close

Enter

Log in using OpenID

BISEC104 Temel Elektronik - Gümüşhane Meslek Yüksekokulu

embedDownload
Gümüşhane Üniversitesi
GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
BISEC104
Temel Elektronik
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
BISEC104
Temel Elektronik
T+U
Kredi
AKTS
2
2
4
De r sın Dili:
T ürkçe
De r sin Düze y i:
M eslek Y üksekokulu
B ölümü/P r ogr amı:
B İLG İS A Y A R P RO G RA M C ILIĞ I
De r sın T ür ü:
S eçmeli
De r sın A ma cı:
T emel E lektrik v e E lektronik U y gulamaları ile ilgili y eterliliklerin kazandırılmasını amaçlar.
De r sın İçe r iği:
D oğru akım dev releri, A lternatif akım dev releri v e ölçmeleri, Y arı iletken malzemeler, seri paralel dev reler, transistörler, Lojik kapılar.
Ö n K oşulla r ı:
De r sın K oor dınatör ü:
De r sın Y a r dımcıla r ı:
Ö ğr.G ör. Ö zcan O T K U N
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
1. Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
:
:
:
:
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
Arasınav
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı
Katkı %
1
30
Etkinlik
Sayısı
Süresi(Saat)
Toplam İş Yükü Saat
Ders Süresi
14
2
28
Sınıf Dışı Ders Çalış.
14
4
56
Ödevler
2
8
16
Devam
Sunum
0
0
0
Uygulama
Arasınavlar
1
10
10
Kısasınav
Ödev
2
10
Toplam
3
40
Proje
0
0
0
Yıliçinin Başarıya Oranı
3
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Finalin Başarıya Oranı
1
60
Toplam İş Yükü
120
Toplam
4
100
AKTS Kredisi
4
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
Dökümanlar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Doğru akım ve gerilimi
Seri ve Paralel Devreler
Seri ve Paralel Devreler
Alternatif Akım Devreleri
Alternatif Akımda Ölçme
Alternatif Akımda Ölçme
Yarı İletkenler
Ara Sınav
Transistörler
Transistörler
Lehimleme
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
Baskı Devre
SMD Elemanların Montajı
Lojik Kapılar
Lojik Kapılar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
14
15
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Doğru Akım devreleri kurmak
Alternatif Akım devreleri kurmak
Yarı iletken devreleri kurmak
Transistörleri tanır
Lojik kapıları tanır işlevlerini bilir.
Lehim yapmak ve baskı devre hazırlamak
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P01
P02
P03
P04
P05
P06
Temel bilgisayar kavramlarını, teorilerini, sorunların çözümünü öğrenir.
Bilgisayar problemlerin çözümünde pratik çözümler uygular.
Bilgisayar teknolojilerine özgü bilgileri toplar, inceler ve yorumlar.
Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirir.
Bilgisayar literatürü analiz eder.
Çağın bilgisayar gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
P07
P08
P09
P10
P11
P12
Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır ve geliştirir.
Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurar.
Mesleki ve etik sorumlulukların bilincinde olur.
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
Sektörün gereksinimlerini karşılar.
Mesleki yeterliliğe sahip olur
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Tüm
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
Ö1
5
4
4
5
5
4
5
4
5
5
5
5
Ö2
4
5
4
5
4
5
4
3
4
5
3
5
Ö3
5
4
5
4
5
5
4
5
5
5
4
4
Ö4
3
4
5
5
4
5
5
4
4
4
5
4
Ö5
5
3
4
3
4
5
4
5
4
5
5
5
Ö6
5
5
5
5
5
4
4
5
4
5
4
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
104 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content