close

Enter

Log in using OpenID

31.03.2015-2

embedDownload
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / KARSN, 2015 [] 31.03.2015 13:19:17
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Adres
Telefon
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Bir Açıklama mı?
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi
16225 Nilüfer / BURSA
224 - 4842170
224 - 4842169
224 - 4842180
224 - 4842169
Hayır
Hayır
2014 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu
Kararı
Özet Bilgi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2015
Teklif Edilen Nakit Kar Payı
Nakit Temettü Ödenmeyecek
Ödeme Şekli
Pay Grup Bilgileri
B
Grubu,KARSN(Eski),TRAKARSN91H7
A Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TREKRSN00015
Pay Grup Bilgileri
B
Grubu,KARSN(Eski),TRAKARSN91H7
A Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TREKRSN00015
1 TL Nominal
1 TL Nominal Değerli Paya
Değerli Paya
Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Ödenmesi Teklif
Kar Payı - Brüt (TL)
Edilen Nakit Kar
Payı - Net (TL)
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
Pay Biçiminde
Pay Biçiminde Dağıtılması
Dağıtılması Teklif
Teklif Edilen Kar Payı Tutarı
Edilen Kar Payı
(TL)
(%)
0,000
0,00000
0,000
0,00000
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 31.03.2015 tarih ve 2015/15 nolu Yönetim Kurulu toplantısında;
Şirketimizin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK")
tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama
Standartları ("TMS/TFRS") uyarınca hazırlanan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine
ait finansal tablolarına göre 85.381.287 TL, Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan
(Yasal) finansal tablolarına göre 101.074.863 TL dönem zararı oluşması nedeniyle
dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmaması ve oluşan dönem zararlarının
geçmiş yıl zararlarına eklenmesi hususlarının 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'un
onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
193 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content