close

Enter

Log in using OpenID

2014/8 Sayılı Karar Hk. - Akdeniz İhracatçı Birlikleri

embedDownload
AKDENİZ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.AKİB.GSK.DY.2014/2374-11357
Mersin, 22/10/2014
2014/8 Sayılı Karar Hk. (97/5 sayılı Tebliğ'in yürürlükten kaldırılması)
E-POSTA
SAYIN ÜYEMİZ,
T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 22/10/2014 tarih
30571184/120.05 sayılı (AKİB:22/10/2014-22843) yazıda; Para Kredi ve Koordinasyon
Kurulu’nun 26/08/2014 tarihli ve 2014/8 sayılı Kararı ile “2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin
Desteklenmesine İlişkin Karar” 04/09/2014 tarihli ve 29109 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiş olup 97/5 sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
yürürlükten kaldırıldığı, ifade edilmiştir.
Bu itibarla; 04/09/2014 tarihi itibariyle yapılacak destek başvurularınızın 2014/8 sayılı
“Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar”, “UUE Genelgesi” ve “Eklerine”
göre yapılması, destek müracaatlarınızın hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi bakımından önem
arz etmektedir.
Değişiklik yapılan temel hususlar aşağıdaki gibidir:
•
Daha önceki mevzuatta “Uluslararası Belge ve Sertifika Desteği” ve “Tarım Analiz
Raporları/Sağlık Sertifikası” desteği olarak iki bölüme ayrılan destek süreci “Pazara
Giriş Belgeleri” olarak tek bir başlık altında toplanmıştır.
•
Belge yenileme giderlerinin desteklenmesi ihracat şartına bağlanmıştır. (UUE
Genelgesi Madde 8)
•
2014/8 sayılı Karar ile harcamaların adına belge düzenlenen şirket veya organik bağı
bulunan şirket tarafından gerçekleştirilmesi halinde başvuru destek kapsamında
değerlendirilebileceği belirtilmiştir. 2014/8 sayılı Karar’a eklenen organik bağ kavramına
ilişkin olarak UUE Genelgesi’nde açıklama getirilmiştir. (UUE Genelgesi Madde 9)
•
Çek ile yapılan ödemelerde çek fotokopisi ve çekin keşideci tarafından ödendiğine ilişkin
muhatap banka belgelerinin sunulması gerekmektedir. (Çekin alacaklı tarafından tahsil
edildiğine dair ödeme belgesi talep edilmemektedir.)
•
Destek başvurularında belge/sertifika/rapor ve tarım analiz raporunu düzenleyen
kuruluşlarının (laboratuvar/belgelendirme kuruluşu) akreditasyon belgelerinin ibraz
edilmesi gerekmektedir.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince CANAN
AKTAN ERDOĞMUŞ (22.10.2014
16:25:45) tarafından güvenli
elektronik imza ile imzalanmıştır.
ID:97488049420141022153912
Bu Kod İle http://evrak.akib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için: Veysel SAPAN - Şef
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:97488049420141022153912. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
AKDENİZ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.AKİB.GSK.DY.2014/2374-11357
Mersin, 22/10/2014
2014/8 Sayılı Karar Hk. (97/5 sayılı Tebliğ'in yürürlükten kaldırılması)
•
Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Dikkat Edilecek Hususlar tek bir dokuman olarak Ek-1’de
toplanmıştır.
•
Başvuru Dilekçesi Ek-2 olarak düzenlenmiştir.
•
Belge/sertifika/raporlar için başvuru formu Ek-3 olarak düzenlenmiştir.
•
Tarım analiz raporları için başvuru formu Ek-4 olarak düzenlenmiştir.
•
Destek kapsamındaki pazara giriş belgeleri Ek-5 olarak düzenlenmiştir.
•
Taahhütname Ek-6 olarak düzenlenmiştir.
•
Beyanname Ek-7 olarak düzenlenmiştir.
04/09/2014 tarihi itibariyle uygulamaya konulan 2014/8 sayılı “Pazara Giriş Belgelerinin
Desteklenmesine İlişkin Karar”, “UUE Genelgesi” ile güncellenen “form, liste ve dilekçelere”
(Ek-1,
Ek-2,
Ek-3,
Ek-4,
Ek-5,
Ek-6,
Ek-7)
http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=BEDC079F-003D-D1C777D7A24FF9D9FE06 adresinden ulaşılması mümkündür.
Detaylı bilgi için Özkan KURTULUŞ ile irtibata geçebilirsiniz. (Tel :0 324 325 37 37-1223/
[email protected])
Bilgilerinizi ve mezkur mevzuat çerçevesindeki başvurularınızda gerekli hassasiyetin
gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Canan AKTAN ERDOĞMUŞ
Genel Sekreter V.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Veysel SAPAN - Şef
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:97488049420141022153912. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
295 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content