close

Enter

Log in using OpenID

3. Proje Bülteni

embedDownload
Proje
Ortakları:
3. Proje Bülteni
KARABÜK ÜNIVERSITESI,
TURKEY
GIP – FIPAG, FRANCE
GRETA VIVA 5, FRANCE
LdV TOI PROJECT
““Fransız Sertifikasyonun Transferi ve
Adaptasyonu:
Yenilenebilir Enerji Teknisyeni”
EXTERNATO OLIVEIRA
MARTINS, PORTUGAL
CENTRE D'ÉTUDES
TECHNIQUES DE LYON (CETE
DE LYON) – FRANCE
YERLI ENERJI TEKNOLOJILERI
ARAŞTIRMA DERNEĞI (YETA) –
TURKEY
DÜCZE EDUCATION AUTHORITY
(DME) – TURKEY
2012-1-TR1-LEO05-35144
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL’AQUILA, ITALY
http://www.ret-project.com/
http://www.ret‐project.com/ Sayfa | 1
Proje
Ortakları:
İçindekiler
İçindekiler ................................................................................................... 2 Proje ile İlgili Genel Bilgiler.......................................................................... 2 KARABÜK ÜNIVERSITESI,
TURKEY
Eğiticilerin Eğitimi-Portekiz (Espinho şehri için ECO-alan) .............................. 3 Eğiticilerin Eğitimi-Türkiye (Yeni bir yaklaşım-Karabük Üniversitesi Örneği) ... 4 Proje Sonu ................................................................................................... 5 GIP – FIPAG, FRANCE
Proje Çıktıları .............................................................................................. 5 İnternet Sitesi ............................................................................................... 5 GRETA VIVA 5, FRANCE
Proje ile İlgili Genel Bilgiler
Bu transfer, Portekiz ve Türkiye’nin Ulusal Yeterlilik Sistemleri’ne kayıtlı olacak
şekilde, Avrupa sentez paylaşımını da sağlayan mevcut bir programın iki ülkeye
adapte edilmesidir. Proje 1 Ekim 2012 tarihinde başlamış olup 24 aylık süre
sonunda 31 Eylül 2014 tarihinde tamamlanacaktır.
Uygulanan bir programı iki ülkenin transferi Portekiz’de
devam eden bir programın adaptesi diğer taraftan
Türkiye’de ise yeniden bir programın oluşturulması şeklinde
olacaktır. Bu projede verilecek olan yeterlilik, Avrupa
Yeterlilikler Çerçevesi’ne (EQF) uygun, ulusal mesleki
yeterlilik sistemine kayıtlı ve tanınan bir yeterlilik olup
enerji ve iklim konularındaki uzmanların bilgi ve
becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.
Fransız sertifikasyonu inşaat sektöründe sürdürülebilir
iyileştirme modülü ilave edilmiş ve bu modül 2012 termal yönetmeliğine de
uygun olarak hazırlanmıştır.
Programın transfer belirlenen hedefler doğrultusunda ve ülke gereksinimlerini
karşılayacak biçimde eğiticilerin eğitimi yapılmıştır. Bu eğitim Mickaël Schweres
ve Jay Hudnall gibi iki tecrübeli eğitmen tarafından yapılmıştır.
EXTERNATO OLIVEIRA
MARTINS, PORTUGAL
CENTRE D'ÉTUDES
TECHNIQUES DE LYON (CETE
DE LYON) – FRANCE
YERLI ENERJI TEKNOLOJILERI
ARAŞTIRMA DERNEĞI (YETA) –
TURKEY
DÜCZE EDUCATION AUTHORITY
(DME) – TURKEY
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL’AQUILA, ITALY
http://www.ret-project.com/
http://www.ret‐project.com/ Sayfa | 2
Eğiticilerin Eğitimi-Portekiz (Espinho şehri için
ECO-alan)
20 eğitici, öğrenci ve yenilenebilir enerji sektöründen uzman Espinho’daki
eğitime katılmıştır. Alışkanlıkların değişimi, enerji ekonomisine yönelik
değişimler ve diğer konular bu eğitimde
aktarılmıştır.
İlk olarak yönlendirilen şu soru ile
eğitim başlamıştır “bizim sınıflarımız
ekolojik ve ekonomik açıdan bina
yapımına uygun mudur?” Gün içerisinde
ışıklar neden açık kalıyor? gibi bir
mevzuu ilk tartışma konusu olmuştur.
Halojen ampullerin elektrik yerine ısı
veriyor bu enerji verimliliği açısından
nasıl?
Proje
Ortakları:
KARABÜK ÜNIVERSITESI,
TURKEY
GIP – FIPAG, FRANCE
GRETA VIVA 5, FRANCE
EXTERNATO OLIVEIRA
MARTINS, PORTUGAL
Bu eğitimin ana noktası yeşil bina, ev dizaynında enerji verimliliği gibi
konulardır. Binaya sadece dört kapı, pencere ve çatı olarak değil bir sistem olarak
bakmayı öğretecek bir eğitim olmuştur. Bedava olan gün ışığının kullanımı, solar
