close

Enter

Log in using OpenID

10.11.2014 PAZARTESİ - İstanbul Tıp Fakültesi

embedDownload
10.11.2014 PAZARTESİ
SAAT
14 MART AMFİSİ
08.30-09.20
Tıbbi Bilimlere Giriş I
(Tıbbi Biyoloji)
1. sınıf
09.30-10.20
Tıbbi Bilimlere Giriş I
(Tıbbi Mikrobiyoloji)
1. sınıf
10.30-11.20
POLİKLİNİK ZİYARETLERİ
1.SINIF
11.30-12.20
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK SAĞLAM
AMFİSİ
SAMİ ZAN
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
MAZHAR
CİHAT ABAOĞLU FTR Yüksekokulu FTR Yüksekokulu
OSMAN AMFİSİ
AMFİSİ
A AMFİSİ
B AMFİSİ
Kan Lenfoıd 2 (Tıbbi
Hareket 2 (İç Hastalıkları
Patoloji) 3.sınıf
(A
) 3.sınıf
(B Grubu)
Grubu)
Kan Lenfoıd 2 (İç
Hastalıkları ) 3.sınıf
(A Grubu)
Hareket 2 (Fiziksel Tıp
4.sınıf Halk Sağlığı sınavı 4.sınıf Halk Sağlığı sınavı
ve Reh.) 3.sınıf
(B
Prof.Dr.Emel ÖNAL
Prof.Dr.Emel ÖNAL
Grubu)
Kan Lenfoıd 2
(İMikrobiyoloji ) 3.sınıf
(A Grubu)
Hareket 2 (Fiziksel Tıp
Solunum 1 (Fizyoloji) 2. Solunum 1 (Histoloji ) 2.
ve Reh.) 3.sınıf
(B
sınıf
sınıf
Grubu)
(A Grubu)
(B Grubu)
Kan Lenfoıd 2 (İç
Hastalıkları ) 3.sınıf
(A Grubu)
4. Sınıf (11.00)
Hareket 2 (İç Hastalıkları Solunum 1 (Histoloji ) 2. Solunum 1 (Fizyoloji) 2.
) 3.sınıf
(B Grubu)
sınıf
sınıf
(B Grubu)
(A Grubu)
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
12.30-13.20
4. Sınıf (13.00)
13.30-14.20
Tıbbi Bilimlere Giriş I
(Psikiyatri)
1. sınıf
14.30-15.20
Tıbbi Bilimlere Giriş I
(Psikiyatri)
1. sınıf
15.30-16.20
TIPTA İNSAN BİLİMLERİ
2. sınıf
5. sınıf
(13.00)
Biyoistatistik 4
Örneklem Büyüklüğü
3.sınıf (A+B- Grubu)
5. sınıf
(14.00)
4. Sınıf (14.00)
5. sınıf
(15.00)
4. Sınıf (15.00)
5. sınıf
(16.00-16.50)
4. Sınıf (16.00)
SİNAMA KULUBÜ 17.00
11.11.2014 SALI
SAAT
14 MART AMFİSİ
08.30-09.20
Tıbbi Bilimlere Giriş
(Tıbbi Mikrobiyoloji)
1. sınıf
KEMAL ATAY
AMFİSİ
Kan Lenfoıd 2 (İç
Hastalıkları ) 3.sınıf
(A Grubu)
10.30-11.20
SAMİ ZAN
T.B.AMFİ-2
Tıbbi Bilimlere Giriş
(Biyokimya) A Grubu
1. sınıf
Tıbbi Bilimlere Giriş
(Biyokimya) B Grubu
1. sınıf
T.B.AMFİ-3
MAZHAR
CİHAT ABAOĞLU FTR Yüksekokulu FTR Yüksekokulu
OSMAN AMFİSİ
AMFİSİ
A AMFİSİ
B AMFİSİ
Kan Lenfoıd 2 (Tıbbi
Hareket 2 (İç Hastalıkları
Patoloji) 3.sınıf
(A
) 3.sınıf
(B Grubu)
Grubu)
Kan Lenfoıd 2 (İç
Hastalıkları ) 3.sınıf
(A Grubu)
09.30-10.20
TEVFİK SAĞLAM
AMFİSİ
Hareket 2 (İç Hastalıkları
) 3.sınıf
(B Grubu)
poliklinik ziyaretleri
1. sınıf
Hareket 2 (İç Hastalıkları Solunum 1 (Biyokimya) Solunum 1 (Fizyoloji ) 2.
