close

Enter

Log in using OpenID

126. komisyon raporu - Ordu Büyükşehir Belediyesi

embedDownload
T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Rapor No: 2014/126 Rapor Tarihi: 03/12/2014 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU KONU: Altınordu ilçesi Akçatepe Mah. Nazım İmar Planı Değişikliği.
KOMİSYON İNCELEMESİ:
Büyükşehir Belediye Meclisimizin 13/11/2014 tarihli 2014 Yılı Kasım Ayı Toplantısı’nda Belediye Meclis
Üyeleri (Altınordu) Süleyman TOMAKİN, (Fatsa) Ahmet ÇORUH, (Fatsa) Rabia GÖZPINAR ve (Ünye) Reşit
EROL tarafından Başkanlık Divanına verilen ve 45. gündem maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora
bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; Altınordu İlçesi, Akçatepe Mahallesi sınırları içerisinde, 17M-2-A paftasına isabet eden 2717 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı
değişikliğine ilişkin 12/11//2014 tarihli önerge komisyonumuzca incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; İlimiz, Altınordu İlçesi, Akçatepe Mahallesi sınırları
içerisinde, G39-B-04-C nazım imar planı paftasında yer alan 2717 ada, 1 ve 2 nolu parseller, mevcut 1/5000
ölçekli nazım imar planında orta yoğunluklu gelişme konut alanı olarak ayrılmıştır. N.İ.P-4311,9 Plan İşlem
Numaralı plan tadilatıyla; söz konusu parselin sanayi alanı olarak değiştirilmesi talep edilmektedir.
Yapılan inceleme neticesinde; ilgili parseller bölgede daha önceden yatırım yapmış olan sanayi tesisinin
ihtiyacı doğrultusunda sanayi alanı olarak planlanmıştır. Ayrıca parselin kuzeybatısındaki parselin sanayi
depolama alanı olarak planlandığı ve bu amaçla çevresel yapılaşma koşullarına uyum sağlayacağı
düşünülmüştür.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği nazım imar planı ana kararları ile temel planlama
prensiplerine aykırılık teşkil etmediğinden komisyonumuzca uygun görülmüştür.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-b ve 14. Maddesine göre işbu rapor Meclis’e sunulmak
üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.
Eki : 1-Dosya (1 adet)
Süleyman TOMAKİN
Komisyonu Başkanı
Reşit EROL
Üye
Ahmet ÇORUH
Komisyonu Bşk.V.
Salih ÇELEBİ
Üye
Aydın GÜNDOĞDU
Üye
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
661 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content