close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 güz basvuru tarihleri

embedDownload
EÜ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ
2014-2015 ÖĞRETĐM YILI GÜZ YARIYILI LĐSANSÜSTÜ KONTENJANLARA
BAŞVURU ĐLE ĐLGĐLĐ SINAV TAKVĐMĐ**
BAŞVURU
: 16-25 Haziran 2014
YABANCI DĐL SINAVI
TÜRKÇE SINAVI
: 01 Temmuz 2014 Salı Saat: 09:30
: 03 Temmuz 2014 Perş. Saat: 10:00
YÜKSEK LĐSANS MÜLAKATLARI
Tek Disiplinli Anabilim Dalları
: 09 Temmuz 2014 Çarş. Saat: 14:00
Çok Disiplinli Anabilim Dalları
: 10 Temmuz 2014 Perş. Saat: 14:00
DOKTORA MÜLAKATLARI
Tek Disiplinli Anabilim Dalları
Çok Disiplinli Anabilim Dalları
: 09 Temmuz 2014 Çarş. Saat: 09:00
: 10 Temmuz 2014 Perş. Saat: 09:00
KESĐN KAYIT
02 Eylül 2014: Fen, Mühendislik ve Bilg. ve Öğr.Tek. Eğt. ABD
03 Eylül 2014: Ziraat, Su Ürünleri ve Çok Disiplinli ABD
YEDEK KESĐN KAYIT
: 05 Eylül 2014
**EÜ lisansüstü yönetmeliğin Madde-5-(2) a)’nın 2. fıkrası ve (2) b)’nin 2.fıkrasına
dayanarak alınan 13.05.2014 tarihli ve 15 nolu Senato toplantısında alınan karara göre
başvuru aşamasında mezuniyet durumunda olan adaylardan diploma veya mezuniyet
belgesine sahip olma koşulu aranmayacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
23 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content