) 3.sınıf
(B Grubu)
2. sınıf
sınıf
(A Grubu)
(B Grubu)
Solunum 1 (Fizyoloji ) 2. Solunum 1 (Biyokimya)
sınıf
2. sınıf
(B Grubu)
(A Grubu)
11.30-12.20
4. Sınıf (11.00)
Hareket 2 Dilimi Pratik
(Çocuk Hastalıklerı
3.sınıf (B grubu)
Kan Lenfoıd ( Çocuk
Hastalıklrı) Pratik A
grubu
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
12.30-13.20
4. Sınıf (13.00)
13.30-14.20
Solunum 1 (Anatomi ) 2.
sınıf
(A+B Grubu)
5. sınıf
(13.00)
14.30-15.20
5. sınıf
(14.00)
4. Sınıf (14.00)
15.30-16.20
5. sınıf
(15.00)
4. Sınıf (15.00)
5. sınıf
(16.00.16.50)
5. Sınıf (16.00)
12.11.2014 ÇARŞAMBA
SAAT
14 MART AMFİSİ
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK SAĞLAM
AMFİSİ
SAMİ ZAN
T.B.AMFİ-2
08.30-09.20
Kan Lenfoıd 2 (Tıbbi
Hareket 2 (İç Hastalıkları
Patoloji) 3.sınıf
(A
) 3.sınıf
(B Grubu)
Grubu)
Tıbbi Bilimlere Giriş
1. sınıf-Biyokimya
(A Grubu)
Tıbbi Bilimlere Giriş
1. sınıf-Biyokimya
(B Grubu)
09.30-10.20
Kan Lenfoıd 2
(İMikrobiyoloji ) 3.sınıf
(A Grubu)
Tıbbi Bilimlere Giriş
1. sınıf-Biyokimya
(A Grubu)
Tıbbi Bilimlere Giriş
1. sınıf-Biyokimya
(B Grubu)
10.30-11.20
Kan Lenfoıd 2 (İç
Hastalıkları ) 3.sınıf
(A Grubu)
POLİKLİNİK ZİYARETLERİ
1.SINIF
11.30-12.20
Kadın Doğum ve
Hastalıkları 3.sınıf ek
ders (A Grubu)
Hareket 2 (Fiziksel Tıp
ve Reh.) 3.sınıf
(B
Grubu)
T.B.AMFİ-3
MAZHAR
CİHAT ABAOĞLU FTR Yüksekokulu FTR Yüksekokulu
OSMAN AMFİSİ
AMFİSİ
A AMFİSİ
B AMFİSİ
Hareket 2 (Fiziksel Tıp
Solunum 1 (Fizyoloji) 2. Solunum 1 (Histoloji ) 2.
ve Reh.) 3.sınıf
(B
sınıf
sınıf
Grubu)
(A Grubu)
(B Grubu)
4. Sınıf (11.00)
Hareket 2 (İç Hastalıkları Solunum 1 (Histoloji ) 2. Solunum 1 (Fizyoloji) 2.
) 3.sınıf
(B Grubu)
sınıf
sınıf
(B Grubu)
(A Grubu)
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
12.30-13.20
4. Sınıf (13.00)
13.30-14.20
İNGİLİZCE SEÇMELİ
DERS
AİLE HEKİMLİĞİ
SEÇMELİ DERS
14.30-15.20
İNGİLİZCE SEÇMELİ
DERS
HASTA UYUMU
SEÇMELİ DERS
15.30-16.20
İNGİLİZCE SEÇMELİ
DERS
TAMAMLAYACI TIP
SEÇMELİ DERS
5. sınıf
(13.00)
5. sınıf
(14.00)
FTR
5. sınıf
(15.00)
SAĞLIKLI YAŞAM VE
SPOR
LATİN KÜLTÜRÜ
SEÇMELİ DERS
TÜRKİYE'DEKİ
TAMAMLAYICI ve
DESTEKLEYECİ TIP
SEÇMELİ DERS
MİTOLOJİ veSANAT
SEÇMELİ DERS
4. Sınıf (14.00)
4. Sınıf (15.00)
5. Sınıf (16.00)
MÜZİK TARİHİNE
YOLCULUK SEÇMELİ
DERS
13.11.2014 PERŞEMBE
SAAT
14 MART AMFİSİ
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK SAĞLAM
AMFİSİ
08.30-09.20
Tıbbi Bilimlere Giriş I
(Tıbbi Biyoloji)
1. sınıf
Kan Lenfoıd 2 (İç
Hastalıkları ) 3.sınıf
(A Grubu)
Hareket 2 (İç Hastalıkları
) 3.sınıf
(B Grubu)
09.30-10.20
Tıbbi Bilimlere Giriş I
(Tıbbi Biyofizik)
1. sınıf
Kan Lenfoıd 2 (İç
Hastalıkları ) 3.sınıf
(A Grubu)
Hareket 2 (İç Hastalıkları
) 3.sınıf
(B Grubu)
10.30-11.20
Öğrenme Uygulaması
1.sınıf
Kan Lenfoıd 2
(Biyokimya ) 3.sınıf
(A Grubu)
11.30-12.20
Öğrenme Uygulaması
1.sınıf
SAMİ ZAN
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
Hareket 2 (İç Hastalıkları Solunum 1 (Fizyoloji) 2. Solunum 1 (Histoloji ) 2.
