close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 BAHAR DÖNEMİ Program Haftası Notları

embedDownload
2014-2015 BAHAR DÖNEMĐ Program Haftası Notları
• 09 Şubat – 10 Şubat 2015 tarihleri arasında 4.sınıf öğrencilerine, 11-13 Şubat 2015 tarihleri arasında ise
tüm öğrencilere kayıt programı kullanıma açık olacaktır. Bu tarihler arasında öğrenciler daha önce
kendilerine verilen şifreleri kullanarak sadece kendi kayıtlarına girip ders ekleme işlemini
yapabileceklerdir. Danışmanlar 11.02 – 15.02.2015 tarihleri arasında onay işlemi yapacaklardır.
• Hazırlık Sınıfında olup bahar döneminde 1.sınıfa geçiş hakkı kazanan öğrencilerimizin danışmanları
atanacak olup, devam etmeyecek öğrencilerin 13.02.2015 tarihine kadar dilekçe vermeleri ve
danışmanlarına bilgi vermeleri gerekmektedir.
• 2013 girişlilerden başlamak üzere Bologna kapsamında tasarlanan eğitim programında her dönem
için 30 AKTS’lik bir dağılım yapılmıştır. Bu dağılım öğrencinin her dönem 30 AKTS’lik ders alması
anlamına gelmez. (örneğin; güz döneminde 27 AKTS alan öğrenci , bahar döneminde 33 AKTS
alarak tamamlayabilir.)
• HEM 138 Oryantasyon ve Kült. Etk. ve HEM 435 Kalite ve Hasta Güv. Dersini 11.02.2015 tarihi itibariyle
öğrenciler programlarına alabilirler.
•
ĐNG 112 ve ĐNG 212 şube kodları güz dönemi ĐNG kodlu dersin şube kodu ile aynı olacaktır.
•
ĐNG 111 ve ĐNG 211’den başarısız olan öğrenciler ĐNG 112 ve ĐNG 212 programlarına alamayacaklardır.
•
ĐNG 111 ve ĐNG 211’den başarısız olan öğrenciler bahar döneminde de bu dersi programlarına
alabileceklerdir. ĐNG 111 dersini ve ĐNG 211 dersini bahar döneminde yeterli sayıda öğrencinin
eklememesi durumunda BEYTEPE’ye yönlendirilecektir. Beytepe’de dersler Pazartesi günleri
saat:13.00’de başlayacaktır.
•
ĐNG kodlu ders alacak öğrenciler için muafiyet sınavları ile ilgili duyuruları Yabancı Diller Yüksekokulu
web sitesinden öğreneceklerdir.
•
Öğrencilerin sistemden kaynaklanan sorunları için 6570/ 134-133-120-126-129 nolu telefonlardan yardım
alınacaktır.
•
Seçmeli ders alarak başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları seçmeli dersleri 13 Şubat 2015 tarihine
kadar dilekçe vererek programlarından sildirebilirler.
•
Ders kayıt yenileme günlerinden sonra öğrencinin üzerine ders yüklemesi veya üzerinden ders
silinmesi işlemi, kayıt yenileme tarihi bitiminden itibaren onbeş gün içinde ilgili yönetim kurulu kararı ile
yapılabilir.
•
2014-2015 öğretim yılı bahar döneminde, 1.sınıf öğrencileri zorunlu olarak Bilişim Enstitüsü tarafından
açılan BEB 650 Temel Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Kullanımı dersini programlarına işlemeleri
gerekmektedir. Muafiyet sınavı 18 Şubat 2015 Çarşamba 18.00-19.00 saatleri arasında Fakültemiz
dersliklerinde yapılacaktır. Başarılı sayılmak için en D notu almak gerekmektedir.
•
Öğrenciler en fazla 25 krediye kadar ders alabilirler, Mezun durumda olan öğrenciler ise dilekçe ile
başvuru yapmaları halinde 28 krediye kadar ders alabilirler.
