close

Enter

Log in using OpenID

BT-CS1-0BR Dongle for CS4070 Regulatory Guide, P/N

embedDownload
CS4070 için BT-CS1-0BR
Donanım Kilidi
Yasal Kılavuz
2 CS4070 için BT-CS1-0BR Donanım Kilidi
Bu belgenin herhangi bir kısmı, yazılı izin alınmadan hiçbir şekilde elektronik ya da
mekanik olarak kopyalanamaz ve kullanılamaz. Buna fotokopi, kayıt gibi elektronik ve
mekanik yöntemler ve bilgi depolama ya da alma sistemleri de dahildir. Bu belge
önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.
Yazılım kesinlikle “olduğu gibi” sağlanmıştır. Ürün yazılımı da dahil olmak üzere her
türlü yazılım kullanıcı için lisanslı olarak sağlanmaktadır. İşbu sözleşme kapsamında
kullanıcıya her bir yazılım ve ürün yazılımı programı için devredilemez ve münhasır
olmayan bir lisans verilmektedir (lisanslı program). Aşağıda belirtilen durum hariç
olmak üzere bu lisans, yazılı iznimiz olmadan kullanıcı tarafından devredilemez, alt
lisansı verilemez veya başka bir şekilde aktarılamaz. Telif hakkı kanunu uyarınca izin
verilenler hariç olmak üzere yazılımı tamamen ya da kısmen kopyalama hakkı
bulunmamaktadır. Kullanıcı, yazılı izin olmadan lisanslı programın herhangi bir
kısmını hiçbir şekilde değiştirmeyecek, birleştirmeyecek veya başka bir programa
dahil etmeyecek, lisanslı programı kullanarak yeni bir çalışma yapmayacak ve
lisanslı programı ağda kullanmayacaktır. Kullanıcı, verilen programlardaki telif hakkı
bildirimini korumayı ve aynı bildirimi, yapacağı izinli bütünsel ya da kısmi kopyalara
da eklemeyi kabul eder. Kullanıcı, kendisine verilen programı ya da bunun bir kısmını
kaynak koda dönüştürmemeyi, kaynak kod oluşturmamayı, kod okumamayı ve kod
çözmemeyi kabul eder.
Güvenilirlik, işlev ya da tasarım iyileştirme amacıyla herhangi bir üründe ya da
yazılımda değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Burada tanımlanan herhangi bir ürünün, devrenin ya da uygulamanın kullanılmasından
veya uygulanmasından kaynaklanan ya da bunlarla bağlantılı hiçbir ürün sorumluluğu
tarafımızca kabul edilmemektedir.
Fikri mülkiyet haklarımız ile ilgili sarih ya da zımni herhangi bir yasal lisans
verilmemektedir. Zımni lisans yalnızca ürünlerimizde bulunan ekipmanlar, devreler ve
alt sistemler için geçerlidir.
Bluetooth, Bluetooth SIG'nin tescilli ticari markasıdır. Microsoft, Windows ve ActiveSync,
Microsoft Corporation'a ait tescilli ticari markalar veya ticari markalardır. Tüm diğer
ürün veya hizmet adları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Yasal Kılavuz
3
Giriş
Bluetooth - USB HID donanım kilidi, donanım kilidi üzerindeki barkodu
tarayarak tarayıcıyı bir HID ana bilgisayarla eşleştirir.
Yasal Bilgiler
Bu cihaz Symbol Technologies, Inc. tarafından onaylanmıştır.
Bu kılavuz, BT-CS1-0BR Model Numarası için geçerlidir.
Tüm Symbol aygıtları, satıldıkları yerlerde geçerli olan kural ve yönetmeliklere
uygun olacak şekilde tasarlanmıştır ve gerektiği gibi etiketlenir.
Yerel dildeki çeviriler şu web sitesinden edinilebilir:
http://www.motorolasolutions.com/support
Symbol ürünlerinde, Symbol tarafından açıkça onaylanmayan bir değişiklik
ya da düzenleme yapılması, kullanıcının ekipmanı kullanma iznini geçersiz
kılabilir.
Belirtilen en yüksek çalışma sıcaklığı: 55°C.
Bluetooth® Kablosuz Teknolojisi
Bu onaylı bir Bluetooth® ürünüdür. Daha fazla bilgi edinmek veya Son Ürün
Listesini görüntülemek için lütfen https://www.bluetooth.org/tpg/listings.cfm
adresini ziyaret edin.
