close

Enter

Log in using OpenID

Adobe Creative SDK API ve Geliştirici Ek Kullanım Koşulları

embedDownload
Adobe Creative SDK
API ve Geliştirici Ek Kullanım Koşulları
Creative SDK kullanımınız bu Koşullara ve aşağıdakilere tabidir:
Adobe Genel Kullanım Koşulları | Adobe Gizlilik İlkesi
Koşullar belgesinde karşınıza çıkacak büyük harfle başlayan belirli kelime ve ifadelerin tanımlarını görmek için
aşağıda yer alan 8. Bölüm'e bakın. Koşullar belgesinde yer alıp tanımlanmayan diğer büyük harfle başlayan
kelime ve ifadeler uygun durumlarda, Adobe.com Kullanım Koşulları veya Gizlilik İlkesi'nde olanlarla aynı
anlama gelmektedir.
1. Adobe tarafından size verilen lisanslar.
Bu Koşullar çerçevesinde size şu lisansları veriyoruz:
Creative SDK'da. API'yi entegre olan Geliştirici Uygulama(ları)nızın dahili olarak geliştirilmesi ve test edilmesi
amacıyla Creative SDK ve API Anahtarını kullanmanız ve çoğaltmanız için münhasır olmayan, devredilemeyen ve
iptal edilebilen bir lisans.
API Anahtarında. API Anahtarını yalnızca Geliştirici Uygulama(ları)nız içinde ve bunlarla kullanmak, çoğaltmak
ve dağıtmak için münhasır olmayan, devredilemeyen ve iptal edilebilen bir lisans.
Creative Markasını Kullanma çerçevesinde. Geliştirici web sitesindeki ikonları ve diğer markalı varlıkları
yalnızca şu durumlarda kullanmak için münhasır olmayan, devredilemeyen ve iptal edilebilen bir lisans sunulur:
(i) İkonlar söz konusuysa, Geliştirici Uygulama(ları)nızın Hizmet ile uyumlu olduğunu göstermek ve tanıtmak
amacıyla; (ii) Adobe Oturum Açma Düğmeleri ve Oturum Açma Şablonu söz konusuysa, Geliştirici Uygulaması
yazılımınızın kullanıcı arabiriminde (UI), Hizmet'te oturum açma mekanizmasını belirtmek, başlatmak veya
kolaylaştırmak için göstermek amacıyla; (iii) Özellik Simgeleri söz konusuysa, münferit Hizmet özelliklerini,
bileşenlerini veya işlem işlevlerini Geliştirici Uygulaması yazılımınızın arabiriminde göstermek amacıyla.
2. Sizin tarafınızdan Adobe'ye verilen lisanslar.
Adobe'ye adınızı, logolarınızı veya diğer işaretlerinizi ve açıklayıcı malzemelerinizi kullanmak; Hizmetlerin ve
Geliştirici Uygulama(ları)nızın reklamını yapmak veya bunları yapmak için size veya geliştirici uygulamanıza
herkese açık biçimde atıfta bulunmak için münhasır olmayan, devredilemeyen bir lisans verirsiniz. Bu lisans,
Adobe'ye Geliştirici Uygulama(larınız) veya işaretleriniz üzerinde sahiplik hakkı tanımaz.
3. Geliştirici Bilgileri, Gereksinimleri ve Kısıtlamaları.
Adobe Kimliği. Bir API Anahtarı alabilmeniz için bir Adobe Kimliği ve gerekli Hesap Bilgilerini içeren çevrimiçi
geliştirici hesabı profili oluşturmanız gerekir. Hesap profilinizi geçerli iletişim bilgileri de dahil olmak üzere güncel
Hesap Bilgileri ile her zaman güncel tutmanız gerekir. Hesap Bilgilerinizin eski olduğunu düşünmek için geçerli
bir sebebimiz olursa ya da bu koşulların hükümlerine veya amacına aykırı başka davranışlarda bulunduğunuzu
düşünürsek Hizmet'e erişme isteklerinizi reddedebilir veya size atanan API Anahtarı'nı iptal edebiliriz.
Kullanım Kısıtlaması. Çağrı sayısının API veya Hizmet üzerinde olumsuz bir etkisi olacağını düşünürsek API
tarafından kabul edilen çağrı sayısını kısıtlayabiliriz.
API'ye benzer bir işlev görecek yazılım oluşturma. Üçüncü taraflara bir API'yi kullanmaları için alt lisans
veremezsiniz ve API ile büyük ölçüde aynı işlevi gören bir Geliştirici Uygulaması oluşturamazsınız.
