close

Enter

Log in using OpenID

çam ballarında c4 projesi

embedDownload
ÇAM BALLARINDA C4 PROJESİ
TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN ÇAM BALININ FİZİKSEL, KİMYASAL VE MİNERAL
MADDE PROFİLİ PROJESİ (GÜDÜMLÜ PROJE)
27.07.2012 tarihinde yeni Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir. Bu tebliğ kapsamında çam ballarında C4 şeker oranı %10’dan %7’ye
düşürülmüştür. Ancak bu değer saf çam ballarımızda doğal olarak yüksek çıkabilmektedir. Bu
sebepten dolayı, konunun araştırılması ve bilimsel olarak açıklığa kavuşturulması amacıyla
birliğimiz, Muğla Ticaret Borsası ve Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
ortaklığında ‘Muğla Çam Ballarının C4 Şeker Oranı Ve Şeker Profillerinin Belirlenmesi’
isimli proje hazırlanmış ve GEKA’ya sunularak destek alımı sağlanmış olup proje
sonuçlanmıştır. Proje sonuçları, Muğla çam balının özellikleri ve özellikle C4 şeker
bakımından diğer ballarla aynı sınıfa konulup konulmayacağı gibi veriler ve elde edilen
sonuçlar 2013 Mart ayındaki TAGEM yıllık değerlendirme toplantısında ele alınmıştır.
Değerlendirme neticesinde, Türkiye çam ballarının fiziksel, kimyasal ve mineral
madde özelliklerinin bilimsel olarak çalışılması ve Bakanlık düzeyinde bir proje yapılması
gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Bu bağlamda TAGEM yürütücülüğünde ‘”TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN ÇAM BALININ
FİZİKSEL, KİMYASAL VE MİNERAL MADDE PROFİLİ (GÜDÜMLÜ PROJE)” projesi
hazırlanmış olup koordinatörlüğünüde TAGEM’den Şeref Tepe yapmaktadır.
 Proje kapsamında ilk toplantı birliğimiz ev sahipliğinde 21 Nisan 2014 tarihinde
Fethiye’de gerçekleştirilmiştir.
 Projede birliğimiz ortak kurumlar arasında yer almakta olup maddi kaynak ve arazi
çalışmalarında destek sağlayacaktır.
 Proje 2014 Temmuz ayında başlayacak olup 3 yıllık bir çalışmadır.
 Proje Muğla, Aydın, Antalya ve İzmir illerinde uygulanacaktır.
 Proje Kapsamında çam balı üretimi yapılan Muğla’dan 15, Aydın’dan 5, Antalya’dan
3 ve İzmir’den 4 lokasyon nokta olarak tespit edilmiştir.
Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar; Proje ile Muğla, Aydın, Antalya ve İzmir
illerinde üretilen çam balında C4 başta olmak üzere, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile
mineral madde seviyeleri belirlenecektir.
Projenin Amaçları;
 Çam balının fiziksel, kimyasal ve mineral madde profili belirlenerek Dünya üretiminin
önemli bir kısmını karşılayan bu ürünün taklit ve tağşişinin önüne geçilmesine katkı
sağlamak.
 Çalışma ile çam balının coğrafik orijinlerin belirlenmesine katkı sağlamak.
 Elde edilen verilerin Tük Gıda Kodeksi bal tebliğinde salgı balı için belirtilen
verilerden farklı bulunması durumunda sonuçlar Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne
bildirilerek mevzuat değişikliğinin önerilmesi.
 Proje çıktıları ulusal ve uluslararası yayın haline getirilerek çam balı ile ilgili daha
önce yapılmış çalışmalarla ortaya konulan bilgilere katkı sağlamak.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
258 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content