Kablosuz Cihaz Ülke Onayları
Telsiz cihazlarının aşağıdaki ülkelerde kullanım için onaylandığını belirten
onaya tabi yasal işaretler cihaza uygulanır: Amerika Birleşik Devletleri,
Kanada, Japonya, Çin, G. Kore, Avustralya ve Avrupa.
Diğer ülke işaretlerinin ayrıntıları için lütfen Symbol Uygunluk Beyanı'nı
(DoC) okuyun. Bu bildirime http://www.motorolasolutions.com/doc
adresinden ulaşılabilir.
4 CS4070 için BT-CS1-0BR Donanım Kilidi
Not: Avrupa kapsamındaki ülkeler; Avusturya, Belçika, Bulgaristan,
Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs, Danimarka, Estonya, Finlandiya,
Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya,
Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya,
Portekiz, Romanya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre
ve Birleşik Krallık'tır.
Cihazın düzenleyici onay olmadan çalıştırılması yasalara aykırıdır.
Sağlık ve Güvenlik Önerileri
Ergonomiye Yönelik Öneriler
Dikkat: Ergonomiye bağlı yaralanma riskini ortadan kaldırmak ya da en
aza indirmek için aşağıdaki önerileri uygulayın. Çalışanların yaralanmasını
önlemek üzere şirketinizde uygulanan güvenlik programlarına bağlı
kaldığınızdan emin olmak için şirketinizin Sağlık ve Güvenlik Yöneticisine
danışın.
• Tekrarlanan hareketleri azaltın ya da yapmayın
• Doğal konumunuzu koruyun
• Aşırı kuvvet uygulamaktan olabildiğince kaçının
• Sık kullanılan nesneleri kolay ulaşılabilecek yerlere koyun
• Çalışma yüksekliğini doğru ayarlayın
• Titreşimleri azaltın ya da ortadan kaldırın
• Doğrudan basıncı azaltın ya da ortadan kaldırın
• Ayarlanabilir iş istasyonları sağlayın
• Yeterince açıklık bırakın
• Uygun bir çalışma ortamı sağlayın
• Çalışma prosedürlerini iyileştirin.
Not: Aşağıdaki bölüm yalnızca mobil bilgisayarlar içindir.
Yasal Kılavuz
5
Hastanelerde Güvenlik
Kablosuz cihazlar, telsiz frekansı enerjisi yayar ve elektrikli tıbbi ekipmanı
etkileyebilir. Diğer ekipmanların yakınına monte edildiğinde, diğer ekipmanların
bundan olumsuz etkilenmediğini doğrulamanız tavsiye edilir.
Kalp Pilleri
Kalp pili üreticileri, kalp piliyle parazit olasılığının önlenmesi için portatif
kablosuz cihazlar ile kalp pili arasında minimum 15 cm'lik (6 inç) bir
mesafenin korunmasını önermektedir. Bu öneriler, bağımsız araştırmalar ve
Kablosuz Teknoloji Araştırması önerileri ile de uyuşmaktadır.
Kalp Pili Taşıyan Kişiler:
• AÇIK konumdaki cihazı HER ZAMAN kalp pillerinden en az 15 cm
(6 inç) uzakta tutmalıdır.
• Cihazı gömlek cebinde taşımamalıdır.
• Parazit olasılığını en aza indirmek için kalp pilinden uzak olan
kulaklarını kullanmalıdır.
• Parazit oluştuğuna dair herhangi bir şüpheniz varsa cihazı KAPALI
konuma getirin.
Diğer Tıbbi Cihazlar
Kablosuz ürününüzün çalışmasının tıbbi cihaz ile parazite neden olup
olmayacağını öğrenmek için lütfen doktorunuza veya tıbbi cihazınızın
üreticisine danışın.
RF'ye Maruz Kalma Kuralları
Güvenlik Bilgileri
RF'ye Maruz Kalmayı Azaltma - Doğru Şekilde Kullanma
Cihazı yalnızca verilen talimatlara uygun şekilde çalıştırın.
6 CS4070 için BT-CS1-0BR Donanım Kilidi
Uluslararası
Cihaz, insanların telsiz cihazlardan kaynaklanan elektromanyetik alanlara
maruz kalmasını kapsayan, uluslararası kabul görmüş standartlarla
uyumludur. İnsanların maruz kaldığı elektromanyetik alanlara ilişkin
"Uluslararası" standartlarla ilgili daha fazla bilgi için şu adresteki Uygunluk
Beyanı'na (DoC) başvurun: http://www.motorolasolutions.com/doc.
