close

Enter

Log in using OpenID

BİTİRME PROJESİ ÖNERİ FORMU Doç. Dr. Cenk SAYIN

embedDownload
BİTİRME PROJESİ ÖNERİ FORMU
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı
Ünvanı, Adı ve Soyadı
Proje
Danışmanı
Doç. Dr. Cenk SAYIN
Tarih
18.09.2014
Proje
Adı
İmza
Elektrikli hibrit araç teknolojilerinin otomotiv sektöründe etkileri ve yeni
oluşumlar
Amaç: Gelişen teknoloji ve araç yoğunluğu nedeniyle atmosferdeki kirletici emisyonların
azalmasını
sağlamak
için
elektrikli
araçlar
üretilmeye
başlanmıştır.
çalışmada, elektrikli araç teknolojisi hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.
İçeriği:1. Elektrikli araçların tarihsel gelişimi
2. Elektrikli araçlara giriş
3. Elektrikli taşıtlar için geliştirilen ekipmanlar
4. Örnek taşı uygulamaları
5. Elektrikli araç sistemleri
*Bitirme
Projesi
5.1. Tümü elektrikli araçlar
5.2. Hibrit elektrikli araçlar
5.2.1. Seri tahrik sistemi
5.2.2. Paralel tahrik sistemi
5.2.3. Seri/paralel tahrik sistemi
5.3. Yakıt pilli araçlar
6. Örnek taşıt uygulamaları
6.1. The General Motors EV1
6.2. Ford Think City
6.3. Nissan Hypermini
6.4. Toyota RAV 4 EV
7. Elektrikli araç performans ve test metotları
Projeyi Yapabilecek Öğrenci Sayısı: 3
Bu
BİTİRME PROJESİ ÖNERİ FORMU
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı
Ünvanı, Adı ve Soyadı
Proje
Danışmanı
Doç Dr. Cenk SAYIN
Tarih
18.09.2014
Proje
Adı
İmza
Yakıt enjeksiyon sistemi eğitim materyalinin hazırlanması
Amaç: Yakıt enjeksiyon sisteminin çalışmasını, sistemin parçalarını, görevlerini ve bu
parçaların hangi kanunlar çerçevesinde çalıştığını öğrenebilmek. Bu amaçla, bir
yakıt enjeksiyon sistemi eğitim materyalinin hazırlanmak ve daha sonra gelecek
öğrencilerin bu materyalden faydalanmasını sağlamak.
İçeriği: 1. Kesit alma işlemi yapılacak yakıt enjeksiyon sisteminin (Yakıt pompası,
enjektörler ve filtre grubu) belirlenmesi ve temini.
1.1. Yakıt pompası
1.2. Enjektörler
*Bitirme
Projesi
1.3. Bağlantı sistemi (Yakıt basınç boruları ve rekorlar) parçaları
1.4. Filtre
1.5. Yakıt deposu
1.6. Regülatör
1.7. Avans düzeneği
1.8. Geri dönüş ve sızıntı boruları
2. Her parça için kesit alınacak bölgelerin tartışıp belirlenmesi
3. Kesit alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi
4. Kesitleri alınan kısımların farklı renklerde boyanması ve fotoğraflarının
çekilmesi
5. Kesiti alınan ve boyanan parçaların ayrı ayrı sehpa üzerine monte edilmesi
6. Eğitim panosu hazırlanarak kesit resimleri üzerinde parçaların tanıtılması
ve sistemlerin açıklanması
Projeyi Yapabilecek Öğrenci Sayısı:3
BİTİRME PROJESİ ÖNERİ FORMU
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı
Ünvanı, Adı ve Soyadı
Proje
Danışmanı
Doç Dr. Cenk SAYIN
Tarih
18.09.2014
Proje
Adı
İmza
Benzinli motorlardaki gelişmeler
Amaç: Alternatif güç kaynaklarının üretimi ve dizel motor teknolojisiyle süregelen
