close

Enter

Log in using OpenID

başarı listesini göremek için tıklayınız...!

embedDownload
T.C.
NĠĞDE VALĠLĠĞĠ
Ġl Müftülüğü
17/12/2014 TARĠHLĠ GEÇĠCĠ KUR'AN KURSU ÖĞRETĠCĠSĠ MÜLAKAT SINAVI
PUAN SIRASINA GÖRE BAġARI LĠSTESĠ
S.NO
ADI SOYADI
HAFIZLIK
DURUMU
ÖĞRENĠM
DURUMU
MÜLAKAT SONUCU
BAġKAN
ÜYE
1
Bilgehan ÇAPRAZ
HAFIZ
ĠL.ÖNL.
BAġARILI
2
Fatma ULUSOY
HAFIZ
ĠHL
BAġARILI
3
Emine AĞAÇCI
HAFIZ
ĠHL
BAġARILI
4
ġeyma GĠRGĠN
HAFIZ
ĠL.ÖNL.
BAġARILI
5
ġeyma YENĠGÜL
HAFIZ
ĠL.ÖNL.
BAġARILI
6
Hayriye GEDĠK
DEĞĠL
ĠHL
BAġARILI
7
Hacer ġENTÜRK
DEĞĠL
ĠL.ÖNL.
BAġARILI
8
ġerife DEMĠRAL
DEĞĠL
ĠHL
BAġARILI
9
Mine KOÇ
DEĞĠL
ĠL.ÖNL.
BAġARILI
10
Züleyha YÖRÜK
DEĞĠL
ĠHL
BAġARILI
11
Hatice YAġAR
DEĞĠL
ĠHL
BAġARILI
12
Ġmran EDĠ
DEĞĠL
ĠHL
BAġARILI
13
Pelin AVCI
DEĞĠL
ĠHL
BAġARILI
14
Esme ġENKUL
DEĞĠL
ĠHL
BAġARILI
15
Kübra TAġKIN
DEĞĠL
ĠL.ÖNL.
BAġARILI
16
Zehra AKTAġ
DEĞĠL
ĠHL
BAġARILI
17
Esra Nur TURHAN
DEĞĠL
ĠHL
BAġARILI
18
Sebiha KUMRU
DEĞĠL
ĠHL
BAġARILI
19
BüĢranur ÇEKĠLARIZ
DEĞĠL
ĠHL
BAġARILI
20
ġeyda NAĠPLĠ
DEĞĠL
ĠHL
BAġARILI
21
Songül KOCAOĞLU
DEĞĠL
ĠHL
BAġARILI
22
Esra SUALP
DEĞĠL
ĠL.ÖNL.
BAġARILI
23
Filiz TUNÇBĠLEK
DEĞĠL
ĠHL
BAġARILI
24
Firdevs YANAR
DEĞĠL
ĠHL
BAġARILI
25
Tevhide Nur BAYRAK
DEĞĠL
ĠHL
BAġARILI
26
Melike DEMĠRCĠ
DEĞĠL
ĠHL
BAġARILI
27
Münevver TEMĠZ
DEĞĠL
ĠHL
BAġARILI
28
Özlem URAS
DEĞĠL
ĠL.ÖNL.
BAġARILI
29
Berrin YÜCEL
DEĞĠL
ĠL.ÖNL.
BAġARILI
ÜYE
30
Kübra ÖNDER
DEĞĠL
ĠHL
BAġARILI
31
Nihal YILDIRIM
DEĞĠL
ĠHL
BAġARILI
32
Döndü Semanur GÜRBÜZ
DEĞĠL
ĠL.ÖNL.
BAġARILI
33
Eda ÖNCÜ
DEĞĠL
ĠHL
BAġARILI
34
Dilay ÖZDOĞAN
DEĞĠL
ĠL.ÖNL.
BAġARILI
35
Nur Sevde BAL
DEĞĠL
ĠHL
BAġARILI
36
Betül GÜLMEZ
DEĞĠL
ĠHL
BAġARILI
37
Seda ġENOL
DEĞĠL
ĠHL
BAġARILI
38
Nazife CEYHAN
DEĞĠL
ĠL.ÖNL.
BAġARILI
39
Ebru GÜNGÖR
DEĞĠL
ĠHL
BAġARILI
40
Elif KURġUN
DEĞĠL
ĠHL
BAġARILI
41
Elif DEMĠRAY
DEĞĠL
ĠHL
BAġARILI
42
Zehra ERKILIÇ
DEĞĠL
ĠL.ÖNL.
BAġARILI
KOMĠSYON BAġKANI
(ĠMZA)
Mustafa ALTINKESER
Uzman Vaiz
ÜYE
(ĠMZA)
TASDĠK OLUNUR
17.12.2014
( ĠMZA )
Alaaddin GÜRPINAR
Niğde Ġl Müftüsü
ASLININ AYNIDIR
19.12.2014
Cahit NAZLI
Ġl Müftü Vekili
(ĠMZA)
Önder ÖZKAN
Vaiz
ÜYE
Ahmet DEĞĠRMENCĠ
Vaiz
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
227 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content