Kablosuz cihazlardan gelen RF enerjisinin güvenliği hakkında daha fazla
bilgi için şu adrese başvurun:
http://responsibility.motorolasolutions.com/index.php/downloads/
Kablosuz İletişimler ve Sağlık başlığı altındadır.
Avrupa
Uzak ve Tek Başına Anten Yapılandırmaları
AB RF'ye maruz kalma gereksinimlerine uymak için uzak konumlara
dışarıdan monte edilen veya benzer yapılandırmalara sahip bağımsız
masaüstü bilgisayarları kullananların yakınındaki antenler ile çevresindeki
insanlar arasında en az 20 cm ayırma mesafesi bulunmalıdır.
ABD ve Kanada
Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated
with minimum distance 20cm between the radiator and your body.
NOTE IMPORTANTE: (Pour l'utilisation de dispositifs mobiles)
Déclaration d'exposition aux radiations:
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC
établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être
installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de
rayonnement et votre corps.
Uzak ve Tek Başına Anten Yapılandırmaları
FCC RF'ye maruz kalma gereksinimlerine uymak için uzak konumlara
dışarıdan monte edilen veya benzer yapılandırmalara sahip bağımsız
masaüstü bilgisayarları kullananların yakınındaki antenler ile çevresindeki
insanlar arasında en az 20 cm ayırma mesafesi bulunmalıdır.
Yasal Kılavuz
7
Telsiz Frekansı Parazit
Gereksinimleri - FCC
Not: Bu ekipman test edilmiş ve FCC
Kuralları Bölüm 15 uyarınca B Sınıfı dijital
cihaz sınırlamalarına uygun olduğu
görülmüştür. Bu sınırlar, bir yerleşim
alanında kurulum sırasında oluşabilecek
zararlı parazite karşı makul koruma sağlama
amacıyla belirlenmiştir. Bu ekipman, telsiz
frekansında enerji üretir, kullanır, yayabilir ve talimatlara uygun olarak
takılmadığında ya da kullanılmadığında telsiz iletişiminde zararlı parazitlere
neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağı garanti
edilmez. Bu ekipman, radyo ve televizyon yayınının alınmasını olumsuz
etkileyen parazite neden olursa (bu durum, ekipman açılıp kapatılarak
belirlenebilir) kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını
deneyerek paraziti gidermeye çalışması önerilir:
• Alıcı antenin yönünün veya yerinin değiştirilmesi
• Ekipman ile alıcı arasındaki mesafenin artırılması
• Ekipmanın, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki girişe
bağlanması
• Bayiden veya deneyimli bir radyo/TV teknisyeninden yardım istenmesi.
Uyumluluktan sorumlu tarafın açıkça onaylamadığı tüm değişiklikler veya
düzenlemeler kullanıcının bu ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
Bu verici diğer bir anten veya verici ile aynı yere yerleştirilmemeli veya
bunlarla birlikte çalıştırılmamalıdır.
8 CS4070 için BT-CS1-0BR Donanım Kilidi
Telsiz Frekansı Parazit Gereksinimleri - Kanada
Bu B Sınıfı dijital cihaz, Kanada ICES-003 ile uyumluluk gösterir.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003
du Canada.
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS
standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept
any interference, including interference that may cause undesired operation
of the device.
Le prêsent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables
aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisêe aux
deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de
l'appareil doit accepter tout brouillage radioêlectrique subi, même si le
brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Yasal Kılavuz
9
İşareti ve Avrupa Ekonomik
Alanı (EEA)
EEA içerisinde Bluetooth® Kablosuz Teknolojisinin kullanımı aşağıdaki
sınırlamalara tabidir:
• 2,400 - 2,4835 GHz frekans aralığında maksimum iletim gücü 100 mW
EIRP
Uyumluluk Beyanı
Symbol, işbu belgeyle bu cihazın 1999/5/AT ve 2011/65/AB Direktifleri'nin
temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan
eder. Uygunluk Beyanı, http://www.motorolasolutions.com/doc adresinden
edinilebilir.
