close

Enter

Log in using OpenID

3.grup cas - İstanbul Üniversitesi

embedDownload
3.GRUP CAS (COGNITIVE ASSESSMENT SYSTEM) SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI
Günler
1.GÜN 20 HAZİRAN 2014 CUMA
Yer
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
BEYAZIT YERLEŞKESİ
(Yer daha sonra duyurulacaktır)
Çalışma Süresi
9.30-18.15
2.GÜN 21 HAZİRAN 2014
CUMARTESİ
İ.Ü. BALTALİMANI SOSYAL
TESİSLERİ MÜZE SALONU
Rumeli Hisarı Mah., Baltalimanı Cd
No:58, Sarıyer Merkez/Istanbul
İ.Ü. BALTALİMANI SOSYAL
TESİSLERİ MÜZE SALONU
Rumeli Hisarı Mah., Baltalimanı Cd
No:58, Sarıyer Merkez/Istanbul
9.30-18.15
3.GÜN 22 HAZİRAN 2014 PAZAR
4.GÜN 23 HAZİRAN 2014
PAZARTESİ
9.30-18.00
Genel İçerik
Tarihçe, Test Etiği, Dikkat ve
Öğrenmeye Nöropsikiyatrik Bakış,
Bilişsel Psikoloji ve İnsanda Zihin
Süreçleri ve Ölçek Geliştirme
CAS’ın Genel Tanıtımı, Planlama,
Eşzamanlılık ve Dikkat Alt Testlerinin
Tanıtılması ve Uygulanması
Ardıl Bilişsel İşlemler Alt Testlerinin
Tanıtılması ve Uygulanması, Test
Ortamı ve Çocukla İletişim, CAS’in
Tamamının Uygulanması, CAS’in
Puanlanması
PASS Teorisi, CAS Puanlarını
Yorumlama ve Rapor Yazma
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
9.30-18.00
BEYAZIT YERLEŞKESİ
(Yer daha sonra duyurulacaktır)
Katılımcıların farklı yaş gruplarındaki toplam 4 çocuğa (Çocuklardan 2’si (iki) 5-7 yaş, 2’si (iki) 8-17 yaş grubundan seçilecektir) CAS
uygulamaları ve bu uygulamalardan birine rapor yazmaları
5.GÜN 29 HAZİRAN 2014 PAZAR
HAYEF B BLOK B-1 ve B-2
9.30-18.00
Katılımcıların Yaptıkları 4 (Dört)
BEYAZIT YERLEŞKESİ
Uygulamayı Süpervizörlerine Teslim
Etmeleri ve Her Bir Uygulama İçin
Süpervizyon Almaları
Katılımcıların farklı yaş gruplarındaki toplam 2 çocuğa (Çocuklardan 1’i (bir) 5-7 yaş, 1’i (bir) 8-17 yaş grubundan seçilecektir) CAS
uygulamaları ve bu uygulamalardan birine rapor yazmaları
6.GÜN 05 TEMMUZ 2014
İ.Ü. BALTALİMANI SOSYAL
9.30-18.15
Katılımcıların Yaptıkları 2 (İki)
CUMARTESİ
TESİSLERİ MÜZE SALONU
Uygulamayı Süpervizörlerine Teslim
Rumeli Hisarı Mah., Baltalimanı Cd
Etmeleri, Uygulamada, Puanlamada ve
No:58, Sarıyer Merkez/Istanbul
Rapor Yazmada Dikkat Edilecek
Noktalar, Grafik Yorumu, Rapor
Yazmaya Yönelik Soruların ve
Güçlüklerin Tartışılması ve Sınav
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
216 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content