termal veya fotovoltaik enerji, rüzgar enerjisi ve jeotermal enerji gibi farklı eğitim
modülleri bize toplum olarak enerjiyi daha etkin ve verimli nasıl kullanırızı
anlatmaktadır.
Bir
binanın
yaşam
ömrünü,
yapımından yıkımına kadar olan
serüvenini, kullanılan materyallerin
enerji balansını ve geri dönüşüm
imkanlarını araştırmak gerekmektedir.
CENTRE D'ÉTUDES
TECHNIQUES DE LYON (CETE
DE LYON) – FRANCE
YERLI ENERJI TEKNOLOJILERI
ARAŞTIRMA DERNEĞI (YETA) –
TURKEY
Katılımcılar ayrıca Jay Hudnall ile
birlikte küçük rüzgar türbini imalatı
yaparak bu konuda pratik bir tecrübe
edinmişlerdir.
DÜCZE EDUCATION AUTHORITY
(DME) – TURKEY
Stockholm, İsveç veya Freibuerg’da olduğu gibi eko-şehirler inşa etmek, yeşil
binalar yapmak mümkün olabilir. Ev halkının yaşam kalitesi, ihtiyaç duydukları
yeşil alan miktarı, su yönetimi ve atık su yönetimi gibi enerji açısından önemli
konular değerlendirilmiştir. Espinho’daki eğitimde katılımcılar bu konularla ilgili
eğitim almışlardır.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL’AQUILA, ITALY
http://www.ret-project.com/
http://www.ret‐project.com/ Sayfa | 3
Eğiticilerin Eğitimi-Türkiye (Yeni bir yaklaşımKarabük Üniversitesi Örneği)
Yeşil bina, bio-kaynaklı materyaller, enerjetik dönüşüm gibi konular ve rüzgar
türbin atelyesi bu eğitim kapsamında gerçekleştirilmiştir.
Türkiye genç nüfusuyla ekonomik büyümede çift haneli rakamları yakalamıştır.
Diğer taraftan enerji tüketimi açısından da oldukça yoğun bir tüketim söz
konusudur. Türkiye %80 enerji ithal eden bir ülkedir. Bu sebeple 2023 hedefleri
arasında yenilenebilir enerji büyük yer
tutmaktadır.
Sonuç olarak eğitim Karabük’te birçok linki
birleştirerek sürdürülebilir iyileştirme
hedefli olarak yapılmıştır. Kaynakların hızlı
tüketimi ve enerji gereksinimi gelecek
nesillere ne gibi sonuçlar doğurur? Michael
Schweres, mühendis ve eğitmen (GRETA
VIVA 5), eğitimde enerji yoğun topluma
alternatif senaryoları göstermiştir. 26
mühendis, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi temel olarak yeşil inşaat
malzemeleri konusunda görüş bildirmiş ve bu konuya yoğun ilgi göstermişlerdir.
Konuyla ilgili görüşler, cevaplar eğitim sırasında verilmiş olup bu malzemelere
yönelik termal resistans ölçümü laboratuvar ve sınıf arasında değerlendirilmiştir.
Eğitim sırasında “Şehir girişindeki metal üretim tesisi nedeniyle hem enerji yoğun
tüketen hem de çevre kirliliği oluşturan Karabük şehrini yeşil bir şehire
dönüştürebilir miyiz?” gibi bir konu
tartışılmıştır.
Proje
Ortakları:
KARABÜK ÜNIVERSITESI,
TURKEY
GIP – FIPAG, FRANCE
GRETA VIVA 5, FRANCE
EXTERNATO OLIVEIRA
MARTINS, PORTUGAL
CENTRE D'ÉTUDES
TECHNIQUES DE LYON (CETE
DE LYON) – FRANCE
YERLI ENERJI TEKNOLOJILERI
ARAŞTIRMA DERNEĞI (YETA) –
TURKEY
Teorik eğitim on yıllık bir draft plan ile
sonlandırılmıştır. Bu plana göre insanların
enerji korunumu hususundaki bilgilendirme
eğitimleri, yeni yapılacak olan binalarda
yalıtım ve farklı yapı malzemelerinin
kullanımı, su ve atık su yönetimi gibi
hususlar değerlendirilmiştir.
DÜCZE EDUCATION AUTHORITY
(DME) – TURKEY
Ayrıca Jay Hudnall tarafından küçük rüzgar
türbini imalatı yapılmıştır. Bu aynı zamanda projenin eğitim çıktılarından bir
tanesi olarak hayata geçirilmiştir.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL’AQUILA, ITALY
http://www.ret-project.com/
http://www.ret‐project.com/ Sayfa | 4
Proje Sonu
Proje
Ortakları:
Türkiye ve Portekiz’de düzenlenen eğitimlerden sonra her iki ülkede öğrencilere
yönelik eğitimler düzenlenecektir. En son olarak Eylül 2014’te Türkiye’de son
yönetim toplantısı düzenlenecektir.
Programda:
-Her ülkede düzenlenen eğitimlerin validasyonu
-Projenin ikinci yılında düzenlenen etkinliklerin sonuçları
-Proje sonunda oluşturulacak olan DVD için sunumun yapılması
-Projenin eğitim ve finansal açıdan final değerlendirilmesi
-Poster, bülten, CD-DVD gibi iletişim materyallerinin belirlenmesi
Proje Çıktıları
KARABÜK ÜNIVERSITESI,
TURKEY
GIP – FIPAG, FRANCE
GRETA VIVA 5, FRANCE

