşünce ve uygulamalar (EDU) ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
Ömür G. BAYIR, Nur Leman GÖZ & Mahmut BOZKURT
Sınıf öğretmeni adaylarına göre sosyal bilgiler dersinde küresel vatandaşlık
Özge AYDIN & Fitnat KAPTAN
Fen-teknoloji öğretmen adaylarının eğitiminde argümantasyonun biliş üstü ve mantıksal düşünme becerilerine
etkisi ve argümantasyona ilişkin görüşler
Şenol SEZER & Sedat SARIGÜL
TKT 7-11 sonuçlarına göre üstün yetenekli öğrencilerin yetenek alanlarının analizi
Şirin BENUĞUR
Grafik tasarım eğitiminde görme engelliler için sosyal sorumluluk tasarımı
Şule AKALIN & Nizamettin KOÇ
Satış personeline yönelik performans değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin
incelenmesi
Yalın KILIÇ
Türkiye’de eğitimsel eşitsizlik ve toplumsal tabakalaşma ilişkisine dair ampirik bir çalışma
Yar Ali METE & Hüseyin SERİN
Effect of perceived organizational justice and organizational trust on organizational commitment behavior
Yasemin BOZDEMİR & Hüseyin YOLCU
Okul yöneticilerinin örgütsel adanmışlık düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki
Yusuf TEPELİ & Mustafa CANER
Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması ile ilgili görüşleri
İrfan ERDOĞAN
Milli eğitim bakanlığı sisteminin kuvvetler ayrılığından kuvvetler birliğine doğru dönüştürülmesi
Muharrem Kürşad YANGİL & Caner KERİMOĞLU
Bilmecelerin eğitimdeki yeri ve önemi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
341 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content