•
Hazırlık sınıfında 2014-2015 öğretim yılı güz dönemleri sınavları sonucunda başarılı olarak 1.sınıfı kayıt
hakkı kazanan öğrenciler, hazırlıktan geçtikleri not ile ĐNG 111 ve ĐNG 112 muaf sayılacaklardır. Ancak
not yükseltmek için tekrar almak isteyen öğrencilerin dilekçe vermesi gerekmektedir.
•
Hazırlık sınıfında 2014-2015 öğretim yılı güz dönemleri sınavları sonucunda başarılı olarak 1.sınıfı kayıt
hakkı kazanan öğrenciler, dilekçe vermek şartı ile 2014-2015 bahar döneminde izinli sayılacaklardır.
•
Öğrenciler SEC kodlu en fazla 3 ders alabilirler.
H.Ü. HEMŞĐRELĐK FAKÜLTESĐ
2014-2015 ÖĞRETĐM YILI BAHAR DÖNEMĐ
HAFTALIK DERS PROGRAMI
I. SINIF
8:40 – 9:30
9:40-10:30
10:40-11:30
11:40-12:30
HEM 130 KENDĐNĐ TAN.VE ĐLT.YÖN.
Dr.F.Öz-Dr.D.Hiçdurmaz
13:40-14:30
14:40-15:30
15:40-16:30
16:40-17:30
ĐNG 111-112 DĐL BECERĐLERĐ I
ĐNG 111-061- 1317 nolu sınıf
ĐNG 112-061- 1314 nolu sınıf
PAZARTESĐ
Kültür Merkezi Yeşil Salon
HEM 140 DUYGUSAL ZEKA GELĐŞĐM
Dr.F.Öz-Dr.D.Hiçdurmaz (SEÇMELĐ)
Prof.Dr.Eren Kum Anfisi
TKD 104 Türk Dili
SALI
HEM 142 Literatür Tarm.ve
Değerlendirme (SEÇMELĐ)
Dr.L.Özdemir-Dr.S.Kapucu
HEM 138 Oryantasyon ve
Kült.Etkinlikler (SEÇMELĐ)
Dr.S.Duygulu
Yeni Sınıf
Ders Saati: 15.40-19.30
Yeni Sınıf
Kültür Merkezi Yeşil Salon
HEM106 HEMŞĐRELĐK ESASLARI
Dr. L.Dinç-Dr.F.Korkmaz
ÇARŞAMBA
Kültür Merkezi Yeşil Salon
HEM106 HEMŞĐRELĐK ESASLARI
Dr. L.Dinç – Dr.F.Korkmaz
PERŞEMBE
Kültür Merkezi Yeşil Salon
HEM106 HEMŞĐRELĐK ESASLARI
Dr. L.Dinç- Dr.F.Korkmaz
CUMA
Kültür Merkezi Yeşil Salon
BEB 650 TEMEL BĐLGĐ VE ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ KULLANIMI DERSĐ ĐNTERNET ÜZERĐNDEN VERĐLEN BĐR DERSTĐR.
(Size verilen öğrenci şifreleri ile giriş yapılacaktır. )
H.Ü. HEMŞĐRELĐK FAKÜLTESĐ
2014-2015 ÖĞRETĐM YILI BAHAR DÖNEMĐ HAFTALIK DERS PROGRAM
II. SINIF
8:40 – 9:30
9:40-10:30
10:40-11:30
11:40-12:30
HEM 262-001 CERRAHĐ HASTALIKLARI HEMŞĐRELĐĞĐ
Dr.S.Ş.Çelik -Dr.M.S.Talas -Dr. Z.Tuna
13:40-14:30
14:40-15:30
15:40-16:30
16:40-17:30
PAZARTESĐ
Prof.Dr.Eren Kum Anfisi
HEM 262-001 CERRAHĐ HASTALIKLARI HEMŞĐRELĐĞĐ
Dr.S.Ş.Çelik -Dr.M.S.Talas -Dr. Z.Tuna
SALI
HEM 262-001 CERRAHĐ HASTALIKLARI HEMŞĐRELĐĞĐ
Dr.S.Ş.Çelik -Dr.M.S.Talas -Dr. Z.Tuna
ÇARŞAMBA
Prof.Dr.Eren Kum Anfisi
PERŞEMBE
ĐNG 212 AKADEMĐK YAZMA BEC. II
ĐNG 211 AKADEMĐK YAZMA BEC. I
ĐNG 212-061: 1313
ĐNG 212-062: 1317
CUMA
ĐNG 211 -061: Yeni sınıf
Prof.Dr.Eren Kum Anfisi
*HEM 258 HEMŞ. ĐÇĐN
ELEŞTĐREL DÜŞÜNME
Dr.S.Abaan- Dr.S.Duygulu
(SEÇMELĐ)
1313
HEM 240 CĐNSEL SAĞLIK
(SEÇMELĐ)
Dr.Terzioğlu- Dr.G.KoçDr.Ç.Yücel
ĐNG 212 Dersi : 08.40-11.30 saatleri arasında yapılacaktır.
