close

Enter

Log in using OpenID

Anaokulu Şubat 2014 Bülteni

embedDownload
Özel Rota
Anaokulu
ŞUBAT
2014
EĞİTİM
BÜLTENİ
İLKOKULA MERHABA
Rota Eğitim Kurumlarında eğitim felsefemiz başarılı, mutlu, sağlıklı bireyler yetiştirmektir. Eğitim
programımız, öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarının (bilişsel, sosyal, duygusal, psikomotor ve dil)
geliştirilmesini sağlamaktadır. Öğrencilerimiz, ortaokula geçmek için herhangi bir kurs ya da ilave
programa ihtiyaç duymazlar.
Eğitim programımız sarmal bir yapıda olup her ders ve konu, birbiri ile ilişkilendirilmektedir. Ayrıca
tam öğrenme modeli kullanılmaktadır. Konular arası geçişlerde tekrarlar ve hatırlatmalar yapılmakta,
dolayısıyla, öğrenme kolaylaşıp unutma zorlaşmaktadır. Küçük adımlar, etkin katılım, bireysel hız,
somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora ve bilinenden bilinmeyene ilkeleri, eğitim
programımızın temelinde yer almaktadır.
Eğitim programımız;
1. Okulumuzda, yapıcı disiplinden taviz verilmez.
2. Öğrencilerimiz, kendi yaş grubundaki öğrencilerle eğitim – öğretim faaliyetlerini sürdürürler.
3. Sınıflarımız 22 kişiliktir.
4. Sınıflarımız son teknolojik imkânlarla donatılmıştır. Her sınıfta; projeksiyon cihazı, Akıllı tahta
ve bilgisayar vardır.
5. Öğrencilerimizin takibi, okul yönetimi, rehberlik ve psikolojik danışma servisi uzmanları
tarafından yapılmaktadır.
6. Öğrencilerimizin gelişimleri, başarıları, sınav sonuçları ve ödevleri internetten okulumuza özgü
bir eğitim portalı aracılığıyla takip edilebilir.
7. Öğretim programının ilerisinde veya gerisinde olan öğrencilerimiz için özel çalışma grupları
oluşturulur.
8. Eğitim programımız içerisinde, sanata, spora ve bilime eşit oranlarda yer verilmeye
çalışılmıştır.
9. Yaparak yaşayarak öğrenme anlayışına dayalı olarak derslerimiz, sınıfa bağımlı kalmadan, dersin
gerektirdiği mekânlarda (laboratuvarlar, atölyeler, müzeler, sosyal ve kültürel alanlar, parklar, bahçeler
vb.) yapılır.
10.Okulumuzda, “Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenmiş olan öğretim programları uygulanmakta ve
öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini sağlayacak çeşitli seçmeli derslere yer verilmektedir (yabancı dil,
spor, sanat, bilim, kültürel ve sosyal içerikli dersler).
11.Birinci sınıf öğrencilerimize, okullar açılmadan önceki hafta uyum programı uygulanır.
12.Okulumuzda para kullanılmaz. Akıllı kart uygulaması ile kantin alışverişleri elektronik ortamda
gerçekleşir, takip edilir.
Yabancı Dil
• Okulumuz Oxford Kalite okuludur. Oxford Üniversitesi ile beraber bir dil programı
uygulanmaktadır. İngilizce dersleri, ana dili İngilizce olan yabancı uyruklu öğretmenler ile Türk
öğretmenler tarafından bir program dâhilinde sürdürülür. Öğrencilerimiz, okulumuzdan mezun
olduklarında, İngilizceyi, yurt içinde ve yurt dışında kendilerini her alanda en iyi şekilde ifade edebilecek
düzeyde öğrenmiş olurlar.
• Okulumuzda, seçmeli ders olarak ikinci yabancı dil Almancadır. Seçmeli 2. yabancı dil eğitimi Ana
2
Şubat 2014 Eğitim Bülteni
sınıfından itibaren başlar. Öğrencilerimiz, 2. yabancı dili de kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilecek
düzeyde öğrenmiş olurlar.
