close

Enter

Log in using OpenID

2. Sınıf Ders İçerikleri (PDF) - Elektrik

embedDownload
EEM 201–ELEKTRİK DEVRELERİ I (4+0) 4
İçerik: Temel kavramlar. Kirchoff akım ve gerilim yasaları. Bağımlı ve bağımsız kaynaklar.
Temel opamp devreleri. Devre analizi yöntemleri. I. ve II. dereceden devreler.
EEM 203– ELEKTROMANYETİK ALAN TEORİSİ (3+0) 3
İçerik: Vektör Analizi. Koordinat sistemleri ve dönüşümleri. Elektrik yükleri ve elektriksel alan
kavramı. Elektriksel akı ve Gauss yasası. Diverjansın fiziksel anlamı ve uygulamaları. Statik
elektriksel alanın endüstriyel uygulamaları. Elektrik potansiyeli ve enerji. Akım ve akım
yoğunluğu. İletkenler ve sınır şartları. Dielektrikler ve sınır şartları. Kapasitör ve uygulamaları,
Laplace ve Poisson denklemlerinin çözüm tahminleri. Görüntü yöntemi.
MAT 281 – DİFERANSİYEL DENKLEMLER (4+0) 4
İçerik: Diferansiyel denklemlerin temel kavramları ve çeşitli mühendislik alanlarında
uygulamaları. Birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, Birinci
mertebeden değişkenlerine ayrılabilir diferansiyel denklemler. Homojen diferansiyel
denklemler. Homojen türe dönüştürülebilen diferansiyel denklemler. Tam diferansiyel
denklemler. Tam diferansiyel türe dönüştürülebilen diferansiyel denklemler. Birinci mertebeden
lineer diferansiyel denklemlerin mühendislik uygulamaları ve çözümler teorisi. Bernoulli
diferansiyel denklemi. Riccati diferansiyel denklemi. Yüksek dereceden diferansiyel denklemler.
Clairaut diferansiyel denklemi. Lagrange diferansiyel denklemi. İkinci mertebeden diferansiyel
denklemler. İkinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler.
EEM 283 – MALZEME BİLİMİ (2+0) 2
İçerik: Malzeme türleri. Atomik yapı ve atomlar arası bağlar. Atom hareketleri. Kristal yapı
hataları. Malzemelerin mekanik, manyetik ve elektriksel özellikleri.
EEM 285 – C PROGRAMLAMA (3+0) 3
İçerik: Algoritma ve programlama mantığı. C Programlama diline temel giriş. Algoritma tanımı.
Program yazmak için temel bilgiler. Standart giriş/çıkış fonksiyonları. Değişken tanımlamaları.
Aritmetik operatörler ve işlem öncelikleri. Koşullu ifadeler. İlişkisel ve bileşik operatörler. ifelse, switch-case ve şartlı operatör yapıları, arttırma, azaltma işlemleri operatörleri. Döngü
kavramı, while, do while, for döngüleri. break, continue komutları.
EEM 287 – TERMODİNAMİK (2+0) 2
İçerik: Termodinamiğin temel kavramları. Saf maddenin özellikleri. Kapalı sistemler ve kontrol
hacimleri için termodinamiğin birinci yasası. Termodinamiğin ikinci yasası ve entropi. Gazbuhar akışkanlı güç çevrimleri.
AIB 101 – ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I (2+0) 2
İçerik: Modern Türkiye’nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler.
EEM 202 – ELEKTRİK DEVRELERİ II (4+0) 4
İçerik: Fazör tanımı ve RLC devreleri üzerinde uygulaması, Reaktif ve kompleks güçlerin tanımı
ve maksimum güç aktarımı. Üç fazlı devreler. Laplace dönüşümü ve devre çözümünde
uygulamaları. Fourier dönüşümü. Filtreler. İki kapılı devreler.
EEM 204- MODERN FİZİK (3+0) 3
İçerik: Özel görelilik ikilemi. Atom modelleri. Çekirdek yapısı. Katıhal elementer taneciklerin
yapılarının incelenmesi ve araştırılması.
EEM 206 – YARIİLETKEN AYGITLAR (2+0) 2
İçeriği: Temel yarıiletken kavramı. Fiziksel elektronik. P-N eklemli diyotunun mantığı.
Transistör elemanının temel yapısı. BJT ve FET transistörleri ve uygulamaları.
EEM 208 – ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUVARI 1 (0+4) 2
İçerik: Kirchhoff akım ve gerilim yasalarının uygulanması. Thevenin ve Norton eşdeğer
devreleri. Geçici ve kalıcı devre analizi. İşlemsel kuvvetlendirici uygulamaları.
EEM 282 – SAYISAL YÖNTEMLER (3+0) 3
İçerik: Sayısal yöntemlerde algoritmanın önemi. Algoritmaları oluşturan alt birimler. Matrisler
ve matris işlemleri. Lineer denklem sistemleri çözüm yöntemleri. Lineer olmayan denklem
sistemleri çözüm yöntemleri. Eğri uydurma, ara değer ve dış değer bulma yöntemleri. Sayısal
türev yöntemleri. Sayısal entegral yöntemleri. Diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemleri.
Kompleks sayılar.
EEM 284 – OLASILIK VE İSTATİSTİK (3+0) 3
İçerik: Olasılığa giriş. Ayrık ve sürekli rastlantı değişkenleri. İki boyutlu dağılımlar. Kestirime
giriş. İstatistiksel hipotez testi ve doğrusal modeller.
AIB 102 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II (2+0) 2
İçerik: Modern Türkiye’nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
95 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content