ĐNG 211 Dersi : 10.40-13.30 saatleri arasında yapılacaktır.
1313
HEM 200 SAĞLIK
HĐZ.KĐŞĐL.ĐLT. (SEÇMELĐ)
Dr.F.Öz-Dr.D.Hiçdurmaz
AĐT 204 ATA.ĐLK.VE
BES 116 BESLENMEYE G.
ĐNK.TARĐHĐ
Dr.Ali Güler Dr.N.Rakıcıoğlu (SEÇMELĐ)
Yeni Sınıf
HEM 264 BULAŞICI
HAST.HEM.
Dr.G.Kublay-Dr.O.N. EmiroğluDr.B.Kalanlar
Kültür Merkezi Kırmızı Salon
1313
HEM 248 TOPL. CĐNSĐYET HEM 246 ONKOLOJĐ HEM.
Dr.F.Terzioğlu-Dr.G.KoçDr.L.Özdemir-Dr.S.Kapucu
Dr.Ç.Yücel (SEÇMELĐ)
(SEÇMELĐ)
1313
1313
Yeni Sınıf
* ÖĞRETĐM DILI ĐNGĐLĐZCE ‘DĐR.
(HEM 242 VE HEM 252 SEÇMELĐ DERSLERĐ BU DÖNEM AÇILMAYACAKTIR. )
H.Ü. HEMŞĐRELĐK FAKÜLTESĐ
2014-2015 ÖĞRETĐM YILI BAHAR DÖNEMĐ
HAFTALIK DERS PROGRAMI
III. SINIF
8:40 – 9:30
9:40-10:30
10:40-11:30
11:40-12:30
HEM 364-001 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. HEM.
Dr.H.Çavuşoğlu-Dr.H.Boztepe
13:40-14:30
14:40-15:30
15:40-16:30
16:40-17:30
PAZARTESĐ
1315
HEM 364-001 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. HEM.
Dr. H. Çavuşoğlu-Dr.H.Boztepe
SALI
1315
HEM 364-001 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. HEM.
Dr. H. Çavuşoğlu-Dr.H.Boztepe
ÇARŞAMBA
1315
PSĐ 202 PSĐKOLOJĐ
(SEÇMELĐ)
*HEM 366
LĐDERLĐK
SÜRECĐ
Dr.S.Abaan- Dr.S.Duygulu
PERŞEMBE
1315
CUMA
1315
*HEM 328 AFETLERDE
HEM.VE ĐLK YARDIM
Dr.S.Ş.Çelik -Dr.M.S.Talas Dr. Z.Tuna
1315
* ÖĞRETĐM DĐLĐ ĐNGĐLĐZCE’DĐR.
(HEM 300 OKUL SAĞLIĞI HEM., HEM 324 EVDE BAKIM HEM. ve SOS 221 SAĞLIK SOSYOLOJĐSĐ SEÇMELĐ DERSLERĐ BU DÖNEM
AÇILMAYACAKTIR.)
