close

Enter

Log in using OpenID

06.03.2014 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu

embedDownload
TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM, 2014 [SISE] 06.03.2014 20:40:26
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Adres
İş Kuleleri Kule 3 34330 4.Levent - İstanbul
Telefon
212 - 3505050
Faks
212 - 3505080
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
212 - 3505050
İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
212 - 3505080
İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama
Hayır
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Hayır
Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım Teklifi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.03.2014
Konunun Görüşüleceği Genel
03.04.2014
Kurul Tarihi
Teklif Edilen Nakit Kar Payı
Peşin
Ödeme Şekli
Pay Grup Bilgileri
TRKCM(Eski),TRATRKCM91F7
Teklif Edilen Nakit Kar Payı
Ödeme Tarihi
31.05.2014
1 TL Nominal
Değerli Paya
Ödenmesi Teklif
Edilen Nakit Kar
Payı - Net (TL)
0,0408450
0,0347183
1 TL Nominal Değerli Paya
Ödenmesi Teklif Edilen Nakit
Kar Payı - Brüt (TL)
Pay Grup Bilgileri
TRKCM(Eski),TRATRKCM91F7
Pay Biçiminde
Dağıtılması Teklif
Edilen Kar Payı
(%)
29.000.000,000
4,08450
Pay Biçiminde Dağıtılması
Teklif Edilen Kar Payı Tutarı
(TL)
EK AÇIKLAMALAR:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan 2013 yılı konsolide
bilançomuzda yer alan 117.193.711 Türk Lirası tutarındaki net konsolide kârımızın,
SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve esas sözleşmemizin 25. maddesi ve
kamuya açıklanan şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası"nda belirtilen esaslara göre ekteki
şekilde tefrik edilmesi;
- Mevcut çıkarılmış sermayenin; %4,08450 oranına tekabül eden 29.000.000 Türk
Lirası Tutarındaki brüt temettünün nakden, %4,08450 oranına tekabül eden
29.000.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün ise bedelsiz pay olarak
dağıtılması,
- Nakit temettü ödeme tarihinin 31 Mayıs 2014 olarak belirlenmesi, bedelsiz
payların ise yasal
sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması,
hususlarının 3 Nisan 2014 tarihinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun
görüş ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
85 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content