close

Enter

Log in using OpenID

12.01.2015- PAZARTESİ - İstanbul Tıp Fakültesi

embedDownload
12.01.2015- PAZARTESİ
SAAT
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK
SAĞLAM
AMFİSİ
Solunum-2 (Tıbbi
Mikrobiyoloji) 3.sınıf
(A Grubu)
Dolaşım 2 (Genel
Cerrahi ) 3.sınıf
(B grubu)
Solunum-2 (Göğüs
Hastalıkları) 3.sınıf (A
Grubu)
KARACİĞER MODÜLÜ
(İ.ÖZDEN) 2 SINIF A+B
GRUBU
Solunum-2 (Tıbbi
Dolaşım 2 (Tıbbi
Patoloji) 3.sınıf
(B grubu)
14 MART
AMFİSİ
08.30-09.20
09.30-10.20
Patoloji) 3.sınıf (A
Grubu)
Dolaşım 2 (Tıbbi
Patoloji) 3.sınıf
(B grubu)
11.30-12.20
Solunum-2 (Göğüs
Cerrahisi) 3.sınıf (A
Grubu)
Dolaşım 2 (Çocuk
sağlığı ve Hastalıkları)
3.sınıf (B grubu)
12.30-13.20
TÜRK DİLİ + ATATÜRK
İLKELRİ İNKILAP
TARİHİ BÜTÜNLEME
SINAVI
10.30-11.20
SAMİ ZAN
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
UYGULAMALI DÖNEM UYGULAMALI DÖNEM UYGULAMALI DÖNEM UYGULAMALI DÖNEM UYGULAMALI DÖNEM UYGULAMALI DÖNEM
SINAVI 1 SINIF13.30- SINAVI 1 SINIF13.30- SINAVI 1 SINIF13.30- SINAVI 1 SINIF13.30- SINAVI 1 SINIF13.30- SINAVI 1 SINIF13.3015.20
15.20
15.20
15.20
15.20
15.20
14.30-15.20
Seçmeli Ders Sınavı
1.2.3 SINIF
3.sınıf A Grubu
Anatomi ek ders
CİHAT
ABAOĞLU
AMFİSİ
FTR
Yüksekokulu
A AMFİSİ
FTR
Yüksekokulu
B AMFİSİ
İç Hastalıkları 4.sınıf
(08.00)
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(11.00)
Çocuk Sağlığı
13.30-14.20
15.30-16.20
MAZHAR
OSMAN AMFİSİ
YGS HAZIRLIK
DERSLERİ 16.30-19.00
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(13.00)
Dermatoloji
5. sınıf
(13.00)
Sindirim Dilimi I
(Anatomi) 2. sınıf
(A+B Grubu)
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(14.00)
Dermatoloji
5. sınıf
(13.00)
Tıpta İnsan Bilimleri
14 2. sınıf
(A+B Grubu)
iç Hastalıkları 4. Sınıf
(15.00)
Dermatoloji
5. sınıf
(14.00)
Tıpta İnsan Bilimleri
Ek Ders 2. sınıf
(A+B Grubu)
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(16.00)
Dermatoloji
5. sınıf
(15.00)
13.01.2015- SALI
SAAT
14 MART
AMFİSİ
08.30-09.20
Tıpta İnsan Bilimleri
Ek Ders 2. sınıf
(A+B Grubu)
09.30-10.20
TEVFİK
SAĞLAM
AMFİSİ
T.B.AMFİ-2
Solunum-2 (Tıbbi
Dolaşım 2 (Çocuk
Mikrobiyoloji) 3.sınıf sağlığı ve Hast.) 3.sınıf
(A Grubu)
(B grubu)
Solunum-2 (Göğüs
Hastalıkları) 3.sınıf (A
Grubu)
Dolaşım 2 (Tıbbi
Patoloji) 3.sınıf (B
grubu)
Endokrin Dilimi I
(Anatomi) 2. sınıf
(A+B Grubu)
Fizyoloji Ek ders 3.sınıf
A Grubu
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları 5.sınıf
Dersi
T.B.AMFİ-3
MAZHAR
OSMAN AMFİSİ
CİHAT
ABAOĞLU
AMFİSİ
FTR
Yüksekokulu
A AMFİSİ
FTR
Yüksekokulu
B AMFİSİ
İç Hastalıkları 4.sınıf
(08.00)
Endokrin Dilimi I
(Biyokimya) 2. sınıf
(A Grubu)
Endokrin Dilimi I
(Biyokimya) 2. sınıf
(B Grubu)
Endokrin Dilimi I
Solunum 2 (çocuk
Dolaşım 2 (Çocuk
Solunum 2 (Göğüs
Solunum 2 (Göğüs
(Fizyoloji) 2. sınıf A+B sağlığı ) A5-A6 Grubu Kardiyolojisi) B5 grubu Hastalıkları) A7 Grubu Hastalıkları) A2 Grubu
Pratik
Pratik
Pratik
Pratik
12.30-13.20
13.30-14.20
SAMİ ZAN
Solunum-2 (Çocuk
Dolaşım 2 (Çocuk
Endokrin Dilimi
Bilgilendirme Dersi 2. sağlığı ve Hastalıkları) sağlığı ve Hast.) 3.sınıf
3.sınıf (A Grubu)