Japonya (VCCI) - Gönüllü Parazit
Kontrol Konseyi
B Sınıfı ITE
10 CS4070 için BT-CS1-0BR Donanım Kilidi
B Sınıfı ITE için Kore Uyarı Beyanı
기종별
사용자안내문
B 급 기기
( 가정용 방송통신기자재 )
이 기기는 가정용 (B 급 ) 전자파
적합기기로서 주로 가정에서 사
용하는 것을 목적으로 하며, 모든
지역에서 사용할 수 있습니다 .
Diğer Ülkeler
Brezilya (İSTENMEYEN EMİSYONLAR - TÜM
ÜRÜNLER)
Declarações Regulamentares para BT-CS1-0BR - Brazil
Nota: A marca de certificação se aplica ao Transceptor, modelo BT-CS1-0BR.
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a
proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo
tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter
primário.
Para maiores informações sobre ANATEL consulte o site:
www.anatel.gov.br
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a
proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo
tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter
primário.
Şili
Este equipo cumple con la Resolución No 403 de 2008, de la Subsecretaria
de telecomunicaciones, relativa a radiaciones electromagnéticas.
Yasal Kılavuz
11
Çin
通过访问以下网址可下载当地语言支持的产品说明书
http://www.motorolasolutions.com/CN-ZH/Pages/Contact_Us#support_tab
Meksika
Frekans Aralığı Kısıtlaması: 2,450 - 2,4835 GHz.
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia
perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
G. Kore
2400~2483,5 MHz veya 5725~5825 MHz kullanılan bir telsiz ekipmanı için
aşağıdaki iki ifade belirtilmelidir:
무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음
당해 무선설비 는전파혼 신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된
서비스는 할 수 없습니다 .
12 CS4070 için BT-CS1-0BR Donanım Kilidi
Tayvan
臺灣
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用
者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現
有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信,指依電信規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性
電機設備之干擾。
減少電磁波影響,請妥適使用
Türkiye
Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS
123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040
V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.
Ukrayna
Дане обладнання відповідає вимогам технічного регламенту №1057,
№ 2008 на обмеження щодо використання деяких небезпечних
речовин в електричних та електронних пристроях.
Tayland
เครื่ องโทรคมนาคมและอุปกรณ์น้ ี มีความสอดคล้องตามข้อกําหนดของ กทช.
Yasal Kılavuz
13
Elektrikli ve Elektronik
Ekipman Atıkları (WEEE)
English: For EU Customers: All products at the end of their life must be
returned to Symbol for recycling. For information on how to return product,
please go to: http://www.motorolasolutions.com/recycling/weee.
Български: За клиенти от ЕС: След края на полезния им живот
всички продукти трябва да се връщат на Symbol за
рециклиране. За информация относно връщането на продукти,
моля отидете на адрес:
http://www.motorolasolutions.com/recycling/weee.
Čeština: Pro zákazníky z EU: Všechny produkty je nutné po skončení jejich
životnosti vrátit společnosti Symbol k recyklaci. Informace o způsobu
vrácení produktu najdete na webové stránce:
http://www.motorolasolutions.com/recycling/weee.
Dansk: Til kunder i EU: Alle produkter skal returneres til Symbol til
recirkulering, når de er udtjent. Læs oplysningerne om returnering af
produkter på: http://www.motorolasolutions.com/recycling/weee.
Deutsch: Für Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte müssen am Ende
ihrer Lebensdauer zum Recycling an Symbol zurückgesandt werden.
Informationen zur Rücksendung von Produkten finden Sie unter
http://www.motorolasolutions.com/recycling/weee.
Eesti: EL klientidele: kõik tooted tuleb nende eluea lõppedes tagastada
taaskasutamise eesmärgil Symbol'ile. Lisainformatsiooni saamiseks toote
tagastamise kohta külastage palun aadressi:
http://www.motorolasolutions.com/recycling/weee.
Español: Para clientes en la Unión Europea: todos los productos deberán
entregarse a Symbol al final de su ciclo de vida para que sean reciclados.
Si desea más información sobre cómo devolver un producto, visite:
http://www.motorolasolutions.com/recycling/weee.
14 CS4070 için BT-CS1-0BR Donanım Kilidi
Ελληνικά: Για πελάτες στην Ε.Ε.: Όλα τα προϊόντα, στο τέλος της διάρκειας
ζωής τους, πρέπει να επιστρ έφονται στην Symbol για ανακύκλωση. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή ενός π ροϊόντος,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση
http://www.motorolasolutions.com/recycling/weee στο Διαδίκτυο.
