close

Enter

Log in using OpenID

4-Görünürlük Sunumu - Avrupa Birliği Bakanlığı

embedDownload
Projelerin Görünürlüğü
ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı
“Proje Uygulama Eğitimi”
İstanbul
18-19 Şubat 2014
Görünürlük Kaynakları
Görünürlük faaliyetlerinde başvurulması gereken kaynaklar:
- AB İletişim ve Görünürlük Rehberi
- AB İnternet Sitesi:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm
- Programın Görsel Kimlik Rehberi
- Program İnternet Sitesi:
http://www.blackseacbc.net/index.php/eng/Documents/Communication-materials
- İletişim Rehberi
AB İletişim ve Görünürlük Kitapçığı
EU Communication and Visibility Manual
İletişim Kitapçığı, bir kısmı
veya tamamı AB tarafından
fonlanan projelerin AB
desteği ile bu desteğin
sonuçları ve etkileri hakkında
farkındalık yaratmasını
sağlamak amacıyla
tasarlanmıştır.
AB Görsel Kimlik ve Şablonları
http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm
AB İnternet Sitesi
Programın 2011 Görsel Kimlik Rehberi
2008’de ilk versiyonu yayınlandı
AB İletişim Kitapçığı güncellendiğinden
2011’de
Programın
rehberi
de
güncellendi
Programın Görsel Kimlik Rehberi Hibe
Sözleşmesinin bir parçasıdır.
Rehberin dili İngilizcedir
İçeriği
AB
Kitaçığına
paraleldir,
Program için özelleştirilmiştir
Program ve Proje bazında bilgiler
içerir
Bayrak ve Logolar
• AB Bayrağı ve Program Logosu
Rehberlerde belirtilen kurallara
uyularak kullanılmalı (hizalama,
renk kodları, yazı biçimi, arka
plan vb)
• ABB ve MFİB Logoları
• Renkli ve Siyah Beyaz Kullanımlar
• Başka bir belgeden
kopyalanmamalı
• Yanlış Kullanımlar
• Proje logosu ve sloganı
Projelerden Logo Örnekleri
Temel İletişim Kuralları
Proje düzeyinde uyulması gereken kurallar (I)
Program kapsamında görünürlük amaçlı tüm faaliyet/materyallerde, tüm
ekipmanların, yayınların ver her türlü tanıtım gerecinin (poster, tabela
vb) üzerinde, rehberlerde tarif edilen kurallara uygun olarak:
- AB bayrağı ve altında “Project funded by the EUROPEAN UNION”
- Program logosu
- Varsa proje logosu
- Avrupa Birliği Bakanlığı logosu
- Merkezi Finans ve İhale Birimi logosu
kullanılmalıdır.
Temel İletişim Kuralları
Proje düzeyinde uyulması gereken kurallar (II)
- Yayınların arka kapağında aşağıdaki öğelerin bulunması şarttır:
Projenin adı, yayının sahibi/yayınlatan kuruluşun adı, yayınlama tarihi
ve «disclaimer» (sorumluluk reddi) :
“This publication has been produced with the assistance of the
European Union. The contents of this publication are the sole
responsibility of <name of the author> and can in no way reflect the
views of the European Union”.
“Bu yayın Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının
içeriğinden yalnızca hazırlayanın/yüklenicinin/uygulama ortağının adı
sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin görüşlerini yansıtmaz.”
- AB’nin tanımı
Temel İletişim Kuralları
Proje düzeyinde uyulması gereken kurallar (III)
- Faydalanıcı/Ortak logosu AB Bayrağı ve Program Logosundan daha büyük olamaz
- Rehber ve diğer kaynakları yorumlama farklılığından şüpheler doğuyorsa AB
Bakanlığında ilgili uzmana danışınız
- Programın Türkçe adı: ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı
İngilizce: Kısa – Black Sea Basin Programme
Tam – Joint Operational Programme «Black Sea Basin 2007-2013»
- Görünürlük rehberindeki sayfa düzeni ile ilgili kısımlar dikkate alınmalıdır:
AB Bayrağı sol üste, Program logosu sağ üste, proje logosu orta üste, AB Bakanlık logosu
ve MFİB logosu alta gelmelidir
- Yayınlar, proje için hibenin AB tarafından sağlandığını açıkça belirtmelidir
- İnternet sayfası kurarken uyulması gereken özel kurallar vardır. Rehberdeki kurallar
takip edilmeli, tüm site proje bitmeden bir DVD’ye kaydedilmeli, site güncel
