close

Enter

Log in using OpenID

27.özel durum (04.11.2014) Olağandışı fiyat ve

embedDownload
RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / RHEAG [] 04.11.2014 14:25:42
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Maslak Mahallesi Dereboyu Caddesi Bilim Sokak Sun Plaza No: 5
Kat: 10 PK 34398 Sarıyer / İstanbul
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
: 0212 386 26 36 / 0212 386 26 35
E-posta adresi
: [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
: 0212 386 26 36 / 0212 386 26 35
: Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
Açıklamasının Tarihi
: Hayır
Özet Bilgi
: Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hk.
: 17.01.2014 ve 04.11.2014
AÇIKLAMA:
04.11.2014 tarih ve Saat 14:07:12'de göndermiş olduğumuz KAP-Genel açıklamamıza istinaden, "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri"
şablonu kullanılarak, aynı açıklamamız tekrar gönderilmiştir.
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri"ne ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel
Durum Açıklamasına İlişkin Tebliği"ne göre, Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan
ederiz.
RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / RHEAG [] 04.11.2014 14:07:12
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Maslak Mahallesi Dereboyu Caddesi Bilim Sokak Sun Plaza No: 5
Kat: 10 PK 34398 Sarıyer / İstanbul
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
: 0212 386 26 36 / 0212 386 26 35
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
: [email protected]
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
: Hayır
Özet Bilgi
: Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hk.
: 0212 386 26 36 / 0212 386 26 35
AÇIKLAMA:
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri"ne ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel
Durum Açıklamasına İlişkin Tebliği"ne göre, Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
224 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content