close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yılı İkinci Çeyrek GSYH Büyüme Beklenti Anketi (Nisan

embedDownload
PERSPEKTİF
SAYI: 68
EYLÜL 2014
2014 Yılı İkinci Çeyrek GSYH Büyüme Beklenti Anketi
(Nisan, Mayıs, Haziran)
ERDAL TANAS KARAGÖL
• 2014 Yılı İkinci Çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) Büyüme Beklentisi Nedir?
• 2014 Yılı İkinci Çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) Büyüme Beklentisine Etki Eden Faktörler Nelerdir?
SETA tarafından temel makroekonomik değişkenlerin en önemli verilerinden ekonomik büyüme oranı
için bir beklenti anketi gerçekleştirilmiştir. Bu anketin
amacı, ekonomik karar birimlerine kısa vadeli beklentilere ilişkin bilgi sunmak ve ekonomik büyümede
karar alıcı ve uzman kişilerin çeşitli makroekonomik
değişkenlere ilişkin beklentilerini ortaya çıkarmaktır.
Bu amaçla, 2014 yılı ikinci çeyrek Gayri Safi Yurtiçi
Hasıla (GSYH) büyüme tahmini için 20 ekonomist
ile görüşülmüştür. Ankette, büyüme rakamına ilişkin
alınan tahminlerin yanı sıra ekonomistlerin ekonomik
büyümenin kaynakları ile ilişkin değerlendirmeleri de
sorulmuştur. Ekonomik büyüme beklentisi için yapılan tahminlerin aritmetik ortalaması hesaplanarak
2014 yılı ikinci çeyrek ekonomik büyüme beklentisi
elde edilmiştir.
Ankete katılan ekonomistlerin ikinci çeyrek Gayri
Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) büyüme beklentileri en
yüksek yüzde 3,7, en düşük yüzde 2,2, beklenti ortalaması yüzde 3,1 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen
GRAFIK1. GSYH BÜYÜME ORANLARI (%)
5
4.5
4.5
4.3
4.4
4
4
3.5
3
4.3
3.1
2.9
2.5
2
1.5
1
0.5
0
2013-I
2013-II
2013-III
2013-IV
2013
2014-I
2014-II
Beklenti
Kaynak: TÜİK
beklenti rakamının 2013 yılı dört çeyreklik ve 2014
yılı ilk çeyrek ekonomik büyüme oranlarına göre
değişimi grafikte verilmiştir (Grafik 1). Beklenen
ekonomik büyüme tahminlerinin bir önceki çeyreğe
göre düşüş yaşanmasında, azalan sanayi üretim endeksi, AB ve Ortadoğu ülkelerinde yaşanan gerilimli
ortamın ülke ekonomilerine etkisi ile birlikte azalan
net ihracat verileri ve iç talepte yaşanan daralma etkili olmuştur.
Erdal Tanas KARAGÖL
1992’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını ABD’de Connecticut Üniversitesi’nde, doktorasını İngiltere’de
York Üniversitesi’nde tamamladı. Karagöl’ün çeşitli gazete ve dergilerde dış borçlar, cari açık, ekonomik büyüme, savunma harcamaları, enerji,
işsizlik, kamu harcamaları, yoksulluk ve sosyal yardım alanlarında makaleleri ve araştırma raporları yayımlanmıştır. TÜBİTAK’taki çalışmalarının
yanı sıra TÜBA asosiye üyesi olan Karagöl, halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve
SETA’da ekonomi bölümünde çalışmalar yapmaktadır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
105 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content