Ödev
• Öğrencilerimize, yaşlarına ve seviyelerine uygun, yapabilecekleri kadar ödev verilir. Verilen
ödevler evde veli denetiminde yaptırılır. Yapamadıkları veya yanlış yaptıkları ödevler, öğretmenlerinin
denetiminde yeniden yaptırılır.
• 1. sınıf öğrencilerimizin evde ödev yapma süresi; hafta içi günde 60 dakika; hafta sonu günde
100 dakikadır.
• 2 ve 3. sınıf öğrencilerimizin evde ödev yapma süresi; hafta için günde 60 dakika; hafta sonu
günde 100 dakikadır.
• 4. sınıf öğrencilerimizin evde ödev yapma süresi: hafta içi günde 80 dakika; hafta sonu 180
dakikadır.
• Öğrencilerimize verilen proje veya performans ödevlerini, öğretmenlerinin denetiminde
öğrencinin kendisinin yapması sağlanır. Böylece, öğrencilere verilen proje ödevlerini, veliler yapmak
zorunda kalmazlar.
Değerlendirme
• Öğrencilerimize, problem çözme, yorumlama, analiz etme, eleştirel düşünme, tahmin etme gibi
becerilerini ölçmeye yönelik uygulamalar yapılır.
• Değerlendirme tarihlerimiz ve tüm akademik programımız, eğitim öğretim yılı başında, hem yazılı
dokuman olarak verilir hem de İnternet sitemizde ilân edilir.
• 1, 2 ve 3. sınıflarda değerlendirme sonuçları, öğrencilerimizin yılsonu başarı ortalamalarına etki
etmez. Bu değerlendirmeler sadece, öğrencilerimizin eksiklerini tespit etmek ve gidermek amacıyla
yapılır.
• 4. sınıfta sınavlar, sınıfların tümüne, aynı gün ve aynı saatte uygulanır. Sınav sonuçlarına göre,
takviyeye ihtiyacı olan veya bulundukları grubun ilerisinde olan öğrencilerimizle ek çalışmalar yapılır.
Günlük Zaman Akışı
1. Öğrencilerimiz, her gün, en geç saat: 8.45'de okulda olurlar ve 9.00'da ders başlar.
2. Öğrencilerimiz, saat: 09.30 – 09.55 arasında kahvaltılarını yaparlar.
3. Öğrencilerimiz, saat: 12.15'te öğle yemeklerini yerler.
4. Öğrencilerimiz, saat: 16.25'de son ders zili çalar. 16.45'de servisler hareket eder.
5. Öğrencilerimizi geç alan velilerimiz için 16.25'den 17.30'a kadar etkinlik sınıfımız bulunmaktadır.
Yemek
1. Öğrencilerimiz, yemeklerini kendi yaş grubundaki arkadaşları ve öğretmenleri eşliğinde yerler.
2. Öğrencilerimiz yemekhaneye öğretmenleri eşliğinde ellerini yıkayarak giderler. 1. sınıf
öğrencilerimizin yemekleri masalarına servis yapılmış olur.
3. Öğrencilerimizin sağlıklı beslenme alışkanlığını edinebilmeleri için, kahvaltı, öğle yemeği ı
zorunludur.
4. Sabah kahvaltısı, öğle yemeğinde verilen yiyecekler, beslenme uzmanımızın denetiminde,
öğrencilerimizin günlük besin ve enerji ihtiyacı göz önüne alınarak hazırlanır.
5. 1. sınıflarımız okul kantinini haftada bir gün kullanırlar. 2 ve 3. sınıf öğrencilerimiz ise
öğretmenlerinin denetiminde, belirlenen günlerde, kantin kullanımını öğrenmek amacıyla kantinden
Şubat 2014 Eğitim Bülteni
3
faydalanırlar.
Ulaşım
1. Öğrencilerimiz okula, Özseçkin Servis firması tarafından sağlanan servis araçlarıyla gelip
giderler.
2. Taşıtlarımızda, öğrencilerimizin taşıta binmesine ve taşıttan inmesine yardımcı olan bir görevli
bulunur.
