close

Enter

Log in using OpenID

01.05.2015

embedDownload
İL: BALIKESİR
AY: 01/05/2015
ِِ ‫هِال َّر ِح‬
‫يم‬
ِِ ‫للاِِال َّر ْحم‬
ِ ِ‫س ِِم‬
ْ ِ‫ب‬
‫ه‬
َ
ْ
َّ
ّ
َ
ْ
ُ
ٌ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َّ
ْ‫ؤ‬
‫صلِ ُحواِبَيْهَ ِاخ َو ْيك ْمِ َواتقواِللاَِل َعلك ْمِت ُْر َح ُِم‬
ْ ‫اِوَّ َماِال ُم ِمىونَ ِاِخ َوةِفا‬
‫َّللا صلى َّللا عليه وسلم‬
ِ ‫سول ُ ه‬
ُ ‫و َقال َ َر‬
َ ‫أكذبِالح ِد‬
ِ‫يث‬
ُ َِِّ‫ِفئنِالظَّه‬،ِ َّ‫إيًا ُك ْمِوالظَّه‬
BİRLİKTE YAŞAMAYI GÜÇLEŞTİREN
UNSURLAR
Değerli Kardeşlerim
Okumuş olduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz
şöyle buyuruyor: “Mü’minler ancak kardeştirler.
Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a
karşı gelmekten sakının ki size merhamet
edilsin.”(1)
Bizlere kardeşliğin en güzel örneklerini sunan ve
onun devamına ilişkin tavsiyelerde bulunan Hz.
Peygamber (s.a.v.) bir hadisinde şöyle buyuruyor:
“Suizandan sakının; çünkü suizan, sözlerin en
yalanıdır. Birbirinizin mahremiyet ve kusurunu
araştırmayın. Kötülükte yarışmayın, birbirinizi
kıskanmayın, birbirinize nefret ve öfke
duymayın ve sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın
kulları, kardeşler olun.”(2)
Muhterem Mü’minler
Şüphe yok ki, Müslümanlar arasındaki “İslam
kardeşliği bağı”, diğer bütün bağların üstünde
dir.Yüce Rabbimiz C.C. ve Onun kutlu Peygamberi
s.a.v İslam kardeşliği”ne büyük önem vermiş ve
Müslümanlar arasında bu kardeşliğin mutlaka
gerçekleştirilip sürdürülmesini istemiştir. İnananlar
arasındaki bu kardeşliği kutlu Nebi şöyle beyan
etmiştir. “Mü'minler birbirlerine acımada, sevmede
ve yardımlaşmada beden gibidirler. Bedenin
herhangi bir organı hastalanacak olsa, derhal öteki
organlar da uykusuzluk ve ateş ile onun acısına
ortak olurlar.”(3)
Değerli Kardeşlerim
Yüce Allah’ın ve O’nun kutlu Peygamberinin
bizden yerine getirmemizi istediği kardeşliği
devam ettirebilmek pek kolay değildir. Dış
etkenlerin yanı sıra bizzat Müslümanların
kendilerinden de kaynaklanan pek çok sebeple, bu
kardeşlik binası ağır darbeler almakta ve bazen
bütünüyle çöküp enkaza dönüşmektedir. “İslam
kardeşliği”ni yıpratan ve çökerten sebeplerin
başında yüce kitabımız Kuran-ı Kerimde adam
öldürmekten daha şiddetli sayılan(4) ve Rabbimizin
kesinlikle uzak durun(5) buyurduğu fitne
gelmektedir. Müslümanların birliğini bozan,
ülkelerin geri kalmasına, ailenin dağılmasına yol
açan, kan ve gözyaşının sel gibi akmasına sebep
olan fitne hususunda inançlı insanlar olarak son
derece uyanık olmalıyız
Değerli Kardeşlerim !
Birliğimizi, dirliğimizi darmadağın eden fitnenin
yanısıra kardeşlik bağlarını zedeleyen şu
hususlarda da dikkatli olmalıyız.Yüce rabbimiz bu
konuda hucurat süresinde şöyle buyuruyor:
Birbirinizle alay etmeyin ve birbirinizi kötü lakapla
çağırmayın(6)
O Halde Değerli Müminler!
Fitne, fesat, dedikodu, gıybet zan, gibi kötülüklere
bulaşanlar hakikat ölçülerini terk ederek nefsinin
oyuncağı haline gelirler. Bu sebeple kendimizi ve
çevremizi bu illetlerden uzak tutmalıyız.İnsanların
birbirine olan bağlılığını kesen ve sevgi bağlarını
koparan kimseler gibi olmayıp, halkı uzlaştırmaya
çalışmalıyız. Kardeşliğimizin kıymetini bilmeli
kardeşliğimize zarar verecek olan, fitne ve fitneye
sebep olan kötü söz ve davranışlardan uzak
durmalıyız. Bunlardan kendimizi koruduğumuz
gibi milli birlik ve beraberliğimizi de korumalıyız.
Ayrıca toplumsal huzurumuzu bozmaya çalışanlara
karşı da her zaman tedbirli olmalıyız
1-Hucurat10
2-Müslim Bir 28
3-Buhari Edeb27-MüslimBir66
4-Enfal 25
5-Bakara 27
6-Hucurat 11
Hazırlayan: Burhan ORAL İlçe Vaizi
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
244 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content