(B grubu)
sınıf
(A+B Grubu)
10.30-11.20
11.30-12.20
KEMAL ATAY
AMFİSİ
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(11.00)
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(13.00)
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(14.00)
14.30-15.20
iç Hastalıkları 4. Sınıf
(15.00)
15.30-16.20
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(16.00)
Dolaşım 2 (Çocuk
Genel Pediatrisi) B6
grubu Pratik
Çocuk Sağlığı
14.01.2015- ÇARŞAMBA
SAAT
14 MART
AMFİSİ
08.30-09.20
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK
SAĞLAM
AMFİSİ
Solunum-2 (Tıbbi
Mikrobiyoloji) 3.sınıf
(A Grubu)
Dolaşım 2 (Tıbbi
Patoloji) 3.sınıf (B
grubu)
Solunum-2 (Çocuk
Dolaşım 2 (Kardiyoloji)
sağlığı ve Hastalıkları)
3.sınıf (B grubu)
3.sınıf (A Grubu)
09.30-10.20
10.30-11.20
Endokrin Dilimi I
(Histoloji) 2. sınıf
(A+B Grubu)
11.30-12.20
Endokrin Dilimi I
(Fizyoloji) 2. sınıf
(A+B Grubu)
SAMİ ZAN
Endokrin Dilimi I
(Biyokimya) 2. sınıf
(A Grubu)
Solunum-2 (Göğüs
Dolaşım 2 (Kardiyoloji)
Hastalıkları) 3.sınıf (A
3.sınıf (B grubu)
Grubu)
Solunum-2 (Göğüs
Cerrahisi) 3.sınıf (A
Grubu)
T.B.AMFİ-2
Endokrin Dilimi I
(Biyokimya) 2. sınıf
(B Grubu)
T.B.AMFİ-3
MAZHAR
OSMAN AMFİSİ
CİHAT
ABAOĞLU
AMFİSİ
FTR
Yüksekokulu
A AMFİSİ
İç Hastalıkları 4.sınıf
(08.00)
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(11.00)
Dolaşım 2 (Kardiyoloji)
3.sınıf (B grubu)
Çocuk Sağlığı
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(13.00)
12.30-13.20
Fiziksel Tıp ve Reh.
5. sınıf
(13.00)
13.30-14.20
Modül 3.sınıf B grubu Sporda Kardiyolojik
Ş.TAMER
bazlı ölümler ek ders
Ek Ders
3.sınıf A grubu
Mitoloji ve Sanat A+B
Grubu Ek Ders
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(14.00)
14.30-15.20
Fiziksel Tıp ve Reh.
5. sınıf
(14.00)
iç Hastalıkları 4. Sınıf
(15.00)
15.30-16.20
Fiziksel Tıp ve Reh.
5. sınıf
(15.00)
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(16.00)
FTR
Yüksekokulu
B AMFİSİ
15.01.2015- PERŞEMBE
SAAT
14 MART
AMFİSİ
TEVFİK
SAĞLAM
AMFİSİ
SAMİ ZAN
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
MAZHAR
OSMAN AMFİSİ
Solunum-2 (Tıbbi
Dolaşım 2 (Kardiyoloji)
Mikrobiyoloji) 3.sınıf
3.sınıf (B grubu)
(A Grubu)
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
KEMAL ATAY
AMFİSİ
Endokrin Dilimi I
(Fizyoloji) 2. sınıf
(A+B Grubu)
11.30-12.20
Solunum-2 (Göğüs
Cerrahisi) 3.sınıf (A
Grubu)
Dolaşım 2 (İç
Hastalıkları) 3.sınıf (B
grubu)
Solunum-2
(Farmakoloji) 3.sınıf
(A Grubu)
Dolaşım 2 (İç
Hastalıkları) 3.sınıf (B
grubu)
Solunum 2 (çocuk
sağlığı ) A7-A8 Grubu
Pratik
Dolaşım 2 (Çocuk
Kardiyolojisi) B7
Grubu Pratik
CİHAT
ABAOĞLU
AMFİSİ
FTR
Yüksekokulu
A AMFİSİ
İç Hastalıkları 4.sınıf
(08.00)
Endokrin Dilimi I
(Biyokimya) 2. sınıf
(A Grubu)
Endokrin Dilimi I
(Biyokimya) 2. sınıf
(B Grubu)
Solunum 2 (Göğüs
Solunum 2 (Göğüs
Hastalıkları) A1 Grubu Hastalıkları) A4 Grubu
Pratik
Pratik
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(11.00)
Dolaşım 2 (Çocuk
Genel Pediatrisi) B8
grubu Pratik
Çocuk Sağlığı
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(13.00)
12.30-13.20
13.30-14.20