3. Okul taşıtlarını trafikte izleme ( uydu servis takip) sistemi ile servislerimizin hangi güzergâhta
olduğu her an görülebilir.
4. Okul taşıtlarımız, sıkı güvenlik yönergeleri çerçevesinde titizlikle yönetilir ve sık sık denetlenir.
Sağlık
1. Okulumuzda belirli günlerde 1 doktor ve her gün 1 hemşire bulunur.
2. Okulumuzda uzman bir rehberlik ekibi bulunur.
3. Öğrencilerimizin sağlıkları ile ilgili her türlü veri, okul sistemine kaydedilir ve okul yöneticileri
tarafından izlenir.
Toplantılar
1. Eylül ayı başındaki uyum haftasında, 1. sınıfa başlayan velilerimizle tanışma toplantısı yapılır.
2. Yılda iki defa dönem ortalarında, velilerimiz ile genel değerlendirme toplantıları yapılır.
3. Rehber Öğretmenlerimiz ve sınıf öğretmenlerinin yönlendirmesiyle, bireysel anne-baba
görüşmeleri düzenlenir. Öğrencilerimizin gelişimi ve eğitimi ile ilgili bireysel görüşler bu görüşmelerde
paylaşılır.
4. Öğretmenlerimizin haftalık programlarında yer alan görüşme saatlerinde, velilerimiz tüm
öğretmenler ve yöneticiler ile birebir görüşmeler yapabilirler.
5. Anne–babalarımızın istekleri ve ihtiyaçları göz önüne alınarak; alan uzmanı akademisyenlerin
katılımı ile yıl boyunca aile eğitimleri, seminerler ve paneller düzenlenir.
6. Her yıl haziran ayının ikinci haftasında, okulumuz aileleri ve öğrencilerimize, yaz tatili için,
rehberlik önerileri, yaz tatili programları, kitaplar ve tatil ödevleri verilir.
Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Kulüpleri
Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarındaki amacımız, öğrencilerimizin yeni ilgi alanları edinmeleri ya
da ilgi alanlarında derinleşmeleri yanında, kendilerinin güven ve sorumluluk duygularını geliştirerek,
bedensel, zihinsel ve duygusal yönden sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.
ÖĞRETMENLERİMİZ;
1. Okulumuz öğretmenleri, alanlarında uzman ve deneyimli kişilerdir.
2. Öğretmenlerimiz, üç aşamalı bir sistem ile seçilmektedir. Referansları incelenen öğretmen
adayları (özellikle okuttukları öğrenciler ve velilerinin referansları), ilk aşamada, Bölüm Başkanımızla
görüştürülür. İkinci aşamada, alanı ile ilgili bir örnek ders anlatımı istenilir. Bölüm onayı alan aday
öğretmenimiz, yönetimin de onayını alırsa okulumuz öğretmeni olmaya hak kazanırlar.
3. Okulumuz öğretmeni olmaya hak kazanan öğretmenlerimize, sürekli, hizmet içi eğitimler
verilerek ve çeşitli etkinliklere dâhil edilerek çalışmalarına yenilikler getirmeleri sağlanır.
Öğretmenlerimiz eğitim, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Şubat 2014 Eğitim Bülteni
AYIN SAYISI :
1
AYIN RENGİ :
AYIN ŞEKLİ :
ELİPS
ANA ve
ARA RENKLER
10
AYIN PROJESİ :
Gazete
KAVRAMLAR :
* Hızlı- Yavaş
* Önce- Sonra
* Başı- Sonu- Ortası
* Kirli-temiz geniş dar
AİLE KATILIMI
* Aylık proje konuları ile ilgili yapılacaklar hakkında velilere bilgi verilir.
* Proje konumuz “Gazete” ile ilgili çeşitli resim ve bilgiler gazete ve dergilerden öğrencimizle
birlikte keserek göndermeleri istenir.
* ilkokul Tanıtım semineri için veliler okula davet edilir.
* Gazetelerden resim kesmeleri istenir.