H.Ü. HEMŞĐRELĐK FAKÜLTESĐ
2014-2015 ÖĞRETĐM YILI BAHAR DÖNEMĐ
HAFTALIK DERS PROGRAMI
IV. SINIF
8:40 – 9:30
9:40-10:30
10:40-11:30
11:40-12:30
*HEM 422 HEMŞĐRELĐK HĐZMETLERĐ YÖNETĐMĐ
Dr.S.Abaan- Dr.S.Duygulu
13:40-14:30
14:40-15:30
15:40-16:30
16:40-17:30
PAZARTESĐ
Yeni Sınıf
SALI
HEM 416 HALK SAĞLIĞI HEMŞĐRELĐGĐ
Dr. G. Kublay- O.N.Emiroğlu-Dr.B.Kalanlar
1316
HEM 416 HALK SAĞLIĞI HEMŞĐRELĐGĐ
Dr. G. Kublay- O.N.Emiroğlu-Dr.B.Kalanlar
ÇARŞAMBA
1316
PERŞEMBE
HEM 416 HALK SAĞLIĞI HEMŞĐRELĐGĐ
Dr. G. Kublay- O.N.Emiroğlu-Dr.B.Kalanlar
1316
CUMA
*HEM 435 KALĐTE VE
HASTA GÜV. (SEÇMELĐ)
Dr.S.Abaan- Dr.S.Duygulu
1316
* ÖĞRETĐM DĐLĐ ĐNGĐLĐZCE’DĐR.
(HEM 444 HEM.BAKIMINDA ETĐK VAKA VE ANALIZ , HEM 429 KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR SEÇMELĐ DERSLERĐ BU DÖNEM
AÇILMAYACAKTIR. )
OPTĐK KODLAR
H.Ü. HEMŞĐRELĐK FAKÜLTESĐ
I.SINIF BAHAR DÖNEMĐ DERS KODLARI
Dersin
Kodu
HEM 106
HEM 130
BEB 650
İNG 112
İNG 111
TKD 104
Dersin
Optik Kodu
363106
363130
629650
301112
301111
490104
SEÇMELİ DERSLER
HEM 140
363140
HEM 142
363142
HEM 138
363138
Şube
Dersin Adı
Kredi
AKTS
001-002
001
221
061-062
061
114
Hemşirelik Esasları
Kendini Tanıma ve İlet. Yönt.
Temel Bilgi ve İlet.Tek.Kullan.
Dil Becerileri II
Dil Becerileri I
Türk Dili II (Ortak Zorunlu)
12
2
1
3
3
2
15
2
2
3
3
2
001
001
001
Duygusal Zeka Gelişimi
Literatür Tarama ve Değerlendirme
Oryantasyon ve Kültürel Etkinlikler
2
2
1
3
4
4
II.SINIF BAHAR DÖNEMĐ DERS KODLARI
Dersin
Kodu
HEM 262
HEM 264
İNG 212
İNG 211
AİT 204
Dersin
Optik Kodu
363262
363264
301212
301211
305204
Şube
Dersin Adı
Kredi
AKTS
001
001
061-062
061
093
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Bulaşıcı Hastalıkları Hemşireliği
Akademik Yazma Becerileri II
Akademik Yazma Becerileri I
Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi (Ortak Zor.)
9
2
3
3
2
14
2
3
3
2
SEÇMELİ DERSLER
HEM 240
363240
HEM 246
363246
HEM 242
363242
001
001
001
2
2
2
3
3
3
HEM 252
363252
001
2
3
HEM 200
HEM 248
*HEM 258
BES 116
363200
363248
363258
361116
001
001
001
001
Cinsel Sağlık
Onkoloji Hemşireliği
Afet Yönetimi ve Afet Hemşireliği
(Ders bu dönem açılmayacak)
İş Sağlığı Hemşireliği (Ders bu
dönem açılmayacak)
Sağlık Hizmetlerinde Kişilerarası İlt.
