close

Enter

Log in using OpenID

27.10.2014 PAZARTESİ - İstanbul Tıp Fakültesi

embedDownload
27.10.2014 PAZARTESİ
SAAT
14 MART AMFİSİ
08.30-09.20
Tıbbi Bilimler Giriş I
(Mikrobiyoloji)
1. sınıf
09.30-10.20
Tıbbi Bilimler Giriş I
(Biyoloji)
1. sınıf
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK SAĞLAM
AMFİSİ
SAMİ ZAM AMFİSİ
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
MAZHAR OSMAN
AMFİSİ
CİHAT ABAOĞLU
AMFİSİ
Hareket II (Tıbbi
Kan Lenfoid 2 (Nükleer
Ekoloji) 3.sınıf
(A
Tıp) 3.sınıf (B grubu)
Grubu)
Hareket II (Ġç
Hastalıkları) 3.sınıf
(A Grubu)
Kan Lenfoid 2 (Kadın
Hast.ve Dogum)
3.sınıf (B grubu)
TIBBĠ GENETĠK
4.SINIF SINAVI 10.00
10.30-11.20
Dolaşım I
(Fizyoloji)
2. sınıf
(A+B- Grubu)
Hareket II
(Farmakoloji) 3.sınıf
(A+B Grubu)
11.30-12.20
Dolaşım I
(Fizyoloji)
2. sınıf
(A+B- Grubu)
Hareket II (Ġç
Hastalıkları) 3.sınıf
(A Grubu)
ADLĠ TIP SINAVI
5.SINIF 09.00
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
ĠTFAĠYE EĞĠTĠMĠ
0RTOPEDĠ SINAVI (4
SINIF)
12.20:13:30
4.SINIF
13.00-15.50
13.30-14.20
Dolaşım I (Halk
Sağlığı)
2. sınıf
(A+B- Grubu)
14.30-15.20
Dolaşım I (Halk
Sağlığı)
2. sınıf
(A+B- Grubu)
15.30-16.20
Tıpta Ġnsan Bilimleri 5
Sanat ve Tıp
(R.Brömer)
FTR Yüksekokulu
A AMFİSİ
5. sınıf
(13.00)
başhekim yardımcısı
prof.dr.zuhal yapıcı
5. sınıf
(14.00)
5. sınıf
(15.00)
Farmakoloji Ek Ders
3.sınıf (A+B- Grubu)
Hareket II
(Biyoistatistik) 3.sınıf
(A+B Grubu)
Lokasit Hastalıklar(Ġç
Hast.) Ek Ders 3.sınıf
(S.Yavuz)
(B grubu)
FTR Yüksekokulu
B AMFİSİ
28.10.2014 SALI
SAAT
08.30-09.20
14 MART AMFĠSĠ
KEMAL ATAY AMFĠSĠ
TEVFĠK SAĞLAM
AMFĠSĠ
SAMİ ZAM AMFİSİ
T.B.AMFĠ-2
T.B.AMFĠ-3
MAZHAR OSMAN
AMFĠSĠ
CĠHAT ABAOĞLU
AMFĠSĠ
FTR Yüksekokulu
A AMFĠSĠ
FTR Yüksekokulu
B AMFĠSĠ
Hareket II (Fiziksel Tıp
ve Reh.) 3.sınıf
(A Grubu)
Kan Lenfoid 2 (Modül)
3.sınıf
(B Grubu)
09.30-10.20
Hareket II (Ġç
Hastalıkları) 3.sınıf
(A Grubu)
10.30-11.20
Hareket II+Kan
Lenfoid 2
(Farmakoloji) 3.sınıf
(A+B Grubu)
çocuk sağılıgı ve
hastalıları
4.sınıf
11.30-12.20
12.30-13.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
CUMHURĠYET BAYRAM ARĠFESĠ
3.SINIF Çocuk Sağlığı
29.10.2014 ÇARŞAMBA
SAAT
14 MART AMFİSİ
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK SAĞLAM
AMFİSİ
SAMİ ZAM AMFİSİ
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
MAZHAR OSMAN
AMFİSİ
CİHAT ABAOĞLU
AMFİSİ
CUMHURİYET BAYRAMI
FTR Yüksekokulu
A AMFİSİ
FTR Yüksekokulu
B AMFİSİ
30.10.2014 PERŞEMBE
SAAT
14 MART AMFĠSĠ
08.30-09.20
Tıbbi Bilimlere Giriş I
(Biyofizk)
1. sınıf
KEMAL ATAY AMFĠSĠ
TEVFĠK SAĞLAM
AMFĠSĠ
SAMİ ZAM AMFİSİ
T.B.AMFĠ-2
T.B.AMFĠ-3
MAZHAR OSMAN
AMFĠSĠ
CĠHAT ABAOĞLU
AMFĠSĠ
FTR Yüksekokulu