Son Kullanıcı Verileri. Geliştirici Uygulama(ları)nız aracılığıyla son kullanıcıların kimliğini ortaya çıkarabilecek
bilgiler toplarsanız, şunları kabul ettiğiniz varsayılır: (i) Uygulamada olan tüm kanun ve düzenlemelere uymanız
gerekir, (ii) Geliştirici Uygulama(ları)nızdan kullanıcıların kolayca erişebileceği ve son kullanıcıların kimliğini açığa
çıkarabilecek bilgileri toplama, kullanma ve Adobe ve üçüncü taraflarla paylaşmaya yönelik uygulamalarınızı
açıkça ve doğru bir biçimde belirttiğiniz bir gizlilik bildirimi sunmanız gerekir ve (iii) son kullanıcılarınızın
gizliliğine ve onuruna saygı göstermeniz, gizlilik bildiriminde taahhüt ettiğiniz konulara dikkat etmeniz gerekir.
Gizlilik bildiriminiz, AB Veri Koruma Direktifine uyumluluk için kullanılıyorsa
http://www.export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018475.asp adresindeki US Safe Harbor prensiplerine bağlı
kalmalıdır.
4. Geliştirici Uygulamanızın güvenliği.
Aşağıdaki hususları onaylar ve kabul edersiniz:
Adobe, bu Koşullara uyup uymadığınızı belirlemek ve Adobe'yi veya kullanıcılarını etkileyebilecek güvenlik
sorunlarını tespit etmek için Geliştirici Uygulama(ları)nızı inceleyebilir.
Hizmet'in herhangi bir kısmını virüslere, Truva Atlarına, solucanlara, zaman bombalarına, iptal botlarına veya
yıkıma ya da aksamaya yol açma amacı taşıyan diğer kötü amaçlı yazılımlara maruz bırakacak bir eylemde
bulunmayacaksınız.
Creative SDK'yı veya herhangi bir bölümünü, Adobe'nin fikri mülkiyetinin üçüncü bir tarafa (yalnızca örnek
olması açısından, GPL lisans koşulları) lisanslanmasını veya başka bir biçimde bu tarafla paylaşılmasını
gerektirecek herhangi bir yazılımla birleştirmeyecek, tümleştirmeyecek veya kullanmayacaksınız.
5. Creative Markasını Kullanma.
Creative Markasını yalnızca bu Koşulların ve 1. Bölümde verilen lisansın izin verdiği ölçüde kullanmanız ve bunu
yaparken de Marka Kılavuzu'na uymanız gerekir:
İkonları Kullanma: İkonları yalnızca Geliştirici Uygulama(ları)nızı pazarlamak ve tanıtmak için kullanabilirsiniz.
İkonları Geliştirici Uygulama yazılımınızın kullanıcı arabiriminde kullanamazsınız.
Adobe Oturum Açma Düğmeleri ve Oturum Açma Şablonu: Adobe Oturum Açma Düğmelerini ve Oturum
Açma Şablonunu, Geliştirici Uygulama yazılımınızın kullanıcı arabiriminde yalnızca Hizmet oturum açma
mekanizmasını belirtmek, başlatmak veya kolaylaştırmak amacıyla kullanabilirsiniz. Oturum Açma Düğmelerini
veya Oturum Açma Şablonunu Geliştirici Uygulama yazılımınızın kullanıcı arabiriminde veya kullanıcı
arabiriminin dışında münferit Hizmet özelliklerini, bileşenlerini veya işleme işlevlerini belirtmek ya da Geliştirici
Uygulama(ları)nızı pazarlamak veya tanıtmak için kullanamazsınız ve
Özellik Simgelerini kullanma: Zorunlu Özellik Simgelerini Geliştirici Uygulaması yazılımınızın kullanıcı
arabiriminde yalnızca münferit Hizmet özelliklerini, bileşenlerini veya işlem işlevlerini göstermek amacıyla
kullanabilirsiniz. Özellik Simgelerini Geliştirici Uygulama yazılımınızın kullanıcı arabiriminde veya kullanıcı
arabiriminin dışında Hizmet'te oturum açma mekanizmasını başlatmak ya da Geliştirici Uygulama(ları)nızı
pazarlamak veya tanıtmak için kullanamazsınız.
6. Geliştirici Uygulamanızı adlandırma ve açıklama.
Creative Cloud tescilli markasını, Creative Markalarını veya adlarını ya da diğer Adobe ürün adlarını veya tescilli
marka adlarını Geliştirici Uygulama(ları)nızda kullanamaz veya bahsi geçenleri içeren bir web sitesi etki alanı ya
da tescilli marka adı alamazsınız.