Toplumsal Cinsiyet
Hemşireler İçin Eleştirel Düşünme
Beslenmeye Giriş
2
3
2
2
3
5
3
3
*ÖĞRETĐM DĐLĐ ĐNGĐLĐZCE’DĐR.
III.SINIF BAHAR DÖNEMĐ DERS KODLARI
Dersin Kodu
Şube
Dersin Adı
Kredi
AKTS
001
001
001
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hem.
Hemşirelik ve Liderlik Süreci
Afetlerde Hemşirelik ve İlkyardım
9
2
2
14
3
2
SEÇMELİ DERSLER
HEM 300
363300
001
HEM 324
363324
001
SOS 221
345221
002
PSİ 202
344202
003
Okul Sağlığı Hemşireliği (Ders bu
dönem açılmayacak)
Evde Bakım Hemşireliği (Ders bu
dönem açılmayacak)
Sağlık Sosyolojisi (Ders bu dönem
açılmayacak)
Psikoloji
HEM 364
*HEM 366
*HEM 328
Dersin
Optik Kodu
363364
363366
363328
3
4
3
4
3
5
3
6
IV.SINIF BAHAR DÖNEMĐ DERS KODLARI
Dersin Kodu
Şube
Dersin Adı
Kredi
AKTS
001
001
Halk Sağlığı Hemşireliği
Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi
9
5
14
5
SEÇMELİ DERSLER
*HEM 435
363435
HEM 429
363429
001
001
2
2
3
3
HEM 444
363444
001
3
4
HEM 463
363463
001
3
5
HEM 464
HEM 461
363464
363461
001
001
3
3
5
5
HEM 462
363462
001
3
5
HEM 459
HEM 460
363549
363460
001
001
Kalite ve Hasta Güvenliği
Korunmaya Muhtaç Çocuklar ((Ders
bu dönem açılmayacak)
Hem.Bakımında Etik Vaka ve Analiz
((Ders bu dönem açılmayacak)
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hem.
İntern.
Halk Sağlığı Hem. İntern.
Doğum-Kadın Hastalıkları
Hemşireliği İntern.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hem.
İntern.
İç Hastalıkları Hemşireliği İntern.
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
İntern.
3
3
5
5
HEM 416
*HEM 422
Dersin
Optik Kodu
363416
363422
*ÖĞRETĐM DĐLĐ ĐNGĐLĐZCE’DĐR.
GSM kodlu dersler Seçmeli Dersler Koordinatörlüğünden kodları alınacak
SBS kodlu dersler için internetten kodlar alınacak
Ortak Zorunlu Dersler krediye dahil değildir. ( TKD 104 ve AĐT 204)
H.Ü.HEMŞĐRELĐK FAKÜLTESĐ
2014-2015 LĐSANS PROGRAMI
1.SINIF
GÜZ DÖNEMİ (1.YARIYIL)
Alınması Zorunlu Dersler
Dersin Kodu
Şube Dersin Adı
*HEM 135
001
Sağlığın Yükseltilmesine Giriş
MİK 103
001
Mikrobiyoloji-Parazitoloji
BİK 103
001
Biyokimya
ANA 107
001
Anatomi
FZY 109
001
Fizyoloji
*İNG 111
061
Dil Becerileri I
062
***TKD 103
114
Türk Dili I (Ortak Zorunlu)
TOPLAM
Seçmeli Dersler
HEM 117
001
HEM 138
001
HİS 103
001
Stresle Başetme
Oryantasyon Kültürel Etkinlikler
Histoloji
BAHAR DÖNEMİ (2.YARIYIL)
Alınması Zorunlu Dersler
Dersin Kodu
Şube Dersin Adı
**HEM 106
001
Hemşirelik Esasları
HEM 130
001
Kendini Tanıma ve İletişim Yöntemleri
BEB 650
199
Temel Bilgi ve İlet.Tek.Kullanımı
*İNG 112
061
Dil Becerileri II
062
***TKD 104
114
Türk Dili II (Ortak Zorunlu)
TOPLAM
Seçmeli Dersler
HEM 140
001
HEM 142
001
Duygusal Zeka Gelişimi
Literatür Tarama ve Değerlendirme
Teorik
2
2
2
3
3
3
Pratik
0
2
0
3
0
0
Kredi
2
3
2
4
3
3
AKTS
2
5
3
5
4
3
2
17
0
5
2
17
2
24
2
0
2
0
4
0
2
1
2
3
4
4
Teorik
8
1
0
3
Pratik
16
2
2
0
Kredi
12
2
1
3
AKTS
14
2
2
3
2
0
2
2
1
1
2
4
2
2
3
4
*Öğretim Dili Đngilizcedir.
