close

Enter

Log in using OpenID

Basın Duyurusu 27 Ekim 2014

embedDownload
Mustafa Kemal Mahallesi 2142 Sokak
No.18 D.11 06510
Söğütözü / Çankaya, Ankara
www.rec.org.tr
Basın Duyurusu
27 Ekim 2014
“Türkiye’de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi” Başlangıç Toplantısı
gerçekleştirildi!
AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programı kapsamında desteklenen “Türkiye’de Çevre Yönetimi için
Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi” başlangıç toplantısı; 24 Ekim 2014 tarihinde, kamu kurumları, sivil
toplum örgütleri ve yerel idarelerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.
Ağustos 2014 tarihi itibariyle başlayan, temel faydalanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yürütücüsü Bölgesel
Çevre Merkezi (REC) REC Türkiye olan proje 24 ay sürecek.
Başlangıç toplantısı açılış konuşmaları, François Begeot (Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği,
Altyapı, Sosyal ve Bölgesel Projeler, Bölüm Başkanı), Ahmet Varır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Atık Yönetimi
Dairesi Başkanı) ve Rifat Ünal Sayman (REC Türkiye Direktörü) tarafından yapıldı.
Müsteşar François Begeot, Türkiye’nin çevre faslında göstermiş olduğu ilerlemelerin altını çizerken, daha etkin
bir çevre politikası çalışmalarının hız kazanması gerektiğini vurguladı.
Daire Başkanı Ahmet Varır, son 10 yıllık süreçte mevzuat anlamında özellikle atık politikalarında başarılar
sağlandığını belirtti. 2006 yılında hazırlanan AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) belgesinin güncelleme
çalışmalarının da başladığını belirten Varır, büyük maliyet getiren atık ve atıksu politika alanlarının bu projede ele
alınmasının projenin önemini artırdığını vurguladı.
REC Türkiye Direktörü, Rifat Ünal Sayman, AB çevre müktesebatının uygulanması ile ülkemizde yaşam
kalitesinin artacağını, yeni başlayan proje ile uygulamada rastlanılan aksaklıkların tespiti ve uygulamanın
iyileştirilmesi konularını çalışacaklarını söyledi.
Açılış konuşmalarının ardından REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman, projenin hedefleri ve faaliyetlerini
özetleyen sunumunu gerçekleştirdi. Proje süresinde gerçekleştirilecek başta eğitimler olmak üzere çeşitli
etkinlikler ile toplam 1500 paydaşa ulaşılması hedefleniyor.
Mustafa Kemal Mahallesi 2142 Sokak
No.18 D.11 06510
Söğütözü / Çankaya, Ankara
www.rec.org.tr
Basın Duyurusu
27 Ekim 2014
Toplantı, Projenin odak konuları olan
Ambalaj Atıkları, Düzenli Depolama ve
Kentsel
Atıksu
Arıtımı
başlıklarında
Türkiye’deki
mevcut
durum
değerlendirilmesi ile devam etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Yönetimi
Daire Başkanlığı Şube Müdürü Aylin Çiçek,
Su ve Toprak Yönetimi Daire Başkanlığı Şube
Müdürü Gürsel Erul ve Atık Yönetimi Daire
Başkanlığı Çevre ve Şehircilik Uzmanı Demet
Erdoğan AB çevre faslına uyum sürecinde bu
konulardaki ilerlemeleri sunumları ile
paylaştılar.
Toplantı, proje ile ilgili soru cevap
bölümünün ardından Ahmet Varır’ın kapanış
konuşması ile tamamlandı.
www.rec.org.tr
https://twitter.com/RECTurkiye
https://www.facebook.com/recturkiye
https://www.linkedin.com/company/recturkey
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
617 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content