*Eski gazeteleri okula getirmeleri istenir
*” Ben özelim” etkinliği ile ilgili her hafta velilere bilgilendirme yazısı gönderilir.
*Ev çalışmalarının takibi ve zamanında yapılması konusunda ailelerden destek istenir.
Şubat 2014 Eğitim Bülteni
5
ANAOKULU BRANŞ DERS PROGRAMI
MÜZİK
BEDENSEL RİTM ÇALIŞMASI
Alİ BABANIN ÇİFTLİĞİ
Etrafındaki canlıları tanıma.
Ali baba şarkısı öğrenilir.
ZIP ZIP TAVŞAN
Haydi çocuklar eğlenelim melodiler çalalım
Ritimlerle oynayıp zıp zıp zıplayalım
Bu bir kedi, bu bir kuş
Bu bir zil, buda telefon.
Haydi çocuklar eğlenelim melodiler çalalım
Ritimlerle oynayıp zıp zıp zıplayalım
Bu bir tren, buda makine
Bu ayakkabı, buda rüzgar.
Çevresindeki ses ve ritimleri taklit etme
Bedenini kullanarak şarkıya ritim eşliği yapılır
Ali Babanın bir çiftliği var,
Çiftliğinde kuzuları var.
Mee meee diye bağırır
Çiftliğinde Ali Babanın
Ali Babanın bir çiftliği var
Çiftliğinde inekleri var
Möö mööö diye bağırır
Çiftliğinde Ali Babanın
Ali Babanın bir çiftliği var
Çiftliğinde arıları var
Vızzz vızzzz diye bağırır
Çiftliğinde Ali Babanın
Ali Babanın bir çiftliği var
Çiftliğinde tavukları var
Gıt gıt gıdak diye bağırır
Çiftliğinde Ali Babanın.
İpek Ceren ÖZCAN
Müzik Öğretmeni
EKOLOJİ
• Bitkilerimiz için ışığın önemini öğrenme
• Fasulye çimlendirme
• Bitkilerin önemini anlayıp kavram haritası oluşturma
EkolojiÖğretmeni
6
Şubat 2014 Eğitim Bülteni
BEDEN EĞİTİMİ
• Oyun ve fiziki etkinlikleri belirli alan
çerçevesinde ve kurulan parkurun dışına çıkmadan
gerçekleştirmeye çalışma egzersizleri yapıldı.
• Kas gelişimini destekleyici egzersizler yapıldı.
• Yüzme eğitiminde el ve ayak koordinasyonu
üzerinde çalışıldı.
Ayşe KUŞ
Beden Eğitimi Öğretmeni
5 YAŞ İNGİLİZCE
Değerli Velilerimiz;
Aralık ayında kitabımızın beşinci ünitesi olan “Twig's Rabbit'' adlı ünitemizi işledik. Bu hikayemizde hayvan
dostlarımızı tekrar ettik ve yenileriyle tanıştık. Festival ünitemizle de yeniyıl kavramını pekiştirdik. Hedef
kelimelerimiz;
*bird, cat, dog, rabbit, elephant, kangaroo, monkey, duck, frog, tiger, crocodile, snake, lion, chicken
Ocak ayında kitabımızın altıncı ünitesi olan ''Get Ready'' yi işleyeceğiz.
1) Aile bireylerimizi öğreneceğiz;
*family, mummy, daddy, baby
2) Sağlıklı ve sağlıksız yiyecekleri tekrar edeceğiz. Hedef kelimelerimiz;
*egg, banana, apple, carrot,milk, candy, sugar
3) Ünite şarkımız olan 'Don't Stop' u öğreneceğiz. Şarkımıza ve sözlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://elt.oup.com/student/playtime/songs/starter_menu/?cc=tr&selLanguage=en
Ayrıca ''Life Under Water'' (su altında yaşam) adlı çalışmamızla su altında yaşayan dostlarımızı öğreneceğiz.