rekabet ile birlikte benzinli motorlarda yakıt tüketimi ve emisyonların azaltılması
ve
efektif
gücün
artırılması
konusunda
karşılaşılan
talepler,
otomotiv
sektöründeki gelişmelerin başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Bu çalışmanın
amacı, benzinli motorlardaki gelişmeleri kavrayabilmektir.
İçeriği: 1. Değişken supap zamanlaması
*Bitirme
Projesi
1.1. Akıllı valf kontrol sistemi
1.2. Değişken kam+supap zamanlaması
1.3. Paletli tip değişken supap zamanlaması
2. Gaz kelebeksiz motor
3. Direk enjeksiyonlu motorlar
4. Elektronik ateşleme sistemleri
5. Havalı motorlar
6. Güneş enerjili taşıtlar
7. Hidrojenin içten yanmalı motorlarda kullanımı
8. Çift yakıtlı motorlar
9. EGR
Projeyi Yapabilecek Öğrenci Sayısı:3
BİTİRME PROJESİ ÖNERİ FORMU
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı
Ünvanı, Adı ve Soyadı
Proje
Danışmanı
Doç Dr. Cenk SAYIN
Tarih
18.09.2014
Proje
Adı
İmza
Emisyon kontrol yöntemleri
Amaç: Yanma sonucu üretilen kirletici maddelerin büyük bir kısmı taşıtlarda kullanılan
benzin ve dizel motorlarından kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda, ulaşım
(otomotiv) sektöründen kaynaklanan atık gazların çevre üzerindeki ciddi tehditleri
emisyon kontrol yöntemleri üzerine yapılan çalışmaları yoğunlaşmasına neden
olmuştur.
Bu çalışmada, emisyon kontrol yöntemlerindeki gelişmeler ortaya
konması amaçlanmıştır.
.
İçeriği: 1. Motorlu taşıtlarda kirletici maddelerin oluşumu
2.Motor çalışma koşullarının emisyonlara etkileri
3. Motor konstrüksiyonunun emisyona etkileri
*Bitirme
Projesi
4. Yakıt özelliklerinin emisyona etkileri
5. Egzoz gazları emisyonunun ölçümü ve standartları
6. Emisyon kontrol yöntemleri
6.1. Benzin buhar toplama sistemi
6.2. Karter havalandırma sistemi
6.3. EGR
6.4. Su püskürtme yöntemi
6.5. Hava püskürtme sistemi
6.6. Hava püskürtme sistemi
6.7. Termik reaktörler
6.8. Katalitik konvertörler
6.9. Partikül filtresi
6.10 Add blue
Projeyi Yapabilecek Öğrenci Sayısı:4
BİTİRME PROJESİ ÖNERİ FORMU
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı
Ünvanı, Adı ve Soyadı
Proje
Danışmanı
Doç Dr. Cenk SAYIN
Tarih
18.09.2014
Proje
Adı
İmza
Yakıt pilleri
Amaç: Bu çalışmada kullanılan elektrolit tipine bağlı olarak çeşitli isimler alan yakıt
hücre çeşitlerinin açıklanması ve ya yakıt hücresi kullanım alanları belirtilerek
dünyadaki uygulamalarından bahsedilmesi amaçlanmıştır.
.
İçeriği: 1. Yakıt pillerinin tarihsel gelişimi
2. Yakıt pili çeşitleri
*Bitirme
Projesi
2.1. Proton elektrolit membranlı yakıt pili
2.2. Fosforik asit yakıt pili
2.3. Alkali yakıt pili
2.4. Ergimiş karbonat yakıt pili
2.5. Katı oksit yakıt pili
3. Yakıt pili teorisi
4. Yakıt pili çalışma prensibi
5. Yakıt pillerinin taşıtlarda kullanımı
6. Güncel yakıt pili uygulamaları
Projeyi Yapabilecek Öğrenci Sayısı:3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
196 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content