tutulmalıdır
Temel İletişim Kuralları
Proje düzeyinde uyulması gereken kurallar (IV)
-
-
Fırsat bulundukça projenin ilerleyişi ve bununla ilgili etkinlikleri belgeleyen
fotoğraflar çekilmelidir. Fotoğraflar etkinlikle ilgili yayınlar için de faydalı
olacaktır. Fotoğraf çekiminde dikkat edilmesi gereken hususlar rehberde
belirtilmiştir
Görsel-işitsel ürünler de görünürlük kurallarına uygun olarak üretilmelidir
Tanıtım ürünleri de AB, Program ve proje logolarını taşımalıdır
AB bayrağının altında Project funded by the EUROPEAN UNION yazısı yer
almalıdır
Küçük ürünlerde sadece EUROPEAN UNION yazısı yeterlidir
- Proje bittikten sonra kurallara aykırı düzenlenmiş yayınlar «uygun
olmayan gider» kapsamında değerlendirilebilmektedir.
Temel İletişim Kuralları
Proje düzeyinde uyulması gereken kurallar (V)
Proje Tamamlandıktan Sonra Görünürlük:
Bir projenin AB tarafından finanse edilen bölümü tamamlandıktan sonra da
proje, faydalanıcı veya ortağı tarafından yürütülmeye devam edebilir. Bu
durumda; AB tarafından fonlanan bölümün bitiminden altı ay sonra; hatıra
levhaları haricinde, faaliyetin iletişim araçlarında hiçbir AB sembolü
kullanılmayabilir. Ancak, önceden kullanılan AB/Karadeniz Havzası
logosuyla aynı belirginlikte olacak şekilde malzeme üzerinde aşağıdaki
cümle bulunmalıdır:
“Bu projenin önceki safhası tarihler tarihleri arasında Avrupa Birliği
tarafından desteklenmiştir.”
Projelerde Etkili İletişim İlkeleri
İletişim ve görünürlük faaliyetlerinin beklenen etkiyi gösterebilmesi için:
- Faaliyet zamanında/zamanlamasına dikkat edilmeli
- Kullanılan bilgiler doğru, kesin ve tutarlı olmalı
- Önemli faaliyetler Türkiye’de ABB ve MFİB, diğer ülkelerde JMA/JTS ile
koordinasyon içinde organize edilmeli
- Projenin genelini ilgilendiren faaliyetlerde ortaklarla işbirliği önemli
- Hedef grupları doğru tayin edilmeli, hedef grupların ihtiyaçlarına/doğasına
uygun iletişim araçları kullanılmalı, verilen mesajlar hedef kitleyi ilgilendiren
türden olmalı
- Faaliyetlerde beklenen etki ve kullanılan kaynaklar birbiriyle tutarlı olmalı
- Bakanlık ve sözleşme makamı ile irtibatlarda doğru adresin kullanıldığına
dikkat edilmeli, elektronik yazışmalarda proje numarasının kullanıldığından
emin olunmalı
İletişim Planı
- Proje yürütmesinde yer alan personelin projenin iletişimini
planlama, yönetme ve değerlendirmesine yardımcı olur.
- Program kapsamındaki projeler daha başvuru aşamasında Başvuru
Formunda bir tür iletişim ve görünürlük planı sunmaktadır.
Uyguluma sürecinin başında bu «faaliyet grubu» altında sunulmuş
plana sadık kalınarak ENPI faydalanıcısı, ortaklar ve diğer
paydaşlarla «tam teşekküllü» bir iletişim planı oluşturulması
yavsiye edilmektedir.
- Etkili bir iletişim planı hazırlamak için kullanışlı bilgiler Program
sitesindeki İletişim Rehberinde mevcuttur:
http://www.blackseacbc.net/index.php/eng/Documents/Communication-materials
Pratik Bilgiler
-
-
AB İletişim ve Görünürlük Kitapçığı, Programın Görsel Kimlik
Rehberi ve İletişim Rehberi Program sitesinde, «Documents»
sekmesi altındaki «Communication Materials» kısmından
indirilebilir.
Açılan sayfada çeşitli iletişim araçları için yeniden düzenlemeye
imkan verecek şekilde yüklenmiş şablonlar da mevcuttur.
İletişm faaliyetleri/gereçleri hazırlanırken IPA Ana Yararlanıcıların
Avrupa Birliği Bakanlığı, ENPI yarararlanıcılarının JTS ile irtibat
halinde olmaları tavsiye edilir. Programın bu yapıları, proje
başlangıç toplantısı, konferanslar, seminerler gibi önemli
faaliyetlerden önce bilgilendirilmelidir. Bu, proje görünürlüğü için
kaynakların çeşitlendirilmesini sağlayacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 099 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content