close

Enter

Log in using OpenID

26.01.2015 - PAZARTESİ - İstanbul Tıp Fakültesi

embedDownload
26.01.2015 - PAZARTESİ
SAAT
14 MART
AMFİSİ
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK
SAĞLAM
AMFİSİ
Solunum-2(Göğüs
Hastalıkları) 3.sınıf
(A Grubu)
Dolaşım-2
(Kardiyoloji) 3.sınıf (B
grubu)
Solunum-2(Göğüs
Hastalıkları) 3.sınıf
(A Grubu)
Dolaşım-2 (Tıbbi
Genetik) 3.sınıf (B
grubu)
Solunum-2(Çocuk
Endokrin Dilimi-1
Dolaşım-2 (Nükleer
(Fizyoloji) 2. sınıf (A+B Sağlığı ve Hast.) 3.sınıf
Tıp) 3.sınıf (B grubu)
Grubu)
(A Grubu)
Solunum-2(Tıbbi
Patoloji) 3.sınıf
(A Grubu)
11.30-12.20
Dolaşım-2 (Biyokimya)
3.sınıf (B grubu)
SAMİ ZAN
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
MAZHAR
OSMAN AMFİSİ
CİHAT
ABAOĞLU
AMFİSİ
İç Hastalıkları 4.sınıf
(08.00)
Tıbbi Genetik sınavı
10.00-10.50
Endokrin Dilimi-1
(Biyokimya) 2. sınıf
(A Grubu)
Endokrin Dilimi-1
(Biyokimya) 2. sınıf
(B Grubu)
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(11.00)
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(13.00)
12.30-13.20
13.30-14.20
Endokrin Dilimi-1
(Anatomi) 2. sınıf (A+B
Grubu)
Dermatoloji
5. sınıf
(13.00)
14.30-15.20
Endokrin Dilimi-1
(Biyofizik) 2. sınıf (A+B
Grubu)
Dermatoloji
5. sınıf
(14.00)
iç Hastalıkları 4. Sınıf
(15.00)
15.30-16.20
Endokrin Dilimi-1
(Anatomi) 2. sınıf Ek
Ders (A+B Grubu)
Dermatoloji
5. sınıf
(15.00)
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(16.00)
YGS HAZIRLIK
DERSLERİ 16.30-19.00
Dermatoloji
5. sınıf
(16.00)
FTR
Yüksekokulu
A AMFİSİ
VURALLAR ŞİRKET
DİLEKÇESİ GELECEK
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(14.00)
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
FTR
Yüksekokulu
B AMFİSİ
27.01.2015- SALI
SAAT
14 MART
AMFİSİ
08.30-09.20
09.30-10.20
TEVFİK
SAĞLAM
AMFİSİ
Solunum-2(Göğüs
Hastalıkları) 3.sınıf
(A Grubu)
Dolaşım-2
(Kardiyoloji) 3.sınıf (B
grubu)
Solunum-2(Spor
Hekimliği) 3.sınıf
(A Grubu)
Dolaşım-2
(Kardiyoloji) 3.sınıf (B
grubu)
Solunum-2(Çocuk
Dolaşım-2 (İç
Sağlığı ve Hast.) 3.sınıf Hastalıkları) 3.sınıf (B
(A Grubu)
grubu)
10.30-11.20
11.30-12.20
KEMAL ATAY
AMFİSİ
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
MAZHAR
OSMAN AMFİSİ
CİHAT
ABAOĞLU
AMFİSİ
Endokrin Dilimi-1
(Biyokimya) 2. sınıf
(A Grubu)
Endokrin Dilimi-1
(Biyokimya) 2. sınıf
(B Grubu)
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(11.00)
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(13.00)
Endokrin Dilimi-1
(Anatomi) 2. sınıf (A+B
Grubu)
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(14.00)
14.30-15.20
iç Hastalıkları 4. Sınıf
(15.00)
15.30-16.20
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(16.00)
MİYAD 16.15
E.TECİMEN
FTR
Yüksekokulu
A AMFİSİ
FTR
Yüksekokulu
B AMFİSİ
İç Hastalıkları 4.sınıf
(08.00)
Endokrin Dilimi-1
Solunum-2(Çocuk
Dolaşım 2 (Çocuk
Solunum 2 (Göğüs
Solunum 2 (Göğüs
(Tıbbi Genetik) 2. sınıf Sağlığı ve Hast.) 3.sınıf Kardiyolojisi) B6 grubu Hastalıkları) A8 Grubu Hastalıkları) A1 Grubu
(A6-A5) (A Grubu)
Pratik
(A Grubu)
Pratik
Pratik
12.30-13.20
13.30-14.20
SAMİ ZAN
Dolaşım 2 (Çocuk
Genel Pediatrisi) B5
grubu Pratik
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
28.01.2015- ÇARŞAMBA
SAAT
08.30-09.20
14 MART
AMFİSİ
Endokrin Dilimi-1
(Fizyoloji) 2. sınıf (A+B
Grubu)
KEMAL ATAY
AMFİSİ
MODÜL 3.sınıf
(A Grubu)
TEVFİK
SAĞLAM
AMFİSİ
11.30-12.20
Solunum-2(İç
Endokrin Dilimi-1
(Histoloji) 2. sınıf (A+B Hastalıkları) 3.sınıf (A
Grubu)
Grubu)
Endokrin Dilimi-1
(Halk Sağlığı) 2. sınıf
(A+B Grubu)
T.B.AMFİ-2
Dolaşım-2
(Kardiyoloji) 3.sınıf (B
grubu)
09.30-10.20