Hedef kelimelerimiz;
* fish, tuna fish, shark, octopus, whale
Bu çalışma ile öğreneceğimiz ''Slippery Fish'' adlı şarkımızın videosuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.youtube.com/watch?v=zYgMaZbZYFs
Şarkımızın sözleri;
Slippery Fish
Slippery fish, slippery fish, sliding through the water, slippey fish
Oh, no!! It's been eaten by an…
Octopus, octopus squiggling in the water, octopus
Oh, no!! It's been eaten by a…
Tuna fish, tuna fish, flashing through the water, tuna fish
Oh, no!! It's been eaten by a…
Great white shark, great white shark, lurking in the water, great white shark
Oh, no!! It's been eaten by a…
Humongous whale, humongous whale, spouting in the water, humongous whale…
Şubat ayında uzun bir tatilden çıkmış olacağımız için ve Mart ayı itibarı ile Playtime A adlı mavi kitaba
geçileceğinden, Playtime Starter ünitelerinin tekrarını yapacağız. Ünitelerimizle ilgili ekstra alıştırmalar yapacağız.
Ayrıca sınıfta severek izlediğimiz 'Humpty Dumpty' adlı şarkımızın videosuna ve sözlerine aşağıdaki linkten
ulaşabilirsiniz: http://www.youtube.com/watch?v=9fExzr4oa7w’
Playtime'' adlı kitabımızın tüm ünite şarkılarına, şarkı sözlerine, oyunlarına ve ekstra alıştırmalarına aşağıdaki
linkten ulaşabilirsiniz: https://elt.oup.com/student/playtime/songs/level_b_menu/?cc=tr&selLanguage=en
Burcu KAYA
İngilizce Öğretmeni
Şubat 2014 Eğitim Bülteni
7
6 YAŞ İNGİLİZCE
Değerli Velilerimiz;
Aralık ayında kitabımızın beşinci ünitesi olan “Is it a monster?'' adlı üniteyi .Bu ünitelerimizde çocuklarımız
bazıları vahşi olan hayvanların İngilizce karşılıklarını öğrendiler. Festival ünitemizle de yeniyıl kavramını pekiştirdiler.
Öğrendiğimiz hayvan dostlarımız;
* tiger, snake, elephant, giraffe, zebra, bird, monkey, rhino, camel, lion, kangaroo, penguin
Ocak ayında kitabımızın altıncı ünitesi olan ''I Love Nuts!''ı işleyeceğiz. Sömestr tatiline giriyor olduğumuz için
dönem sonuna dek bu üniteyi işleyeceğiz. Şubat ayında ikinci dönem başladığında da en baştan ünite tekrarı
yapacağız ve kitabımızın pop-out (çek-çıkar maket) çalışmalarını yapacağız. Çünkü Mart ayından itibaren ORT
(Oxforn Reading Tree) serisine geçeceğiz.
Ocak ayının ilk haftasında;
''I Love Nuts!'' hikayesinin sunumunu yapacağız. Hikayemizin ünite şarkıları olan ''Tweet, tweet'' ve
''Please!'' adlı şarkıları öğreneceğiz . Hikayemizde geçen hedef kelimeler;
*biscuit, cheese, juice, nuts, sandwich, tomato, picnic
Ocak ayının ikinci haftasında;
Ünitemizle ilgili kitap çalışmalarını yapacağız. ''I'm hungry./I'm thirsty'' kalıplarını öğreneceğiz. Ayrıca ''Life
Under Water'' (su altında yaşam) adlı çalışmamızla su altında yaşayan dostlarımızı öğreneceğiz.
Hedef kelimelerimiz;
* fish, tuna fish, shark, octopus, whale, dolphin, seal
Bu çalışma ile öğreneceğimiz ''Slippery Fish'' ve ''Aquarium'' adlı şarkılarımızın videolarına aşağıdaki linklerden
ulaşabilirsiniz:
http://www.youtube.com/watch?v=zYgMaZbZYFs
http://www.youtube.com/watch?v=6fG6vcjkznA
Ocak ayının üçüncü haftasında;
''How many … are there?'' soru kalıbını tekrar edeceğiz. ''I love …'' cümle kalıbını öğreneceğiz ve bu kalıpla
sevdiğimiz yiyecek ya da içecekleri söyleyebiliyor olacağız. Ayrıca sağlıklı ve sağlıksız yiyecekler kavramını tekrar
işleyeceğiz.