7. Creative SDK kullanım ücreti.
Şu an Creative SDK için ek bir kullanım ücreti yoktur. Ancak, Creative SDK veya ona dahil olan ve Geliştirici
Uygulamalarınız aracılığıyla veya tarafından entegre edilen ya da etkinleştirilen münferit Hizmet özelliklerinin,
bileşenlerinin veya işleme işlevlerinin kullanımı için size veya Geliştirici Uygulamalarınızın son kullanıcılarına,
herhangi bir tarihte, fiyat uygulama veya ücret ya da ek Hizmet ücretleri yansıtma hakkını saklı tutarız. Böyle bir
değişiklik olması durumunda önceden bildirimde bulunmak için makul girişimlerde bulunacağız.
8. Tanımlar.
Bu Koşullarda kullanıldığı haliyle:
“Adobe Kimliği”, bir geliştirici hesabı oluşturmak ve Hizmet'te oturum açıp hizmete erişmek için kullandığınız
benzersiz kullanıcı adı, parola ve profil bilgileri anlamına gelir.
“Adobe Oturum Açma Düğmeleri ve Oturum Açma Şablonu”, Adobe tarafından sunulan ve Hizmet'te oturum
açma mekanizmasını kolaylaştıran ya da başlatan görsel istek olarak bir kullanıcı arabiriminde görüntülenmesi
zorunlu kılınan belirli bir düğme grafiği ve ayrı oturum açma kullanıcı arabirim şablonu anlamına gelir.
“API”, Hizmet'e erişimi kolaylaştıran ve hizmetle karşılıklı hareket eden uygulama programlama arabirimleri,
başlık, jar dosyaları anlamına gelir.
“API Anahtarı”, Adobe Kimliğinize atanan ve Adobe tarafından API etkinliklerinizin ve Geliştirici
Uygulama(ları)nızın kimliğini belirlemek ve doğrulamak için kullanılan API erişim bilgileri anlamına gelir.
“İkonlar” Geliştirici Uygulama(ları)nızın kullanılabilirliğini ve Hizmet ile uyumluluğunu tanıtmak için Adobe
tarafından sunulan hizmet adı, “Creative Cloud Connected” ve “Enabled” ikonları ve diğer ikonlar, logolar veya
tescilli markalar anlamına gelir.
“Marka Kılavuzu”, Adobe tarafından, Creative Markalarını kullanımınıza ilişkin size yayımlanan veya sunulan tüm
yönergeler ve talimatlar anlamına gelir.
“Creative Markaları” İkonlar, Adobe Oturum Açma Düğmeleri ve Oturum Açma Şablonu ve Özellik Simgeleri
anlamına gelir.
“Creative SDK”, Creative Cloud yazılım geliştirme seti ve onunla ilişkili tüm malzemeler, sistem dosyaları, araçlar,
programlar ve yardımcı programlar, eklentiler, API, içerik dosyaları, örnek kod ve ilgili belgeler anlamına gelir.
“Geliştirici Uygulaması/Uygulamaları”, Hizmet'e erişmek, hizmetle birlikte veya karşılıklı çalışmak için
kullandığınız Creative SDK ve API'lerle veya bunları kullanarak geliştirdiğiniz tüm yazılım uygulamaları,
programlar ve diğer teknolojiler anlamına gelir.
“Özellik Simgeleri”, belirli münferit Hizmet özelliklerini, bileşenlerini veya işleme işlevlerini benzersiz bir biçimde
belirtmek için bir kullanıcı arabiriminde gösterilmesi zorunlu kılınan ve Adobe tarafından sunulan çeşitli
simgelerden oluşur.
“Hizmet”, Adobe Creative Cloud hizmeti ve geliştirici platformu hizmeti, Creative SDK, API Anahtarları ve tüm
ilgili ürün, hizmet ve hizmet içerikleri, belgeler ve kılavuzlar anlamına gelir.
“Koşullar”, bu API ve Geliştirici Ek Kullanım Koşulları ve bu atıfla bu Koşullara dahil edilen yukarıdaki ilk
bahsedilen koşullar da dahil ilgili diğer tüm koşul ve ilkeler anlamına gelmektedir ve toplu bir halde Hizmet'e
erişiminizi, Hizmet kullanımınızı ve Hizmet için geliştirme sürecinizi yönetir.
Creative_SDK_API_and_Developer_Additional_Terms_of_Use-tr_TR-20140602_1513
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
46 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content