10.30-11.20
SAMİ ZAN
MODÜL 3.sınıf
(B Grubu)
Endokrin Dilimi-1
(Biyokimya) 2. sınıf
(A Grubu)
Endokrin Dilimi-1
(Biyokimya) 2. sınıf
(B Grubu)
Solunum-2(Çocuk
Dolaşım 2 (Çocuk
Solunum 2 (Göğüs
Solunum 2 (Göğüs
Sağlığı ve Hast.) 3.sınıf Kardiyolojisi) B8 grubu Hastalıkları) A2 Grubu Hastalıkları) A3 Grubu
(A7-A8) (A Grubu)
Pratik
Pratik
Pratik
Fiziksel Tıp ve Reh.
5. sınıf
(13.00)
12.30-13.20
T.B.AMFİ-3
MAZHAR
OSMAN AMFİSİ
CİHAT
ABAOĞLU
AMFİSİ
FTR
Yüksekokulu
B AMFİSİ
İç Hastalıkları 4.sınıf
(08.00)
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(11.00)
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(13.00)
FTR ANATOMİ SINAVI FTR ANATOMİ SINAVI
UZM.DR.ÖZCAN
UZM.DR.ÖZCAN
GAYRETLİ
GAYRETLİ
FTR
Yüksekokulu
A AMFİSİ
13.30-14.20
Endokrin Dilimi-1
(Anatomi) 2. sınıf (A+B
Grubu)
Fiziksel Tıp vr Reh.
5. sınıf
(14.00)
14.30-15.20
Endokrin Dilimi-1
(Biyofizik) 2. sınıf (A+B
Grubu)
Fiziksel Tıp vr Reh.
5. sınıf
(15.00)
iç Hastalıkları 4. Sınıf
(15.00)
15.30-16.20
Endokrin Dilimi-1
(Anatomi) Ek Ders 2.
sınıf (A+B Grubu)
Fiziksel Tıp ve Reh.
5. sınıf
(16.00)
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(16.00)
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(14.00)
Dolaşım 2 (Çocuk
Genel Pediatrisi) B7
grubu Pratik
29.01.2015- PERŞEMBE
SAAT
14 MART
AMFİSİ
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK
SAĞLAM
AMFİSİ
SAMİ ZAN
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
MAZHAR
OSMAN AMFİSİ
CİHAT
ABAOĞLU
AMFİSİ
FTR
Yüksekokulu
A AMFİSİ
08.30-09.20
İç Hastalıkları 4.sınıf
(08.00)
09.30-10.20
10.30-11.20
PANEL (A+B Grubu)
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(11.00)
11.30-12.20
Biyoistatistik Asistan
Eğitimi
Fiziksel Tıp ve Reh.
5. sınıf
(13.00)
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(13.00)
Fiziksel Tıp vr Reh.
5. sınıf
(14.00)
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(14.00)
14.30-15.20
Fiziksel Tıp vr Reh.
5. sınıf
(15.00)
iç Hastalıkları 4. Sınıf
(15.00)
15.30-16.20
Fiziksel Tıp ve Reh.
5. sınıf
(16.00)
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(16.00)
12.30-13.20
13.30-14.20
Endokrin Dilimi-1
(Anatomi) 2. sınıf (A+B
Grubu)
YGS HAZIRLIK
DERSLERİ 16.30-19.00
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
FTR
Yüksekokulu
B AMFİSİ
30.01.2015 CUMA
SAAT
14 MART
AMFİSİ
08.30-09.20
Endokrin Dilimi-1
(Fizyoloji) 2. sınıf (A+B
Grubu)
09.30-10.20
Endokrin Dilimi-1
(Fizyoloji) 2. sınıf (A+B
Grubu)
10.30-11.20
Görsel Vaka
Tanıtımları 2.sınıf
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK
SAĞLAM
AMFİSİ
SAMİ ZAN
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
MAZHAR
OSMAN AMFİSİ
CİHAT
ABAOĞLU
AMFİSİ
FTR
Yüksekokulu
A AMFİSİ
İç Hastalıkları 4.sınıf
(08.00)
Radyasyon Onkolojisi
4.sınıf
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(11.00)
11.30-12.20
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
12.30-13.20
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(13.00)
13.30-14.20
Endokrin Dilimi-1
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(Anatomi) 2. sınıf (A+B
(14.00)
Grubu)
3.sınıf Dilim Sonu
Sınavı
3.sınıf Dilim Sonu
Sınavı
3.sınıf Dilim Sonu
Sınavı
3.sınıf Dilim Sonu
Sınavı
3.sınıf Dilim Sonu
Sınavı
3.sınıf Dilim Sonu
Sınavı
14.30-15.20
Endokrin Dilimi-1
iç Hastalıkları 4. Sınıf
(Anatomi) 2. sınıf (A+B
(15.00)
Grubu)
15.30-16.20
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(16.00)
FTR
Yüksekokulu
B AMFİSİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
139 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content