close

Enter

Log in using OpenID

AHİLİĞİ GÖSTERME VAKTİDİR !!!

embedDownload
AHİLİĞİ GÖSTERME VAKTİDİR !!!
Yüce Allah (c.c.) Kerim Kitabı Kur’anda; “ Mü’minler ancak kardeştirler” (Hucurat Sûresi, ayet:10)
buyurmaktadır. Öyleyse dünyada ne kadar Müslüman varsa, hepsi kardeştir ve birbirlerine, İslâm
kardeşliği bağıyla bağlıdırlar. Aynı zamanda Müslüman kardeşliğinin özel hakları çerçevesinde birbirlerine
karşı sorumludurlar. Birbirlerine karşı özel hak ve hukukları tahakkuk etmiştir. Bunların yerine getirilmesi
İslâm kardeşliğinin gereği olduğu gibi, görmezlikten gelinmesi de, kardeşlik hukukunun görmezden
gelinmesi, hatta çiğnenmesi manasını taşır.
Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v.) de, hadislerinde; “ Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona
zulmetmez. Onu zalimin eline terk etmez. Onu (kendi dertleriyle baş başa ) yalnız bırakmaz”. Demek ki,
mü’min kardeşliğinin gerektirdiği görevler açısından bakıldığında, Müslüman kardeşine haksızlık
yapmaktan kaçınmak, tek başına yetmemektedir. Onu zulmedenin eline terk etmek, ilgilenmemek ve aynı
zamanda onu, kendi dert ve sıkıntılarıyla baş başa bırakıp, sıkıntılarına çare olmaya çalışmamak ta
kardeşlik görevlerini yapmamak anlamına gelmektedir. Bu ise, Adına kardeşlik tesis etiğimiz, kendisine kul
olduğumuzu iddia ettiğimiz, rızasına ve cennetine talip olduğumuz Allah’ın rızasına zıttır. Hatta belki de
gazabını mucip olur. O halde zulme uğramış, yurtlarından edilmiş kardeşlerimizi yalnız bırakmamalıyız.
Hepimizin bildiği ve gördüğü üzere yakın komşularımız olan islâm ülkelerindeki Müslüman
kardeşlerimiz büyük zulümlere, ölümlere, mülklerini ve vatanlarını terk etmeğe mecbur ve maruz
kalmışlardır. Hayatta kalanlardan kaçabilenlerin bir kısmı diğer ülkelere, büyük bir kısmı da ülkemize
sığınmışlardır. Bunların bir kısmı ise şehrimize misafir olmuşlardır. Yani “AHİ”lerine gelmişler, yani
kardeşlerine misafir olmuşlardır. Aslında bir yönüyle kardeşten misafir olmaz. Çünkü kardeş, misafir değil
ev sahibidir. Ama gelişleri itibariyle kalıcı değil, gidici olduklarından, onları misafir kabul etmek
durumundayız. Ancak belki de bir kısmı hiç gitmeyecek, buraya yerleşecek ve kardeşimiz iken, komşumuz
hatta akrabamız haline geleceklerdir.
Yaptığımız araştırma ve tesbitlerden gördük ki, bu kardeşlerimizin büyük bir kısmı ihtiyaç ve sıkıntı
içerisinde yaşamaktadırlar. Memleketlerinden, akraba, ev , mal ve mülk gibi varlıklarından mahrum
kaldıkları gibi şimdi bizim ülkemizde ve şehrimizde yaşarken de yokluk ve sıkıntı içerisinde yaşamaları, ne
Müslümanlığımıza, ne mü’minliğimize, ne de kardeşliğimize uygun düşer! Ecdadımızın ve peygamberimizin
de ruhunu rahatsız eder.
Bütün bunlardan dolayı, bu kardeşlerimizi dertleriyle baş başa bırakmamak için Allah’ı, Rasûlünü ve
ecdadımızı razı etmek niyet ve gayesi ile bu misafir mü’min kardeşlerimizin sıkıntılarını gidermek
amacıyla, Valiliğimizin de teşvik ve destekleriyle bir “Yardım Kampanyası” başlatmış bulunuyoruz.
Kampanya, ayni yardım şeklinde olacaktır. Yani kuru ve paketli gıda, yıpranmamış giysi ve ev eşyalarını
(Beyaz eşya, Koltuk-kanepe, yatak, masa, sandalye) kapsamaktadır.
Kardeşlik şehrinin kardeş insanlarını, bu kampanyaya gönülden bir ilgiyle katılmaya davet ediyoruz.
Kampanya, 31 Aralık 2014 tarihine, yani yıl sonuna kadar devam edecektir.
Katılmak isteyen kardeşlerimiz, yardımlarını kendi imkânlarıyla, Kırşehir Kapalı spor salonuna
ulaştıracaklardır. Bilgi için, İl Müftülüğümüzün telefonlarından ( 0386 2622419) faydalanabileceklerdir.
Cenab-ı Hak güç ve kuvvet versin ve rızasına uygun yardım yapmayı nasip etsin!
04.12.2014
Mehmet ŞAHİN
Kırşehir İl Müftüsü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
102 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content