** HEM 106 kodlu ders, HEM 263 ve HEM 262 kodlu derslerin ön koşuludur.
***TKD 103 ve TKD 104 Krediye dahil değildir.
H.Ü.HEMŞĐRELĐK FAKÜLTESĐ
2014-2015 LĐSANS PROGRAMI
2.SINIF
GÜZ DÖNEMİ (3.YARIYIL)
Alınması Zorunlu Dersler
Dersin Kodu
Şube Dersin Adı
HEM 263
001
İç Hastalıkları Hemşireliği
PAT 227
001
Patoloji
FAR 221
001
Hemşireliği Özel Farmakoloji
*İNG 211
061
Akademik Yazma Becerileri I
062
***AİT 203
093
Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi (Ortak Zor.)
TOPLAM
Seçmeli Dersler
HEM 241
001
Geriatri Hemşireliği
HEM 245
001
Çevre Sağlığı
HEM 261
001
Bilgisayara Giriş
BES 116
001
Beslenmeye Giriş
BAHAR DÖNEMİ (4.YARIYIL)
Alınması Zorunlu Dersler
Dersin Kodu
Şube Dersin Adı
HEM 262
001
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
HEM 264
001
Bulaşıcı Hastalıkları Hemşireliği
*İNG 212
061
Akademik Yazma Becerileri II
062
***AİT 204
093
Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi (Ortak Zor.)
TOPLAM
Seçmeli Dersler
HEM 240
HEM 246
HEM 242
HEM 252
HEM 200
HEM 248
*HEM 258
****HEM 295
001
001
001
001
001
001
001
001
Cinsel Sağlık
Onkoloji Hemşireliği
Afet Yönetimi ve Afet Hemşireliği
İş Sağlığı Hemşireliği
Sağlık Hizmetlerinde Kişilerarası İlt.
Toplumsal Cinsiyet
Hemşireler için Eleştirel Düşünme
Klinik Uygulama I (Erasmus öğrencisi)
Teorik
5
2
2
3
Pratik
16
0
0
0
Kredi
9
2
2
3
AKTS
14
3
3
3
2
0
2
2
2
2
1
2
0
0
2
0
2
2
2
2
3
3
3
3
Teorik
5
2
3
Pratik
16
0
0
Kredi
9
2
3
AKTS
14
2
3
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
0
0
0
0
0
2
0
24
2
2
2
2
2
3
2
13
3
3
3
3
3
5
3
25
*Öğretim Dili Đngilizcedir.
** HEM 106 kodlu ders, HEM 263 ve HEM 262 kodlu derslerin ön koşuludur.
***AĐT 203 ve AĐT 204 Krediye dahil değildir.
**** Erasmus öğrencileri için açılan ders
H.Ü.HEMŞĐRELĐK FAKÜLTESĐ
2014-2015 LĐSANS PROGRAMI
3.SINIF
GÜZ DÖNEMİ (5.YARIYIL)
Alınması Zorunlu Dersler
Dersin Kodu
Şube Dersin Adı
HEM 363
001
Doğum-Kadın Hastalıkları Hem.
