close

Enter

Log in using OpenID

Damal Münhal - TC ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ

embedDownload
T.C.
ARDAHAN VALİLİĞİ
İl Müftülüğü
Sayı : 11554853-902.03/
Konu: Sınav ilanı.
İLAN
Damal İlçe Müftülüğünde münhal bulunan aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi ve sayısı yazılı
kadroya Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 18/3 ve 20/b
maddeleri gereğince sınavla naklen eleman alınacaktır.
A) SINAVA KATILACAK PERSONELDE ARANAN ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesindeki şartlar ile Diyanet İşleri
Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili maddelerindeki şartları taşımak,
2- Halen görevli olmak,
3- Bulunduğu görev mahallinde naklen atanabilecek süre kadar çalışmış olmak,
4- Asaleti tasdik edilmiş olmak,
5- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni sınavına katılmak isteyenlerin; Başkanlık teşkilatında
en az iki yıl görev yapmış olmaları,
6- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni sınavına katılmak isteyenlerin; Milli Eğitim Bakanlığı
onaylı bilgisayar işletmenlik sertifikasına sahip olmaları,
B) BAŞVURU ŞEKLİ
İsteklilerin nakil taleplerine dair dilekçelerini, İş Talep Formunu (fotoğraflı olacak şekilde) ve
Bilgisayar İşletmenlik Sertifikasını 06 Mayıs 2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar
ilçemiz Müftülüğüne ulaştıracaklardır. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
C) SINAV YERİ VE TARİHİ
Sınav Ardahan İl Müftülüğünde 07 Mayıs 2013 Salı günü saat 09:00’ da yapılacaktır.
İlan olunur. 19/05/2013
Ebubekir BAYRAK
İlçe Müftüsü
MÜNHAL KADROLAR
S.No
Unvanı
Hizmet
Sınıfı
Kadro
Derecesi
Kadro
Adedi
Kadronun Bulunduğu Yer
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
201 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content