Ocak ayının son haftasında;
Alıştırma kitabımızdaki alıştırmaları yapacağız. Mevsimleri tekrar edeceğiz. Hedef kelimelerimiz;
*spring, summer, autumn, winter
Mevsimlerle ilgili sınıf içinde izlediğimiz videoyu aşağıdaki linkte bulabilirsiniz:
http://www.youtube.com/watch?v=ksGiLaIx39c
Şubat ayında bahsettiğimiz gibi farklı bir seriye geçileceğinden Playtime ünitelerinin tekrarını yapacağız.
Ünitelerimizle ilgili ekstra alıştırmalar yapacağız. Ayrıca ''Solar System'' adlı çalışmamızla güneş sistemimizin ve
gezegenlerin İngilizce karşılıklarını öğreneceğiz. Hedef kelimelerimiz;
* sun, mercury, venus, earth, moon, mars, jupiter, saturn, uranus, neptune
Bu çalışmayla ilgili videomuza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.youtube.com/watch?v=BZ-qLUIj_A0
Ayrıca 'hot/cold' zıt kavramını öğreneceğiz.
''Playtime'' adlı kitabımızın tüm ünite şarkılarına, şarkı sözlerine, oyunlarına ve ekstra alıştırmalarına aşağıdaki
linkten ulaşabilirsiniz:
https://elt.oup.com/student/playtime/songs/level_b_menu/?cc=tr&selLanguage=en
Şarkılarımızın sözleri;
Slippery Fish
Slippery fish, slippery fish, sliding through the water, slippey fish
Oh, no!! It's been eaten by an…
Octopus, octopus squiggling in the water, octopus
Oh, no!! It's been eaten by a…
Tuna fish, tuna fish, flashing through the water, tuna fish
Oh, no!! It's been eaten by a…
Great white shark, great white shark, lurking in the water, great white shark
Oh, no!! It's been eaten by a…
8
Şubat 2014 Eğitim Bülteni
Humongous whale, humongous whale, spouting in the water, humongous whale…
Aquarium
Let's go to the aquarium,
Aquarium, aquarium, dolphin, dolphin, shark,
Aquarium, aquarium, penguin, penguin, fish,
Aquarium, aquarium, seal, octopus,
I love, I love the aquarium.
Seasons
There are four seasons, that happen in a year,
Spring, summer, autumn, winter
Can you tell me what season it is? Let's take a look.
Spring!
Can you tell me what season it is? Let's take a look.
Summer!
Can you tell me what season it is? Let's take a look.
Autumn!
Can you tell me what season it is? Let's take a look.
There are four seasons that happen in year.
Spring, summer, autumn, winter.
Solar System
I am the sun. I'm a burning ball of fire.
I'm very big indeed, life on earth depens on me. I am the sun.
I am Mercury. I'm the closest planet to the sun.
I'm a ball of iron -- I have no moons. I am Mercury.
I am Venus. I'm the same size as the Earth but I spin the other way and much more slowly.
I have no water -- I am Venus.
I am the Earth the place where we all live. There is land and lots of sea so I look blue.
I have a moon. I am the Earth.
I am Mars. I'm a rocky, red planet. My mountains are the highest in our solar system.
I have two moons. I am Mars.
I am Jupiter. I'm a gas giant. I'm the biggest and I spin the fastest. I have the biggest moon. I am Jupiter.
I am Saturn. I'm a gas giant. My rings are made of ice. Titan is my biggest moon. I am Saturn.
I am Uranus. I'm an icy gas giant. I'm the coldest planet in our solar system. And I have rings made of dust. I am
Uranus.
I am Neptune. I'm an icy gas giant. I'm the farthest planet from the sun. I have many storms. I am Neptune.
We are The Solar System.
