close

Enter

Log in using OpenID

Çocuklara Şehirlerarası Yolcu Bileti Satışı

embedDownload
ANTALYA VALİLİĞİ ÇOCUKLARA ŞEHİRLERARASI YOLCU BİLETİ
SATIŞI HAKKINDA YÖNERGE
AMAÇ
Madde-1 İlimizde, ailesinin ve kurumun bilgisi dışında evden ve yurtlardan kaçan veya kayıp
olan çocuk ve gençlerin başlarına gelebilecek ileride yaşamlarını olumsuz yönde etkileyecek
olayların engellenmesi, izinsiz il dışına çıkmalarının önüne geçilmesi, ailelerdeki kayıp çocuk
infialinin yaşanmasının engellenmesi amacını taşımaktadır.
KAPSAM
Madde 2 Bu Yönerge 18 yaşından küçüklere şehirlerarası otobüs terminallerinde,
Havalimanlarında, acentelerde bilet satışının düzenlenmesi hususlarını kapsamaktadır.
DAYANAKLAR
Madde 3 Bu Yönerge
1-4721 Türk Medeni Kanunu
2-5442 sayılı İl İdare Kanunu
3-5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu
4-5326 sayılı Kabahatler Kanunu
5-2001 Yılında yayınlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği
Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
6-İçişleri Bakanlığının 2000/86 Nolu Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR
Madde-4 Bu yönergede geçen;
a)Yolcu Terminali: Şehirlerarası ve İlçeler arası yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacıları
ve/veya acenteleri ile bunların yolcularına hizmet veren yapı veya tesisini,
b)Yazıhane/Acente: Ulaştırma Bakanlığı’ndan aldıkları yetki belgesi ile Terminalde özel ve
tüzel kişilere münhasır kara yolu ile yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde faaliyetlerinde
kullanılmak üzere tahsis edilmiş iş yerlerini,
c)Havalimanı: Şehirler veya özellikle ülkeler arası hava yolu ulaşımı için gerekli teknik ve
ticari kuruluşların bütününü,
d)Otobüs: Yapısı itibariyle insan taşımak için imal edilmiş ve şoförü dahil 9 kişiden fazla
yolcu taşımaya uygun olan motorlu taşıtı,
e)Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, on sekiz yaşını doldurmamış kişiyi
tanımlanmaktadır.
Madde-5 Şehirlerarası otobüs terminallerinde havalimanlarında bunların acentelerinde, bilet
satış yerlerinde 18 yaşından küçüklere bilet satışı yapılamaz.
Madde-6 18 yaşından küçükler seyahatleri için yanlarında velisi, vasisi veya kanuni temsilcisi
bulunmadan yalnız başına bilet talep etmeleri halinde iletişim araçları ile velisi, vasisi, kanuni
temsilcisi ile irtibata geçilerek çocuğun seyahatinden bilgilerinin olup olmadığı teyit edilir, bu
durum tutanağa bağlandıktan sonra bilet satışı yapılır.
Madde-7 Çocuk öğrenci olduğu için seyahat edeceğini söylüyor ve bunu öğrenci belgesiyle
ispat edebiliyorsa ailesi ile irtibata geçilmesine gerek yoktur.
1
Madde-8 18 yaşından küçükler yalnız başına bilet talep etmelerinden velisi, vasisi veya
kanuni temsilcisinin bilgisinin olmadığı tespit edilmesi halinde derhal kolluk görevlilerine
bildirilecektir.
CEZAİ MÜEYYİDE
Madde-9 Madde 5.6.7 ve 8. Maddede belirtilen hususa uymayan kişilere kolluk kuvvetlerince
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi uyarınca idari yaptırım karar tutanağı tanzim
edilir.
YÜRÜRLÜK
Madde-10 Bu Yönerge hükümleri Antalya Valisi tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe
girer.
YÜRÜTME
Madde-11 Bu yönerge hükümlerini Antalya Valiliği yürütür.
Cemil TONBUL
İl Emniyet Müdürü
1.Sınıf Emniyet Müdürü
Uygun görüşle arz olunur.
11/03/2014
Mehmet KURDOĞLU
Vali Yardımcısı
OLUR
11/03/2014
Sebahattin ÖZTÜRK
Vali
…/…/2014
…/…/2014
…/…/2014
…/…/2014
Büro Memuru
Büro Amiri
Şube Müdürü
İl Emn.Md.Yrd.
S.AYHAN
M.YENİPINAR
N.ARKAN
Ö.SEZER
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
40 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content