close

Enter

Log in using OpenID

BĐLĐM MÜLAKAT SINAVI : 27 OCAK 2015 SALI SAAT 10.00 YER

embedDownload
DUMLUPINAR ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ
ĐLKÖĞRETĐM ANA BĐLĐM DALI SOSYAL BĐLGĐLER ÖĞRETMENLĐĞĐ TEZLĐ YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI
BĐLĐM MÜLAKAT SINAVINA GĐRECEK ADAYLARIN LĐSTESĐ
Sno Başvuru No
Adı
Soyadı
Ales
Lisans
Ortalama
Yabancı Dil
Puanı
BMS Başarı
Puanı
Mülakat
Durumu
1
7456HC
ÖMER
EREN
89,110
88,900
27,500
82,90700
GĐREBĐLĐR
2
7NRBZ2
MUHAMMET
SARI
83,610
91,150
23,750
79,13200
GĐREBĐLĐR
3
9OJ0DJ
ÖMER
DANIŞMAN
88,717
69,800
0,000
76,06190
GĐREBĐLĐR
4
XE2AHP
Gürcan
GÜRBÜZ
78,825
90,400
23,750
75,63250
GĐREBĐLĐR
5
Y316OS
tuğba
türkmen
84,145
82,450
0,000
75,39150
GĐREBĐLĐR
6
0LXYOJ
Recep
KÖÇ
81,313
79,230
21,250
74,89010
GĐREBĐLĐR
7
D01WHM SEFA
SARI
80,969
75,960
21,250
73,99530
GĐREBĐLĐR
8
Y6J2Z2
ilyas
YEŞĐL
81,070
83,350
0,000
73,41900
GĐREBĐLĐR
9
HH8T1W
hülya
ok
79,522
88,000
0,000
73,26540
GĐREBĐLĐR
10
N100XV
ALĐ
ÜNLÜ
74,880
86,930
33,750
73,17700
GĐREBĐLĐR
11
8LGSBK
Beyhan
Đnaniç
79,837
82,450
0,000
72,37590
GĐREBĐLĐR
12
2WZZCH
MEHMET
KARAGÖZ
83,483
69,660
0,000
72,37010
GĐREBĐLĐR
13
X018ZF
AYŞE
KAYA
77,642
88,300
0,000
72,00940
GĐREBĐLĐR
14
0BYBVP
MEHMET
METĐN
76,799
75,300
23,750
71,19430
GĐREBĐLĐR
15
CH352B
ESRANUR
AKÇAY
80,353
73,640
0,000
70,97510
GĐREBĐLĐR
16
OCMJGP
ALĐ
IŞIK
77,567
83,070
0,000
70,91090
GĐREMEZ
17
UHU6P1
cumalĐ
ALUŞ
80,516
72,000
0,000
70,76120
GĐREMEZ
18
6HYV9W
ismail
can
75,849
71,400
18,750
69,24930
GĐREMEZ
19
82S38V
murat
çıralı
76,879
76,150
0,000
69,04530
GĐREMEZ
20
02XFPQ
Münire
KARAŞAHĐN
78,382
68,260
0,000
68,51940
GĐREMEZ
21
VD2WQS Ayşe
Akkaya
74,414
81,700
0,000
68,42980
GĐREMEZ
22
ND1YBO
fuat
ince
76,983
70,000
0,000
67,88810
GĐREMEZ
23
VB67K3
Akif
Akdemir
76,010
67,560
0,000
66,71900
GĐREMEZ
24
318XMA
Ayşe Nur
DÖLEK
78,621
58,000
0,000
66,63470
GĐREMEZ
25
A455NK
burhanettin
şen
75,259
65,769
0,000
65,83510
GĐREMEZ
26
7GL3SK
muhammet ali
taş
70,545
53,800
0,000
60,14150
GĐREMEZ
BĐLĐM MÜLAKAT SINAVI : 27 OCAK 2015 SALI SAAT 10.00
YER : Eğitim Fakültesi / Đlköğretim Anabilim Dalı Başkanlığı
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Başvuru ve Öğrenci Kabul Yönergesinin 7. maddesi
uyarınca BMS başarı puanı hesaplaması yapılarak kontenjanları belirlenmiştir.
Not : Sınava gelirken başvuru sırasında verilen sınav giriş belgenizi ve nüfus cüzdanınızı yanınızda
bulundurunuz.
BMS : Bilim Mülakat Sınavı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
44 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content