Endokrin Dilimi I
(Anatomi) 2. sınıf
(A Grubu)
Histoloji Ek ders 3.sınıf
A grubu
14.30-15.20
15.30-16.20
YGS HAZIRLIK
DERSLERİ 16.30-19.00
Tıbbi Ekoloji
5. sınıf
(13.00)
FTR
Yüksekokulu
B AMFİSİ
Histoloji Ek Ders B
grubu
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(14.00)
Tıbbi Ekoloji
5. sınıf
(14.00)
iç Hastalıkları 4. Sınıf
(15.00)
Tıbbi Ekoloji
5. sınıf
(15.00)
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(16.00)
16.01.2015- CUMA
SAAT
14 MART
AMFİSİ
08.30-09.20
Endokrin Dilimi I
(Fizyoloji) 2. sınıf
(A+B Grubu)
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK
SAĞLAM
AMFİSİ
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
MAZHAR
OSMAN AMFİSİ
Solunum-2 (Tıbbi
Dolaşım 2 (Kardiyoloji)
Mikrobiyoloji) 3.sınıf
3.sınıf (B grubu)
(A Grubu)
Solunum-2 (Göğüs
Dolaşım 2 (Kardiyoloji)
Hastalıkları) 3.sınıf (A
3.sınıf (B grubu)
Grubu)
09.30-10.20
SAMİ ZAN
10.30-11.20
Endokrin Dilimi I
(Histoloji) 2. sınıf
(A+B Grubu)
Solunum-2 (Çocuk
sağlığı ve Hastalıkları)
3.sınıf (A Grubu)
Dolaşım 2 (Tıbbi
Patoloji) 3.sınıf (B
grubu)
11.30-12.20
Sindirim Dilimi
Degerlendirme
Toplantısı (A+B
Grubu)
Solunum-2 (Tıbbi
Patoloji) 3.sınıf (A
Grubu)
Dolaşım 2 (Kalp
Damar Cerrahisi)
3.sınıf (B grubu)
Endokrin Dilimi I
(Biyokimya) 2. sınıf
(A Grubu)
CİHAT
ABAOĞLU
AMFİSİ
FTR
Yüksekokulu
A AMFİSİ
FTR
Yüksekokulu
B AMFİSİ
İç Hastalıkları 4.sınıf
(08.00)
Endokrin Dilimi I
(Biyokimya) 2. sınıf
(B Grubu)
Radyasyon Onk.
4. Sınıf (10.00)
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(11.00)
Çocuk Sağlığı
12.30-13.20
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(13.00)
Dermatoloji
5. sınıf
(13.00)
13.30-14.20
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(14.00)
Dermatoloji
5. sınıf
(14.00)
iç Hastalıkları 4. Sınıf
(15.00)
Dermatoloji
5. sınıf
(15.00)
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(16.00)
Dermatoloji
5. sınıf
(16.00)
KURUMSAL DÖNEM
SINAVI-1
SINIFLAR13.30-15.20
14.30-15.20
15.30-16.20
3.sınıf Biyoistatistik 13
ek ders
KURUMSAL DÖNEM
SINAVI-1
SINIFLAR13.30-15.20
KURUMSAL DÖNEM
SINAVI-1
SINIFLAR13.30-15.20
KURUMSAL DÖNEM
SINAVI-1
SINIFLAR13.30-15.20
KURUMSAL DÖNEM
SINAVI-1
SINIFLAR13.30-15.20
KURUMSAL DÖNEM
SINAVI-1
SINIFLAR13.30-15.20
KURUMSAL DÖNEM
SINAVI-1
SINIFLAR13.30-15.20
17.01.2015 - CUMARTESİ
SAAT
14 MART
AMFİSİ
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK
SAĞLAM
AMFİSİ
SAMİ ZAN
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
AUZEF
12.30-13.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
MAZHAR
OSMAN AMFİSİ
CİHAT
ABAOĞLU
AMFİSİ
FTR
Yüksekokulu
A AMFİSİ
FTR
Yüksekokulu
B AMFİSİ
18.01.2015 - PAZAR
SAAT
14 MART
AMFİSİ
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK
SAĞLAM
AMFİSİ
SAMİ ZAN
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
AUZEF
12.30-13.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
MAZHAR
OSMAN AMFİSİ
CİHAT
ABAOĞLU
AMFİSİ
FTR
Yüksekokulu
A AMFİSİ
FTR
Yüksekokulu
B AMFİSİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
399 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content