) 3.sınıf
(B Grubu)
sınıf
sınıf
(A Grubu)
(B Grubu)
Solunum 1 (Histoloji ) 2. Solunum 1 (Fizyoloji) 2.
sınıf
sınıf
(B Grubu)
(A Grubu)
MAZHAR
CİHAT ABAOĞLU FTR Yüksekokulu FTR Yüksekokulu
OSMAN AMFİSİ
AMFİSİ
A AMFİSİ
B AMFİSİ
4. Sınıf (11.00)
Hareket 2 Dilimi Pratik
(Çocuk Hastalıklerı
3.sınıf (B grubu)
Kan Lenfoıd ( Çocuk
Hastalıklrı) Pratik A
grubu
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
12.30-13.20
13.30-14.20
Tıbbi Bilimlere Giriş I
(Lipidler trigliseritler ve Solunum 1 (Anatomi ) 2.
fosfolipidler)
sınıf
1. sınıf
(A+B Grubu)
YABANCI DİL SINAVI
1.SINAVI 13.00
4. Sınıf (13.00)
5. sınıf
(13.00)
14.30-15.20
5. sınıf
(14.00)
4. Sınıf (14.00)
15.30-16.20
5. sınıf
(15.00)
4. Sınıf (15.00)
5. sınıf
(16.00-16.50)
5. Sınıf (16.00)
Fikir ve Felsefe
Kulübü17.00.19.00
14.11.2014 CUMA
SAAT
14 MART AMFİSİ
08.30-09.20
Tıbbi Bilimlere Giriş I
(Tıbbi Biyofizik)
1. sınıf
09.30-10.20
Tıbbi Bilimlere Giriş I
(Tıbbi Biyoloji)
1. sınıf
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK SAĞLAM
AMFİSİ
SAMİ ZAN
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
MAZHAR
CİHAT ABAOĞLU FTR Yüksekokulu FTR Yüksekokulu
OSMAN AMFİSİ
AMFİSİ
A AMFİSİ
B AMFİSİ
Kan Lenfoıd 2 (Tıbbi
Hareket 2 (İç Hastalıkları
Patoloji) 3.sınıf
(A
) 3.sınıf
(B Grubu)
Grubu)
Kan Lenfoıd 2 (Çocuk
Sağ.ve Hast.) 3.sınıf
(A Grubu)
Panel 3.sınıf
Grubu)
(B
RADYOSYON
Hareket 2 (Fiziksel Tıp
Solunum 1 (Histoloji) 2. Solunum 1 (Fizyoloji ) 2.
ÖĞRENME
ONKOLOJİSİ 4.SINIF C1ve Reh.) 3.sınıf
(B
sınıf
sınıf
UYGULAMASI 1 (SINIF)
C2 10.00
Grubu)
(A Grubu)
(B Grubu)
10.30-11.20
Kan Lenfoıd 2 (İç
Hastalıkları ) 3.sınıf
(A Grubu)
11.30-12.20
Hareket 2 (Tıbbi
Solunum 1 (Fizyoloji ) 2. Solunum 1 (Histoloji) 2.
Patoloji) 3.sınıf
(B
sınıf
sınıf
Grubu)
(B Grubu)
(A Grubu)
4. Sınıf (11.00)
1 (SINIF) ÖĞRENME
UYGULAMASI
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
12.30-13.20
4. Sınıf (13.00)
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
Solunum 1 (Anatomi ) 2.
sınıf
(A+B Grubu)
Terminoloji-6 3.Sınıf
(A+B)
5. sınıf
(13.00)
5. sınıf
(14.00)
4. Sınıf (14.00)
5. sınıf
(15.00)
4. Sınıf (15.00)
15.11.2014 CUMARTESİ
SAAT
14 MART AMFİSİ
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK SAĞLAM
AMFİSİ
SAMİ ZAN
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
12.30-13.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
HAYEF SERTİFİKA PROGRAMI
1989 MEZUNLARI 25.YIL
PROĞRAMI
PROF.DR.A.ÖZTÜRK,PRO
F.DR.S.TOKLU
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
MAZHAR
CİHAT ABAOĞLU FTR Yüksekokulu FTR Yüksekokulu
OSMAN AMFİSİ
AMFİSİ
A AMFİSİ
B AMFİSİ
16.11.2014 PAZAR
SAAT
14 MART AMFİSİ
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK SAĞLAM
AMFİSİ
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
HAYEF SERTİFİKA PROGRAMI
12.30-13.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
SAMİ ZAN
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
MAZHAR
CİHAT ABAOĞLU FTR Yüksekokulu FTR Yüksekokulu
OSMAN AMFİSİ
AMFİSİ
A AMFİSİ
B AMFİSİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
392 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content