close

Enter

Log in using OpenID

Budamış Köyü 1372 No

embedDownload
KASTAMONU BELEDİYE MECLİSİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU KARARI
Karar No
: 36
Karar Tarihi : 10.11.2014
Komisyon Başkanı : Ahmet SEVGİLİOĞLU
Komisyon Bşk. Yrd: Cem ÇELİK
Üyeler
: Mehmet SİRKECİOĞLU, Alptuğ TOPÇUOĞLU, Ahmet YAVUZ
KONU: Plan tadilatı
Komisyon Ahmet SEVGİLİOĞLU Başkanlığında, Komisyon Başkan Yardımcısı
Cem ÇELİK, Üyeler Mehmet SİRKECİOĞLU, Alptuğ TOPÇUOĞLU ve Ahmet YAVUZ’
un iştirakiyle 10.11.2014 tarihinde saat 14.00’ de toplandı.
Kastamonu Merkez Budamış Köyü 1372 parsel Şehir imar planında ‘Sosyo-Kültürel
Tesis Alanı (Yurt)’nda kalmakta olup, plan değişikliği ile Emsali=1.20 olan ‘Konut Alanı’na
dönüştürülmüştür.
Konu ile ilgili Komisyon Başkanı Ahmet SEVGİLİOĞLU, Komisyon Bşk. Yrd.
Cem ÇELİK ve Üye Mehmet SİRKECİOĞLU’nun bölge içerisinde yurt alanının hizmet
vereceği bir tesisin bulunmadığından ve söz konusu taşınmazın bir kısmının öncesinden
orman olarak belirlenmesinden dolayı küçülen alanda nitelikli bir yurt binası yapılmasının
mümkün olmadığından talebin kabulünü, Komisyon Üyelerinden Ahmet YAVUZ ve Alptuğ
TOPÇUOĞLU’nun ise söz konusu plan değişikliğinin imar mevzuatına aykırı olduğundan
talebin reddini istemelerine karşın, hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000
ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
Ahmet SEVGİLİOĞLU
Cem ÇELİK
Komisyon Başkanı
Mehmet SİRKECİOĞLU
Üye
Komisyon Bşk. Yrd.
Alptuğ TOPÇUOĞLU
Üye
Ahmet YAVUZ
Üye
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
123 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content