close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 GÜZ BOŞ KALAN KONTENJANLARA İLİŞKİN

embedDownload
YEDEK KAYITLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Enstitümüz; boş kalan kontenjanlarına 20 Ağustos 2014 tarihinde II.
Yedek listesinden, yedek kayıt yönergesine göre kayıt alınacaktır.
Kayıt için gelecek adaylar harç ücretini (1.750 TL) Enstitüde
yapılacak sıralamadan sonra yatıracaklardır. (Garanti BankasıÖdemeler-Kurum-Üniversite-Sakarya Üniversitesi-Enstitü II.Öğretim)
II. YEDEK YÖNERGESİ: 20 AĞUSTOS 2014 TARİHİNDE, SABAH SAAT
11.00’DA ENSTİTÜDE BULUNLAR ARASINDA İLAN EDİLEN LİSTEDEKİ
SIRALAMAYA GÖRE BOŞ KONTENJAN KADAR KAYIT ALINACAKTIR.
PROGRAMLARIN KONTENJANI DOLMAMASI DURUMUNDA, ÖĞLEDEN
SONRA SAAT 14.00’DA ENSTİTÜDE BULUNANLAR ARASINDA İLAN
EDİLEN LİSTEDEKİ SIRALAMAYA GÖRE BOŞ KONTENJAN KADAR KAYIT
ALINACAKTIR.
Anabilim Dalı
Histoloji ve Embriyoloji EABD Tezli YL
Hijyen Dezenfeksiyon Sterilizasyon EABD Tezsiz YL II.Ö.
Perfüzyon EABD Tezsiz YL II.Ö.
İş Sağlığı ve Güvenliği EABD Tezsiz YL II.Ö.
Boş kalan
kontenjan
1
13
7
41
Tezsiz programların II. Yedek listesinden kontenjanları dolmadığı
takdirde başvuru listesinde yer alan veya hiç başvuru yapmamış
adayların 21 Ağustos 2014 16.00’a kadar Sağlık Bilimleri Enstitüsüne
ekte sunulan ön başvuru beyanı, nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma ve
not döküm belgesi(transkript) ile şahsen müracaat etmeleri halinde
kayıt durumları Enstitümüzce değerlendirilebilecektir.
Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler:
1) Ön Başvuru Beyan Formu (imzalı)
2) Harç Dekontu (Tezsiz II. Öğretim Öğrencileri)
3) ALES (veya eşdeğer) Belgesi aslı veya ÖSYM çıktısı (Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrecileri)
4) Diploma/Çıkış Belgesi aslı veya onaylı(mezun olunan üniversite) fotokopisi, aslının ibraz edilmesi
halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır.
5) Not Durum Belgesi aslı veya onaylı(mezun olunan üniversite) fotokopisi, aslının ibraz edilmesi
halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır.
6) Nüfus Cüzdan fotokopisi
7) 3 adet fotograf
8) Askerlik Durum Belgesi (Terhis dışındakiler son 1 ay içerisinde)
9)Özgeçmiş (Dokotra kayıtları için)
10) Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Uzman, Okutman kadrosunda olanlar kadrolarının
bulunduğu üniversitelerinden yazılı izin belgesi getirmeleri gerekmektedir.
11) 25 TL posta pulu veya ücreti
12)Perfüzyon Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıt yaptıracaklardan Perfüzyonist Yetki Belgesi
veya bu yetki belgesine sahip olmayanların mezuniyet şartları içerisinde belirtilen sürelerde alınmış
olan perfüzyonist olarak çalıştığını gösterir belge.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
220 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content