R1: İki farklı sertifika (PT ve TR olmak üzere) hazırlanması

R2: Proje internet sayfası

R3: 3 Ulusal Sertifikasyonun Avrupa Sentezinin yapılması (FR, TR, PT).

R4: Eğiticilerin eğitim ihtiyaçları için bir değerlendirme anketi

R5: Eğiticilerin eğitimi

R6: 60 eğitici için eğitim oturumu (30 PT, 30 TR)

R7: Her üç ülkede 45 teknisyen için eğitim oturumlarının yapılması (her
ülkede 15 adet olmak üzere)

R8: Proje bilgilendirme posteri (1.000 adet-İngilizce)

R9: 3 adet proje bülteni (her üç ülke için 150 adet-İngilizce

R10: Proje sonuç ve çıktılarını içeren CD (500 adet)

R11: Eğiticiler için çalışma aracı ve öğrenciler için tanıtım aracı olacak
“İyi Uygulama - Yenilenebilir Enerji Teknisyeni” başlıklı bir DVD

R12: Bağımsız hakemler tarafından hazırlanacak 3 adet kalite
değerlendirme raporu (P8)
EXTERNATO OLIVEIRA
MARTINS, PORTUGAL
CENTRE D'ÉTUDES
TECHNIQUES DE LYON (CETE
DE LYON) – FRANCE
YERLI ENERJI TEKNOLOJILERI
ARAŞTIRMA DERNEĞI (YETA) –
TURKEY
İnternet Sitesi
DÜCZE EDUCATION AUTHORITY
(DME) – TURKEY
Proje İnternet Sitesi http://www.ret-project.com/
Proje sonuçları internet sitesinden yayınlanacaktır
Bu bülten
VIVA5 GRETA, “Partner No.2”
tarafından hazırlanmıştır.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL’AQUILA, ITALY
http://www.ret-project.com/
http://www.ret‐project.com/ Sayfa | 5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
361 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content