A AMFĠSĠ
Kan Lenfoid 2 (Ġç
Hastalıkları) 3.sınıf (B
grubu)
Hareket II (Modül)
3.sınıf (A Grubu)
09.30-10.20
Tıbbi Bilimlere Giriş I(
Biyoloji)
1. sınıf
10.30-11.20
Hareket II+Kan
Dolaşım I (Biyofizik) 2. Lenfoıd (Farmakoloji)
sınıf
3.sınıf
(A+B
(A+B Grubu)
Grubu)
11.30-12.20
ENTEGRE OTURUM
2. sınıf
(A+B- Grubu)
Kan Lenfoid 2
(Anesteziyoloji) 3.sınıf
(B grubu)
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
12.30-13.20
13.30-14.20
Dolaşım I (Anatomi) 2.
sınıf
(A+B Grubu)
5. sınıf
(13.00)
5. sınıf
(14.00)
14.30-15.20
Beslenme
Metobolizma
Toplantısı 15.00
5. sınıf
(15.00)
15.30-16.20
16.30-19.00
Tıp öğrencileri kulübü
dilekçe gelecek
4.SINIF
13.00-15.50
FTR Yüksekokulu
B AMFĠSĠ
31.10.2014 CUMA
SAAT
14 MART AMFİSİ
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK SAĞLAM
AMFİSİ
SAMİ ZAM AMFİSİ
Önlük Giyme Töreni
1.sınıf
MAZHAR OSMAN
AMFİSİ
CİHAT ABAOĞLU
AMFİSİ
FTR Yüksekokulu
A AMFİSİ
Hareket II (Tıbbi
Genetik) 3.sınıf
(A Grubu)
Dolaşım I (OLGU
SUNUMU) 2. sınıf
(A+B Grubu)
Kan Lenfoid 2 (Ġç
Hastalıkları) 3.sınıf (B
grubu)
09.30-10.20
11.30-12.20
T.B.AMFİ-3
Kan Lenfoid 2 (Ġç
Hastalıkları) 3.sınıf (B
grubu)
08.30-09.20
10.30-11.20
T.B.AMFİ-2
Kan Lenfoid 2 (Kadın
Hast.ve Dogum)
3.sınıf (B grubu)
Dolaşım I (Histoloji) 2.
sınıf
(A+B Grubu))
Hareket II (Modül)
3.sınıf
(A Grubu)
Dolaşım I (Biyofizik) 2.
sınıf
(A+B Grubu))
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
12.30-13.20
4.SINIF
13.00-15.50
5. sınıf
(13.00)
13.30-14.20
14.30-15.20
Hareket II (Terminoloji4 Tıbbi Terimler)
3.sınıf
(A
+BGrubu)
15.30-16.20
Hareket II (Ortopedi
I.Ġ.ERALP) Ek Ders
3.sınıf
(A Grubu)
5. sınıf
(14.00)
5. sınıf
(15.00)
FTR Yüksekokulu
B AMFİSİ
01.11.2014 CUMARTESİ
SAAT
14 MART AMFİSİ
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
12.30-13.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
PERĠNOTOLOJĠ
TOPLANTISI KADIN
DOGUM
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK SAĞLAM
AMFİSİ
SAMİ ZAM AMFİSİ
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
MAZHAR OSMAN
AMFİSİ
CİHAT ABAOĞLU
AMFİSİ
FTR Yüksekokulu
A AMFİSİ
FTR Yüksekokulu
B AMFİSİ
02.11.2014 PAZAR
SAAT
14 MART AMFİSİ
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
12.30-13.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
ĠTF MED MEZUNLAR
GÜNÜ
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK SAĞLAM
AMFİSİ
SAMİ ZAM AMFİSİ
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
MAZHAR OSMAN
AMFİSİ
CİHAT ABAOĞLU
AMFİSİ
FTR Yüksekokulu
A AMFİSİ
FTR Yüksekokulu
B AMFİSİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
179 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content