Français : Clients de l'Union Européenne : Tous les produits en fin de cycle
de vie doivent être retournés à Symbol pour recyclage. Pour de plus amples
informations sur le retour de produits, consultez :
http://www.motorolasolutions.com/recycling/weee.
Italiano: per i clienti dell'UE: tutti i prodotti che sono giunti al termine del
rispettivo ciclo di vita devono essere restituiti a Symbol al fine di consentirne
il riciclaggio. Per informazioni sulle modalità di restituzione, visitare il
seguente sito Web: http://www.motorolasolutions.com/recycling/weee.
Lietuvių: ES vartotojams: visi gaminiai, pasibaigus jų eksploatacijos laikui,
turi būti grąžinti utilizuoti į kompaniją „ Symbol “. Daugiau informacijos, kaip
grąžinti gaminį, rasite: http://www.motorolasolutions.com/recycling/weee.
Latviešu: ES klientiem: visi produkti pēc to kalpošanas mūža beigām ir
jānogādā atpakaļ Symbol otrreizējai pārstrādei. Lai iegūtu informāciju par
produktu nogādāšanu Symbol, lūdzu, skatiet:
http://www.motorolasolutions.com/recycling/weee.
Magyar: Az EU-ban vásárlóknak: Minden tönkrement terméket a Symbol
vállalathoz kell eljuttatni újrahasznosítás céljából. A termék
visszajuttatásának módjával kapcsolatos tudnivalókért látogasson el a
http://www.motorolasolutions.com/recycling/weee weboldalra.
Malti: Għal klijenti fl-UE: il-prodotti kollha li jkunu waslu fl-aħħar tal-ħajja ta'
l-użu tagħhom, iridu jiġu rritornati għand Symbol għar-riċiklaġġ. Għal aktar
tagħrif dwar kif għandek tirritorna l-prodott, jekk jogħġbok żur:
http://www.motorolasolutions.com/recycling/weee.
Nederlands: Voor klanten in de EU: alle producten dienen aan het einde
van hun levensduur naar Symbol te worden teruggezonden voor recycling.
Raadpleeg http://www.motorolasolutions.com/recycling/weee voor meer
informatie over het terugzenden van producten.
Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji
należy zwrócić do firmy Symbol w celu ich utylizacji. Informacje na temat
zwrotu produktów znajdują się na stronie internetowej
http://www.motorolasolutions.com/recycling/weee.
Yasal Kılavuz
15
Português: Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida devem
ser devolvidos à Symbol para reciclagem. Para obter informações sobre
como devolver o produto, visite:
http://www.motorolasolutions.com/recycling/weee.
Românesc: Pentru clienţii din UE: Toate produsele, la sfârşitul duratei lor
de funcţionare, trebuie returnate la Symbol pentru reciclare. Pentru
informaţii despre returnarea produsului, accesaţi:
http://www.motorolasolutions.com/recycling/weee.
Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku življenjske dobe
vrniti podjetju Symbol za reciklažo. Za informacije o vraèilu izdelka obišèite:
http://www.motorolasolutions.com/recycling/weee.
Suomi: Asiakkaat Euroopan unionin alueella: Kaikki tuotteet on
palautettava kierrätettäväksi Symbol-yhtiöön, kun tuotetta ei enää käytetä.
Lisätietoja tuotteen palauttamisesta on osoitteessa
http://www.motorolasolutions.com/recycling/weee.
Svenska: För kunder inom EU: Alla produkter som uppnått sin livslängd
måste returneras till Symbol för återvinning. Information om hur du
returnerar produkten finns på
http://www.motorolasolutions.com/recycling/weee.
Türkçe: AB Müşterileri için: Kullanım süresi dolan tüm ürünler geri
dönüştürme için Symbol'a iade edilmelidir. Ürünlerin nasıl iade edileceği
hakkında bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin:
http://www.motorolasolutions.com/recycle/weee
TÜRKİYE WEEE Uyumluluk Beyanı
EEE Yönetmeliğine Uygundur
Symbol Technologies, Inc.
One Motorola Plaza
Holtsville, New York 11742, ABD
1-800-927-9626
http://www.motorolasolutions.com
Symbol®, Symbol Technologies, Inc.ın tescilli
ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar ve
hizmet markaları, ilgili sahiplerinin
mülkiyetindedir.
© 2014 Symbol Technologies, Inc.
Tüm Hakları Saklıdır.
MN000885A01TU Revizyon B - Ağustos 2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
858 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content