*HEM 373
001
Sağlığı Yükseltme ve Sağlık
Politikaları
HEM 329
001
Hemşirelik Tarihi ve Deontoloji
HEM 343
001
Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji
TOPLAM
Seçmeli Dersler
*HEM 345
001
HEM 337
BİS 301
001
005
Hemşirelikte Seminer (Erasmus
öğrencileri için açılan ders)
Yara ve Hemşirelik Bakımı
Biyoistatistik
BAHAR DÖNEMİ (6.YARIYIL)
Alınması Zorunlu Dersler
Dersin Kodu
Şube Dersin Adı
HEM 364
001
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hem.
*HEM 366
001
Hemşirelik ve Liderlik Süreci
*HEM 328
001
Afetlerde Hemşirelik ve İlkyardım
TOPLAM
Seçmeli Dersler
HEM 300
HEM 324
SOS 221
PSİ 202
****HEM 395
001
001
001
003
001
Okul Sağlığı Hemşireliği
Evde Bakım Hemşireliği
Sağlık Sosyolojisi
Psikoloji
Klinik Uygulama II (Erasmus öğrencisi)
*Öğretim Dili Đngilizcedir.
**** Erasmus öğrencileri için açılan ders
Teorik
5
2
Pratik
16
0
Kredi
9
2
AKTS
14
2
3
2
0
0
3
2
3
2
2
2
3
3
2
2
0
2
2
3
3
6
Teorik
5
2
2
Pratik
16
0
0
Kredi
9
2
2
AKTS
14
3
2
3
3
3
3
1
0
0
0
0
24
3
3
3
3
13
4
4
5
6
25
H.Ü.HEMŞĐRELĐK FAKÜLTESĐ
2014-2015 LĐSANS PROGRAMI
4.SINIF
GÜZ DÖNEMİ (7.YARIYIL)
Alınması Zorunlu Dersler
Dersin Kodu Şube Dersin Adı
HEM 421
001
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hem.
HEM 419
001
Araştırma Yöntemleri
*HEM 423
001
Hemşirelikte Öğretim
TOPLAM
Seçmeli Dersler
HEM 427
001
HEM 437
HEM 431
PDR 273
HEM 429
001
001
017
001
Yaş Dönemlerine Göre Sağlığı
Geliştirme ve Risklerin Azaltılması
Sağlık Hukuk ve Hemşirelik
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
Gelişim ve Öğrenme
Korunmaya Muhtaç Çocuklar
BAHAR DÖNEMİ (8.YARIYIL)
Alınması Zorunlu Dersler
Dersin Kodu Şube Dersin Adı
HEM 416
001
Halk Sağlığı Hemşireliği
*HEM 422
001
Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi
Seçmeli Dersler
HEM 459
001 İç Hastalıkları Hemşireliği İntern.
HEM 460
001 Cerrahi Hast. Hemşireliği İntern.
HEM 461
001 Doğum-Kadın Hast. Hem. İntern.
HEM 462
001 Çocuk Sağlığı ve Hast. Hem. İntern.
HEM 463
001 Ruh Sağlığı ve Hast. Hem. İntern.
HEM 464
001 Halk Sağlığı ı Hemşireliği İntern.
HEM 429
001 Korunmaya Muhtaç Çocuklar
*HEM 435
001 Kalite ve Hasta Güvenliği
HEM 444
001 Hemşirelik Bakımında Etik Vaka ve
Analiz
SEÇ 440
001 Yaşam Sonu Dönemde Bakım
SEÇ 422
001 Yaşlılık ve Ruh Sağlığı
****HEM 495 001 Klinik Uygulama III (Erasmus öğrencisi)
* Öğretim Dili Đngilizcedir.
**** Erasmus öğrencileri için açılan ders
Teorik
5
3
4
Pratik
16
0
4
Kredi
9
3
5
AKTS
14
3
5
3
0
3
4
2
2
3
2
0
0
0
0
2
2
3
2
3
3
4
3
Teorik
5
4
Pratik
16
4
Kredi
9
5
AKTS
14
5
0
0
0
0
0
0
2
2
2
6
6
6
6
6
6
0
0
2
3
3
3
3
3
3
2
2
3
5
5
5
5
5
5
3
3
4
2
2
1
1
0
24
3
2
13
4
3
25
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
129 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content