Burcu KAYA - Fund GÖKTEPE
İngilizce Öğretmenleri
ALMANCA
• Korperteile wiederholungen mit Licder (Şarkılarla vücut bölümleri tekrarı)
• Haujgerate mit spielen und ein neueslied (ev eşyalarını oyunlarla öğrenme. Yeni şarkılar söyleme)
Figen EROL - Büge KARAKUM
Almanca Öğretmenleri
Şubat 2014 Eğitim Bülteni
9
YARATICI DRAMA
10-14 Şubat 2014- Okulda düzenlenecek olan büyük partiye hazırlanıyoruz. Bütün dikkatleri
üzerimize çekmeliyiz. Bunun için kendimize bir dans gösterisi hazırlamaya karar verdik. Her şeyi ile bize
ait olan, kendi yarattığımız bir dans gösterisi. Bu hafta miniklerimizle yaratıcı dans yöntemini
kullanarak bir koreografi çalışması yapacağız.
17-21 Şubat- 2014- Gece ve gündüz perileri kavgaya tutuşmuş durumda. Biri gecenin diğeri
gündüzün insanlar için daha önemli olduğunu düşünüyor. Biz de gerekçelerini merak ediyoruz. Periller
bize anlatacak biz de karar vermeye çalışacağız…
24-28 Şubat 2014- Bu haftaki atölyemizde uzak bir ülkeye yolculuk edeceğiz. Çin'e. İlginç
yemekleri, kalabalık nüfusu, birbirinden yaratıcı icatları olan Çin ülkesinde bakalım bizi nasıl sürprizler
bekliyor?
Ebru KANDEMİR
Yaratıcı Drama Öğretmeni
BİLGİSAYAR
• Zekâ oyunlarından köprü yapma oyunu
• Top çıkarma oyunu
• Point programında kar tanesi çalışması
Sınıf Öğretmeni
10
Şubat 2014 Eğitim Bülteni
BALE
* 1. ve 2. Eşli kol pozisyonu çalışmaları
* 6.ayak pozisyondan zıplama çalışmaları,
* Sırayla Balede sahne selamı öğrenme.
* Sahnede dans adım çeşitleri ( polka ve sek sek )çalıştık.
* Dans figürlerı (daire,2 daire, çizgi,2 çizgi, çapraz),
* Eşli dans figürleri çalışması yapma.
Ksenia KIZILKAYA
Bale Öğretmeni
GÖRSEL SANATLAR
• Meslekleri Tanıma
Gelecekte hangi mesleği seçeceğim? konulu resim çalışması
Kullanılacak Malzemeler; Renkli Karton, Pastel boya
• Parmaklarımı Kullanıyorum
El ve parmaklarını kullanarak çeşitli hayvan figürleri yapımı.
Kullanılacak Malzemeler; Parmak Boyası- Resim Kağıdı
• Robot Yapıyorum
Hayal gücünü kullanarak çeşitli malzemelerle robot yapma
Kullanılacak Malzemeler; Oluklu Mukavva- Resim Kağıdı- Keçeli Boya
İmren ULUDAĞ
Görsel Sanatlar Öğretmeni
Şubat 2014 Eğitim Bülteni
11
SATRANÇ
Bu ay anasınıfı öğrencilerimiz ile Cingöz ve Fındık' la serüvenimize devam ettik. Şah
güvenliği sağlamanın önemini anladık. Şah çekmek ve Mat etme temaları basitçe anlatıldı. Her
geçen gün öğrendiklerimizi katlayarak yolumuza devam ediyoruz, satrançla kalın.
Onur UYAN
Satranç Öğretmeni
DOĞUM GÜNLERİ
6-A
Baybora KEMER
6-A
14.02.2008
Zeynep Mina YURTTAŞ 11.02.2008
Ekrem Çınar ÜNAL
11.02.2008
Ada AYDIN
25.02.2008
Duru AKDUMAN
06.02.2008
6-F
Mustafa Yağız YILDIRAN 20.02.2008
12
Şubat 2014 Eğitim Bülteni
Alper GÜRLER
07.02. 2008
İdil Ada KALA
11 .02. 2008
Eda ERTUĞRUL
02 .02.2008
6-G
Merve ŞENDOĞDU 10.02.2009
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
15
File Size
2 018 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content